Stručná historie řízení projektů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Je snadné podlehnout domněnce, že řízení projektů je moderní obor, ale jeho základní koncepce byly vytyčeny na konci devatenáctého století. Přečtěte si tento článek a poznejte, jak byla moderní teorie řízení za více než století ovlivněna vědeckými, sociálními a podnikatelskými metodikami.

V tomto článku

Základní informace

Nejdříve možné roků: nejpozději možné devatenáctého century

Nejdříve možné dvacátým century

Uprostřed dvacetinu century

Dnes

Přehled

Řízení projektů se ve své moderní podobě začalo používat teprve před několika desítkami let. Počátkem šedesátých let 20. století začaly podniky a jiné instituce poznávat výhody, které přinášela organizace práce na projektech. Tento projektový pohled na podnik se dále rozvíjel, když podniky začaly chápat kritickou potřebu komunikace a spolupráce svých zaměstnanců při současné integraci jejich práce mezi několika odděleními a profesemi, nebo dokonce celými odvětvími.

Současné době základní poučky řízení projektů reprezentuje tak, že projektový trojúhelník symbol popularizoval Harold Kerzner ve své stěžejní práci řízení projektů: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling.

Trojimperativ

Začátek stránky

Počátky na konci 19. století

Abychom zjistili, jak se řízení projektů rozvinulo od základních principů, můžeme se vrátit ještě dál, do druhé poloviny 19. století, kdy začal být podnikatelský svět stále komplexnější. Hybnou silou pro důležitá rozhodnutí, která se stala základem metodiky řízení projektů, byly rozsáhlé státní projekty. Prvním skutečně velkým státním projektem byla například v USA transkontinentální železnice, jejíž stavba byla zahájena v 60. letech 19. století. Odpovědné osoby náhle stály před skličujícím úkolem jak zorganizovat manuální práci tisíců dělníků se zpracováním a montáží nebývalého množství surovin.

Začátek stránky

Začátek 20. století

Kolem přelomu století začal Frederick Taylor (1856–1915) s podrobnými studiemi práce. Díky svému vědeckému přístupu dokázal, že při zaměření na její elementární prvky lze práci analyzovat a vylepšovat. Své úvahy uplatnil na práci v ocelárnách, například na házení písku a zvedání a přesun materiálu. Jediný způsob zvýšení produktivity do té doby spočíval ve vyžadování tvrdší a delší práce po dělnících. Taylor ukázal, že místo tvrdší a delší práce stačí pracovat efektivněji. Nápis „Otec vědeckého řízení“ na Taylorově hrobce ve Filadelfii dokládá jeho místo v historii tohoto oboru.

Na Taylora přidružit Henryho Ganttův diagram (1861 – 1919) podrobně skvělé podrobností pořadí operací v práci. Studia správy věnovaných Námořnická modř příjemce konstrukce během prezentace War I. Jeho Ganttových diagramů naplněný souhrnnými pruhů úkolů a značkami Milník osnovy pořadí a doby trvání všechny úkoly ve výrobním procesu. Ganttův diagram diagramy prokázáno jako takové výkonné analytické nástroje pro správce, které budou zůstala prakticky beze změny téměř 100 let. Až do začátku 1990s nebyl, Microsoft Office Project nejprve přidaná čáry vazeb do těchto pruhů úkolů zobrazující přesnější závislostí mezi úkoly.

Čáry vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

Let aplikace Microsoft Office Project zabalit ještě víc informací do řádků, třeba Ukazatele průběhu proti směrný plán, odchylky a čáry znázorňující stav průběhu na určité místo v čase.

Odkaz Henryho Gantta byl nedávno připomenut vyznamenáním, které jeho jménu věnovalo americké sdružení strojních inženýrů.

Taylor, Gantt a další umožnili, aby se z řízení projektů stal charakteristický obor, který vyžaduje studium a disciplínu. V průběhu doby, která vyvrcholila druhou světovou válkou, se nedílnou součástí řízení projektů staly marketingové postupy, průmyslová psychologie a lidské vztahy.

Začátek stránky

Polovina 20. století

Během prezentace War II složité government a vojenské projekty a shrinking práci war čas zadejte požadované nová organizační struktura. Byly vydané diagramů složité sítě s názvem diagramů PERT a metodu Kritická cesta pojmenování správci větší kontrolu nad datových analýzou a velmi složitější projekty (například vojenské zbraně systémy jejich velké řadou úkoly a spoustu interakce na velké množství bodů v čase).

Tyto postupy se brzy rozšířily do všech odvětví, když nejlepší podniky hledaly nové strategie a nástroje řízení, pomocí kterých by zvládly svůj růst v rychle se měnícím a konkurenčním světě. Na počátku šedesátých let začaly podniky do svých činností aplikovat obecné teorie soustav. Richard Johnson, Fremont Kast a James Rosenzweig ve své knize The Theory and Management of Systems popisovali moderní podnik jako lidský organizmus s kosterní, svalovou, oběhovou i nervovou soustavou.

Začátek stránky

Současnost

Tento pohled, který se na podnik dívá jako na lidský organizmus naznačuje, že aby podnik přežil a prosperoval, musí všechny jeho funkční části společně pracovat směrem ke konkrétním cílům, neboli projektům. Během několika desetiletí, která uplynula od šedesátých let, začal tento přístup směrem k řízení projektů zapouštět kořeny ve své moderní podobě. I když byly během této doby vyvinuty četné podnikové modely, všechny sdílejí společnou základní strukturu: projektový manažer řídí projekt, sestavuje tým a zajišťuje integraci a komunikaci pracovního postupu mezi různými odděleními na horizontální úrovni.

Rozvoj řízení projektů se nezastavil ani během posledních deseti let. Začínají se uplatňovat dva významné trendy:

  • Plánování zdola nahoru:     Tento trend klade důraz na jednodušší návrhy projektu, kratší životní cykly, efektivní spolupráci mezi členy týmu, účinnější zapojení členů týmu a rozhodování. Všeobecně se označuje jako Aktivní řízení projektů a zahrnuje množství souvisejících metodik, například Scrum, Crystal, extrémní programování, sjednocený proces a mnoho dalších.

  • Plánování a kontrola shora dolů:     Tento trend je charakterizován celopodnikovým rozhodováním o portfoliu projektů, které by organizace měla mít, a zavedením technologií dolování dat, díky kterým jsou informace v portfoliu více transparentní.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×