Spuštění dotazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Dotaz je sada pokynů, které můžete použít pro práci s daty. Spuštění dotazu k provedení těchto pokynů. Kromě nevrací žádné výsledky, které lze řadit, seskupené nebo filtrované – dotazu můžete taky vytvořit, kopírovat, odstranit nebo změnit data.

Tento článek vysvětluje, jak spouštění dotazů a poskytuje jenom stručný přehled o různých typech dotazů. V článku taky popisuje chybovým zprávám, které se můžete setkat při spuštění různé typy dotazů a obsahuje kroky, kterými můžete opravit tyto chyby a řešení problémů spojených.

Tento článek neposkytuje podrobné instrukce pro vytváření dotazů.

Důležité informace: Pokud databáze pracuje v režimu vypnutí se nedá spustit akční dotazy – režimu snížené funkčnosti této aplikace Access použije se můžete pomoci chrá datům za určitých okolností. Může se zobrazit dialogové okno pole upozornění nebo může zobrazit upozornění na panelu zpráv.

Další informace o režimu vypnutí a zapnutí akčních dotazů naleznete v části spuštění akčního dotazu.

V tomto článku

Spustit výběrový nebo křížového dotazu

Spuštění akčního dotazu

Spuštění parametrického dotazu

Spusťte dotaz SQL

Poradce při potížích s chybová zpráva

Spustit výběrový nebo křížového dotazu

Výběrový dotaz a křížové dotazy slouží k načtení a prezentace dat a zadat formulářů a sestav s daty. Když spustíte select nebo křížového dotazu, Access zobrazí výsledky v Zobrazení Datový list.

Spusťte dotaz

 1. Vyhledejte dotaz v navigačním podokně.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Poklikejte na dotaz, který chcete spustit.

  • Klikněte na dotaz, který chcete spustit a potom stiskněte klávesu ENTER.

Pokud dotaz, který chcete spustit je momentálně otevřený v Návrhové zobrazení, můžete taky spustit ho kliknutím na tlačítko Spustit ve skupině výsledky na kartě Návrh na pásu karet, část Fluent systému Microsoft Office.

Začátek stránky

Spuštění akčního dotazu

Existují čtyři typy akční dotazy: přidávacích dotazů, odstranění, aktualizačního dotazu a vytvářecí dotazy. S výjimkou vytvářecí dotazy, (které vytvářejí nové tabulky), akční dotazy změny dat v tabulkách jsou založeny na. Tyto změny nelze vzít snadno zpět, například stisknutím kombinace kláves CTRL + Z. Pokud uděláte změny pomocí akční dotaz, který se později rozhodnete že neměli chcete udělat, obvykle budete muset obnovit data ze záložní kopie. Z tohoto důvodu vždy je třeba, jestli že máte svěže záložní kopii podkladová data před spuštěním akčního dotazu.

Můžete snížit riziko spuštění akčního dotazu tak, že nejprve zobrazíte náhled dat, která se s nimi pracovat. Tu může provést dvěma způsoby:

 • Akční dotaz v zobrazení datového listu před spuštěním. K tomuto účelu otevřete dotaz v návrhovém zobrazení, klikněte na zobrazení na přístup Stavový řádek a potom v místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list . Přejděte zpět do návrhového zobrazení znova klikněte na zobrazení a potom v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení .

 • Změnit dotaz na výběrový dotaz a pak ho spusťte.

  Poznámka: Zkontrolujte, že Všimněte si, jaké typy akčního dotazu (přidat, aktualizovat, vytvářecí nebo odstranění) začínáte, abyste je mohli měnit dotaz zpátky na tento typ po zobrazte náhled dat tímto způsobem.

  Spuštění akčního dotazu jako výběrového dotazu

  1. Otevřete akční dotaz v návrhovém zobrazení.

  2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu klikněte na Výběr.

  3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Spusťte dotaz

Až budete chtít spuštění akčního dotazu, poklikejte na něj v navigačním podokně, nebo klikněte na něj a stiskněte klávesu ENTER.

Důležité informace: Ve výchozím nastavení Access zakáže všech akčních dotazů v databázi, pokud označíte, že databázi důvěřujete. Můžete určit, důvěryhodnosti databáze pomocí panelu zpráv jenom pod pásem karet.

Panel zpráv

Nastavení databáze jako důvěryhodné

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti zabezpečení Microsoft Office.

 2. Zaškrtněte políčko Povolit tento obsah a potom klikněte na OK.

Spuštění parametrického dotazu

Parametrický dotaz vás vyzve k zadání hodnoty při každém spuštění. Když zadáte hodnotu, parametrický dotaz bude platit ho pole kritéria. Pole, které platí kritérium jsou zadány v návrhu dotazu. Pokud nezadáte hodnoty po zobrazení výzvy, parametrický dotaz interpretovat zadání jako prázdný řetězec.

Parametrický dotaz je vždy také jiný typ dotazu. Většina parametrických dotazů výběrových dotazů nebo křížové dotazy, ale připojit, vytvářecí a aktualizačního dotazu může být také parametrických dotazů.

Můžete spuštění parametrického dotazu podle jeho typ dotazu, ale obecně pomocí následujícího postupu.

Spusťte dotaz

 1. Vyhledejte dotaz v navigačním podokně.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Poklikejte na dotaz, který chcete spustit.

  • Klikněte na dotaz, který chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Když se zobrazí výzva k zadání parametru, zadejte hodnotu chcete použít jako kritéria.

Začátek stránky

Spusťte dotaz SQL

Existují tři hlavní typy Dotaz SQL: sjednocovacích dotazech, předávací dotazy a definiční dotazy.

Sjednocovací dotazy kombinování dat ze dvou nebo více tabulek, ale ne stejným způsobem jako jiné dotazy. Že většina dotazů kombinování dat zřetězením řádků, sjednocovacích dotazech kombinování dat přidáváním řádků. Sjednocovací dotazy se liší od přidávacích dotazů, že sjednocovací dotazy se nemění podkladové tabulky. Sjednocovací dotazy přidávají řádků v sadě záznamů, který není zachován po zavření dotazu.

Předávací dotazy nejsou zpracovaných modulem databáze, který se dodává s aplikací Access; Místo toho předávají přímo k serveru Vzdálená databáze, který nemá zpracování a potom průchodů výsledků zpět do aplikace Access.

Definiční dotazy jsou na speciální typ dotazu, který nezpracuje data. Místo toho definiční dotazy vytvořit, odstranit nebo upravit jiné Databázové objekty.

Specifické dotazy SQL nelze otevřít v návrhovém zobrazení. Mohou pouze se otevře v zobrazení SQL nebo spustit. S výjimkou definiční dotazy spuštěný dotaz SQL otevře v zobrazení Datový list.

Spusťte dotaz

 1. Vyhledejte dotaz v navigačním podokně.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Poklikejte na dotaz, který chcete spustit.

  • Klikněte na dotaz, který chcete spustit a potom stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Poradce při potížích s chybová zpráva

V následující tabulce jsou uvedeny některé běžné chybové zprávy, ke kterým může dojít. Tyto chyby mohou zobrazovat jako zprávu v buňce (místo očekávaná hodnota) nebo jako chybovou zprávu. Následující části seznamu zahrnutí postupy, které můžete použít k řešení těchto chyb.

Poznámka: Tento obsah v této tabulce není vyčerpávající. Pokud neobsahuje chybovou zprávu, kterou jste dostali, můžete odeslat názor pomocí zobrazeného formuláře na konci tohoto článku a vložením konkrétních informací o chybové zprávě do příslušného pole komentáře.

Chybová zpráva

Problém

Řešení

Neshoda typu ve výrazu

Dotaz může spojuje pole s odlišnými datovými typy.

Kontrola návrhu dotazu a spojených polí musí mít stejný datový typ. Pokyny najdete v části Kontrola spojených polí v dotazu.

Odstranění záznamu

Tato situace může nastat, pokud objektu nebo databáze je poškozená.

Zkomprimovat a opravit databázi. Pokyny najdete v tématu kompaktním a opravit databázi.

Cyklický odkaz způsobený alias

Alias přiřazený pole je stejná jako součást výrazu pro toto pole.

Alias je název, který je uveden libovolný výraz v řádku pole v návrhové mřížce dotazu, který není aktuální pole. Access přiřadí alias pro vás nejsou v takovém případě sami. například Výraz1. Alias je okamžitě a za ním dvojtečku (:) a potom podle výraz. Když spustíte dotaz, alias se stane s názvem sloupce v datovém listu.

Změňte alias. Pokyny najdete v části Změna aliasu pole.

#Error

K této chybě může dojít při počítané pole hodnotu větší než hodnota povolená nastavením vlastnosti pole Velikost pole . K tomu dochází i dělitele počítané pole se nebo vyhodnocen jako nula (0).

Ujistěte se, že počítané pole dělitele není vyhodnocen nula (0). V případě potřeby změňte vlastnost Velikost pole .

#Deleted

Záznam odkazovaného byl odstraněn.

Pokud záznam byl odstranili omylem, musí obnovení ze zálohy. Pokud byl odstraněn záměrně, se tato chybová zpráva zavřete stisknutím kombinace kláves SHIFT + F9 aktualizujte dotaz.

Kontrola spojených polí v dotazu

Pokud chcete zkontrolovat datové typy polí v dotazu, podívejte se na zdrojové tabulky v návrhovém zobrazení a zkontrolujte vlastnosti pole, která se musí.

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení. Spojení se zobrazí jako čar spojujících polí ve zdrojové tabulky. Poznámka: název tabulky a pole pro každé spojení.

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na každou tabulku, která obsahuje jeden nebo více polí připojili v dotazu a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

  Spojená pole s odlišnými datovými typy

  1. spojená pole s odlišnými datovými typy.

  2. klikněte pravým tlačítkem myši tabulku a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. Pro každé spojení porovnání hodnot ve sloupci Datový typ v návrhové mřížce tabulky pole obsažená v této spojení.

  Kontrola datového typu spojených polí v návrhovém zobrazení tabulky.

  1. Kontrola datového typu spojených polí v návrhovém zobrazení tabulky.

 4. Přejděte do tabulky tak, aby bylo vidět jejích polí, klikněte na kartu s názvem této tabulky.

Začátek stránky

Zkomprimovat a opravit databázi

Spuštění nástroje Zkomprimovat a opravit databázi aplikace Access lze zlepšit výkon databáze. Tento nástroj vytvoří kopii souboru databáze a pokud je fragmentován, novým uspořádáním uložení souboru databáze na disku. Po dokončení procesu komprimace a opravy zkomprimovanou databázi bude mít více prostoru na disku a obvykle menší než původní. Často zkomprimování databáze může pomoci zajistit optimální výkon databázové aplikace a také řešení chyb, které můžou nastat z problémy s hardwarem, výpadku nebo výkyvům a podobných příčin.

Po dokončení komprimace se zvýší rychlost dotazu, protože podkladová data byla přepsat k tabulkám v souvislé stránky. Prohlížení souvislé stránek je rychleji než prohlížení fragmentovaných stránek. Dotazy jsou také optimalizované po každé komprimaci databáze.

Během komprimace můžete použít původní název souboru zkomprimovanou databázi nebo jiný název můžete vytvořit samostatný soubor. Pokud používáte stejný název a úspěšně zkomprimování databáze, Access automaticky nahradí původní soubor zkomprimovanou verzí.

Nastavte možnost, která umožňuje automatizovat tento proces

 1. Klikněte na soubor > Možnosti otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Access .

 2. Klikněte na přepínač Aktuální databáze a v části Možnosti aplikacezaškrtněte políčko Komprimovat při zavření .

  To způsobí, že přístup k automaticky zkomprimovat a opravit databázi pokaždé, když je zavřený.

Ruční komprimace a oprava databáze

 1. Klikněte na > Databázové nástrojeZkomprimovat a opravit databázi.

Začátek stránky

Změna aliasu pole

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Vyhledejte pole, která mají aliasy v návrhové mřížce dotazu. Tyto bude mít dvojtečky na konci název pole, podle Název:.

 3. Zaškrtněte políčko každý alias a ujistěte se, že alias neodpovídá název libovolného pole, která je součástí výrazu aliasu. Pokud ano, změňte alias.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×