Spuštění akce nebo posloupnosti akcí pomocí příkazového tlačítka

Spuštění akce nebo posloupnosti akcí pomocí příkazového tlačítka

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příkazové tlačítko v Accessovém formuláři umožňuje spuštění akce nebo posloupnosti akcí. Můžete například vytvořit příkazového tlačítka, která se otevře jiném formuláři. Chcete-li příkazové tlačítko prováděl určitou akci, napište proceduru, makra nebo události a připojte ji k příkazové tlačítko V klikněte na vlastnosti. Můžete také vložit makro přímo do vlastnosti Na klikněte na okraj příkazového tlačítka. To umožňuje tlačítko Kopírovat do jiných formulářů a nepřijít funkcí na tlačítko.

V tomto článku

Přidat příkazové tlačítko do formuláře pomocí Průvodce

Vytvoření tlačítka přetažením makra do formuláře

Vytvoření příkazové tlačítko bez použití Průvodce

Přizpůsobení příkazové tlačítko

Přidat příkazové tlačítko do formuláře pomocí Průvodce

Pomocí Průvodce příkazového tlačítka můžete rychle vytvořit příkazová tlačítka různých úkolů, například zavření formuláře, otevření sestavy, hledání záznam nebo spuštění makra.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom v místní nabídce na příkaz návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že je zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků Obrázek tlačítka .

  Obrázek tlačítka

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Tlačítko.

  Obrázek tlačítka

 4. V návrhové mřížce klikněte na místo, kam chcete příkazové tlačítko vkládá.

  Spustí se Průvodce příkazového tlačítka.

 5. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klikněte na Dokončit.

  Průvodce vytvoří příkazové tlačítko a vloží do vlastnosti Při klepnutí na tlačítko makra. Makro obsahující akce, které provést úkol, který jste vybrali v průvodci.

Zobrazení nebo úprava makra vložené do příkazové tlačítko

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši formulář, který obsahuje příkazové tlačítko a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka nebo Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Klikněte na tlačítko příkaz ho vyberte a potom stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 3. Na kartě událostní seznamu vlastností budou zobrazeny [Vloženého makra] v poli Na klikněte na vlastnosti. Klikněte na libovolné místo v poli vlastnosti a klikněte na Tlačítko Tvůrce v pravé části pole.

Zobrazí se Tvůrce maker, zobrazující akce, které tvoří vloženého makra.

Začátek stránky

Vytvoření tlačítka přetažením makra do formuláře

Pokud jste už vytvořili a uložili makra, můžete snadno vytvořit příkazové tlačítko, které se spustí makro přetažením makro z navigačního podokna do formuláře, který je otevřen v návrhovém zobrazení.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. V navigačním podokně najděte makro, které chcete nový příkazové tlačítko Spustit a potom přetáhněte makra do formuláře.

  Access automaticky vytvoří příkazové tlačítko a používá název makra jako na tlačítko titulek. Access taky vloží název makra ve vlastnosti Na klikněte na okraj příkazového tlačítka tak spuštění makra při kliknutí na tlačítko. Aplikace Access použije obecný název na tlačítko tak, aby bylo dobré zadejte název do logičtějších na tlačítko Vlastnosti název . Zobrazte seznam vlastností pro příkazové tlačítko otevřeném formuláři v návrhovém zobrazení, klikněte na tlačítko a potom stisknutím klávesy F4.

Další informace o vytváření maker naleznete v článku Vytvoření makra uživatelského rozhraní.

Začátek stránky

Vytvoření příkazové tlačítko bez použití Průvodce

Příkazové tlačítko můžete vytvořit bez použití Průvodce příkazového tlačítka. Proces zahrnuje umístění na tlačítko ve formuláři a nastavením několika vlastností.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že není zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků.

  Obrázek tlačítka

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Tlačítko.

  Obrázek tlačítka

 4. Klikněte na místo ve formuláři, kam chcete umístit příkazové tlačítko.

  Aplikace Access umístí příkazové tlačítko ve formuláři.

  Vzhledem k tomu, že není zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků, neprovádí přístup další zpracování. Pokud se spustí Průvodce tlačítko příkaz při umístění příkazové tlačítko ve formuláři, kliknete na Zrušit v průvodci.

 5. S vybraným tlačítkem příkazu stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 6. Klikněte na kartu vše zobrazit všechny vlastnosti pro příkazové tlačítko.

 7. Nastavení vlastností pro dokončení návrhu příkazové tlačítko uvedeno v následující tabulce.

Vlastnost

Popis

Název

Ve výchozím nastavení Access poskytuje nové příkazové tlačítko název příkaz, následovaný na číslo. například Command34. I když není povinný, je dobré změnit název, který vystihuje funkci (například usnadníte nebo proceduře události). Průvodce vám pomůže později v případě potřeby odkázat na tlačítko makro nebo postupu.

Titulek

Zadejte popisek, který chcete zobrazit na příkazové tlačítko. Například Sestava prodeje nebo Zavřít formulář.

Poznámka: Titulek se nezobrazuje, pokud obrázek zadaná ve vlastnosti obrázku .

Po kliknutí

Pomocí této vlastnosti můžete určit, co se stane po kliknutí na příkazové tlačítko. Nastavovaná vlastnost klikněte v poli vlastnosti a pak udělejte jednu z těchto věcí:

 • Chcete-li příkazové tlačítko Spustit existujícího makra: uložené, klikněte na šipku rozevíracího seznamu a klikněte na název makra.

 • Chcete-li příkazové tlačítko spustit existující předdefinované funkce nebo funkce jazyka VBA, napište rovnítko (=) a za ním uveďte název funkce; například =MsgBox("Ahoj světe") nebo =MyFunction(argumenty).

 • Tvorba výrazu kliknutím na Tlačítko Tvůrce a potom klikněte na tlačítko Tvůrce výrazů.

 • Pokud chcete začít vytvářet neobsahuje žádné záznamy, které používá Visual Basic kódem Applications (VBA), klikněte na Tlačítko Tvůrce a potom klikněte na Nástroj pro vytváření kódu. Vytvářet nové vloženého makra obsahujícího akci akce, které chcete příkazové tlačítko provádět, klikněte na Tlačítko Tvůrce a potom klikněte na tlačítko Tvůrce maker.

  Poznámka: musí mít udělený Access databází, které obsahují kód jazyka VBA důvěryhodné stav před spuštěním kód.

Pokud potřebujete pomoc s jinými vlastnostmi neuvedené tady, umístěte kurzor do pole vlastnosti a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Přizpůsobení příkazové tlačítko

Access obsahuje mnoho způsobů, jak přizpůsobit příkazová tlačítka tak, že máte vzhled a funkce, které chcete ve formuláři. Například můžete vytvořit řádek příkazová tlačítka v tabulkovém nebo skládaným uspořádáním nebo může být zobrazit příkazová tlačítka jako hypertextové odkazy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření vodorovné ose (tabulky) nebo (skládaného) rozložení příkazová tlačítka   

   Příkazová tlačítka můžete přidat do tabulky nebo skládané rozložení můžete vytvořit řádek nebo sloupec přesně zarovnaných tlačítek. Tlačítka můžete přesuňte jako skupinu, což usnadňuje úprava formulářů. Můžete taky změnit styl na celý řádek nebo sloupec příkazová tlačítka ve stejnou dobu a oddělit tlačítka pomocí mřížky.

   1. Klikněte pravým tlačítkem na některou z příkazová tlačítka, který chcete přidat do rozložení a potom v místní nabídce přejděte na rozložení.

   2. Klikněte na tabulkové Obrázek tlačítka zahájíte vodorovné řadu tlačítek, nebo Skládaný Obrázek tlačítka vytvoření svislé sloupce tlačítka.

    Aplikace Access pro volné kreslení ohraničení kolem příkazové tlačítko označíte rozložení. Každý tlačítko spárované s popisek, který nelze odstranit – však můžete můžete přizpůsobit popisek hodně malou velikost, pokud není potřeba.

    Následující obrázek znázorňuje příkazové tlačítko a jeho přidružený popisek v tabulkovém rozložení. Všimněte si, jak je v části Další vyšší popisek – to zabráníte štítků v opakující se pro každý záznam.

    Příkazové tlačítko v tabulkovém rozložení

    Následující obrázek znázorňuje příkazové tlačítko i s popiskem přidružené ve skládaném rozložení. Ve skládaném rozložení popisku a na tlačítko jsou vždy ve stejném oddílu.

    Příkazové tlačítko ve skládaném rozložení

   3. Přidejte další příkazová tlačítka rozložení tak, že je přetáhnete do oblasti rozložení. Příkazové tlačítko, při tažení myší oblasti rozložení, Access nakreslí vodorovný pruh pro vložení (pro tabulkové rozložení) nebo svislé vložení posuvník (skládané rozložení) vyznačte, kde uložená příkazové tlačítko když uvolníte tlačítko myši.

    Přidání tlačítka do skládaného rozložení ovládacího prvku

    Po uvolnění tlačítka myši na ovládací prvek přibude rozložení.

    Tlačítko přidané do skládaného rozložení ovládacího prvku

   4. Přesunutí příkazová tlačítka oddíl nahoru nebo dolů části v tabulkovém rozložení    Pokud chcete zachovat příkazové tlačítko v tabulkovém rozložení, ale chcete přesunout na jiné části formuláře příkazové tlačítko (například z části Podrobnosti do části záhlaví formuláře), postupujte takto:

    1. Vyberte příkazové tlačítko.

    2. Na kartě uspořádat klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

     Příkazové tlačítko slouží k přesunutí nahoru nebo dolů v další části, ale zůstanou v tabulkovém rozložení. Pokud již obsahuje ovládací prvek na místě, který přesouváte tento ovládací prvek, exchange dvou ovládacích prvcích místa.

     Poznámka: Přesunout nahoru a Dolů příkazy jsou zakázány pro skládané rozložení.

   5. Přesunutí celého rozložení příkazová tlačítka   

    1. Klikněte na libovolný příkazová tlačítka v rozložení.

     Volič rozložení se zobrazí v levém horním rohu rozložení.

    2. Přetáhněte výběr rozložení přesuňte rozložení do nového umístění.

  • Přidat mřížku rozložení příkazová tlačítka   

   1. Vyberte některou z příkazová tlačítka v rozložení.

   2. Klikněte na příkaz mřížky prvku a vyberte styl čáry mřížky, které chcete.

  • Nastavit jako průhledný příkazové tlačítko   

   Tak, že nastavení příkazové tlačítko průhlednosti, můžete jeho umístění na libovolný objekt ve formuláři a zadejte tento objekt funkce příkazové tlačítko. Máte třeba obrázek, který se má dělit do samostatných, který se dá kliknout oblastí, z nichž každá spustí jiného makra. Můžete to uděláte tak, že zaškrtnete více průhledné příkazová tlačítka nad obrázek.

   1. Klikněte na tlačítko příkaz, který chcete nastavit jako průhledný a potom stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností příkazové tlačítko.

   2. Na kartě Formátové v seznamu vlastností klikněte do pole vlastnosti Průhledná .

   3. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Ano.

    Se vám dál zobrazovat osnovu příkazové tlačítko v návrhovém zobrazení, ale tlačítko je neviditelné ve formulářovém zobrazení.

    Poznámka: Nastavení příkazové tlačítko průhledný vlastnost na hodnotu Ano je stejná jako nastavení jeho vlastnost na hodnotu Ne. Obě skryjí příkazové tlačítko, ale nastavení průhledný vlastnost na hodnotu Ano zůstane tlačítko aktivní. Tlačítko Nastavení viditelné vlastnost na hodnotu Ne zakáže.

  • Zkontrolujte příkazového tlačítka Zobrazit jako hypertextový odkaz   

   Pokud chcete, můžete skrýt příkazové tlačítko ale nechat viditelné titulek. Výsledkem je objekt, který vypadá jako popisek, ale funkce jako příkazové tlačítko. Můžete taky podtržení text titulku a změnit jeho barvu snažíme usnadnit jeho zobrazit jako hypertextový odkaz.

   1. Klikněte na příkaz tlačítko Vybrat a stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

   2. Na kartě Formátové v seznamu vlastností klikněte do pole vlastnosti Styl pozadí .

   3. V rozevíracím seznamu vyberte Průhledná.

    Skrytý text okraj příkazového tlačítka, ale titulek zůstane viditelné.

   4. Podtrhnout nebo změnit barvu textu v titulku, použijte nástroje ve skupině písmo na kartě Formát.

    Příkazy ve skupině písmo přístup k dispozici

  • Vytvoření tlačítko Storno   

   1. Klikněte na tlačítko příkazu a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností.

   2. Do pole vlastnosti Zrušit kliknutím na Ano.

    Když příkazové tlačítko Zrušit je nastavena na hodnotu Anoa formulář aktivní formulář, uživatele vyberte příkazové tlačítko tak, že na ni kliknete, stisknutím klávesy ESC nebo stisknutím klávesy ENTER po Fokus příkazové tlačítko. Pokud vlastnost Zrušit nastavena na hodnotu Ano pro všechna tlačítka příkaz, který je automaticky nastavena na hodnotu Ne pro všechny ostatní příkazová tlačítka ve formuláři.

    Tlačítko Storno zrušte všechny akce, které se uskutečnily ve formuláři nebo v dialogovém okně, co potřebujete napište proceduru, makra nebo události a připojte ji k vlastnosti Při klepnutí na tlačítko.

    Poznámka: Pro formulář, který umožňuje nevratné operace (například odstranění) je vhodné nastavit tlačítko formuláře výchozí příkazové tlačítko Storno. K tomuto účelu nastavte vlastnost Zrušit a výchozí vlastnost na hodnotu Ano.

  • Zobrazení obrázku na příkazové tlačítko    Do příkazového tlačítka Obrázek vlastnosti zadejte cestu a název souboru s obrázkem (například BMP, ICO nebo DIB soubor). Pokud si nejste jisti cestu nebo název souboru, klikněte na Tlačítko Tvůrce otevřete Tvůrce obrazu.

   Tvůrce obrazu

   Klikněte na Procházet a vyhledejte obrázek, který chcete použít, nebo případně klepněte na jednu z obrázků v seznamu Dostupné obrázky náhled profesionálně vytvořené obrázky, které můžete použít. Pokud obrázek, který chcete najít, klikněte na OK přidáte do příkazové tlačítko.

   Ve výchozím nastavení Access nastaví vlastnost Typ obrázku na hodnotu vložený. Když přiřadíte příkazové tlačítko Obrázek vlastností obrázku, pomocí tohoto nastavení vytvořena kopie obrázku a uloží jej v souboru databáze aplikace Access. Původní obrázek všechny změny se neprojeví u příkazového tlačítka. Pokud chcete vytvořit odkaz na původní obrázek tak, aby všechny změny obrázek se projeví u příkazového tlačítka, změňte vlastnost Typ obrázku na propojené. V původním umístění musí obsahovat původní soubor s obrázkem. Pokud přesunete nebo přejmenujete soubor s obrázkem, zobrazí se chybová zpráva při otevření databáze a příkazovém tlačítku zobrazí titulek místo obrázku. Sdílení stejného obrázku na několika místech v databázi, změňte Typ obrázku vlastnost na sdílené. Teď budete moci vybírat stejný obrázek na jiných příkazová tlačítka, například výběrem názvu obrázek na vlastnost Obrázek.

  • Zobrazení obrázku a titulku na příkazové tlačítko   

   Na příkazovém tlačítku můžete zobrazit titulek a obrázku. Pomocí následujícího postupu:

   1. Přidání obrázku do příkazového tlačítka pomocí pokynů uvedených výše v této části.

   2. Vyberte příkazové tlačítko. Pokud není zobrazen seznam vlastností, stisknutím klávesy F4 zobrazte ji.

   3. Na kartě Formátové v seznamu vlastností zadejte požadovaný titulek, který chcete do pole vlastnosti Titulek.

   4. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu v poli vlastnosti Umístění titulku obrázku a pak vyberte, jak chcete uspořádat. Například titulku pod obrázkem, vyberte dole. Zobrazit titulek napravo od obrázku, zaškrtněte políčko vpravo. Jestliže chcete změnit uspořádání závisí na národního prostředí, vyberte Obecné. Pomocí tohoto nastavení titulek se zobrazí na pravé straně pro jazyky, které číst zleva doprava a se zobrazí na levé straně pro jazyky, které číst zprava doleva.

Začátek stránky

V tomto článku

Přidat příkazové tlačítko do formuláře pomocí Průvodce

Vytvoření tlačítka přetažením makra do formuláře

Vytvoření příkazové tlačítko bez použití Průvodce

Přizpůsobení příkazové tlačítko

Přidat příkazové tlačítko do formuláře pomocí Průvodce

Pomocí Průvodce příkazového tlačítka můžete rychle vytvořit příkazová tlačítka různých úkolů, například zavření formuláře, otevření sestavy, hledání záznam nebo spuštění makra.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom v místní nabídce na příkaz návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že je zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků Obrázek tlačítka .

  Obrázek tlačítka

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Tlačítko.

  Obrázek tlačítka

 4. V návrhové mřížce klikněte na místo, kam chcete příkazové tlačítko vkládá.

  Spustí se Průvodce příkazového tlačítka.

 5. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klikněte na Dokončit.

  Průvodce vytvoří příkazové tlačítko a vloží do vlastnosti Při klepnutí na tlačítko makra. Makro obsahující akce, které provést úkol, který jste vybrali v průvodci.

Zobrazení nebo úprava makra vložené do příkazové tlačítko

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši formulář, který obsahuje příkazové tlačítko a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka nebo Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Klikněte na tlačítko příkaz ho vyberte a potom stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 3. Na kartě událostní seznamu vlastností budou zobrazeny [Vloženého makra] v poli Na klikněte na vlastnosti. Klikněte na libovolné místo v poli vlastnosti a klikněte na Tlačítko Tvůrce v pravé části pole.

Zobrazí se Tvůrce maker, zobrazující akce, které tvoří vloženého makra.

Začátek stránky

Vytvoření tlačítka přetažením makra do formuláře

Pokud jste už vytvořili a uložili makra, můžete snadno vytvořit příkazové tlačítko, které se spustí makro přetažením makro z navigačního podokna do formuláře, který je otevřen v návrhovém zobrazení.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. V navigačním podokně najděte makro, které chcete nový příkazové tlačítko Spustit a potom přetáhněte makra do formuláře.

  Microsoft Office Access 2007 automaticky vytvoří příkazové tlačítko a používá název makra jako na tlačítko titulek. Office Access 2007 taky vloží název makra ve vlastnosti Na klikněte na okraj příkazového tlačítka tak spuštění makra při kliknutí na tlačítko. Aplikace Access použije obecný název na tlačítko tak, aby bylo dobré zadejte název do logičtějších na tlačítko Vlastnosti název . Zobrazte seznam vlastností pro příkazové tlačítko otevřeném formuláři v návrhovém zobrazení, klikněte na tlačítko a potom stisknutím klávesy F4.

Další informace o vytváření maker naleznete v článku Vytvoření makra.

Začátek stránky

Vytvoření příkazové tlačítko bez použití Průvodce

Příkazové tlačítko můžete vytvořit bez použití Průvodce příkazového tlačítka. Proces zahrnuje umístění na tlačítko ve formuláři a nastavením několika vlastností.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že není zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků.

  Obrázek tlačítka

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Tlačítko.

  Obrázek tlačítka

 4. Klikněte na místo ve formuláři, kam chcete umístit příkazové tlačítko.

  Aplikace Access umístí příkazové tlačítko ve formuláři.

  Vzhledem k tomu, že není zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků, neprovádí přístup další zpracování. Pokud se spustí Průvodce tlačítko příkaz při umístění příkazové tlačítko ve formuláři, kliknete na Zrušit v průvodci.

 5. S vybraným tlačítkem příkazu stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 6. Klikněte na kartu vše zobrazit všechny vlastnosti pro příkazové tlačítko.

 7. Nastavení vlastností pro dokončení návrhu příkazové tlačítko uvedeno v následující tabulce.

Vlastnost

Popis

Název

Ve výchozím nastavení Access poskytuje nové příkazové tlačítko název příkaz, následovaný na číslo. například Command34. I když není povinný, je dobré změnit název, který vystihuje funkci (například usnadníte nebo proceduře události). Průvodce vám pomůže později v případě potřeby odkázat na tlačítko makro nebo postupu.

Titulek

Zadejte popisek, který chcete zobrazit na příkazové tlačítko. Například Sestava prodeje nebo Zavřít formulář.

Poznámka: Titulek se nezobrazuje, pokud obrázek zadaná ve vlastnosti obrázku .

Po kliknutí

Pomocí této vlastnosti můžete určit, co se stane po kliknutí na příkazové tlačítko. Nastavovaná vlastnost klikněte v poli vlastnosti a pak udělejte jednu z těchto věcí:

 • Chcete-li příkazové tlačítko Spustit existujícího makra: uložené, klikněte na šipku rozevíracího seznamu a klikněte na název makra.

 • Chcete-li příkazové tlačítko spustit existující předdefinované funkce nebo funkce jazyka VBA, napište rovnítko (=) a za ním uveďte název funkce; například =MsgBox("Ahoj světe") nebo =MyFunction(argumenty).

 • Tvorba výrazu kliknutím na Tlačítko Tvůrce a potom klikněte na tlačítko Tvůrce výrazů.

 • Pokud chcete začít vytvářet neobsahuje žádné záznamy, které používá Visual Basic kódem Applications (VBA), klikněte na Tlačítko Tvůrce a potom klikněte na Nástroj pro vytváření kódu. Vytvářet nové vloženého makra obsahujícího akci akce, které chcete příkazové tlačítko provádět, klikněte na Tlačítko Tvůrce a potom klikněte na tlačítko Tvůrce maker.

  Poznámka: musí mít udělený Office Access 2007 databází, které obsahují kód jazyka VBA důvěryhodné stav před spuštěním kód.

Pokud potřebujete pomoc s jinými vlastnostmi neuvedené tady, umístěte kurzor do pole vlastnosti a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Přizpůsobení příkazové tlačítko

Office Access 2007 lze přizpůsobit příkazová tlačítka tak, že máte vzhled a funkce, které chcete ve formuláři nové způsoby. Například můžete vytvořit řádek příkazová tlačítka v tabulkovém nebo skládaným uspořádáním nebo může být zobrazit příkazová tlačítka jako hypertextové odkazy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření vodorovné ose (tabulky) nebo (skládaného) rozložení příkazová tlačítka   

   Příkazová tlačítka můžete přidat do tabulky nebo skládané rozložení můžete vytvořit řádek nebo sloupec přesně zarovnaných tlačítek. Tlačítka můžete přesuňte jako skupinu, což usnadňuje úprava formulářů. Můžete taky změnit styl na celý řádek nebo sloupec příkazová tlačítka ve stejnou dobu a oddělit tlačítka pomocí mřížky.

   1. Klikněte pravým tlačítkem na některou z příkazová tlačítka, který chcete přidat do rozložení a potom v místní nabídce přejděte na rozložení.

   2. Klikněte na tabulkové Obrázek tlačítka zahájíte vodorovné řadu tlačítek, nebo Skládaný Obrázek tlačítka vytvoření svislé sloupce tlačítka.

    Aplikace Access pro volné kreslení ohraničení kolem příkazové tlačítko označíte rozložení. Každý tlačítko spárované s popisek, který nelze odstranit – však můžete můžete přizpůsobit popisek hodně malou velikost, pokud není potřeba.

    Následující obrázek znázorňuje příkazové tlačítko a jeho přidružený popisek v tabulkovém rozložení. Všimněte si, jak je v části Další vyšší popisek – to zabráníte štítků v opakující se pro každý záznam.

    Příkazové tlačítko v tabulkovém rozložení

    Následující obrázek znázorňuje příkazové tlačítko i s popiskem přidružené ve skládaném rozložení. Ve skládaném rozložení popisku a na tlačítko jsou vždy ve stejném oddílu.

    Příkazové tlačítko ve skládaném rozložení

   3. Přidejte další příkazová tlačítka rozložení tak, že je přetáhnete do oblasti rozložení. Příkazové tlačítko, při tažení myší oblasti rozložení, Access nakreslí vodorovný pruh pro vložení (pro tabulkové rozložení) nebo svislé vložení posuvník (skládané rozložení) vyznačte, kde uložená příkazové tlačítko když uvolníte tlačítko myši.

    Přidání tlačítka do skládaného rozložení ovládacího prvku

    Po uvolnění tlačítka myši na ovládací prvek přibude rozložení.

    Tlačítko přidané do skládaného rozložení ovládacího prvku

   4. Přesunutí příkazová tlačítka oddíl nahoru nebo dolů části v tabulkovém rozložení    Pokud chcete zachovat příkazové tlačítko v tabulkovém rozložení, ale chcete přesunout na jiné části formuláře příkazové tlačítko (například z části Podrobnosti do části záhlaví formuláře), postupujte takto:

    1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příkazové tlačítko a potom v místní nabídce přejděte na rozložení.

    2. Klikněte na Přesunout oddíl nahoru Obrázek tlačítka nebo Přesunout oddíl dolů Obrázek tlačítka .

     Příkazové tlačítko slouží k přesunutí nahoru nebo dolů v další části, ale zůstanou v tabulkovém rozložení. Pokud již obsahuje ovládací prvek na místě, který přesouváte tento ovládací prvek, exchange dvou ovládacích prvcích místa.

     Poznámka: Přesunutí oddílu a Přesunout oddíl dolů příkazy jsou zakázány pro skládané rozložení.

   5. Přesunutí celého rozložení příkazová tlačítka   

    1. Klikněte na libovolný příkazová tlačítka v rozložení.

     Volič rozložení se zobrazí v levém horním rohu rozložení.

    2. Přetáhněte výběr rozložení přesuňte rozložení do nového umístění.

  • Přidat mřížku rozložení příkazová tlačítka   

   1. Klikněte pravým tlačítkem na některou z příkazová tlačítka v rozložení a v místní nabídce přejděte na rozložení.

   2. Přejděte na mřížky a potom klikněte na styl čáry mřížky, které chcete.

  • Nastavit jako průhledný příkazové tlačítko   

   Tak, že nastavení příkazové tlačítko průhlednosti, můžete jeho umístění na libovolný objekt ve formuláři a zadejte tento objekt funkce příkazové tlačítko. Máte třeba obrázek, který se má dělit do samostatných, který se dá kliknout oblastí, z nichž každá spustí jiného makra. Můžete to uděláte tak, že zaškrtnete více průhledné příkazová tlačítka nad obrázek.

   1. Klikněte na tlačítko příkaz, který chcete nastavit jako průhledný a potom stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností příkazové tlačítko.

   2. Na kartě Formátové v seznamu vlastností klikněte do pole vlastnosti Průhledná .

   3. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Ano.

    Se vám dál zobrazovat osnovu příkazové tlačítko v návrhovém zobrazení, ale tlačítko je neviditelné ve formulářovém zobrazení.

    Poznámka: Nastavení příkazové tlačítko průhledný vlastnost na hodnotu Ano je stejná jako nastavení jeho vlastnost na hodnotu Ne. Obě skryjí příkazové tlačítko, ale nastavení průhledný vlastnost na hodnotu Ano zůstane tlačítko aktivní. Tlačítko Nastavení viditelné vlastnost na hodnotu Ne zakáže.

  • Zkontrolujte příkazového tlačítka Zobrazit jako hypertextový odkaz   

   Pokud chcete, můžete skrýt příkazové tlačítko ale nechat viditelné titulek. Výsledkem je objekt, který vypadá jako popisek, ale funkce jako příkazové tlačítko. Můžete taky podtržení text titulku a změnit jeho barvu snažíme usnadnit jeho zobrazit jako hypertextový odkaz.

   1. Klikněte na příkaz tlačítko Vybrat a stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

   2. Na kartě Formátové v seznamu vlastností klikněte do pole vlastnosti Styl pozadí .

   3. V rozevíracím seznamu vyberte Průhledná.

    Skrytý text okraj příkazového tlačítka, ale titulek zůstane viditelné.

   4. Podtrhnout nebo změnit barvu textu v titulku, použijte nástroje ve skupině písmo na kartě Návrh.

    Obrázek pásu karet aplikace Access

  • Vytvoření tlačítko Storno   

   1. Klikněte na tlačítko příkazu a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností.

   2. Do pole vlastnosti Zrušit kliknutím na Ano.

    Když příkazové tlačítko Zrušit je nastavena na hodnotu Anoa formulář aktivní formulář, uživatele vyberte příkazové tlačítko tak, že na ni kliknete, stisknutím klávesy ESC nebo stisknutím klávesy ENTER po Fokus příkazové tlačítko. Pokud vlastnost Zrušit nastavena na hodnotu Ano pro všechna tlačítka příkaz, který je automaticky nastavena na hodnotu Ne pro všechny ostatní příkazová tlačítka ve formuláři.

    Tlačítko Storno zrušte všechny akce, které se uskutečnily ve formuláři nebo v dialogovém okně, co potřebujete napište proceduru, makra nebo události a připojte ji k vlastnosti Při klepnutí na tlačítko.

    Poznámka: Pro formulář, který umožňuje nevratné operace (například odstranění) je vhodné nastavit tlačítko formuláře výchozí příkazové tlačítko Storno. K tomuto účelu nastavte vlastnost Zrušit a výchozí vlastnost na hodnotu Ano.

  • Zobrazení obrázku na příkazové tlačítko    Do příkazového tlačítka Obrázek vlastnosti zadejte cestu a název souboru s obrázkem (například BMP, ICO nebo DIB soubor). Pokud si nejste jisti cestu nebo název souboru, klikněte na Tlačítko Tvůrce otevřete Tvůrce obrazu.

   Tvůrce obrazu

   Klikněte na Procházet a vyhledejte obrázek, který chcete použít, nebo případně klepněte na jednu z obrázků v seznamu Dostupné obrázky náhled profesionálně vytvořené obrázky, které můžete použít. Pokud obrázek, který chcete najít, klikněte na OK přidáte do příkazové tlačítko.

   Ve výchozím nastavení Access nastaví vlastnost Typ obrázku na hodnotu vložený. Když přiřadíte příkazové tlačítko Obrázek vlastností obrázku, pomocí tohoto nastavení vytvořena kopie obrázku a uloží jej v souboru databáze aplikace Access. Původní obrázek všechny změny se neprojeví u příkazového tlačítka. Pokud chcete vytvořit odkaz na původní obrázek tak, aby všechny změny obrázek se projeví u příkazového tlačítka, změňte vlastnost Typ obrázku na propojené. V původním umístění musí obsahovat původní soubor s obrázkem. Pokud přesunete nebo přejmenujete soubor s obrázkem, zobrazí se chybová zpráva při otevření databáze a příkazovém tlačítku zobrazí titulek místo obrázku.

  • Zobrazení obrázku a titulku na příkazové tlačítko   

   Jako novou funkci Office Access 2007 nyní můžete zobrazit titulek a obrázek na příkazové tlačítko. Pomocí následujícího postupu:

   1. Přidání obrázku do příkazového tlačítka pomocí pokynů uvedených výše v této části.

   2. Vyberte příkazové tlačítko. Pokud není zobrazen seznam vlastností, stisknutím klávesy F4 zobrazte ji.

   3. Na kartě Formátové v seznamu vlastností zadejte požadovaný titulek, který chcete do pole vlastnosti Titulek.

   4. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu v poli vlastnosti Umístění titulku obrázku a pak vyberte, jak chcete uspořádat. Například titulku pod obrázkem, vyberte dole. Zobrazit titulek napravo od obrázku, zaškrtněte políčko vpravo. Jestliže chcete změnit uspořádání závisí na národního prostředí, vyberte Obecné. Pomocí tohoto nastavení titulek se zobrazí na pravé straně pro jazyky, které číst zleva doprava a se zobrazí na levé straně pro jazyky, které číst zprava doleva.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×