Správa záznamů ve Správci záznamů aplikace Lync

Pomoci Správce záznamů aplikace Microsoft Lync 2010 můžete spravovat konverzace a schůzky aplikace Microsoft Lync 2010, které jste nahráli. Informace o tom, jak pomocí Správce záznamů aplikace Lync nahrávat schůzky a poslouchat nahrané záznamy, naleznete v tématu Záznam a přehrávání schůzek v aplikaci Lync 2010.

Co chcete udělat?

Prozkoumání Správce záznamů

Prozkoumání karty Záznamy aplikace Lync

Prozkoumání karty Záznamy ve formátu Windows Media (WMV)

Přehrání záznamu ve Správci záznamů aplikace Lync

Publikování záznamu, aby ho bylo možné sdílet s ostatními

Přejmenování záznamu

Odstranění záznamu

Prozkoumání Správce záznamů

Všechny vaše uložené záznamy se zobrazí ve Správci záznamů. Ze Správce záznamů můžete přehrávat záznamy, přejmenovávat záznamy nebo vytvořit video ve formátu, ve kterém jej lze sdílet s ostatními. Tyto akce můžete provádět na kartě Záznamy aplikace Lync a na kartě Záznamy ve formátu Windows Media (WMV) ve Správci záznamů.

Správce záznamů spustíte kliknutím na tlačítko Start a na položky Všechny programy, Microsoft Lync a Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

Prozkoumání karty Záznamy aplikace Lync

Kliknutím na kartu Záznamy aplikace Lync zobrazíte záznamy aplikace Lync 2010 uložené ve vašem počítači. Na kartě Záznamy aplikace Lync můžete přehrávat, přejmenovávat, odstraňovat nebo procházet záznamy aplikace Lync. Záznamy nebo jejich části také můžete uložit ve formátu Windows Media a publikovat je pro ostatní.

Při přehrávání záznamu ze Správce záznamů je záznam otevřen a přehrán v Přehrávači záznamů aplikace Microsoft Lync 2010. Přehrávač záznamů aplikace Lync 2010 nabízí předvádějícímu, který záznam vytvořil, bohaté možnosti prohlížení. Podle potřeby můžete přehrát libovolnou část záznamu aplikace Lync – zvukovou složku, vizuální složku, konverzace vedené pomocí rychlých zpráv, sdílení aplikací, prezentaci aplikace Microsoft PowerPoint, tabuli a hlasování tak, jak proběhly během schůzky či konverzace v aplikaci Lync. Kterékoli z těchto funkcí také můžete skrýt, abyste se mohli zaměřit na jiné části záznamu aplikace Lync. Díky indexování si také můžete poslechnout konkrétního mluvčího nebo zobrazit konkrétní obsah a také můžete získat přístup k seznamu účastníků a stáhnout přílohy.

Poznámka:  Pokud je u některého záznamu zobrazena Chyba ve sloupci Stav, při ukládání záznamu došlo k potížím. Tento záznam můžete zkusit obnovit kliknutím pravým tlačítkem myši na záznam a následným kliknutím na příkaz Opakovat. Správce záznamů aplikace Lync se pokusí záznam znovu zpracovat. Pokud lze záznam obnovit, hodnota ve sloupci Stav se změní na Dokončeno.

Prozkoumání karty Záznamy ve formátu Windows Media (WMV)

Kliknutím na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV) zobrazíte záznamy aplikace Lync, které jste se rozhodli uložit ve formátu videa. Na kartě Záznamy ve formátu Windows Media (WMV) můžete přehrát, odstranit nebo vyhledat video v počítači nebo v jiném umístění v síti. Soubor videa ve formátu Windows Media můžete snadno sdílet s ostatními.

Verzi záznamu ve formátu videa Windows Media můžete vytvořit jedním ze dvou způsobů: může být vytvořeno automaticky při ukončení relace aplikace Lync a uložení záznamu (výběrem možnosti Vytvořit také verzi, kterou lze publikovat pro ostatní) nebo ho můžete vytvořit později ručně na kartě Záznamy aplikace Lync.

Začátek stránky

Přehrání záznamu ve Správci záznamů aplikace Lync

 1. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync nebo na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV).

 2. Klikněte na záznam a potom klikněte na možnost Přehrát.

Začátek stránky

Publikování záznamu, aby ho bylo možné sdílet s ostatními

Záznam můžete zpřístupnit pro ostatní uložením záznamu aplikace Lync nebo jeho částí jako souboru ve formátu Windows Media a publikováním souboru Windows Media do sdíleného síťového umístění nebo do knihovny materiálů serveru Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položky Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na položku Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync.

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na možnost Publikovat.

 4. Chcete-li změnit název záznamu, zadejte v části Název souboru záznamu nový název.

 5. Chcete-li změnit umístění záznamu, proveďte v části Uložit do jednu z následujících akcí:

  • Do textového pole vložte webovou adresu, například adresu URL knihovny materiálů na serveru SharePoint Server 2010.

  • Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do složky, do které chcete video uložit.

Poznámka:  Pokud využíváte SharePoint Server 2010 a máte odpovídající práva, můžete záznam uložit do knihovny materiálů služby Microsoft SharePoint. Pokud byste měli s odesláním souboru na SharePoint Server 2010 problémy, požádejte správce služby SharePoint o zvýšení nastaveného limitu maximální velikosti odesílaných souborů (ve výchozím nastavení 50 MB) a časového limitu pro odesílání souborů.

 1. Chcete-li vybrat typ obsahu, který má být do publikovaného videa zahrnut, nebo zadat počáteční a koncový čas, klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Obsah ve videu zaškrtněte políčka u typu obsahu, který chcete zahrnout. Pokud daný typ obsahu není k dispozici, nebyl zahrnut ani do původní relace aplikace Lync.

Poznámka:  Pokud byl určitý obsah v původní relaci aplikace Lync příliš velký (například v případě velké tabule, dlouhé relace zasílání rychlých zpráv nebo sdílení na dvou monitorech), může být obsah ve výsledném videu méně čitelný. Ve výsledném videu jsou navíc z důvodu omezené šířky oříznuty případné zprávy psané rukou obsažené v části záznamu s rychlými zprávami.

 1. V části Čas pomocí možností Počáteční čas a Koncový čas vyberte, na kterém místě původního záznamu má začínat a končit publikovaná verze.

Tip:  Na kartě Záznamy ve formátu Windows Media můžete zkopírovat úplnou cestu a název souboru záznamu do schránky, pokud na záznam kliknete pravým tlačítkem myši a poté kliknete na příkaz Umístění kopie. Tuto cestu pak můžete vložit například do e-mailové zprávy. Tato funkce je obzvlášť užitečná, pokud jste záznam ve formátu Windows Media uložili do sdílené síťové složky, a chcete toto umístění poslat jiným uživatelům.

Začátek stránky

Přejmenování záznamu

Chcete-li záznam přejmenovat, postupujte takto:

Poznámka:  Provedením následujících kroků změníte název záznamu, ale nikoli jeho umístění.

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položky Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na položku Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync.

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na možnost Přejmenovat. Název záznamu bude zvýrazněn.

 4. Zadejte nový název a potom stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Odstranění záznamu

Chcete-li záznam odstranit, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položky Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na položku Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync nebo na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV).

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na možnost Odstranit.

Poznámka:  Pokud je záznam ve formátu Windows Media uložen v jiném počítači, dojde odstraněním záznamu pouze k odebrání odkazu na záznam ze Správce záznamů. Chcete-li odstranit přímo daný záznam, je nutné ho odstranit z umístění, ve kterém je uložen.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×