Správa zásad profilů uživatelů v Centru pro správu SharePointu

Každá vlastnost a funkce individuálního nastavení zpřístupněná v profilech uživatelů a na osobních webech má doporučenou výchozí zásadu. Tyto zásady jde upravit podle potřeb organizace. Každá zásada má dvě části: nastavení zásady a výchozí nastavení viditelnosti.

Nastavení zásad

Některé funkce individuálního nastavení poskytují důležité informace pro klíčové obchodní procesy v organizaci, zatímco jiné informace nemusí být vhodné pro sdílení v celé organizaci. Mezi těmito extrémy jsou informace, které by se měly sdílet mezi některými uživateli, ale neměly by být dostupné všem. V takovém případě je nutné vytvořit zásady, které budou řešit tyto specifické situace. Vhodné funkce nebo vlastnosti byste měli určit ve spolupráci s představiteli obchodní složky vaší organizace.

Možná nastavení zásad jsou:

 • Povoleno: Funkce je viditelná pro správce služby profilů uživatelů a v závislosti na výchozím nastavení viditelnosti taky pro jiné uživatele.

 • Povinné: Tato vlastnost musí obsahovat nějaké informace a tyto informace se sdílejí podle výchozího nastavení přístupu. Formuláře obsahující tyto funkce nejde odeslat, pokud povinné informace nejsou zadané. Často je například povinná vlastnost Nadřízený, aby ji bylo možné použít pro organizační diagram.

 • Nepovinné: Tato vlastnost je vytvořená, ale její hodnoty nemusí být zadané. Každý uživatel se může rozhodnout, jestli zadá hodnotu vlastnosti nebo ji nechá prázdnou. Nepovinná je například funkce Mí kolegové. Ve výchozím nastavení je v ní všem, kdo mají přístup, viditelný úplný seznam kolegů včetně všech lidí v uživatelově seznamu Můj tým (není tedy prázdná). Uživatel ale může kolegy ze seznamu odebrat nebo do seznamu přidat další kolegy.

 • Zakázáno: Vlastnost nebo funkce je viditelná jenom pro správce služby profilů uživatelů. Nezobrazuje se na přizpůsobených webech ani v přizpůsobených webových částech a nejde ji sdílet.

 • Uživatel může přepsat: Tato možnost je vybraná jako výchozí a umožňuje uživateli změnit výchozí nastavení viditelnosti těchto vlastností. Když správce vytvoří nějakou vlastnost, může uživatel nastavení vždycky přepsat bez ohledu na to, jestli je tato možnost vybraná nebo ne. To v podstatě znamená, že správce nemůže vytvořit vlastnost, nastavit hodnotu a donutit uživatele, aby tuto hodnotu přijali.

Poznámka: Pokud je výchozí zásada přístupu nastavena na Všichni a není vybraná možnost Uživatel může přepsat, můžou se vlastnosti a funkce replikovat na jiné sharepointové weby.

Výchozí nastavení viditelnosti

Nastavení viditelnosti určuje, kdo může zobrazit informace o konkrétní funkci individuálního nastavení.

Mezi dostupná nastavení patří:

 • Všichni: Příslušné informace může zobrazit každý uživatel, který má oprávnění k zobrazení webu.

 • Pouze já: Informace může zobrazit jenom daný uživatel a správce služby profilů uživatelů.

Úpravy nastavení zásad profilů uživatelů a ochrany osobních údajů

Pro většinu organizací jsou vhodná výchozí nastavení zásad a ochrany osobních údajů, ale podle potřeb své organizace můžete nastavení upravit.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Zásadu sice nejde odstranit, ale můžete ji zakázat. Zakázáním zásady se ukončí její vynucování.

 5. V části Lidé zvolte Spravovat zásady pro uživatele. Zobrazí se zásady profilů uživatelů.

Snímek obrazovky se stránkou profilů uživatelů v Centru pro správu SharePointu Online

 1. Pokud chcete nějakou zásadu upravit, nastavte ukazatel myši na její název, klikněte na šipku dolů a vyberte Upravit zásadu.

  Poznámka:  Zásadu sice nejde odstranit, ale můžete ji zakázat. Zakázáním zásady se ukončí její vynucování.

 2. Po dokončení úprav klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×