Správa wikiwebu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Ke správě většiny nastavení wikiwebu jsou zapotřebí oprávnění ke správě webu. To ve většině případů znamená, že je třeba, abyste byli členem skupiny vlastníků webu nebo měli úroveň oprávnění Úplné řízení.

V tomto článku

Přehled

Nastavení jedinečných oprávnění

Práce se skupinami služby SharePoint

Přidání uživatelů wikiwebu

Ukončení dědění oprávnění z nadřazeného webu

Nastavení jedinečných oprávnění ke stránce wikiwebu

Zobrazení všech stránek wikiwebu

Obnovení předchozí verze stránky wikiwebu

Zobrazení stránek, které odkazují na aktuální stránku

Odstranění nepotřebných stránek

Základní informace

Chcete-li uživatelům umožnit, aby si prohlíželi wikiweb a přispívali na něj, je třeba udělit jim přístup na web nebo do knihovny, kde jsou uloženy stránky wikiwebu. Zvažte přitom, kdo by měl na wikiweb přispívat a kdo by měl mít možnost jej upravovat. K wikiwebu můžete například poskytnout širší přístup než k jiným částem webu. Někdy ale naopak můžete chtít přístup k wikiwebu omezit pouze na pár uživatelů.

Pokud má váš wikiweb formu knihovny stránek wikiwebu na týmovém webu a bude na něm pracovat stejný tým, můžete nastavit dědičnost oprávnění. Jestliže potřebujete nastavit přístup pro větší, menší nebo odlišnou skupinu uživatelů než k webu, použijte jedinečná oprávnění. Oprávnění pro větší počty uživatelů lze efektivně spravovat pomocí skupin služby SharePoint.

Poznámka:  V tomto článku se předpokládá, že váš wikiweb má formu knihovny stránek wikiwebu nebo formu podnikového wikiwebu. Pokud byl váš wikiweb vytvořen na týmovém webu a nebyla nikdy vytvořena samostatná knihovna stránek wikiwebu, mohou se stránky wikiwebu nacházet v knihovně Stránky webu. V takovém případě je wikiwebem v podstatě celý týmový web a postupy správy oprávnění budou začínat z nabídky Akce webu tohoto webu.

Nastavení jedinečných oprávnění

Abyste nastavili jedinečná oprávnění, je třeba u webu zrušit vztah dědičnosti. Chcete-li ověřit vztah dědičnosti u knihovny stránek wikiwebu, přejděte do knihovny, ve které jsou uloženy stránky wikiwebu, klikněte na kartu Stránka a potom na tlačítko Oprávnění ke knihovně. Pod pásem karet se zobrazí žlutý pruh s informací, zda stránka dědí oprávnění z nadřazeného objektu. Na této stránce oprávnění můžete vztah dědičnosti zrušit. Chcete-li ověřit oprávnění u podnikového wikiwebu, použijte stránku Oprávnění webu, která je dostupná ze stránky Nastavení webu.

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak je web nastaven, obraťte se na osobu zodpovědnou za nastavení nebo správu webu. Je možné, že na webu byla správcem (například osobou, která konfiguruje a spravuje server) nastavena další omezení.

Práce se skupinami služby SharePoint

Skupiny služby SharePoint pomáhají efektivněji spravovat úrovně oprávnění pro větší počty uživatelů. Jejich pomocí lze přiřadit všechny potřebné úrovně oprávnění s výjimkou úrovně Omezený přístup. Můžete také vytvořit vlastní úrovně oprávnění, které pak přiřadíte skupinám služby SharePoint.

Pokud mají mít některé osoby ve vaší organizaci shodná oprávnění pro jeden nebo více zabezpečitelných objektů, jako jsou weby nebo knihovny, měli byste vy nebo váš správce zvážit možnost vytvořit pro ně skupinu služby SharePoint (nebo přizpůsobit některou z existujících skupin). Můžete například vytvořit skupinu služby SharePoint pro vedoucí pracovníky s názvem SharePoint – vedoucí, další skupinu pro analytiky s názvem SharePoint – analytici atd.

Na web lze také přidávat jednotlivé uživatele. To je vhodné, pokud má daná osoba jedinečné potřeby a nepředpokládáte, že bude potřeba přiřadit podobnou úroveň více osobám.

Začátek stránky

Přidání uživatelů wikiwebu

Pomocí tohoto postupu můžete přidat uživatele na wikiweb do nějaké skupiny nebo jednotlivě. Pokud váš wikiweb dědí oprávnění z nadřazeného webu, je třeba přidat uživatele na nadřazený web nebo ukončit dědění oprávnění podle postupu v části Ukončení dědění oprávnění z nadřazeného webu (dále v tomto článku).

 1. Na wikiwebu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přidání uživatelů do knihovny, kde jsou uloženy stránky wikiwebu, klikněte stránky karta na pásu karet a potom klikněte na Oprávněních knihovny.

  • Přidání uživatelů na web wikiwebu, klikněte na Akce webu, klikněte na Nastavení webu a pak ve skupinovém rámečku Uživatelé a oprávnění, klikněte na Oprávnění webů.

 2. Chcete-li přidat uživatele do skupiny nebo udělit oprávnění k wikiwebu přímo uživatelům, klikněte na tlačítko Udělit oprávnění.

  Poznámka:  Pokud wikiweb dědí oprávnění z nadřazeného webu, nebude tlačítko Udělit oprávnění k dispozici. Chcete-li přidat uživatele na nadřazený web, klikněte na název daného webu ve žlutém pruhu pod pásem karet.

 3. V dialogovém okně Udělit oprávnění zadejte do pole Uživatelé nebo skupiny uživatele nebo skupinu, jež chcete přidat na wikiweb.

  Chcete-li jméno uživatele nebo název skupiny vyhledat procházením, klikněte na tlačítko Procházet, které vypadá jako kniha.

 4. Uživatele nebo skupinu můžete ověřit kliknutím na tlačítko Kontrola jmen.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uživateli udělit oprávnění přímo, zaškrtněte políčko u úrovně oprávnění, kterou chcete přiřadit.

  • Přidejte uživatele do skupiny, vyberte Přidat uživatele do skupiny Sharepointu (doporučeno) a pak vyberte název skupiny v seznamu.

Začátek stránky

Ukončení dědění oprávnění z nadřazeného webu

Pokud ukončíte dědění oprávnění z nadřazeného webu, budou skupiny služby SharePoint a související oprávnění zkopírovány z nadřazeného webu na váš web. Potom můžete přidávat, odstraňovat nebo měnit oprávnění vašeho wikiwebu. Jestliže si nejste jisti tím, jaké je nastavení nadřazeného webu a struktury oprávnění, poraďte se s vlastníkem nebo správcem nadřazeného webu.

Důležité informace: Po ukončení dědění oprávnění nebudou mít případné změny oprávnění provedené na nadřazeném webu nadále vliv na váš wikiweb.

 1. Na wikiwebu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li u knihovny stránek wikiwebu ukončit dědění oprávnění z nadřazeného webu, klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom klikněte na tlačítko Oprávnění ke knihovně.

  • Chcete-li u wikiwebu ukončit dědění oprávnění z nadřazeného webu, klikněte na nabídku Akce webu a poté klikněte na příkaz Oprávnění webu.

 2. Klikněte na tlačítko Ukončit dědění oprávnění.

Ve žlutém pruhu pod pásem karet se zobrazí zpráva, že knihovna nebo web má jedinečná oprávnění.

Začátek stránky

Nastavení jedinečných oprávnění ke stránce wikiwebu

Pokud chcete omezit oprávnění ke stránce wikiwebu, aby ji mohlo upravovat méně uživatelů, můžete pro ni nastavit jedinečná oprávnění.

 1. Na stránce, ke které chcete nastavit oprávnění, klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom klikněte na tlačítko Oprávnění stránky.

 2. Klikněte na tlačítko Ukončit dědění oprávnění.

  Poznámka:  Po ukončení dědění oprávnění nebudou mít případné změny oprávnění provedené u nadřazené knihovny stránek wikiwebu nadále vliv na tuto stránku wikiwebu.

 3. Chcete-li upravit nebo odebrat oprávnění, zaškrtněte uživatelské jméno nebo název skupiny a potom klikněte na tlačítko Upravit uživatelská oprávnění nebo Odebrat uživatelská oprávnění.

 4. Chcete-li přidat uživatele do skupiny nebo udělit oprávnění ke stránce wikiwebu přímo uživatelům, klikněte na tlačítko Udělit oprávnění.

 5. V dialogovém okně Udělit oprávnění zadejte do pole Uživatelé nebo skupiny uživatele nebo skupinu, jež chcete přidat ke stránce wikiwebu.

  Chcete-li jméno uživatele nebo název skupiny vyhledat procházením, klikněte na tlačítko Procházet, které vypadá jako kniha.

 6. Uživatele nebo skupinu můžete ověřit kliknutím na tlačítko Kontrola jmen.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uživateli udělit oprávnění přímo, zaškrtněte políčko u úrovně oprávnění, kterou chcete přiřadit.

  • Chcete-li přidat uživatele do skupiny, vyberte možnost Přidat uživatele do skupiny služby SharePoint (doporučeno) a vyberte v seznamu název skupiny.

Pokud se chcete vrátit na stránku wikiwebu, ke které nastavujete oprávnění, klikněte na pásu karet na tlačítko Přejít nahoru (vedle karty Procházení) a klikněte na název stránky.

Začátek stránky

Zobrazení všech stránek wikiwebu

Všechny stránky wikiwebu lze zobrazit na jednom místě, což znamená, že není nutné přecházet k jednotlivým stránkám ve struktuře wikiwebu. Stránky wikiwebu jsou uloženy v knihovně, ve které je můžete upravovat podobně jako dokumenty v knihovnách dokumentů.

Na libovolné stránce wikiwebu klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom klikněte na tlačítko Zobrazit všechny stránky.

Pokud chcete vrátit na domovskou stránku wikiwebu, klikněte na název wikiwebu v poli odkaz navigace s popisem cesty.

.

Začátek stránky

Obnovení předchozí verze stránky wikiwebu

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete obnovit, klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom na tlačítko Historie stránky.

 2. V části Verze klikněte na číslo verze, kterou chcete zobrazit.

  Tip: Pokud si nejste jisti, která verze je ta pravá, můžete pomocí seznamu Porovnat s verzí srovnat zobrazenou stránku s některou z předchozích verzí.

 3. Jakmile najdete požadovanou verzi, klikněte na odkaz Obnovit tuto verzi.

Začátek stránky

Zobrazení stránek, které odkazují na aktuální stránku

Jestliže se pokoušíte vyřešit potíže s odkazy nebo chcete zjistit, zda je možné určitou stránku odstranit, budete pravděpodobně chtít zjistit, které stránky odkazují na aktuální stránku wikiwebu.

Na libovolné stránce wikiwebu klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom klikněte na tlačítko Příchozí odkazy.

Pokud se chcete vrátit na stránku, která byla předtím zobrazena, klikněte na pásu karet na tlačítko Přejít nahoru (vedle karty Procházení) a potom klikněte na název stránky.

Začátek stránky

Odstranění nepotřebných stránek

Jak se wikiweb týmu vyvíjí, mohou se vyskytnout stránky, které již nebudou potřebné. Odstraněním nepotřebných stránek můžete uvolnit místo na serveru a zabránit tomu, aby uživatelé náhodně přešli na zastaralé informace.

Důležité informace: Podobně jako při odstraňování libovolného jiného obsahu se nejprve ujistěte, zda dané stránky již tým opravdu nepotřebuje.

 1. Na libovolné stránce wikiwebu klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom klikněte na tlačítko Zobrazit všechny stránky.

 2. Nastavte ukazatel myši na název stránky wikiwebu, kterou chcete odstranit, zaškrtněte políčko, jež se zobrazí vedle názvu, a klikněte na tlačítko Odstranit dokument.

 3. Opakujte tento postup u dalších stránek, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×