Office
Přihlásit se

Správa webů a kolekcí webů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud na weby přistupuje příliš mnoho uživatelů, kteří pracují s nejrůznějšími dokumenty, je údržba webů velmi náročná, weby rychle zastarávají a jsou méně užitečné. Jestliže se například stejný web používá pro sledování zákazníků, ukládání podnikových zásad a sdílení dokumentů o vyvíjeném produktu, pak se takový web obtížně spravuje a může se rychle rozpadnout na fragmenty. Na druhé straně v příliš velkém množství webů se hůře hledají potřebné informace.

V tomto článku

Určit počet webů a kolekcí webů

Rozhodněte, jestli používat kolekce webů a podřízených webů

Návrh hierarchii webu

Sledování využití webu

Správa nepoužívaných webů

Určení počtu webů a kolekcí webů

Rozhodnutí, jaký počet webů a kolekcí webů potřebujete, závisí na řadě faktorů, například:

 • Kolik uživatelů používá weby.

 • Jaký je vztah mezi uživateli, kteří používají weby, a jakým způsobem mezi sebou komunikují.

 • Jak budou uživatelé používat web.

 • Jaký typ obsahu se bude ukládat na weby.

 • Jak složité jsou informace, které se pokoušíte uspořádat.

Měli byste analyzovat seznam účelů a uživatelů webů a rozhodnout, kolik bude zapotřebí jednotlivých webů.

Začátek stránky

Rozhodnutí o použití kolekcí webů nebo podřízených webů

Měli byste určit, zda chcete weby vytvořit jako weby nejvyšší úrovně v samostatné kolekci webů nebo jako podřízené weby v rámci jedné kolekce webů. Vaše rozhodnutí závisí na tom, kolik mají weby společného, zda chcete weby spravovat samostatně a zda mají weby sdílet prvky (například navigace nebo hledání).

Ve stejné kolekci mohou weby sdílet následující prvky:

 • navigační panely (horní panel odkazů a navigace s popisem cesty),

 • typy obsahu,

 • sledy prací,

 • skupiny zabezpečení,

 • vyhledávací pole v seznamech,

 • obor hledání,

 • sady funkcí.

Weby nejvyšší úrovně v samostatných kolekcích webů vyberte v případě následujících požadavků:

 • Různé weby mají oddělené zabezpečení.

  Poznámka: Přestože lze pro podřízené weby použít jedinečná oprávnění, v některých případech můžete chtít zajistit, aby dva weby neměly žádné společné uživatele ani oprávnění. V takových situacích je vhodné použít samostatné kolekce webů.

 • V budoucnosti plánujete přesunutí kolekce do jiné databáze.

 • Operace zálohování nebo obnovení se mají týkat pouze určitého webu.

 • Sled prací má obor pouze daného webu.

 • Správa prostoru, který zabírají jednotlivé weby, se provádí odděleně použitím kvót.

 • Požadujete decentralizovanou správu a úkoly typu schvalování požadavků pro přístup nebo potvrzení použití webu zajišťují správci kolekcí webů.

Podřízené weby v rámci stejné kolekce webů vyberte, pokud máte tyto požadavky:

 • Chcete sdílet navigaci mezi jednotlivými weby.

 • Podřízené weby mají dědit oprávnění od nadřazených webů.

 • Seznamy mají být sdíleny mezi weby.

 • Jednotlivé weby sdílí návrhové prvky (například motivy nebo styly).

Začátek stránky

Návrh hierarchie webu

Weby mají obvykle hierarchickou strukturu. Kořen hierarchie tvoří web nejvyšší úrovně. Pod webem nejvyšší úrovně může být vytvořena řada podřízených webů (včetně webů pracovních prostorů dokumentů nebo webů center schůzek) a jednotlivé podřízené weby mohou obsahovat další podřízené weby. Celá struktura od webu nejvyšší úrovně po všechny podřízené weby se označuje termínem kolekce webů.

Diagram hierarchie webů včetně všech kolekcí webů, webů nejvyšší úrovně a podřízených webů, které požadujete, můžete vytvořit pomocí nástroje pro plánování webu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services (například výkresy a šablony softwarových diagramů v aplikaci Microsoft Office Visio ke stažení), nebo jiným způsobem.

Začátek stránky

Sledování využití webu

Pokud chcete vědět, jaký má váš web význam, je zapotřebí sledovat, kolik uživatelů web navštěvuje, typ a počet přístupů na web a další informace o jeho využití. Přehledové sestavy a sestavy s podrobnými informacemi o využívání obsahují například následující informace:

 • počet přístupů podle stránky,

 • počet jedinečných uživatelů,

 • informace o prohlížeči a operačním systému,

 • odkazující domény a adresy URL.

Sledování informací o využití může být užitečné pro určení, který obsah na vašem webu se nejčastěji používá (a měl by být proto zachován) a jaký obsah není naopak vyžadován (a je pravděpodobným kandidátem na archivaci). Kromě statistických informací o využití webu můžete sledovat, jakou část místa web zabírá a jakou úroveň aktivity web vykazuje. Služba Windows SharePoint Services 3.0 generuje tyto údaje jako součást kvóty pro sledování webů.

Jakožto vlastníka webu můžete udržovat publikum nemůže ovládat prostředků serveru a můžete sledovat pečlivě jako je úložný prostor kontrolou kvóty nastavené pro weby.

Z důvodu usnadnění správy prostředků webu a serveru může správce místního serverového počítače určit kvóty, které slouží k omezení dostupného úložného prostoru pro web a počet uživatelů přidaných do kolekce webů. Nastavené kvóty pomáhají zajistit, že jeden web nemůže vyčerpat takové množství prostředků, které by ohrozilo funkci ostatních webů.

Správce serveru může použít zámky, které nedovolí webům překročit omezení úložného prostoru a zablokuje uživatelům přístup k webu (je-li to nutné).

Zamknutí webu může být provedeno automaticky, jakmile web překročí maximální kvótu úložného prostoru. Správce serveru může také web zamknout ručně. Ruční zamknutí se používá například v případě, že web porušuje zásady používání webů. Důsledek zamknutí webu se liší podle typu zámku.

 • Pokud je web zamknutý kvůli překročení kvóty úložného prostoru, zobrazí se uživatelům, kteří se pokusí uložit nový obsah na web, chyba plného disku.

 • Jestliže došlo k ručnímu zamknutí webu, zobrazí se uživatelům, kteří se pokouší zobrazit web, zpráva o odepření přístupu.

Je-li web zamknutý kvůli překročení kvóty úložného prostoru, nemohou správci web sami odemknout. Ruční zámek může zrušit pouze správce serveru. Chcete-li zjistit aktuální hodnoty kvót a data pro váš web, obraťte se na správce serveru.

Zobrazení údajů o kvótách pro web

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka: Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Správa kolekce webů na příkaz Souhrn využití.

 2. Chcete-li zobrazit podrobné informace o využívaném úložném prostoru, klepněte v části Úložiště na položku Přidělení úložiště.

 3. Na stránce Přidělení úložiště proveďte v části Vybrat zobrazení některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit přidělení úložiště pro knihovny dokumentů, klepněte na odkaz Knihovny dokumentů.

  • V případě, že chcete zobrazit přidělení úložiště pro dokumenty, klepněte na položku Dokumenty.

  • Přidělení úložiště pro seznamy zobrazíte klepnutím na položku Seznamy.

  • Jestliže chcete zobrazit přidělení úložiště pro položky v koši, klepněte na položku Koš.

Začátek stránky

Správa nepoužívaných webů

Chcete-li mít přehled o počtu nevyužívaných webů na vašem serveru, můžete vlastníkům kolekce webů rozeslat upozornění s povinným potvrzením, že se jejich kolekce webů používají. Kolekce webů s nepotvrzeným použitím lze také odstranit automaticky. Tuto funkci lze povolit a nastavit v Centru pro správu.

Potvrzení o použití je obdobou výstrah. Když vytvoříte kolekci webů, dojde k přidání webu do databáze a k jeho nastavení jako aktivního webu. Po určeném časovém intervalu se vlastníkovi kolekce webů odešle e-mailové potvrzení se žádostí, aby vlastník buď znovu potvrdil používání webu, nebo nepoužívanou kolekci webů odstranil. E-mailové upozornění obsahuje odkaz, který slouží k potvrzení aktivace kolekce webů, a odkaz pro odstranění kolekce webů. Po odeslání e-mailového upozornění vlastníkovi kolekce webů existují tři možné případy:

 • Pokud se web stále používá, vlastník kolekce webů potvrdí, že je kolekce aktivní a kolekce webů zůstane zachována. Jakmile vlastník klepne na odkaz pro potvrzení, dojde k obnovení data certifikátu webu.

 • Jestliže se kolekce webů nepoužívá, vlastník ji může odstranit podle pokynů, které jsou uvedeny v e-mailovém upozornění, nebo nemusí provádět žádnou akci. E-mailová upozornění se budou vlastníkovi opakovaně posílat, dokud nepotvrdí, že kolekce webů se stále používá, nebo kolekci webů neodstraní. E-maily budou odesílány po dobu určenou správcem serveru.

 • V případě, že se kolekce webů nepoužívá a správce serveru zapnul funkci pro automatické odstranění, je vlastníkovi kolekce webů odeslán určený počet e-mailových upozornění. Pokud vlastník kolekce webů nepotvrdí, že se kolekce webů používá, dojde k automatickému odstranění kolekce webů.

Ochranu před funkcí automatického odstranění webů zajišťují následující doporučené postupy:

 • Pokud kolekce webů vytvářejí uživatelé, vyžádáte povinné nastavení sekundárního kontaktu.

  Tvůrce kolekce webů je standardně uvedený jako její vlastník. V závislosti na konfiguraci může být uživatel povinen také zadat sekundární kontakt pro kolekci webů. Oznámení o potvrzení se automaticky posílají vlastníkovi kolekce webů a sekundárnímu kontaktu (je-li uvedený).

 • Udržujte v podniku přehled o dovolených a nedostupnosti zaměstnanců.

  Pokud není například vlastník kolekce webů dostupný po dobu čtyř týdnů a správce serveru nastavil odstranění kolekcí webů v případě, že potvrzení není doručeno do jednoho měsíce od odeslání prvního oznámení, může dojít k odstranění webu, aniž by měl vlastník možnost použití webu potvrdit.

 • Zajistěte pravidelné zálohování kolekcí webů. Pokud pak dojde k nechtěnému odstranění kolekce webů, můžete obnovit poslední kopii webu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×