Správa verzí souboru v knihovně služby SharePoint

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete sledovat verze souboru, který chcete rezervovat z knihovny dokumentů na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo na webu serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 (pokud je v knihovně zapnuta správa verzí).

Poznámka: Ačkoli většinu těchto postupů můžete provést v rámci knihovny služby SharePoint, tento článek se zaměřuje na kroky, které můžete provést v aplikaci systému Microsoft Office 2007. Další informace o provádění těchto postupů v knihovně služby SharePoint naleznete po klepnutí na odkazy v části Viz také.

V tomto článku

Práce s hlavními a dílčími verzemi

Zapnutí správy verzí v knihovně

Uložení souboru jako hlavní nebo dílčí verze

Zobrazení vlastností předchozí verze souboru

Zobrazení předchozí verze souboru

Obnovení předchozí verze souboru

Práce s hlavními a dílčími verzemi

Pokud je v knihovně služby SharePoint zapnuta správa verzí, budou předchozí verze souboru ukládány do knihovny. Můžete tedy zobrazit informace o předchozích verzích, zobrazit předchozí verze či dokonce nahradit aktuální verzi předchozí verzí bez nutnosti opustit aplikaci systému Office 2007. Správa verzí souboru v knihovně služby SharePoint umožňuje lépe spravovat obsah během jeho revizí. Správa verzí je užitečná zejména v případě, že soubor společně vytváří několik osob, nebo když soubor prochází několika fázemi vývoje a revize, protože můžete porovnat změny provedené v různých verzích.

Chcete-li pracovat s verzemi souboru uloženými v knihovně služby SharePoint, je nutné soubor nejprve otevřít v knihovně služby SharePoint se zapnutou správou verzí. Po otevření souboru z knihovny se pod Tlačítkem Microsoft Office zobrazí další možnosti, včetně možnosti Server.

Knihovnu se zapnutou správou verzí lze nastavit na sledování pouze hlavních verzí souborů nebo ji lze nastavit na sledování hlavních i dílčích verzí.

Hlavní výhody pro sledování hlavní i dílčí verze:

 • Uživatelé mohou snadno zjistit, kdy byly v souboru provedeny důležité změny.

 • Knihovnu lze nastavit tak, aby dílčí verze mohly zobrazit pouze určité osoby, takže budete moci pracovat na konceptu, aniž by jej mohli zobrazit všichni uživatelé knihovny.

Začátek stránky

Zapnutí správy verzí v knihovně

Chcete-li zachovat předchozí verze souborů, je nejprve nutné zapnout správu verzí z knihovny služby SharePoint.

Poznámka: Chcete-li povolit správu verzí, musíte mít oprávnění k návrhu seznamu nebo knihovny.

 1. Na webu služby SharePoint otevřete knihovnu, pro kterou chcete zapnout správu verzí.

  1. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů například klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. Ve skupinovém rámečku Historie verzí dokumentu vyberte typ požadované správy verzí:

  • Chcete-li sledovat pouze hlavní verze, klepněte na položku Vytvořit hlavní verze.

  • Chcete-li sledovat hlavní i dílčí verze, klepněte na položku Vytvořit hlavní a dílčí verze (koncepty).

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Uložení souboru jako hlavní nebo dílčí verze

Následující postup začíná rezervací souboru z knihovny, protože rozhodnutí o tom, zda soubor uložíte jako hlavní či dílčí verzi, provádíte při vrácení souboru se změnami do knihovny. Pokud knihovna sleduje hlavní i dílčí verze a provedete v souboru změny bez jeho rezervace z knihovny, bude soubor při uložení automaticky uložen jako dílčí verze. Jestliže soubor nejprve rezervujete, máte možnost se rozhodnout, který typ verze chcete pro uložení souboru použít, a můžete zadat komentář o verzi.

 1. Klepnutím na název dokumentu v knihovně jej otevřete v aplikaci systému Office 2007.

 2. Pokud chcete soubor rezervovat, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na položku Server a potom na položku Rezervovat.

  Dokumenty aplikace Word se ve výchozím nastavení často otevřou v zobrazení Celá obrazovka. Pokud se jedná o tento případ dokumentu, musíte klepnutím na tlačítko Zavřít přepnout do zobrazení Rozložení při tisku, abyste mohli tento krok provést.

 3. Upravte soubor.

 4. Chcete-li soubor vrátit se změnami, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na položku Server a potom na položku Vrátit se změnami.

 5. Zobrazí-li se výzva k vrácení dílčí verze se změnami, klepněte na položku Dílčí verze, pokud jste provedli menší změnu, nebo na položku Hlavní verze, jestliže jste provedli velkou změnu.

  • Hlavní verze, kterou si lze představit jako publikovaný soubor, se zobrazí všem uživatelům s oprávněním ke čtení souborů.

  • Dílčí verze, kterou si lze představit jako koncept, se může zobrazit pouze uživatelům, kteří mají oprávnění k úpravám souboru.

   Poznámka: Kteří uživatelé mohou zobrazit koncepty závisí na nastavení v oddílu Zabezpečení konceptů v části Nastavení správy verzí v okně Nastavení knihovny dokumentů dané knihovny.

 6. Pokud chcete, přidejte poznámky k verzi, a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud je knihovna nastavena na vyžádání schválení před publikováním verze, nebudou moci ostatní uživatelé knihovny soubor zobrazit, dokud nebude schválen. Po výběru způsobu, jak chcete soubor vrátit se změnami, se může také zobrazit formulář pracovního postupu. Další informace tom, kteří uživatelé mohou zobrazit koncepty, a o formuláři pracovního postupu získáte po klepnutí na odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností předchozí verze souboru

Během prohlížení nebo úprav souboru v aplikaci systému Office 2007 můžete zobrazit vlastnosti (metadata) předchozí verze souboru. Vlastnosti obsahují informace o tom, kdy byl soubor změněn a kteří uživatelé jej změnili. V knihovnách může historie verzí obsahovat také komentáře změn zadané uživateli.

Poznámka: Tento postup platí pouze pro soubory, které jsou v knihovně s povolenou správou verzí.

 1. Ponechte soubor otevřený v aplikaci systému Office 2007, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na položku Server a potom na položku Zobrazit historii verzí.

  V dialogovém okně Verze uložené pro název souboru se zobrazí seznam všech předchozích verzí souboru včetně informací, jako jsou čísla verzí, kdy byly jednotlivé verze změněny, kdo změny provedl a vložených komentářů.

  Pokud chcete zobrazit celý komentář, klepnutím na komentář ve sloupci Komentáře otevřete dialogové okno Komentář při vrácení se změnami.

  Poznámka: Pokud je knihovna nastavena na sledování hlavních a dílčích verzí, číslování ve sloupci Číslo v dialogovém okně Verze uložené pro název souboru určuje, které jsou hlavní a které jsou dílčí verze. Hlavní verze jsou určeny jako celá čísla a dílčí verze jsou určeny pomocí desetinných čísel.

Můžete také zobrazit historii verzí v knihovně. Další informace získáte klepnutím na odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Zobrazení předchozí verze souboru

Během prohlížení nebo úprav souboru v aplikaci systému Office 2007 můžete zobrazit předchozí verzi souboru, aniž byste přepsali aktuální verzi. U souborů ASPX můžete zobrazit pouze podrobnosti o změnách provedených u souborů, nikoli skutečné stránky tvořené soubory.

Poznámka: Tento postup platí pouze pro soubory, které jsou v knihovnách s povolenou správou verzí.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na podnabídku Server a na příkaz Zobrazit historii verzí.

 2. V dialogovém okně Verze uložené pro název souboru klepněte na předchozí verzi, kterou chcete otevřít, a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

Předchozí verzi můžete zobrazit také v knihovně. Další informace získáte po klepnutí na odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Obnovení předchozí verze souboru

Udělali jste chybu v aktuální verzi? Nebo případně potřebujete obnovit část souboru, kterou jste odstranili. Během prohlížení nebo úprav souboru v aplikaci systému Office 2007 můžete snadno nahradit aktuální verzi předchozí verzí. Aktuální verze se poté stane součástí historie verzí.

Poznámka: Tento postup platí pouze pro soubory, které jsou v knihovnách se zapnutou správou verzí.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na podnabídku Server a na příkaz Zobrazit historii verzí.

 2. V dialogovém okně Verze uložené pro název souboru klepněte na předchozí verzi, kterou chcete obnovit, a pak klepněte na tlačítko Obnovit.

Můžete také nahradit aktuální soubor předchozí verzí z knihovny. Další informace získáte po klepnutí na odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×