Správa velkých seznamů a knihoven na SharePointu

Správa velkých seznamů a knihoven na SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Do seznamu nebo knihovny SharePointu můžete ukládat až 30 000 000 položek nebo souborů. Filtrovaná zobrazení rozsáhlých seznamů mají podobné prostředí jako ostatní seznamy. Pokud ale zobrazení seznamu obsahuje víc než 5000 položek, můžou vám pomoct následující pokyny.

Používat moderní

Zobrazení s velkým množstvím položek fungují nejlépe v moderních prostředích. Využijte moderní prostředí pro předcházení chybám, které se můžou objevit v klasickém prostředí.

Přidání indexů

Při filtrování nebo řazení podle sloupce, který nemá index, se může zobrazit chybová zpráva. Přidejte index ručně ze seznamu nastavení v nabídce nastavení > indexované sloupce.

Indexy se vytvářejí automaticky v následujících dvou situacích:

 1. Když jsou uložená zobrazení sloupce používané pro řazení nebo filtrování

 2. Při řazení v moderních prostředích

Poznámka: Automatické vytváření indexů při řazení v moderních prostředích je omezené na seznamy a knihovny s menším množstvím než 20 000.

Překontrolujte tyto možnosti zobrazení seznamu

Některé možnosti zobrazení seznamu můžou bránit zobrazení seznamu s víc než 5000 položkami.

 • Seřazení vždy po jednotlivých sloupcích

 • Neřadit podle sloupců, vyhledávacích ani spravovaných metadat

 • Neseskupovat podle

 • Nepřidávat součty jako počet, součet a průměr

 • Nezobrazovat více než 12 sloupců následujících typů: lidé, vyhledávání a spravovaná metadata 

Pokud při práci s rozsáhlým seznamem dojde k chybě, upravte zobrazení seznamu tak, aby se zobrazila výše uvedená doporučení. 

Existuje mnoho způsobů, jak pracovat s SharePoint seznamem nebo s knihovnou, aniž byste zobrazili upozornění na mezní hodnotu zobrazení seznamu. Pomocí následujících nápadů můžete získat informace, které potřebujete, a zůstat v rámci mezní hodnoty zobrazení seznamu položek 5000. Další informace o mezní hodnotě zobrazení seznamu najdete v tématu Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Použití mezní hodnoty zobrazení seznamu

SharePoint má omezení a limity prostředků, které určují množství dat a propustnost, kterou je možné spravovat. Mezní hodnota zobrazení seznamu je ve výchozím nastavení přibližně 5000 položek a je nastavená tak, aby uživatelé mohli pracovat s rozsáhlými seznamy, ale zachoval se při tom dostatečný výkon. S mezní hodnotou zobrazení seznamu se dá pracovat třemi hlavními způsoby:

 • Ke správě počtu vrácených položek můžete ve všech verzích SharePointu použít indexování, filtrování, složky a offline data.

 • U serverových verzí aplikace SharePoint použijte Správce naplánovaný denní časový interval , ve kterém jsou vyvolány limity.

 • U serverových verzí aplikace SharePoint může správce sítě zvýšit limit mezní hodnoty zobrazení seznamu.

U SharePointu Online se tento limit změnit nedá a platí nepřetržitě, aby uživatelé na sdílených tenantech měli u dotazů k dispozici vždy dostatečný výkon. Pokud se vám limit nehodí, nastíníme některé akce, které můžete provést, aby se vaše dotazy do tohoto limitu vešly.

Poznámka: V zobrazeních generovaných systémem se můžete občas setkat s větším počtem vrácených položek.

Mezní hodnota 5000 položek zobrazitelných v seznamu platí i pro SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 a 2010). Protože ale mají správci sítě větší kontrolu nad různými nastaveními, můžou nakonfigurovat denní časový interval, kdy limity neplatí, aby bylo možné provádět rozsáhlé dotazy a další operace náročné na data. Obvykle se tento interval nastavuje na večer, kdy většina uživatelů není přihlášená v systému. Pokud je to potřeba, může také správce limit zvýšit.

Poslední volbou, stejně jako serverové verze aplikace SharePoint, je změnit limit. To je riskantní, protože větší limit zvyšuje možnosti ovlivňující výkon některých nebo všech uživatelů.

Pokud chcete zjistit, jakou verzi SharePoint, přečtěte si článek jakou verzi SharePointu používám?

Pokud jste zablokovali mezní hodnotou zobrazení seznamu, ale celkový počet položek je menší než 20 000, můžete přidat indexy do sloupců v SharePointu 2019. Ve všech verzích SharePointu můžete vytvořit filtrované zobrazení s indexem sloupce, kterým zmenšíte počet zobrazených výsledků při práci s rozsáhlými seznamy a knihovnami. Vytvoření filtrovaného zobrazení s indexem sloupce se skládá ze dvou kroků: vytvoření indexu sloupce a vytvoření zobrazení, které indexovaný sloupec používá k filtrování zobrazení.

Další informace o indexování sloupců najdete v tématu s postupem pro přidání indexu do sharepointového sloupce.

Další informace o filtrování sloupců najdete v tématu věnovaném použití filtru ke změně sharepointového zobrazení.

I když složky nemusí používat rozsáhlé seznamy a knihovny, můžete je využít k uspořádání dat a zlepšení efektivity přístupu k datům. Vytváření složek je standardně zapnuté v knihovnách dokumentů, ale ne v seznamech. Více informací najdete v článku Vytvoření složky v seznamu nebo Vytvoření složky v knihovně dokumentů.

Poznámka: Když v SharePointu Online použijete příkaz Přesunout nebo přetažení myší, přesunou se i stávající metadata.

Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku, neboli nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Když pracujete s položkami ve složce, využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index. Nezapomeňte, že pokud složka obsahuje podsložky, počítá se každá z nich jako položka (ale ne žádné položky v takové podsložce).

I v případě, že celkové množství položek v seznamu či knihovně je velmi rozsáhlé, je zobrazení jedné složky přinejmenším stejně rychlé jako zobrazení, které filtruje celkový počet položek pomocí indexovaného sloupce. V některých případech může být řešením rozdělení všech položek v seznamu či knihovně do více složek tak, aby žádná z nich neobsahovala více než pět tisíc položek.

Při uspořádání rozsáhlého seznamu nebo knihovny do složek je důležité zvážit následující faktory:

 • Složka může obsahovat více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. Pokud se však chcete vyhnout zablokování, bude možná potřeba použít filtrované zobrazení založené na indexech sloupců.

 • Pokud při vytváření nebo úpravě zobrazení tohoto seznamu či knihovny zvolíte v části Složky možnost Zobrazit všechny položky bez složek, je nutné nastavit filtr založený na jednoduchém indexu, čímž znemožníte dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu.

 • Často je užitečné ve výchozím zobrazení zobrazit veškeré dostupné složky bez filtrování, aby uživatelé při vkládání nových položek mohli zvolit odpovídající složku. Zobrazení všech složek také snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v seznamu či knihovně. V seznamech (na rozdíl od knihoven) neexistuje žádný automatický postup k přesunutí položek mezi složkami.

Poznámka: Když přesunete položky do odpadkového koše SharePoint, tyto položky se budou počítat, když určíte, jestli výraz filtru překročí mezní hodnotu zobrazení seznamu. Až koš vysypete, počítat se přestanou. Další informace najdete v článku vyprázdnění koše nebo obnovení souborů.

Pokud chcete přesouvat soubory mezi složkami knihovny, přečtěte si článek s postupem pro přesunutí nebo zkopírování složky, souboru nebo odkazu v knihovně dokumentů.

Odstranění rozsáhlých seznamů vyžaduje prostředky databáze, které můžou být blokované mezní hodnotou zobrazení seznamu. Zkuste odstraňovat velké seznamy během denního časového intervalu, abyste se blokování vyhnuli. Mějte na paměti, že pokud proces odstranění trvá déle než přidělený interval, bude pokračovat až do dokončení, bez ohledu na ostatní uživatele. Počítejte s dostatkem času.

Další informace o odstranění seznamu najdete v tématu s postupem pro odstranění seznamu na SharePointu.

Offline synchronizace, externí data a správa dat z Accessu

Převedení dat do offline režimu je často praktičtější a efektivnější, když je synchronizujete s počítačem. Podle toho, s kterými daty seznamu zrovna pracujete, můžete použít Excel, Access nebo Outlook. V závislosti na službě SharePointu také můžete použít správu externích dat bez omezení se systémy ERP (Enterprise Resource Planning), OData a webovými službami.

Můžete provést změny ve svém stolním nebo přenosném počítači, pak převést data zpět online a snadno a efektivně synchronizovat změny a vyřešit konflikty. Při práci s rozsáhlými seznamy s využitím offline synchronizace s cílem data „čistit“, analyzovat nebo vykazovat se dá snížit objem databázové činnosti a minimalizovat využití sharepointových prostředků.

Data seznamu můžete převést do offline režimu a po opětovném přechodu do online režimu synchronizovat změny pomocí několika produktů Microsoft Office. Abyste do nich mohli data exportovat, musíte mít aplikace nainstalované, buď Office 365, nebo desktopovou verzi Office.

<c0><c1>Microsoft Access</c1></c0>       Access pracuje s více řádky dat než SharePoint a nabízí také celou řadu účinných nástrojů pro práci s daty. Když budete s daty pracovat v Accessu a pak je budete synchronizovat se SharePointem, můžete zpracovávat větší datové sady.

Můžete číst a zapisovat většinu nativních seznamů z Access, a to tak, že na ně propojíte a Access dobře funguje s prakticky všemi datovými typy SharePoint. Propojení umožňuje připojení k datům v SharePoint seznamu, takže můžete vytvořit obousměrné připojení, abyste mohli zobrazit a upravovat nejnovější data v seznamu SharePoint a v databázi Access. Access vytvoří kopii (nebo replikuje) seznamu SharePoint v tabulce Access. Po vytvoření tabulky Access můžete pracovat s daty seznamu v Access až do Access limitu dvou gigabajtů (bez příloh, které nejsou uložené místně). Kromě toho Access ukládá do mezipaměti data seznamu na straně klienta, používá efektivní mezipaměť s přímým použitím mezipaměti a přenáší pouze změněné položky seznamu. Všechny dotazy a aktualizace budou mnohem rychlejší. Dialogové okno vyřešení konfliktů vám taky pomůže s hladkým ovládáním konfliktních aktualizací.

Pokud je aktivovaná funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Access automaticky zpracovává data seznamu nebo knihovny v malých dávkách a potom znovu sestaví data, což umožňuje pracovat s podstatně více daty než mezní hodnotou zobrazení seznamu a nepříznivě ovlivnit ostatní uživatele v SharePoint webu. Další informace najdete v části Použití služeb Access Services níže.

Microsoft Excel        SharePoint seznamy můžete exportovat do tabulky Excel, která vytvoří jednosměrné datové připojení mezi Excel tabulkou a seznamem SharePoint.

Tlačítko Exportovat do Excelu zvýrazněné na pásu karet na SharePointu

S rozsáhlými seznamy můžete bez blokování pracovat i v Excelu. Excel také můžete synchronizovat se SharePointem a Accessem a využít tak výhod každé platformy.

Když aktualizujete data ze seznamu SharePoint a aktualizujete excelovou tabulku, Microsoft Excel nahradí data Excel nejnovějšími daty seznamu SharePoint a přepíše všechny změny, které jste v této Excel tabulce udělali.

Seznam SharePointu Online se zvýrazněnou možností Exportovat do Excelu

Jakmile jsou data v excelové tabulce, můžete v aplikaci využít řadu funkcí pro analýzu dat, jako jsou výkonné a flexibilní listy, sestavy kontingenčních tabulek, grafy a minigrafy s profesionálním vzhledem, podmíněné formátování pomocí ikon, datové pruhy a barevné škály a propracované operace citlivostní analýzy.

Pokud je aktivovaná funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Další informace najdete v části Použití služeb Access Services níže.

Microsoft Outlook        Z Microsoft Outlook můžete číst a psát seznamy kontaktů, úkolů, kalendářů a diskusí a synchronizovat knihovny dokumentů. Můžete například pracovat se standardními seznamy úkolů a seznamy úkolů projektu, a to tak, že převezmete seznamy úkolů v režimu offline, zobrazíte, aktualizujete a přiřadíte nové úkoly, přesunete je do online režimu a synchronizujete je, aniž byste opustili Outlook Kontakty v SharePoint můžete efektivněji ukládat, sdílet a spravovat v Outlook.

Začátek stránky

Ve Access vytvoříte webovou databázi založenou na Access Services, která vytvoří tabulky založené na propojených seznamech, společně s dotazy, formuláři, sestavami a makry, které jste publikovali na SharePoint Web. Tyto webové databáze se upgradují, můžete je dál používat a upravovat a můžete vytvářet nové ze šablony, ale ne od Access 2013.

Aplikaci pro Access můžete vytvořit v SharePoint bez použití kódu. Obecně je aplikace SharePoint, což je bod – řešení, které se dá snadno distribuovat a zpřístupnit na tržišti. Aplikaci můžete představit jako pohodlný alternativní způsob balení, distribuce, spuštění, sledování a likvidace řešení. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access

Na rozdíl od aplikace Access Web Database, která ukládá data v SharePoint seznamech, používá aplikace pro Access databázi serveru SQL oddělené od SharePoint produktů pro ukládání dat, a proto nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu SharePoint. To významně zlepšuje škálovatelnost aplikací pro Access a umožňuje efektivní zpracování potenciálních milionů záznamů. Pro uživatele serveru SharePoint může být databáze SQL serveru nakonfigurovaná tak, aby za branou firewall vaší organizace byla živá. Pro uživatele online je databáze SQL Server Azure s povoleným účtem a volným úložištěm. Další informace o Azure najdete na domovské stránce Microsoft Azure.

Nakonec můžete synchronizovat data mezi SharePoint seznamem a tabulkou Accessu a udržovat obě sady dat aktuální. Tato synchronizace je obousměrná nebo obousměrná. Změny provedené v Access na data seznamu se nahrají do seznamu SharePoint a změny provedené v seznamu SharePoint se stáhnou do Accessu na vašem počítači. Další informace najdete v článku Import a propojení dat do sharepointového seznamu.

Sharepointové vyhledávací pole a řešení Centra dokumentů

Pokud chcete najít dokumenty nebo položky ve velké knihovně nebo seznamu, použijte vyhledávací pole seznamu nebo knihovny a zadejte klíčové slovo nebo frázi. SharePoint Vyhledávání má vlastní mechanismy indexování a nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu ani jiným souvisejícím limitům.

Dalším řešením pro správu rozsáhlých knihoven je vytvoření a použití webu centra dokumentů. Web Centrum dokumentů určený pro správu dokumentů nabízí funkce, jako je kontrola a výstup souborů, pracovní postupy, filtry a zobrazení.

Na stránce SharePoint se obvykle vyskytují dvě vyhledávací pole, hledání na webu v horní části stránky a konkrétní vyhledávací pole seznamu nebo knihovny. Když použijete vyhledávací pole seznamu nebo knihovny, můžete postupně rozšířit obor operace vyhledávání:

 • Ve výchozím nastavení je obor hledání založený nejdřív na všech položkách aktuálního zobrazení a případných podsložkách. Výsledky se zobrazí jako sloupce, které můžete dál filtrovat a řadit. Pokud dojde k překročení mezní hodnoty zobrazení seznamu, nezobrazí se všechny výsledky.

 • Pokud nenajdete, co hledáte, můžete obor hledání rozšířit na celý seznam včetně všech podsložek bez ohledu na aktuální zobrazení nebo mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 • A nakonec můžete rozšířit obor hledání na celý web. V tomto případě se všechny výsledky zobrazí na stránce standardního vyhledávání na webu. Výsledky pak můžete dále upřesnit pomocí panelu upřesnění, který můžete použít k filtrování, například podle autora dokumentu nebo data vytvoření položky seznamu. Dokonce můžete formulovat propracovanější dotazy pomocí logické syntaxe a operátorů.

Poznámky: 

 • Pole Hledat je dostupné jenom pro seznamy a knihovny, které se zobrazují jako zobrazení vykreslená na straně klienta. Přestože se ve výchozím nastavení pole Hledat zobrazuje, může být toto pole skryté vlastností Vyhledávací pole webové části Zobrazení seznamu v oddíle Různé v podokně nástrojů. Více informací o vlastnostech webových částí najdete v článku Použití Seznamu a jiných webových částí.

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit vyhledávací pole pod položkou Různé

Web Centrum dokumentů můžete využít v případě, že potřebujete vytvářet, spravovat a ukládat velké množství dokumentů. Centrum dokumentů je založené na šabloně webu a je navržené tak, aby sloužilo jako centralizované úložiště pro správu velkého počtu dokumentů. Funkce, jako je navigace pomocí metadat nebo pomocí zobrazení stromové struktury, typy obsahu a webové části, vám usnadní efektivní a přehledné uspořádání a načítání dokumentů s ohledem na uživatele. Další informace o používání šablon webů najdete v článku Vytváření a používání webových šablon.

Osoby zodpovědné za obsahu umožňuje rychle nakonfigurovat navigaci řízené pomocí metadat, která se dobře hodí pro většinu knihoven bez explicitního vytváření indexů, ale také vám pomůže při vytváření dalších indexů pro lepší rozsah filtrů a zobrazení. Další informace najdete v tématu použití webu Centrum dokumentů .

Web Centrum dokumentů můžete využívat jako autorské prostředí nebo archiv obsahu:

 • V autorském prostředí mohou uživatelé aktivně rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Je aktivována správa verzí, která umožňuje udržovat deset či více starších verzí každého dokumentu. Uživatelé často rezervují dokumenty a vracejí je se změnami a pracovní postupy usnadňují automatizaci akcí u dokumentů.

 • Naopak v archivu obsahu (nebo ve znalostní bázi) probíhá uvedená činnost jen velmi zřídka. Uživatelé můžou dokumenty jenom zobrazit nebo nahrát na web. Archivy obsahu většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může zahrnovat až miliony souborů. V obvyklé situaci, jakou je například centrum technické podpory ve velké organizaci, může s obsahem pracovat až deset tisíc uživatelů (především za účelem čtení). Podmnožina tří až čtyř tisíc uživatelů může na web nahrát nový obsah.

Použití osobních zobrazení, relačních seznamů a informačních kanálů RSS

Pokud chcete dál přispět ke zlepšení celkového výkonu systému a vyhnout se dosažení mezní hodnoty nebo limitu prostředku, můžete zvážit, jestli nepoužívat osobní zobrazení, relační seznamy nebo informační kanály RSS.

Osobní zobrazení:    Vzhledem k tomu, že vytvoření zobrazení správně používajících index sloupce je v případě rozsáhlých seznamů a knihoven náročné, může být vhodné přispěvatelům u těchto seznamů a knihoven odebrat oprávnění Spravovat osobní zobrazení. Odebráním uvedeného oprávnění znemožníte uživatelům vytvářet zobrazení, která vrací všechny položky a můžou následně ovlivnit výkon ostatních částí webu. Další informace o oprávněních najdete v článku Úprava oprávnění seznamu nebo knihovny.

<c0>Relační seznamy:</c0>     Vytváříte-li vztahy mezi seznamy pomocí vyhledávacích sloupců, jedinečných sloupců a vynuceného relačního chování (označovaného také jako referenční integrita), můžete dosáhnout mezní hodnoty zobrazení seznamu a zablokování za následujících okolností:

 • Jako jedinečný v existujícím seznamu určíte sloupec s více položkami, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. (Je však nutné upozornit, že přidání jedné položky do seznamu, který tím přesáhne tuto hodnotu, obvykle nepředstavuje blokovanou operaci.)

 • Seznam obsahuje více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, a zapnete u vyhledávacího pole v tomto seznamu možnost Kaskádové odstraňování (nebo Zakázat odstranění).

<c0>Informační kanály RSS:</c0>     Jakmile je podpora informačních kanálů RSS povolena v konzole Centrální správa a na úrovni kolekce webů, můžete uvedenou podporu povolit a nakonfigurovat pro mnoho typů seznamů a knihoven. Při přístupu uživatelů k informačnímu kanálu RSS seznamu nebo knihovny se data načítají ze seznamu. Výchozí zobrazení informačních kanálů RSS omezuje počet vrácených položek na základě data jejich posledních úprav pomocí filtru u sloupce Změněno. Jestliže seznam nebo knihovna obsahují velký počet položek a jestliže uživatelé využívají přístup k informačním kanálům RSS, je vhodné sloupec Změněno indexovat. Počet načítaných položek můžete také omezit změnou jejich počtu a počtu dní, pro které jsou do informačních kanálů RSS zahrnovány změny.

Další informace o správě informačních kanálů RSS najdete v článku věnovaném správě informačních kanálů RSS webu nebo kolekce webů. Informace o přidání informačního kanálu RSS najdete v článku věnovaném vytváření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS.

SharePoint Pouze správci serveru

Tyto operace mohou provádět jenom správci SharePointu, správci sítě a správci farem, kteří spravují serverové verze SharePointu.

Pomocí denního časového intervalu můžou správci určit vyhrazené časové období, během kterého můžou všichni uživatelé provádět neomezené operace. Obvykle se plánuje na dobu mimo špičku.

Zobrazení představují hlavní způsob načítání položek ze seznamu nebo knihovny, ale existují i další sharepointové příkazy a operace, které je lepší provádět v denním časovém intervalu.

Přidání a odstranění indexu

Přidání a úpravy sloupce seznamu

Odstranění a kopírování složek

Změna nastavení zabezpečení pro seznam nebo knihovnu

Uložení seznamu s jeho obsahem jako šablony

Odstranění webu

Obnovení nebo odstranění položek z koše

Tyto příkazy a operace můžou selhat, pokud při načítání dat seznamu během normální doby překročí mezní hodnoty a limity webu. Když je spustíte bez omezení během denního časového intervalu, můžete se vyhnout selhání a negativnímu dopadu na ostatní uživatele.

Nastavení denního časového intervalu vyžaduje, abyste nastavili čas zahájení a dobu trvání. Při nastavování času a doby trvání mějte na paměti, že pokud někdo spustí dotaz nebo operaci na dlouhou dobu v rámci denního časového intervalu, bude tato akce pokračovat až do dokončení, bez ohledu na to, jestli je v denním intervalu nebo ne.

 1. Jako správce se přihlaste k Centrální správě.

 2. Běžte na Správa aplikací > Spravovat webové aplikace.

  Centrální správa s vybranou položkou Spravovat webové aplikace
 3. Vyberte aplikaci, v které chcete nastavit nebo změnit nastavení denního časového intervalu.

 4. Na pásu karet klikněte na šipku dolů nabídky Obecná nastavení. V otevřené nabídce klikněte na Omezení prostředků.

  Centrální správa s vybranou položkou Omezení prostředků
 5. Změňte Denní časový interval a pak nastavte čas a dobu trvání, kterou chcete použít.

  Stránka Centrální správy s nastavením aplikací se zvýrazněnou denní dobou
 6. Až budete hotovi, klikněte na OK.

Pokud nejste vývojáři nebo nemáte pohodlný přístup k vývojářským prostředkům, které zvládnou uvedené operace za vás, můžete tyto typy operací pozdržet na denní časový interval. Požádejte správce o přehled, na kdy je denní časový interval naplánovaný.

Poznámka: SharePoint Online nepodporuje změnu mezní hodnoty zobrazení seznamu.

Práh zobrazení seznamu je na místě, aby poskytoval výkon mezi uživateli a chránil server před neúmyslným přetížením během dotazů. Mezní hodnotu zobrazení seznamu (LVT) lze změnit pouze u serverových verzí aplikace SharePoint správcem v aplikaci centrální správce a nedoporučujeme ji měnit, aby se zabránilo snížení výkonu. SharePoint Online neumožňuje správcům změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu pro ochranu uživatelů v jiných klientech před problémy s výkonem při načítání velkých datových sad. Místo toho použijte k správě dotazů indexy, filtry a složky.

Pokud máte jenom pár dotazů, které vyžadují zvýšení mezní hodnoty zobrazení seznamu, zvažte spíš použití denního časového intervalu v hodinách mimo špičku.

Upozornění: Změna mezní hodnoty zobrazení seznamu se nedoporučuje, pokud máte další uživatele, protože větší hodnoty negativně ovlivní výkon. Když vytvoříte příliš velkou hodnotu, může způsobovat to, že uživatelé budou dlouho čekat nebo jejich dotazy budou vracet chyby, případně může i vyřadit z provozu server.

Poznámka: Centrální správa je dostupná jenom u serverových instalací SharePoitu.

Pokud opravdu chcete změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu, postupujte takto: Jsou standardní z SharePoint 2010 až _Z1Z_, ale uživatelské rozhraní se může mírně lišit. Aplikace Centrální správa je oddělená od vašeho webu SharePoint a vyžaduje oprávnění správce farmy k přístupu. Mezní hodnotu zobrazení seznamu můžete změnit jenom v serverových verzích aplikace SharePoint.

 1. Jako správce se přihlaste k Centrální správě.

 2. Běžte na Správa aplikací > Spravovat webové aplikace.

  Centrální správa s vybranou položkou Spravovat webové aplikace
 3. Vyberte aplikaci, ve které chcete změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 4. Na pásu karet klikněte na šipku dolů nabídky Obecná nastavení. V otevřené nabídce klikněte na Omezení prostředků.

  Centrální správa s vybranou položkou Omezení prostředků
 5. Změňte mezní hodnotu zobrazení seznamu (první na seznamu) na rozumnou hodnotu.

 6. Klikněte na OK.

Na stránce pro omezení prostředků jsou ještě další nastavení, kterým byste jako správce měli rozumět.

 • <c0>Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce:</c0>    Toto je ve výchozím nastavení „vyšší limit“. Dotazy, které spustí auditor nebo správce, které konkrétně (programově) žádají o přepsání mezní hodnoty zobrazení seznamu, budou podléhat právě tomuto limitu. Ve výchozím nastavení je to 20 000 místo 5000 pro mezní hodnotu zobrazení seznamu. Zvýšení tohoto limitu má stejné důsledky jako zvýšení mezní hodnoty zobrazení seznamu. Se změnou této hodnoty jsou spojené změny, které asi bude nutné provést.

 • Přepsání modelu objektu:   Pokud často používáte v nasazení vlastní kód a potřebujete, aby se mezní hodnoty zobrazení seznamu přepsaly na vyšší hodnotu, může být vhodné povolit přepsání modelu objektu a udělit aplikaci, která bude provádět, oprávnění auditora nebo správce. dotazy. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zapnuté, ale pokud ho nepotřebujete, můžete ho zakázat. Dobrým příkladem toho, kdy se můžete chtít použít, je, když jste implementovali nějaký kód, který bude provádět mezipaměť s větším počtem výsledků, ke kterým se často přistupuje, například pár minut. Pokud neplánujete ukládání obsahu do mezipaměti a přestáváte často spouštět tyto dotazy, nedoporučujeme tuto metodu použít k dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu, protože nepříznivě ovlivní výkon serveru. Krátké: "lehce".

 • Práh vyhledání zobrazení seznamu:   Tato funkce omezuje počet spojení, která může dotaz provádět. To je rovno počtu polí vyhledat, osoba/skupina nebo stav pracovního postupu zahrnutých v dotazu. Například zobrazení, které zobrazuje 6 vyhledávacích sloupců, a filtry v jiných 3 odlišných vyhledávacích sloupcích používají 9 vyhledání. Pokud je prahová hodnota pro vyhledávání seznamu nastavená na 8, způsobí to chybu. Zvýšení čísla na více než 8 se nedoporučuje.

  Důkladným testováním Microsoft zjistil, že při více než osmi spojeních skokově dochází k vážnému zhoršení výkonu. Nejenže se v tomto bodě výrazně zhorší propustnost serveru, ale dotaz nakonec spotřebovává nepřiměřeně velký objem prostředků SQL Serveru, což negativně ovlivní všechny uživatele, kteří používají stejnou databázi. Další informace najdete v oddílech o zobrazeních vyhledávacích sloupců a seznamů v článku věnovaném výsledkům výkonnostních a kapacitních testů a doporučení.

 • <c0>Denní doba pro rozsáhlé dotazy:</c0>    Tato funkce umožňuje nastavit každý den čas, kdy uživatelé můžou používat rozsáhlejší dotazy bez omezení. Je pár věcí, které byste měli pečlivě zvážit, než se rozhodnete, jaký čas nastavíte:

  • Aby nastavení mělo dopad na co nejmenší počet uživatelů, měl by být čas nastavený na dobu mimo špičku nebo na dobu, kdy očekáváte nejmenší zátěž. Pokud vyberete čas uprostřed dne, který je pro většinu uživatelů pracovní, může to negativně ovlivnit i ty, kteří nepoužívají rozsáhlý seznam.

  • Snažte se nastavit přiměřené časové rozmezí, aby ho lidé mohli využít k opravení svých seznamů a nekontaktovali správce.

  • Operace zahájené během časového intervalu se po jeho skončení nepřeruší. Zvažte čas, který bude potřeba pro případ, že uživatel bude chtít odstranit rozsáhlý seznam těsně před vypršením intervalu.

  • Vezměte v úvahu různá časová pásma. To je důležité zejména tehdy, pokud se vaše organizace nebo zákazníci nacházejí v geograficky velmi vzdálených oblastech a sdílejí jeden centrálně hostovaný sharepointový server. Nastavení na 18:00 může velmi dobře fungovat pro vaši polohu, ale nebylo by dobré třeba pro New York.

 • <c0>Mezní hodnota jedinečných oprávnění seznamu:</c0>    Toto je počet jedinečných oprávnění povolených pro seznam. Pokud máte složku, u které přerušíte dědičnost kvůli oprávněním, a nastavíte pro ni (a všechny položky v ní) nějaká oprávnění, pak se počítá jako 1 položka vůči vaší mezní hodnotě jedinečných oprávnění seznamu. Na rozdíl od mezní hodnoty zobrazení seznamu a dalších nastavení se tato mezní hodnota neaktivuje prohlížením obsahu nebo prováděním některé jiné operace s ním, ale explicitně při změně oprávnění.

  Pokud můžete, pak doporučujeme toto číslo zmenšit. Výchozí nastavení je 50 000, což je hodně jedinečných oprávnění. Ve vašem seznamu velmi pravděpodobně dojde k potížím s oprávněními ještě předtím, než dosáhne tohoto čísla, takže není od věci ho preventivně zmenšit na hodnotu, která bude ve vašem prostředí vyhovující.

Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek

Mezní hodnota zobrazení seznamu (LVT) slouží k tomu, aby všichni uživatelé měli k dispozici stejný výkon při odesílání dotazů na back-end databáze. Tady najdete pár informací o limitech, jak to všechno funguje a jak změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu.

Důležité informace: Mezní hodnota zobrazení seznamu nejde změnit v SharePointu Online. Nejde v něm ani vytvořit denní časový interval. Tyto funkce jsou dostupné jenom v SharePointu 2016, SharePointu 2013 a SharePointu 2010.

Aby se minimalizovaly konflikty v databázi, SQL Server (back-endová databáze pro SharePoint) často používá zamykání na úrovni řádku jako strategii, která zajišťuje přesné aktualizace bez nepříznivého dopadu na jiné uživatele, kteří pracují s jinými řádky. Ale pokud databázová operace čtení nebo zápisu (například dotaz) způsobí, že se najednou zamkne více než 5000 řádků, je pro SQL Server efektivnější dočasně zamknout celou tabulku, dokud se databázová operace nedokončí.

Poznámka: Skutečné číslo není vždycky 5000 a může se lišit podle webu, rozsahu činností v databázi a podle konfigurace webu.

Když je zamknutá celá tabulka, nemůžou s ní ostatní uživatelé pracovat. Pokud k tomu bude docházet příliš často, bude to pro uživatele znamenat zhoršení výkonu systému. Proto jsou mezní hodnoty a limity velmi důležité, protože pomáhají minimalizovat dopad náročných databázových operací a vyvažují potřeby všech uživatelů.

Následující schéma shrnuje klíčové body procesů probíhajících na pozadí v okamžiku, kdy získáváte přístup k velkému počtu položek v seznamu nebo knihovně.

Rozsáhlé seznamy a knihovny

 1. Data seznamu nebo knihovny v kolekci webů jsou uložená v databázové tabulce SQL Serveru, která udržuje celkový výkon, sdílení a přesnost pomocí dotazů, indexů a uzamčení.

 2. Filtrovaná zobrazení s indexy sloupců (a další operace) vytvářejí databázové dotazy, které určí podmnožinu sloupců a řádků a vrátí ji do vašeho počítače.

 3. Mezní hodnoty a limity pomáhají omezovat objem operací a vyvažovat systémové prostředky pro mnoho současně pracujících uživatelů.

 4. Vývojáři, kteří mají odpovídající oprávnění, můžou u vlastních verzí přepsat model objektu, aby dočasně zvýšili prahové hodnoty a limity, pomocí serverových verzí SharePointu.

 5. Správci můžou pomocí serverových verzí SharePointu určit vyhrazené časové intervaly mimo špičku, kdy můžou všichni uživatelé provádět neomezené operace.

 6. Pracovníci IT můžou zrychlit zobrazování dat na stránce použitím vhodných zobrazení, stylů a stránkových limitů.

Seznamy a knihovny mají konkrétní maximální limity, jak je vidět v této tabulce.

Funkce

Maximální limit

Počet položek v seznamu nebo knihovně

30 milionů

Velikost jednotlivé položky souboru nebo přílohy k položce

10 GB

V následující tabulce jsou shrnuté informace o omezeních a limitech prostředků, které byste měli znát. Tato omezení a limity se v serverových verzích SharePointu nastavují na stránce Omezení prostředků v konzole Centrální správa. Konkrétní limity a požadavky daného webu zjistíte u správce.

Poznámka: Na správce se kvůli jeho činnosti nevztahují následující omezení prostředků ani limity.

Poznámka: Upozorňujeme, že všechna nastavení nejsou dostupná v uživatelském rozhraní a týkají se jenom serverových verzí SharePointu.

Mezní hodnota
nebo limit

Výchozí
hodnota

Popis

Mezní hodnota zobrazení seznamu

5 000

Určuje maximální počet položek v seznamu nebo knihovně, které může databázová operace (například dotaz) zpracovat najednou. Operace překračující toto omezení jsou blokovány.

Jakmile seznam překročí 3000 položek, může se na stránce Nastavení seznamu zobrazit varování, abyste získali čas změnit svoje plány. Varování obsahuje odkaz nápovědy na toto téma.

Limit jedinečných oprávnění

50 000

Určuje maximální počet jedinečných oprávnění povolených u seznamu či knihovny.

Při každém přerušení vztahu dědičnosti oprávnění k položce nebo složce se do tohoto limitu započítá jedno jedinečné oprávnění. Pokusíte-li se přidat položku, kterou by byl tento limit překročen, nebude takový krok možný.

Limit velikosti řádků

6

Určuje maximální počet interních řádků tabulky v databázi používaný pro položku seznamu nebo knihovny. Z důvodu usnadnění zpracování širokých seznamů s mnoha sloupci je každá položka zalomena přes několik interních řádků tabulky, a to až na 6 řádků a do celkového objemu 8 000 bajtů (bez příloh).

Máte-li například seznam s mnoha úzkými sloupci, který obsahuje stovky sloupců Ano/Ne, mohli byste tento limit překročit. V takovém případě by nebylo možné do seznamu přidávat další sloupce Ano/Ne, avšak je možné, že byste nadále mohli přidávat sloupce jiného typu.

Správci můžou tenhle limit nastavit jenom pomocí modelu objektu, ne v uživatelském rozhraní.

Mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu

12

Určuje maximální počet operací spojení, jako jsou operace založené na sloupcích vyhledávání, sloupcích Osoba či skupina nebo sloupcích stavu pracovního postupu.

Jestliže dotaz používá více než osm sloupců, dojde k zablokování operace. Je však možné programátorskými prostředky vybrat sloupce určené k použití, a to pomocí maximálního zobrazení, které lze nastavit prostřednictvím modelu objektu.

Velikost mezní hodnoty zobrazení seznamu pro auditory a správce

20 000

Určuje maximální počet položek seznamu či knihovny, které může databázová operace, například dotaz, najednou zpracovat v případě, že ji provádí auditor nebo správce s příslušnými oprávněními. Toto nastavení funguje ve spojení s nastavením Povolit přepsání modelu objektu.

Povolit přepsání modelu objektu

A

Určuje, jestli můžou vývojáři provádět databázové operace, jako jsou dotazy, které vyžadují přepsání mezní hodnoty zobrazení seznamu na vyšší limit určený položkou Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce. Vývojáři s odpovídajícím oprávněním můžou toto nastavení využít a prostřednictvím kódu programu si vyžádat, aby jejich dotaz používal vyšší mezní hodnotu zobrazení seznamu, jenom v případě, že správce povolí přepsání modelu objektu.

Denní časový interval

Žádný

Určuje časový interval, během kterého jsou mezní hodnoty a limity prostředků ignorované. Správce může nakonfigurovat časový interval mimo špičku po 15minutových přírůstcích až do výše 24 hodin, například od 18:00 do 22:00 nebo od 01:30 do 05:15.

Databázová operace nebo dotaz zahájené během denního časového intervalu proběhnou až do dokončení (nebo selhání) i v případě, že neskončí v rámci určeného časového intervalu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×