Správa velkých seznamů a knihoven na SharePointu

Správa velkých seznamů a knihoven na SharePointu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mnoha způsoby práce s nebo dotaz SharePoint seznamu nebo knihovně bez příjem upozornění mezní hodnota zobrazení seznamu. Až 30 milionů položky nebo dokumenty můžete uchovávat v SharePoint seznamu nebo knihovně. Pomocí následujících nápady, můžete získat potřebné informace a nepřekročili mezní hodnota zobrazení seznamu 5000 položky. Další informace o mezní hodnota zobrazení seznamu, samotné najdete v tématu Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Použití mezní hodnoty zobrazení seznamu

SharePoint má omezení a limity prostředků , která bude řídit množství dat a výkon, které lze spravovat. Mezní hodnota zobrazení seznamu je ve výchozím nastavení přibližně 5000 položky a je nastavený na Povolit uživatelům pracovat s rozsáhlými seznamy, ale zachovat dobrý výkon. Práce s mezní hodnota zobrazení seznamu třemi způsoby:

 • Všechny verze SharePointu: Správa počtu vrácených položek pomocí indexování, filtrování, složek a offline dat.

 • Použití Správce serveru verzích SharePoint plánovány Denního časového intervalu kde mocninu omezení.

 • Server verzích SharePoint správce sítě můžete zvýšit mez mezní hodnota zobrazení seznamu.

U SharePointu Online se tento limit změnit nedá a platí nepřetržitě, aby uživatelé na sdílených tenantech měli u dotazů k dispozici vždy dostatečný výkon. Pokud se vám limit nehodí, nastíníme některé akce, které můžete provést, aby se vaše dotazy do tohoto limitu vešly.

Poznámka: Někdy se může zobrazit vyšší počet položek vrácených v zobrazeních generovat systém.

S SharePoint Server servery (2016, 2013 a 2010SharePoint ) je mezní hodnota zobrazení seznamu 5000 položky stejně jako výchozí. Jelikož další ovládací prvek tak, že správci sítě, denního časového intervalu lze nastavit, kde jsou limity efektivně odebrat, povolení velké dotazy a další náročné údajů zbývá dokončit. Tentokrát je obvykle v večer většina uživatelů dokončení není v systému. Správce můžete taky zvolit na vysokoškolskou úroveň omezení podle potřeby.

Poslední možnost taky verzí serveru služby SharePoint, je změnit limit. Toto je riskantní, protože větší limit zvyšuje možnost vliv na výkon u některých nebo všech uživatelů.

Pokud chcete zjistit, jakou verzi SharPointu máte, přečtěte si článek Kterou verzi SharePointu používám.

Pokud jste blokovány mezní hodnota zobrazení seznamu, ale váš celkový počet položek je menší než 20 000, můžete přidat indexy do sloupců. Ve všech verzích SharePoint můžete vytvořit filtrovaného zobrazení s indexu sloupce k omezení počtu výsledků při práci s rozsáhlé seznamy a knihovny. Vytvoření filtrovaných zobrazení s indexovaného sloupce je dvou krocích: vytvoření indexu sloupce a potom vytvořit zobrazení, které používá indexovaného sloupce k filtrování zobrazení.

Další informace o indexování sloupce najdete v článku Přidání indexu pro sloupec služby SharePoint.

Další informace o filtrování sloupce najdete v tématu použití filtrování Změna zobrazení SharePoint.

I když složky nemusí používat rozsáhlé seznamy a knihovny, můžete je využít k uspořádání dat a zlepšení efektivity přístupu k datům. Vytváření složek je standardně zapnuté v knihovnách dokumentů, ale ne v seznamech. Více informací najdete v článku Vytvoření složky v seznamu nebo Vytvoření složky v knihovně dokumentů.

Poznámka: Se službou SharePoint online Pokud použijete tento přesun k příkazu nebo přetažení, existující metadata přesune stejně.

Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku, neboli nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Když pracujete s položkami ve složce, využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index. Nezapomeňte, že pokud složka obsahuje podsložky, počítá se každá z nich jako položka (ale ne žádné položky v takové podsložce).

I v případě, že celkové množství položek v seznamu či knihovně je velmi rozsáhlé, je zobrazení jedné složky přinejmenším stejně rychlé jako zobrazení, které filtruje celkový počet položek pomocí indexovaného sloupce. V některých případech může být řešením rozdělení všech položek v seznamu či knihovně do více složek tak, aby žádná z nich neobsahovala více než pět tisíc položek.

Při uspořádání rozsáhlého seznamu nebo knihovny do složek je důležité zvážit následující faktory:

 • Složka může obsahovat více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. Pokud se však chcete vyhnout zablokování, bude možná potřeba použít filtrované zobrazení založené na indexech sloupců.

 • Pokud při vytváření nebo úpravě zobrazení tohoto seznamu či knihovny zvolíte v části Složky možnost Zobrazit všechny položky bez složek, je nutné nastavit filtr založený na jednoduchém indexu, čímž znemožníte dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu.

 • Často je užitečné ve výchozím zobrazení zobrazit veškeré dostupné složky bez filtrování, aby uživatelé při vkládání nových položek mohli zvolit odpovídající složku. Zobrazení všech složek také snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v seznamu či knihovně. V seznamech (na rozdíl od knihoven) neexistuje žádný automatický postup k přesunutí položek mezi složkami.

Poznámka: Pokud přesunete položky do Koše SharePointu, budou se stále počítat, když se bude určovat, jestli výraz filtru překračuje mezní hodnotu zobrazení seznamu. Až koš vysypete, počítat se přestanou. Další informace najdete v článku Vyprázdnění koše nebo obnovení souborů.

Přesunovat soubory mezi složkami v knihovně, najdete v článku přesunutí nebo zkopírování složku, soubor nebo odkaz v knihovně dokumentů.

Odstranění rozsáhlých seznamů vyžaduje prostředky databáze, které můžou být blokované mezní hodnotou zobrazení seznamu. Zkuste odstraňovat velké seznamy během denního časového intervalu, abyste se blokování vyhnuli. Mějte na paměti, že pokud proces odstranění trvá déle než přidělený interval, bude pokračovat až do dokončení, bez ohledu na ostatní uživatele. Počítejte s dostatkem času.

Další informace o tom, jak odstranit seznam najdete v tématu Odstranění seznamu ve službě SharePoint.

Offline synchronizace, externí data a správa dat z Accessu

Převedení dat do offline režimu je často praktičtější a efektivnější, když je synchronizujete s počítačem. Podle toho, s kterými daty seznamu zrovna pracujete, můžete použít Excel, Access nebo Outlook. V závislosti na službě SharePointu také můžete použít správu externích dat bez omezení se systémy ERP (Enterprise Resource Planning), OData a webovými službami.

Můžete provést změny ve svém stolním nebo přenosném počítači, pak převést data zpět online a snadno a efektivně synchronizovat změny a vyřešit konflikty. Při práci s rozsáhlými seznamy s využitím offline synchronizace s cílem data „čistit“, analyzovat nebo vykazovat se dá snížit objem databázové činnosti a minimalizovat využití sharepointových prostředků.

Data seznamu můžete převést do offline režimu a po opětovném přechodu do online režimu synchronizovat změny pomocí několika produktů Microsoft Office. Abyste do nich mohli data exportovat, musíte mít aplikace nainstalované, buď Office 365, nebo desktopovou verzi Office.

Aplikace Microsoft Access       Access může zpracovávat více řádků dat než SharePoint a máte hodně výkonná nástroje k práci se tato data. Práce s daty v aplikaci Access a synchronizace s Sharepointem můžete umožňují pracovat s větší datové sady.

Můžete čtení a zápis nejčastěji nativní seznamy z Access propojením k nim a Access pracuje s prakticky všechny SharePoint datové typy. Propojení umožňuje připojení k datům v seznamu SharePoint, takže vytvořit obousměrné připojení k prohlížení a úpravy nejnovější data v seznamu SharePointAccess databázi i. Access vytvoří kopii nebo zreplikuje seznamu SharePoint v tabulce Access. Po vytvoření tabulky Access můžete pracovat s daty seznamu v Access až limit Access dvou gigabajtů (s výjimkou případných příloh, které nejsou uložené místně). Kromě toho Access ukládá data seznamu na straně klienta, použije efektivně v paměti, zápis mezipaměti a pouze přenosy změněné položky seznamu. Které vytvoří dotazů a aktualizace pracovat mnohem rychleji. Dialogové okno vyřešení konfliktů usnadňuje zařídit konfliktní aktualizace zjednodušují.

Pokud je aktivovaná funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Access automaticky zpracovává data seznamu nebo knihovny po malých dávkách a potom je znovu sestavuje. Tato metoda umožňuje pracovat s podstatně větším objemem dat, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, a bez nepříznivého dopadu na jiné uživatele sharepointového webu. Další informace najdete v části Použití služeb Access Services níže.

Microsoft Excel       Sharepointové seznamy můžete exportovat do excelové tabulky, čímž se mezi touto tabulkou a seznamem vytvoří jednosměrné datové propojení.

Tlačítko Exportovat do Excelu zvýrazněné na pásu karet na SharePointu
Export do Excelu v SharePointu 2016 nebo 2013

Excel také vám umožní práce s rozsáhlými seznamy bez blokování. Kromě toho můžete synchronizovat Excelu se Sharepointem a přístup využívat všech výhod každou platformu.

Při aktualizaci dat ze sharepointového seznamu a aktualizaci excelové tabulky nahradí Microsoft Excel excelová data nejnovějšími daty sharepointového seznamu, přičemž přepíše všechny změny, které jste v této tabulce udělali.

Seznam SharePointu Online se zvýrazněnou možností Exportovat do Excelu
Export do Excelu v SharePointu Online

Jakmile jsou data v excelové tabulce, můžete v aplikaci využít řadu funkcí pro analýzu dat, jako jsou výkonné a flexibilní listy, sestavy kontingenčních tabulek, grafy a minigrafy s profesionálním vzhledem, podmíněné formátování pomocí ikon, datové pruhy a barevné škály a propracované operace citlivostní analýzy.

Pokud je aktivovaná funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Další informace najdete v části Použití služeb Access Services níže.

Microsoft Outlook       V aplikaci Microsoft Outlook se dají číst a zapisovat seznamy kontaktů, úkolů, kalendářů a diskusí a také synchronizovat knihovny dokumentů. Můžete třeba pracovat se standardními seznamy úkolů i seznamy projektových úkolů, a to tak, že je převedete do offline režimu, pak je zobrazíte, aktualizujete nebo přiřadíte nové úkoly, následně je převedete zpátky do online režimu a provedete jejich synchronizaci – to vše přímo v Outlooku. V Outlooku také můžete efektivněji uchovávat, sdílet a spravovat sharepointové kontakty.

Začátek stránky

V Access vytvoříte webové databáze podle Access Services vytvořením tabulky založené na odkazované seznamy, spolu s dotazy, formuláře, sestavy a makra, publikovaných na webu SharePoint. Upgradované těchto webových databází, můžete dál používat a upravit tak, a můžete vytvářet nové ze šablony, ale ne z Access 2013.

Můžete vytvořit aplikaci pro Access v SharePoint bez použití kódu. Obecně SharePoint aplikace je fokusem, bodu řešení, které je snadno distributed a k dispozici ve marketplace. Představit aplikace jako balíčku, distribuovat, spustit, sledovat a vyřadit řešení pohodlný alternativní způsob. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access

Na rozdíl od webové databáze aplikaci Access obsahujícího data v seznamech SharePoint aplikace Access používá databáze SQL serveru oddělit od SharePoint produkty pro uložení dat a je tedy ne podléhají SharePoint mezní hodnota zobrazení seznamu. To významně rozšiřuje možnosti aplikace Access řešení a chce k efektivnímu zpracování potenciálně miliony záznamů. Pro uživatele SharePoint Server je možné konfigurovat databázi serveru SQL Server s dynamickými za bráně firewall vaší organizace. Uživatelé online databáze je databáze SQL Server Azure povolen s bezplatný účet a bezplatného úložiště. Další informace o Azure najdete v článku Microsoft Azure domovskou stránku.

Nakonec můžete data klidně synchronizovat mezi sharepointovým seznamem a accessovou tabulkou a udržovat obě sady dat v aktuálním stavu. Tato synchronizace je dvousměrná nebo obousměrná. Změny provedené v Accessu v seznamu dat se nahrají do sharepointového seznamu a změny provedené v sharepointovém seznamu se stáhnou do Accessu ve vašem počítači. Další informace najdete v článku Import ze seznamu SharePointu nebo propojení dat se seznamem SharePointu.

Sharepointové vyhledávací pole a řešení Centra dokumentů

Alternativní způsob, jak najít dokumenty nebo položky v rozsáhlé knihovně nebo seznamu, je použití pole Hledat v seznamu nebo knihovně, do kterého můžete zadat klíčové slovo nebo výraz. Sharepointové vyhledávání používá vlastní indexovací mechanismy a nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu ani jiným souvisejícím omezením.

Jiné řešení ke správě rozsáhlých knihoven je k vytvoření a použití webu Centrum dokumentů. Navržený pro správu dokumentů na webu centra dokumentů nabízí funkce, jako jsou kontrola souborů nebo zmenšit, pracovní postupy, filtry a zobrazení.

Na sharepointové stránce jsou obvykle dvě vyhledávací pole, hledání na webu v horní části stránky a hledání v konkrétním seznamu nebo knihovně. Když použijete pole hledání seznamu nebo knihovny, můžete postupně rozšiřovat obor operace hledání:

 • Ve výchozím nastavení je obor hledání založený nejdřív na všech položkách aktuálního zobrazení a případných podsložkách. Výsledky se zobrazí jako sloupce, které můžete dál filtrovat a řadit. Pokud dojde k překročení mezní hodnoty zobrazení seznamu, nezobrazí se všechny výsledky.

 • Pokud nenajdete, co hledáte, můžete obor hledání rozšířit na celý seznam včetně všech podsložek bez ohledu na aktuální zobrazení nebo mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 • A nakonec můžete rozšířit obor hledání na celý web. V tomto případě se všechny výsledky zobrazí na stránce standardního vyhledávání na webu. Výsledky pak můžete dále upřesnit pomocí panelu upřesnění, který můžete použít k filtrování, například podle autora dokumentu nebo data vytvoření položky seznamu. Dokonce můžete formulovat propracovanější dotazy pomocí logické syntaxe a operátorů.

Poznámky: 

 • Pole Hledat je dostupné jenom pro seznamy a knihovny, které se zobrazují jako zobrazení vykreslená na straně klienta. Přestože se ve výchozím nastavení pole Hledat zobrazuje, může být toto pole skryté vlastností Vyhledávací pole webové části Zobrazení seznamu v oddíle Různé v podokně nástrojů. Více informací o vlastnostech webových částí najdete v článku Použití Seznamu a jiných webových částí.

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit vyhledávací pole pod položkou Různé

Web Centrum dokumentů můžete využít v případě, že potřebujete vytvářet, spravovat a ukládat velké množství dokumentů. Centrum dokumentů je založené na šabloně webu a je navržené tak, aby sloužilo jako centralizované úložiště pro správu velkého počtu dokumentů. Funkce, jako je navigace pomocí metadat nebo pomocí zobrazení stromové struktury, typy obsahu a webové části, vám usnadní efektivní a přehledné uspořádání a načítání dokumentů s ohledem na uživatele. Další informace o používání šablon webů najdete v článku Vytváření a používání webových šablon.

Pracovníci s obsahem můžou rychle nakonfigurovat navigaci pomocí metadat, která dobře funguje pro většinu knihoven, aniž by bylo nutné explicitně vytvářet indexy. Zároveň můžou snadněji vytvořit další indexy a tímto způsobem zlepšit výkon při použití širší škály filtrů a zobrazení. Další informace najdete v článku Použití webu Centrum dokumentů.

Web Centrum dokumentů můžete využívat jako autorské prostředí nebo archiv obsahu:

 • V autorském prostředí mohou uživatelé aktivně rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Je aktivována správa verzí, která umožňuje udržovat deset či více starších verzí každého dokumentu. Uživatelé často rezervují dokumenty a vracejí je se změnami a pracovní postupy usnadňují automatizaci akcí u dokumentů.

 • Naopak v archivu obsahu (nebo ve znalostní bázi) probíhá uvedená činnost jen velmi zřídka. Uživatelé můžou dokumenty jenom zobrazit nebo nahrát na web. Archivy obsahu většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může zahrnovat až miliony souborů. V obvyklé situaci, jakou je například centrum technické podpory ve velké organizaci, může s obsahem pracovat až deset tisíc uživatelů (především za účelem čtení). Podmnožina tří až čtyř tisíc uživatelů může na web nahrát nový obsah.

Použití osobních zobrazení, relačních seznamů a informačních kanálů RSS

Pokud chcete dál přispět ke zlepšení celkového výkonu systému a vyhnout se dosažení mezní hodnoty nebo limitu prostředku, můžete zvážit, jestli nepoužívat osobní zobrazení, relační seznamy nebo informační kanály RSS.

Osobní zobrazení:    Vzhledem k tomu, že vytvoření zobrazení správně používajících index sloupce je v případě rozsáhlých seznamů a knihoven náročné, může být vhodné přispěvatelům u těchto seznamů a knihoven odebrat oprávnění Spravovat osobní zobrazení. Odebráním uvedeného oprávnění znemožníte uživatelům vytvářet zobrazení, která vrací všechny položky a můžou následně ovlivnit výkon ostatních částí webu. Další informace o oprávněních najdete v článku Úprava oprávnění seznamu nebo knihovny.

Relační seznamy:     Vytváříte-li vztahy mezi seznamy pomocí vyhledávacích sloupců, jedinečných sloupců a vynuceného relačního chování (označovaného také jako referenční integrita), můžete dosáhnout mezní hodnoty zobrazení seznamu a zablokování za následujících okolností:

 • Jako jedinečný v existujícím seznamu určíte sloupec s více položkami, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. (Je však nutné upozornit, že přidání jedné položky do seznamu, který tím přesáhne tuto hodnotu, obvykle nepředstavuje blokovanou operaci.)

 • Seznam obsahuje více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, a zapnete u vyhledávacího pole v tomto seznamu možnost Kaskádové odstraňování (nebo Zakázat odstranění).

Informační kanály RSS:     Jakmile je podpora informačních kanálů RSS povolena v konzole Centrální správa a na úrovni kolekce webů, můžete uvedenou podporu povolit a nakonfigurovat pro mnoho typů seznamů a knihoven. Při přístupu uživatelů k informačnímu kanálu RSS seznamu nebo knihovny se data načítají ze seznamu. Výchozí zobrazení informačních kanálů RSS omezuje počet vrácených položek na základě data jejich posledních úprav pomocí filtru u sloupce Změněno. Jestliže seznam nebo knihovna obsahují velký počet položek a jestliže uživatelé využívají přístup k informačním kanálům RSS, je vhodné sloupec Změněno indexovat. Počet načítaných položek můžete také omezit změnou jejich počtu a počtu dní, pro které jsou do informačních kanálů RSS zahrnovány změny.

Další informace o správě informačních kanálů RSS najdete v článku Správa informačních kanálů RSS webu nebo kolekce webů. Informace o přidání informačního kanálu RSS najdete v článku Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS.

SharePoint Pouze pro správce serveru

Tyto operace může provést jenom SharePoint nebo správci sítě a správci farmy SharePoint serverových verzí.

Pomocí denního časového intervalu můžou správci určit vyhrazené časové období, během kterého můžou všichni uživatelé provádět neomezené operace. Obvykle se plánuje na dobu mimo špičku.

I když jsou zobrazení primárním způsobem, jak načítat položky ze seznamu nebo knihovny, existují i další sharepointové příkazy a operace, které je vhodnější dělat během denního časového intervalu.

Přidání a odstranění indexu

Přidání a úpravy sloupce seznamu

Odstranění a kopírování složek

Změna nastavení zabezpečení pro seznam nebo knihovnu

Uložení seznamu s jeho obsahem jako šablony

Odstranění webu

Obnovení nebo odstranění položek z koše

Tyto příkazy a operace můžou selhat, pokud při načítání dat seznamu během normální doby překročí mezní hodnoty a limity webu. Když je spustíte bez omezení během denního časového intervalu, můžete se vyhnout selhání a negativnímu dopadu na ostatní uživatele.

Nastavení denního časového intervalu vyžaduje, abyste nastavili čas zahájení a dobu trvání. Při nastavování času a doby trvání mějte na paměti, že pokud někdo spustí dotaz nebo operaci na dlouhou dobu v rámci denního časového intervalu, bude tato akce pokračovat až do dokončení, bez ohledu na to, jestli je v denním intervalu nebo ne.

 1. Jako správce se přihlaste k Centrální správě.

 2. Běžte na Správa aplikací > Spravovat webové aplikace.

  Centrální správa s vybranou položkou Spravovat webové aplikace
 3. Vyberte aplikaci, v které chcete nastavit nebo změnit nastavení denního časového intervalu.

 4. Na pásu karet klikněte na šipku dolů nabídky Obecná nastavení. V otevřené nabídce klikněte na Omezení prostředků.

  Centrální správa s vybranou položkou Omezení prostředků
 5. Změňte Denní časový interval a pak nastavte čas a dobu trvání, kterou chcete použít.

  Stránka Centrální správy s nastavením aplikací se zvýrazněnou denní dobou
 6. Po dokončení klikněte na OK.

Pokud nejste vývojáři nebo nemáte pohodlný přístup k vývojářským prostředkům, které zvládnou uvedené operace za vás, můžete tyto typy operací pozdržet na denní časový interval. Požádejte správce o přehled, na kdy je denní časový interval naplánovaný.

Poznámka: SharePoint Online nepodporuje změnu mezní hodnoty zobrazení seznamu.

Mezní hodnota zobrazení seznamu je v místě poskytovat výkonu přes uživatelů a zabránit serveru Nezáměrný přetížení v dotazech. Mezní hodnota zobrazení seznamu (LVT) můžete změnit pouze verze serveru SharePoint správcem v aplikaci Centrum pro správu a doporučujeme nezměníte ho chcete-li předejít snížení výkonu. SharePoint Online neumožňuje správcům změnit mezní hodnota zobrazení seznamu uživatelů na jiných klienti chránit před problémy s výkonem při načítání velkých datových sad. Ke správě dotazů místo toho použijte indexy, filtry a složek.

Pokud máte jenom pár dotazů, které vyžadují zvýšení mezní hodnoty zobrazení seznamu, zvažte spíš použití denního časového intervalu v hodinách mimo špičku.

Upozornění: Změna mezní hodnoty zobrazení seznamu se nedoporučuje, pokud máte další uživatele, protože větší hodnoty negativně ovlivní výkon. Když vytvoříte příliš velkou hodnotu, může způsobovat to, že uživatelé budou dlouho čekat nebo jejich dotazy budou vracet chyby, případně může i vyřadit z provozu server.

Poznámka: Centrum pro správu je dostupná jenom s instalací serveru SharePoint.

Pokud Opravdu chcete změnit mezní hodnota zobrazení seznamu, postupujte takto. Jsou standardní z SharePoint 2010 prostřednictvím SharePoint 2016, když v uživatelském rozhraní může mírně. Centrum pro správu aplikace je nezávislý na webu SharePoint a vyžaduje oprávnění správce farmy přístup. Můžete změnit pouze mezní hodnota zobrazení seznamu v serveru verzích SharePoint.

 1. Jako správce se přihlaste k Centrální správě.

 2. Běžte na Správa aplikací > Spravovat webové aplikace.

  Centrální správa s vybranou položkou Spravovat webové aplikace
 3. Vyberte aplikaci, ve které chcete změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 4. Na pásu karet klikněte na šipku dolů nabídky Obecná nastavení. V otevřené nabídce klikněte na Omezení prostředků.

  Centrální správa s vybranou položkou Omezení prostředků
 5. Změňte mezní hodnotu zobrazení seznamu (první na seznamu) na rozumnou hodnotu.

 6. Klikněte na OK.

Na stránce pro omezení prostředků jsou ještě další nastavení, kterým byste jako správce měli rozumět.

 • Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce:    Toto je ve výchozím nastavení „vyšší limit“. Dotazy, které spustí auditor nebo správce, které konkrétně (programově) žádají o přepsání mezní hodnoty zobrazení seznamu, budou podléhat právě tomuto limitu. Ve výchozím nastavení je to 20 000 místo 5000 pro mezní hodnotu zobrazení seznamu. Zvýšení tohoto limitu má stejné důsledky jako zvýšení mezní hodnoty zobrazení seznamu. Se změnou této hodnoty jsou spojené změny, které asi bude nutné provést. Další informace najdete v článku Programové použití přepsání modelu objektu pro mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 • Přepsání modelu objektu:    Pokud při vývoji obvykle používáte vlastní kód a máte potřebu přepsat mezní hodnotu zobrazení seznamu na vyšší limit, může být vhodné povolit přepsání modelu objektu a udělit auditorovi nebo správci oprávnění k aplikaci, která dotazy provede. Toto nastavení je standardně zapnuté, ale můžete ho vypnout, pokud ho nepotřebujete. Dobrým příkladem, kdy ho možná budete chtít použít, je situace, kdy jste implementovali nějaký kód, který bude ukládat do mezipaměti větší sadu výsledků, s kterými se často několik minut pracuje. Pokud nemáte v plánu ukládat obsah do mezipaměti a plánujete tyto dotazy spouštět často, potom bych tuto metodu, jak obejít mezní hodnotu zobrazení seznamu, nedoporučoval používat, protože by to nepříznivě ovlivnilo výkon serveru. Stručně řečeno: „s citem“.

 • Mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu:    Tato funkce omezuje počet spojení, které může dotaz provést. Tato hodnota se rovná počtu polí pro vyhledávání, osobu či skupinu nebo stav pracovního postupu, která jsou zahrnuta v dotazu. Například zobrazení, které zobrazuje 6 vyhledávacích sloupců a používá filtry v dalších 3 jiných vyhledávacích sloupcích, používá 9 vyhledávání. Pokud je mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu nastavená na 8, způsobí to chybu. Zvětšení čísla na více než 8 se nedoporučuje.

  Důkladné testování Microsoftem ukázalo, že při více než 8 spojeních dochází k važnému zhoršení výkonu, které neprobíhá postupně. Nejen že se v tom okamžiku podstatně sníží propustnost serveru, ale dotaz nakonec bude využívat nepřiměřeně velké množství prostředků SQL Serveru, což negativně ovlivní všechny, kdo tuto stejnou databázi budou používat. Další informace najdete v oddíle o zobrazeních vyhledávacích sloupců a seznamů v článku Výsledky testů výkonu a kapacity a doporučení.

 • Denní doba pro rozsáhlé dotazy:    Tato funkce umožňuje nastavit každý den čas, kdy uživatelé můžou používat rozsáhlejší dotazy bez omezení. Je pár věcí, které byste měli pečlivě zvážit, než se rozhodnete, jaký čas nastavíte:

  • Aby nastavení mělo dopad na co nejmenší počet uživatelů, měl by být čas nastavený na dobu mimo špičku nebo na dobu, kdy očekáváte nejmenší zátěž. Pokud vyberete čas uprostřed dne, který je pro většinu uživatelů pracovní, může to negativně ovlivnit i ty, kteří nepoužívají rozsáhlý seznam.

  • Snažte se nastavit přiměřené časové rozmezí, aby ho lidé mohli využít k opravení svých seznamů a nekontaktovali správce.

  • Operace zahájené během časového intervalu se po jeho skončení nepřeruší. Zvažte čas, který bude potřeba pro případ, že uživatel bude chtít odstranit rozsáhlý seznam těsně před vypršením intervalu.

  • Vezměte v úvahu různá časová pásma. To je důležité zejména tehdy, pokud se vaše organizace nebo zákazníci nacházejí v geograficky velmi vzdálených oblastech a sdílejí jeden centrálně hostovaný sharepointový server. Nastavení na 18:00 může velmi dobře fungovat pro vaši polohu, ale nebylo by dobré třeba pro New York.

 • Mezní hodnota jedinečných oprávnění seznamu:    Toto je počet jedinečných oprávnění povolených pro seznam. Pokud máte složku, u které přerušíte dědičnost kvůli oprávněním, a nastavíte pro ni (a všechny položky v ní) nějaká oprávnění, pak se počítá jako 1 položka vůči vaší mezní hodnotě jedinečných oprávnění seznamu. Na rozdíl od mezní hodnoty zobrazení seznamu a dalších nastavení se tato mezní hodnota neaktivuje prohlížením obsahu nebo prováděním některé jiné operace s ním, ale explicitně při změně oprávnění.

  Pokud můžete, pak doporučujeme toto číslo zmenšit. Výchozí nastavení je 50 000, což je hodně jedinečných oprávnění. Ve vašem seznamu velmi pravděpodobně dojde k potížím s oprávněními ještě předtím, než dosáhne tohoto čísla, takže není od věci ho preventivně zmenšit na hodnotu, která bude ve vašem prostředí vyhovující.

Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek

Mezní hodnota zobrazení seznamu (LVT) slouží k tomu, aby všichni uživatelé měli k dispozici stejný výkon při odesílání dotazů na back-end databáze. Tady najdete pár informací o limitech, jak to všechno funguje a jak změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu.

Důležité informace: Mezní hodnota zobrazení seznamu nejde změnit v SharePointu Online. Nejde v něm ani vytvořit denní časový interval. Tyto funkce jsou dostupné jenom v SharePointu 2016, SharePointu 2013 a SharePointu 2010.

Aby se minimalizovaly konflikty v databázi, SQL Server (back-endová databáze pro SharePoint) často používá zamykání na úrovni řádku jako strategii, která zajišťuje přesné aktualizace bez nepříznivého dopadu na jiné uživatele, kteří pracují s jinými řádky. Ale pokud databázová operace čtení nebo zápisu (například dotaz) způsobí, že se najednou zamkne více než 5000 řádků, je pro SQL Server efektivnější dočasně zamknout celou tabulku, dokud se databázová operace nedokončí.

Poznámka: Skutečné číslo není vždycky 5000 a může se lišit podle webu, rozsahu činností v databázi a podle konfigurace webu.

Když je zamknutá celá tabulka, nemůžou s ní ostatní uživatelé pracovat. Pokud k tomu bude docházet příliš často, bude to pro uživatele znamenat zhoršení výkonu systému. Proto jsou mezní hodnoty a limity velmi důležité, protože pomáhají minimalizovat dopad náročných databázových operací a vyvažují potřeby všech uživatelů.

Následující schéma shrnuje klíčové body procesů probíhajících na pozadí v okamžiku, kdy získáváte přístup k velkému počtu položek v seznamu nebo knihovně.

Rozsáhlé seznamy a knihovny

 1. Data seznamu nebo knihovny v kolekci webů jsou uložená v databázové tabulce SQL Serveru, která udržuje celkový výkon, sdílení a přesnost pomocí dotazů, indexů a uzamčení.

 2. Filtrovaná zobrazení s indexy sloupců (a další operace) vytvářejí databázové dotazy, které určí podmnožinu sloupců a řádků a vrátí ji do vašeho počítače.

 3. Mezní hodnoty a limity pomáhají omezovat objem operací a vyvažovat systémové prostředky pro mnoho současně pracujících uživatelů.

 4. Privilegovaných mohou vývojáři přepsání modelu objektu jak dočasně zvětšit limitů a limitů vlastních aplikací s SharePoint serveru verze.

 5. Správci můžete určit vyhrazené systému windows pro všechny uživatele provádět operace, neomezený počet při největšího s SharePoint verze serveru.

 6. Informační pracovníci můžou zobrazení dat na stránce urychlit pomocí vhodných zobrazení, stylů a omezení stránek.

Seznamy a knihovny mají konkrétní maximální limity, jak je vidět v této tabulce.

Funkce

Maximální limit

Počet položek v seznamu nebo knihovně

30 milionů

Velikost jednotlivé položky souboru nebo přílohy k položce

10 GB

Následující tabulka shrnuje informace o prostředků a omezení, že budete muset znát. Tyto omezením a limitům jsou nastaveny na stránce omezení prostředků v Centru pro správu verzí SharePoint serveru. Požádejte správce pro konkrétní limity a požadavky na vašem webu.

Poznámka: Kvůli usnadnění správy nepodléhá správce následujícím omezením a limitům prostředků.

Poznámka: Ne všechny tyto možnosti jsou dostupné prostřednictvím uživatelského rozhraní a pouze verzí SharePoint serveru.

Mezní hodnota
nebo limit

Výchozí
hodnota

Popis

Mezní hodnota zobrazení seznamu

5 000

Určuje maximální počet položek v seznamu nebo knihovně, které může databázová operace (například dotaz) zpracovat najednou. Operace překračující toto omezení jsou blokovány.

Jakmile seznam překročí 3000 položek, může se na stránce Nastavení seznamu zobrazit varování, abyste získali čas změnit svoje plány. Varování obsahuje odkaz nápovědy na toto téma.

Limit jedinečných oprávnění

50 000

Určuje maximální počet jedinečných oprávnění povolených u seznamu či knihovny.

Při každém přerušení vztahu dědičnosti oprávnění k položce nebo složce se do tohoto limitu započítá jedno jedinečné oprávnění. Pokusíte-li se přidat položku, kterou by byl tento limit překročen, nebude takový krok možný.

Limit velikosti řádků

6

Určuje maximální počet interních řádků tabulky v databázi používaný pro položku seznamu nebo knihovny. Z důvodu usnadnění zpracování širokých seznamů s mnoha sloupci je každá položka zalomena přes několik interních řádků tabulky, a to až na 6 řádků a do celkového objemu 8 000 bajtů (bez příloh).

Máte-li například seznam s mnoha úzkými sloupci, který obsahuje stovky sloupců Ano/Ne, mohli byste tento limit překročit. V takovém případě by nebylo možné do seznamu přidávat další sloupce Ano/Ne, avšak je možné, že byste nadále mohli přidávat sloupce jiného typu.

Správci můžou tenhle limit nastavit jenom pomocí modelu objektu, ne v uživatelském rozhraní.

Mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu

12

Určuje maximální počet operací spojení, jako jsou operace založené na sloupcích vyhledávání, sloupcích Osoba či skupina nebo sloupcích stavu pracovního postupu.

Jestliže dotaz používá více než osm sloupců, dojde k zablokování operace. Je však možné programátorskými prostředky vybrat sloupce určené k použití, a to pomocí maximálního zobrazení, které lze nastavit prostřednictvím modelu objektu.

Velikost mezní hodnoty zobrazení seznamu pro auditory a správce

20 000

Určuje maximální počet položek seznamu či knihovny, které může databázová operace, například dotaz, najednou zpracovat v případě, že ji provádí auditor nebo správce s příslušnými oprávněními. Toto nastavení funguje ve spojení s nastavením Povolit přepsání modelu objektu.

Povolit přepsání modelu objektu

A

Určuje, jestli můžou vývojáři provádět databázové operace, jako jsou dotazy, které vyžadují přepsání mezní hodnoty zobrazení seznamu na vyšší limit určený položkou Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce. Vývojáři s odpovídajícím oprávněním můžou toto nastavení využít a prostřednictvím kódu programu si vyžádat, aby jejich dotaz používal vyšší mezní hodnotu zobrazení seznamu, jenom v případě, že správce povolí přepsání modelu objektu.

Denní časový interval

Žádný

Určuje časový interval, během kterého jsou mezní hodnoty a limity prostředků ignorované. Správce může nakonfigurovat časový interval mimo špičku po 15minutových přírůstcích až do výše 24 hodin, například od 18:00 do 22:00 nebo od 01:30 do 05:15.

Databázová operace nebo dotaz zahájené během denního časového intervalu proběhnou až do dokončení (nebo selhání) i v případě, že neskončí v rámci určeného časového intervalu.

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Pokud ano, dejte nám vědět v dolní části této stránky. Pokud nebyla užitečné, napište nám, co byla přehlednější neobsahují žádnou hodnotu. Zkontrolujte údaje, přidávat informace a aktualizovat v tomto článku budeme používat svůj názor. Uveďte svůj SharePoint operačního systému a verze prohlížečů.

Aktualizované červenec, 2017.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×