Správa velkých seznamů a knihoven na SharePointu

Správa velkých seznamů a knihoven na SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Se mohou být uloženy až 30 milionů položek nebo souborů v seznamu nebo knihovně. Filtrovaných zobrazeních rozsáhlých seznamů mít podobným se můžete setkat do jiných seznamů. Po zobrazení seznamu vidíte víc než 5 000 položek, mohou pomoci následující pokyny.

Použití moderní

Zobrazení s velkým počtem položek fungují nejlépe moderní prostředí. Použití možnosti moderní vyhnout se chybám, které můžou zobrazit ve verzi klasické.

Přidání indexy

Pokud jste filtrovaná podle sloupce, který nemá rejstříku, se může se zobrazit chybová zpráva. Přidat rejstřík ručně ze stránky Nastavení seznamu v nabídce > nastavení Indexované sloupce.

Indexy se automaticky vytvoří na dvou následujících situací:

 1. Pokud uložená zobrazení mít sloupce použité pro řazení a filtrování

 2. Při řazení v moderní prostředí

Poznámka: Automatické vytváření indexů při řazení ve verzi moderní se omezí na seznamů a knihoven s nižší než 20 000 položek.

Nastavení dvojitých zkontrolujte, že tyto možnosti zobrazení seznamu

Některé možnosti zobrazení seznamu můžete zabránit zobrazení seznamů s víc než 5 000 položek.

 • Řadit pouze jeden sloupec najednou

 • Není řadit podle lidi, vyhledávání nebo sloupců spravovaných metadat

 • Není Seskupit podle

 • Nepřidávat součty, jako je počet, SUMA a průměr

 • Nezobrazovat více než 12 sloupců z následujících typů: lidé, vyhledávání a spravovaných metadat

Pokud dojde k chybě při práci s obrázky s rozsáhlým seznamem Upravit zobrazení seznamu a postupujte podle výše uvedených doporučení.

Mnoha způsoby práce s nebo dotaz SharePoint seznamu nebo knihovně bez příjem upozornění mezní hodnota zobrazení seznamu. Pomocí následujících nápady, můžete získat potřebné informace a nepřekročili mezní hodnota zobrazení seznamu 5000 položky. Další informace o mezní hodnota zobrazení seznamu, samotné najdete v tématu Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Použití mezní hodnoty zobrazení seznamu

SharePoint má omezení a limity prostředků, které určují množství dat a propustnost, kterou je možné spravovat. Mezní hodnota zobrazení seznamu je ve výchozím nastavení přibližně 5000 položek a je nastavená tak, aby uživatelé mohli pracovat s rozsáhlými seznamy, ale zachoval se při tom dostatečný výkon. S mezní hodnotou zobrazení seznamu se dá pracovat třemi hlavními způsoby:

 • Ke správě počtu vrácených položek můžete ve všech verzích SharePointu použít indexování, filtrování, složky a offline data.

 • U serverových verzí SharePointu může správce naplánovat denní časový interval s vyššími limity.

 • U serverových verzí SharePointu může správce sítě také zvýšit limit položek, které je možné zobrazit v seznamu.

U SharePointu Online se tento limit změnit nedá a platí nepřetržitě, aby uživatelé na sdílených tenantech měli u dotazů k dispozici vždy dostatečný výkon. Pokud se vám limit nehodí, nastíníme některé akce, které můžete provést, aby se vaše dotazy do tohoto limitu vešly.

Poznámka: V zobrazeních generovaných systémem se můžete občas setkat s větším počtem vrácených položek.

Mezní hodnota 5000 položek zobrazitelných v seznamu platí i pro SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 a 2010). Protože ale mají správci sítě větší kontrolu nad různými nastaveními, můžou nakonfigurovat denní časový interval, kdy limity neplatí, aby bylo možné provádět rozsáhlé dotazy a další operace náročné na data. Obvykle se tento interval nastavuje na večer, kdy většina uživatelů není přihlášená v systému. Pokud je to potřeba, může také správce limit zvýšit.

Poslední možností, která je ještě dostupná u serverových verzí SharePointu, je změna limitu. Tato operace představuje určité riziko, protože větší limit zvyšuje pravděpodobnost, že někteří (nebo i všichni) uživatelé zaznamenají zhoršení výkonu.

Pokud chcete zjistit, jakou verzi SharPointu máte, přečtěte si článek Kterou verzi SharePointu používám.

Pokud jste blokovány mezní hodnota zobrazení seznamu, ale váš celkový počet položek je menší než 20 000, můžete přidat indexy na sloupce v SharePoint 2019. Ve všech verzích SharePoint můžete vytvořit filtrovaného zobrazení s indexu sloupce k omezení počtu výsledků při práci s rozsáhlé seznamy a knihovny. Vytvoření filtrovaných zobrazení s indexovaného sloupce je dvou krocích: vytvoření indexu sloupce a potom vytvořit zobrazení, které používá indexovaného sloupce k filtrování zobrazení.

Další informace o indexování sloupců najdete v tématu s postupem pro přidání indexu do sharepointového sloupce.

Další informace o filtrování sloupců najdete v tématu věnovaném použití filtru ke změně sharepointového zobrazení.

I když složky nemusí používat rozsáhlé seznamy a knihovny, můžete je využít k uspořádání dat a zlepšení efektivity přístupu k datům. Vytváření složek je standardně zapnuté v knihovnách dokumentů, ale ne v seznamech. Více informací najdete v článku Vytvoření složky v seznamu nebo Vytvoření složky v knihovně dokumentů.

Poznámka: Když v SharePointu Online použijete příkaz Přesunout nebo přetažení myší, přesunou se i stávající metadata.

Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku, neboli nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Když pracujete s položkami ve složce, využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index. Nezapomeňte, že pokud složka obsahuje podsložky, počítá se každá z nich jako položka (ale ne žádné položky v takové podsložce).

I v případě, že celkové množství položek v seznamu či knihovně je velmi rozsáhlé, je zobrazení jedné složky přinejmenším stejně rychlé jako zobrazení, které filtruje celkový počet položek pomocí indexovaného sloupce. V některých případech může být řešením rozdělení všech položek v seznamu či knihovně do více složek tak, aby žádná z nich neobsahovala více než pět tisíc položek.

Při uspořádání rozsáhlého seznamu nebo knihovny do složek je důležité zvážit následující faktory:

 • Složka může obsahovat více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. Pokud se však chcete vyhnout zablokování, bude možná potřeba použít filtrované zobrazení založené na indexech sloupců.

 • Pokud při vytváření nebo úpravě zobrazení tohoto seznamu či knihovny zvolíte v části Složky možnost Zobrazit všechny položky bez složek, je nutné nastavit filtr založený na jednoduchém indexu, čímž znemožníte dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu.

 • Často je užitečné ve výchozím zobrazení zobrazit veškeré dostupné složky bez filtrování, aby uživatelé při vkládání nových položek mohli zvolit odpovídající složku. Zobrazení všech složek také snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v seznamu či knihovně. V seznamech (na rozdíl od knihoven) neexistuje žádný automatický postup k přesunutí položek mezi složkami.

Poznámka: I když položky přesunete do sharepointového koše, budou se počítat, když se zjišťuje, jestli výraz filtru překračuje mezní hodnotu zobrazení seznamu. Pokud koš vysypete, už se počítat nebudou. Další informace najdete v tématu s postupem pro vysypání koše nebo obnovení souborů.

Pokud chcete přesouvat soubory mezi složkami knihovny, přečtěte si článek s postupem pro přesunutí nebo zkopírování složky, souboru nebo odkazu v knihovně dokumentů.

Odstranění rozsáhlých seznamů vyžaduje prostředky databáze, které můžou být blokované mezní hodnotou zobrazení seznamu. Zkuste odstraňovat velké seznamy během denního časového intervalu, abyste se blokování vyhnuli. Mějte na paměti, že pokud proces odstranění trvá déle než přidělený interval, bude pokračovat až do dokončení, bez ohledu na ostatní uživatele. Počítejte s dostatkem času.

Další informace o odstranění seznamu najdete v tématu s postupem pro odstranění seznamu na SharePointu.

Offline synchronizace, externí data a správa dat z Accessu

Převedení dat do offline režimu je často praktičtější a efektivnější, když je synchronizujete s počítačem. Podle toho, s kterými daty seznamu zrovna pracujete, můžete použít Excel, Access nebo Outlook. V závislosti na službě SharePointu také můžete použít správu externích dat bez omezení se systémy ERP (Enterprise Resource Planning), OData a webovými službami.

Můžete provést změny ve svém stolním nebo přenosném počítači, pak převést data zpět online a snadno a efektivně synchronizovat změny a vyřešit konflikty. Při práci s rozsáhlými seznamy s využitím offline synchronizace s cílem data „čistit“, analyzovat nebo vykazovat se dá snížit objem databázové činnosti a minimalizovat využití sharepointových prostředků.

Data seznamu můžete převést do offline režimu a po opětovném přechodu do online režimu synchronizovat změny pomocí několika produktů Microsoft Office. Abyste do nich mohli data exportovat, musíte mít aplikace nainstalované, buď Office 365, nebo desktopovou verzi Office.

Microsoft Access       Access pracuje s více řádky dat než SharePoint a nabízí také celou řadu účinných nástrojů pro práci s daty. Když budete s daty pracovat v Accessu a pak je budete synchronizovat se SharePointem, můžete zpracovávat větší datové sady.

V Accessu můžete číst a zapisovat do většiny nativních seznamů, když se k nim připojíte. Access pracuje prakticky se všemi datovými typy SharePointu. Když se připojíte k datům sharepointového seznamu, můžete vytvořit obousměrné připojení, které umožňuje zobrazovat a upravovat nejnovější data v sharepointovém seznamu i v accessové databázi. Access vytvoří v accessové tabulce kopii sharepointového seznamu (replikuje ji). Jakmile je tabulka vytvořená, můžete v Accessu s daty pracovat až do jeho limitu, který je dva gigabajty (nezahrnuje přílohy, které nejsou uložené lokálně). Access navíc ukládá data seznamu v klientovi do mezipaměti, používá efektivní mezipaměť s přímým zápisem a přenáší jenom změněné položky seznamu. Díky tomu jsou dotazy i aktualizace mnohem rychlejší. K hladkému řešení konfliktů při aktualizacích také přispívá dialogové okno pro řešení konfliktů.

Pokud je aktivovaná funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Access automaticky zpracovává data seznamu nebo knihovny po malých dávkách a potom je znovu sestavuje. Tato metoda umožňuje pracovat s podstatně větším objemem dat, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, a bez nepříznivého dopadu na jiné uživatele sharepointového webu. Další informace najdete v části Použití služeb Access Services níže.

Microsoft Excel       Sharepointové seznamy můžete exportovat do excelové tabulky, čímž se mezi touto tabulkou a seznamem vytvoří jednosměrné datové propojení.

Tlačítko Exportovat do Excelu zvýrazněné na pásu karet na SharePointu
Export do Excelu v SharePointu 2016 nebo 2013

S rozsáhlými seznamy můžete bez blokování pracovat i v Excelu. Excel také můžete synchronizovat se SharePointem a Accessem a využít tak výhod každé platformy.

Při aktualizaci dat ze sharepointového seznamu a aktualizaci excelové tabulky nahradí Microsoft Excel excelová data nejnovějšími daty sharepointového seznamu, přičemž přepíše všechny změny, které jste v této tabulce udělali.

Seznam SharePointu Online se zvýrazněnou možností Exportovat do Excelu
Export do Excelu v SharePointu Online

Jakmile jsou data v excelové tabulce, můžete v aplikaci využít řadu funkcí pro analýzu dat, jako jsou výkonné a flexibilní listy, sestavy kontingenčních tabulek, grafy a minigrafy s profesionálním vzhledem, podmíněné formátování pomocí ikon, datové pruhy a barevné škály a propracované operace citlivostní analýzy.

Pokud je aktivovaná funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Další informace najdete v části Použití služeb Access Services níže.

Microsoft Outlook       V aplikaci Microsoft Outlook se dají číst a zapisovat seznamy kontaktů, úkolů, kalendářů a diskusí a také synchronizovat knihovny dokumentů. Můžete třeba pracovat se standardními seznamy úkolů i seznamy projektových úkolů, a to tak, že je převedete do offline režimu, pak je zobrazíte, aktualizujete nebo přiřadíte nové úkoly, následně je převedete zpátky do online režimu a provedete jejich synchronizaci – to vše přímo v Outlooku. V Outlooku také můžete efektivněji uchovávat, sdílet a spravovat sharepointové kontakty.

Začátek stránky

V aplikaci Access můžete vytvořit webovou databázi založenou na službách Access Services sestavením tabulek založených na propojených seznamech společně s dotazy, formuláři, sestavami a makry, které jste publikovali na sharepointovém webu. Tyto webové databáze se upgradují a můžete je pořád používat a upravovat. Můžete také vytvořit nové databáze ze šablony, nejde to ale udělat z aplikace Access 2013.

Na SharePointu můžete aplikaci pro Access vytvořit bez psaní kódu. Obecně platí, že accessová aplikace je specializované řešení, které se dá snadno distribuovat a zpřístupnit na trhu. Aplikaci si můžete představit jako výhodný alternativní způsob zabalení, distribuce, spuštění, monitorování a vyřazení určitého řešení. Další informace najdete v článku s postupem pro vytvoření aplikace pro Access.

Na rozdíl od webové databázové aplikace Accessu, která ukládá data v sharepointových seznamech, aplikace pro Access používá k ukládání dat databázi SQL Serveru nezávislou na sharepointových produktech, a nepodléhá tak mezní hodnotě zobrazení seznamu. Tato vlastnost výrazně zlepšuje škálovatelnost accessových řešení a umožňuje efektivně zpracovávat řádově milióny záznamů. Pro uživatele SharePoint Serveru může být databáze SQL Serveru nakonfigurovaná tak, aby byla za bránou firewall vaší organizace. Pro online uživatele se používá databáze Azure SQL Serveru s povoleným bezplatným účtem a bezplatným úložištěm. Další informace o Azure najdete na domovské stránce Microsoft Azure.

Nakonec můžete data klidně synchronizovat mezi sharepointovým seznamem a accessovou tabulkou a udržovat obě sady dat v aktuálním stavu. Tato synchronizace je dvousměrná nebo obousměrná. Změny provedené v Accessu v seznamu dat se nahrají do sharepointového seznamu a změny provedené v sharepointovém seznamu se stáhnou do Accessu ve vašem počítači. Další informace najdete v článku Import ze seznamu SharePointu nebo propojení dat se seznamem SharePointu.

Sharepointové vyhledávací pole a řešení Centra dokumentů

Alternativní způsob, jak najít dokumenty nebo položky v rozsáhlé knihovně nebo seznamu, je použití pole Hledat v seznamu nebo knihovně, do kterého můžete zadat klíčové slovo nebo výraz. Sharepointové vyhledávání používá vlastní indexovací mechanismy a nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu ani jiným souvisejícím omezením.

Další možností, jak spravovat velké knihovny, je vytvořit a používat web centra dokumentů, který je navržený na správu dokumentů a nabízí funkce jako například rezervaci souborů a rušení jejich rezervace, pracovní postupy, filtry a zobrazení.

Na sharepointové stránce jsou obvykle dvě vyhledávací pole, hledání na webu v horní části stránky a hledání v konkrétním seznamu nebo knihovně. Když použijete pole hledání seznamu nebo knihovny, můžete postupně rozšiřovat obor operace hledání:

 • Ve výchozím nastavení je obor hledání založený nejdřív na všech položkách aktuálního zobrazení a případných podsložkách. Výsledky se zobrazí jako sloupce, které můžete dál filtrovat a řadit. Pokud dojde k překročení mezní hodnoty zobrazení seznamu, nezobrazí se všechny výsledky.

 • Pokud nenajdete, co hledáte, můžete obor hledání rozšířit na celý seznam včetně všech podsložek bez ohledu na aktuální zobrazení nebo mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 • A nakonec můžete rozšířit obor hledání na celý web. V tomto případě se všechny výsledky zobrazí na stránce standardního vyhledávání na webu. Výsledky pak můžete dále upřesnit pomocí panelu upřesnění, který můžete použít k filtrování, například podle autora dokumentu nebo data vytvoření položky seznamu. Dokonce můžete formulovat propracovanější dotazy pomocí logické syntaxe a operátorů.

Poznámky: 

 • Pole Hledat je dostupné jenom pro seznamy a knihovny, které se zobrazují jako zobrazení vykreslená na straně klienta. Přestože se ve výchozím nastavení pole Hledat zobrazuje, může být toto pole skryté vlastností Vyhledávací pole webové části Zobrazení seznamu v oddíle Různé v podokně nástrojů. Více informací o vlastnostech webových částí najdete v článku Použití Seznamu a jiných webových částí.

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit vyhledávací pole pod položkou Různé

Web Centrum dokumentů můžete využít v případě, že potřebujete vytvářet, spravovat a ukládat velké množství dokumentů. Centrum dokumentů je založené na šabloně webu a je navržené tak, aby sloužilo jako centralizované úložiště pro správu velkého počtu dokumentů. Funkce, jako je navigace pomocí metadat nebo pomocí zobrazení stromové struktury, typy obsahu a webové části, vám usnadní efektivní a přehledné uspořádání a načítání dokumentů s ohledem na uživatele. Další informace o používání šablon webů najdete v článku Vytváření a používání webových šablon.

Pracovníci s obsahem můžou rychle nakonfigurovat navigaci pomocí metadat, která dobře funguje pro většinu knihoven, aniž by bylo nutné explicitně vytvářet indexy. Zároveň můžou snadněji vytvořit další indexy a tímto způsobem zlepšit výkon při použití širší škály filtrů a zobrazení. Další informace najdete v článku Použití webu Centrum dokumentů.

Web Centrum dokumentů můžete využívat jako autorské prostředí nebo archiv obsahu:

 • V autorském prostředí mohou uživatelé aktivně rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Je aktivována správa verzí, která umožňuje udržovat deset či více starších verzí každého dokumentu. Uživatelé často rezervují dokumenty a vracejí je se změnami a pracovní postupy usnadňují automatizaci akcí u dokumentů.

 • Naopak v archivu obsahu (nebo ve znalostní bázi) probíhá uvedená činnost jen velmi zřídka. Uživatelé můžou dokumenty jenom zobrazit nebo nahrát na web. Archivy obsahu většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může zahrnovat až miliony souborů. V obvyklé situaci, jakou je například centrum technické podpory ve velké organizaci, může s obsahem pracovat až deset tisíc uživatelů (především za účelem čtení). Podmnožina tří až čtyř tisíc uživatelů může na web nahrát nový obsah.

Použití osobních zobrazení, relačních seznamů a informačních kanálů RSS

Pokud chcete dál přispět ke zlepšení celkového výkonu systému a vyhnout se dosažení mezní hodnoty nebo limitu prostředku, můžete zvážit, jestli nepoužívat osobní zobrazení, relační seznamy nebo informační kanály RSS.

Osobní zobrazení:    Vzhledem k tomu, že vytvoření zobrazení správně používajících index sloupce je v případě rozsáhlých seznamů a knihoven náročné, může být vhodné přispěvatelům u těchto seznamů a knihoven odebrat oprávnění Spravovat osobní zobrazení. Odebráním uvedeného oprávnění znemožníte uživatelům vytvářet zobrazení, která vrací všechny položky a můžou následně ovlivnit výkon ostatních částí webu. Další informace o oprávněních najdete v článku Úprava oprávnění seznamu nebo knihovny.

Relační seznamy:     Vytváříte-li vztahy mezi seznamy pomocí vyhledávacích sloupců, jedinečných sloupců a vynuceného relačního chování (označovaného také jako referenční integrita), můžete dosáhnout mezní hodnoty zobrazení seznamu a zablokování za následujících okolností:

 • Jako jedinečný v existujícím seznamu určíte sloupec s více položkami, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. (Je však nutné upozornit, že přidání jedné položky do seznamu, který tím přesáhne tuto hodnotu, obvykle nepředstavuje blokovanou operaci.)

 • Seznam obsahuje více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, a zapnete u vyhledávacího pole v tomto seznamu možnost Kaskádové odstraňování (nebo Zakázat odstranění).

Informační kanály RSS:     Jakmile je podpora informačních kanálů RSS povolena v konzole Centrální správa a na úrovni kolekce webů, můžete uvedenou podporu povolit a nakonfigurovat pro mnoho typů seznamů a knihoven. Při přístupu uživatelů k informačnímu kanálu RSS seznamu nebo knihovny se data načítají ze seznamu. Výchozí zobrazení informačních kanálů RSS omezuje počet vrácených položek na základě data jejich posledních úprav pomocí filtru u sloupce Změněno. Jestliže seznam nebo knihovna obsahují velký počet položek a jestliže uživatelé využívají přístup k informačním kanálům RSS, je vhodné sloupec Změněno indexovat. Počet načítaných položek můžete také omezit změnou jejich počtu a počtu dní, pro které jsou do informačních kanálů RSS zahrnovány změny.

Další informace o správě informačních kanálů RSS najdete v článku věnovaném správě informačních kanálů RSS webu nebo kolekce webů. Informace o přidání informačního kanálu RSS najdete v článku věnovaném vytváření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS.

Jenom správci SharePoint Serveru

Tyto operace mohou provádět jenom správci SharePointu, správci sítě a správci farem, kteří spravují serverové verze SharePointu.

Pomocí denního časového intervalu můžou správci určit vyhrazené časové období, během kterého můžou všichni uživatelé provádět neomezené operace. Obvykle se plánuje na dobu mimo špičku.

Zobrazení představují hlavní způsob načítání položek ze seznamu nebo knihovny, ale existují i další sharepointové příkazy a operace, které je lepší provádět v denním časovém intervalu.

Přidání a odstranění indexu

Přidání a úpravy sloupce seznamu

Odstranění a kopírování složek

Změna nastavení zabezpečení pro seznam nebo knihovnu

Uložení seznamu s jeho obsahem jako šablony

Odstranění webu

Obnovení nebo odstranění položek z koše

Tyto příkazy a operace můžou selhat, pokud při načítání dat seznamu během normální doby překročí mezní hodnoty a limity webu. Když je spustíte bez omezení během denního časového intervalu, můžete se vyhnout selhání a negativnímu dopadu na ostatní uživatele.

Nastavení denního časového intervalu vyžaduje, abyste nastavili čas zahájení a dobu trvání. Při nastavování času a doby trvání mějte na paměti, že pokud někdo spustí dotaz nebo operaci na dlouhou dobu v rámci denního časového intervalu, bude tato akce pokračovat až do dokončení, bez ohledu na to, jestli je v denním intervalu nebo ne.

 1. Jako správce se přihlaste k Centrální správě.

 2. Běžte na Správa aplikací > Spravovat webové aplikace.

  Centrální správa s vybranou položkou Spravovat webové aplikace
 3. Vyberte aplikaci, v které chcete nastavit nebo změnit nastavení denního časového intervalu.

 4. Na pásu karet klikněte na šipku dolů nabídky Obecná nastavení. V otevřené nabídce klikněte na Omezení prostředků.

  Centrální správa s vybranou položkou Omezení prostředků
 5. Změňte Denní časový interval a pak nastavte čas a dobu trvání, kterou chcete použít.

  Stránka Centrální správy s nastavením aplikací se zvýrazněnou denní dobou
 6. Po dokončení klikněte na OK.

Pokud nejste vývojáři nebo nemáte pohodlný přístup k vývojářským prostředkům, které zvládnou uvedené operace za vás, můžete tyto typy operací pozdržet na denní časový interval. Požádejte správce o přehled, na kdy je denní časový interval naplánovaný.

Poznámka: SharePoint Online nepodporuje změnu mezní hodnoty zobrazení seznamu.

Mezní hodnota zobrazení seznamu zajišťuje výkon uživatelů a chrání server proti nechtěnému přetížení při zpracování dotazů. Mezní hodnotu zobrazení seznamu může změnit jenom správce serverových verzí SharePointu v aplikaci Centrální správa. Doporučujeme ji neměnit, protože se může zhoršit výkon. SharePoint Online neumožňuje správcům změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu, aby byli uživatelé ostatních tenantů chráněni před problémy s výkonem při načítání rozsáhlých datových sad. Ke správě dotazů používejte raději indexy, filtry nebo složky.

Pokud máte jenom pár dotazů, které vyžadují zvýšení mezní hodnoty zobrazení seznamu, zvažte spíš použití denního časového intervalu v hodinách mimo špičku.

Upozornění: Změna mezní hodnoty zobrazení seznamu se nedoporučuje, pokud máte další uživatele, protože větší hodnoty negativně ovlivní výkon. Když vytvoříte příliš velkou hodnotu, může způsobovat to, že uživatelé budou dlouho čekat nebo jejich dotazy budou vracet chyby, případně může i vyřadit z provozu server.

Poznámka: Centrální správa je dostupná jenom u serverových instalací SharePoitu.

Pokud opravdu chcete změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu, použijte tento standardní postup pro SharePoint 2010 až SharePoint 2016 (uživatelské rozhraní může být trochu jiné). Aplikace Centrální správa je nezávislá na sharepointovém webu a přístup k ní má jenom správce farmy s příslušným oprávněním. Mezní hodnotu zobrazení seznamu můžete změnit jenom v serverových verzích SharePointuSharePoint.

 1. Jako správce se přihlaste k Centrální správě.

 2. Běžte na Správa aplikací > Spravovat webové aplikace.

  Centrální správa s vybranou položkou Spravovat webové aplikace
 3. Vyberte aplikaci, ve které chcete změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 4. Na pásu karet klikněte na šipku dolů nabídky Obecná nastavení. V otevřené nabídce klikněte na Omezení prostředků.

  Centrální správa s vybranou položkou Omezení prostředků
 5. Změňte mezní hodnotu zobrazení seznamu (první na seznamu) na rozumnou hodnotu.

 6. Klikněte na OK.

Na stránce pro omezení prostředků jsou ještě další nastavení, kterým byste jako správce měli rozumět.

 • Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce:    Toto je ve výchozím nastavení "vyšší limit". Dotazy, které se mají spustit auditor nebo správce to konkrétně (programově) žádost přepsat LVT budou vyměřené poplatky za tímto limitem místo. Ve výchozím nastavení je 20 000 spíše než 5 000 pro mezní hodnota zobrazení seznamu. Zvýšení toto omezení má stejné důsledky jako zvýšení mezní hodnota zobrazení seznamu. Při změně tuto hodnotu, existují související změny, které může být nutné provést.

 • Přepsání modelu objektu:    Pokud často nasazujete vlastní kód a potřebujete přepsat mezní hodnotu zobrazení seznamu na vyšší, můžete povolit přepsání modelu objektu. Auditorovi nebo správci také můžete udělit oprávnění pro přístup k aplikaci, která provádí dotazy. Toto nastavení je standardně zapnuté, ale můžete ho vypnout, pokud ho nepotřebujete. Dobrým příkladem možného použití je situace, kdy implementujete určitý kód, který ukládá do mezipaměti větší sady výsledků, s kterými se často pracuje i několik minut. Pokud ale neplánujete ukládat obsah do mezipaměti a naopak plánujete časté spouštění těchto dotazů, nedoporučujeme používat tuto metodu k obcházení mezní hodnoty zobrazení seznamu, protože bude mít nepříznivý vliv na výkon serveru. V podobných situacích je nutná opatrnost.

 • Mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu:    Tato funkce omezuje počet spojení, které může dotaz provádět, a odpovídá počtu polí pro vyhledávání, osobu/skupinu nebo stav pracovního postupu zahrnutých do dotazu. Například zobrazení, ve kterém je šest hledaných sloupců a které používá filtry v dalších třech vyhledávacích sloupcích, používá celkem devět vyhledávání. Pokud je mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu nastavena na 8, způsobí to chybu. Vyšší číslo než 8 se nedoporučuje.

  Důkladným testováním Microsoft zjistil, že při více než osmi spojeních skokově dochází k vážnému zhoršení výkonu. Nejenže se v tomto bodě výrazně zhorší propustnost serveru, ale dotaz nakonec spotřebovává nepřiměřeně velký objem prostředků SQL Serveru, což negativně ovlivní všechny uživatele, kteří používají stejnou databázi. Další informace najdete v oddílech o zobrazeních vyhledávacích sloupců a seznamů v článku věnovaném výsledkům výkonnostních a kapacitních testů a doporučení.

 • Denní doba pro rozsáhlé dotazy:    Tato funkce umožňuje nastavit každý den čas, kdy uživatelé můžou používat rozsáhlejší dotazy bez omezení. Je pár věcí, které byste měli pečlivě zvážit, než se rozhodnete, jaký čas nastavíte:

  • Aby nastavení mělo dopad na co nejmenší počet uživatelů, měl by být čas nastavený na dobu mimo špičku nebo na dobu, kdy očekáváte nejmenší zátěž. Pokud vyberete čas uprostřed dne, který je pro většinu uživatelů pracovní, může to negativně ovlivnit i ty, kteří nepoužívají rozsáhlý seznam.

  • Snažte se nastavit přiměřené časové rozmezí, aby ho lidé mohli využít k opravení svých seznamů a nekontaktovali správce.

  • Operace zahájené během časového intervalu se po jeho skončení nepřeruší. Zvažte čas, který bude potřeba pro případ, že uživatel bude chtít odstranit rozsáhlý seznam těsně před vypršením intervalu.

  • Vezměte v úvahu různá časová pásma. To je důležité zejména tehdy, pokud se vaše organizace nebo zákazníci nacházejí v geograficky velmi vzdálených oblastech a sdílejí jeden centrálně hostovaný sharepointový server. Nastavení na 18:00 může velmi dobře fungovat pro vaši polohu, ale nebylo by dobré třeba pro New York.

 • Mezní hodnota jedinečných oprávnění seznamu:    Toto je počet jedinečných oprávnění povolených pro seznam. Pokud máte složku, u které přerušíte dědičnost kvůli oprávněním, a nastavíte pro ni (a všechny položky v ní) nějaká oprávnění, pak se počítá jako 1 položka vůči vaší mezní hodnotě jedinečných oprávnění seznamu. Na rozdíl od mezní hodnoty zobrazení seznamu a dalších nastavení se tato mezní hodnota neaktivuje prohlížením obsahu nebo prováděním některé jiné operace s ním, ale explicitně při změně oprávnění.

  Pokud můžete, pak doporučujeme toto číslo zmenšit. Výchozí nastavení je 50 000, což je hodně jedinečných oprávnění. Ve vašem seznamu velmi pravděpodobně dojde k potížím s oprávněními ještě předtím, než dosáhne tohoto čísla, takže není od věci ho preventivně zmenšit na hodnotu, která bude ve vašem prostředí vyhovující.

Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek

Mezní hodnota zobrazení seznamu (LVT) slouží k tomu, aby všichni uživatelé měli k dispozici stejný výkon při odesílání dotazů na back-end databáze. Tady najdete pár informací o limitech, jak to všechno funguje a jak změnit mezní hodnotu zobrazení seznamu.

Důležité informace: Mezní hodnota zobrazení seznamu nejde změnit v SharePointu Online. Nejde v něm ani vytvořit denní časový interval. Tyto funkce jsou dostupné jenom v SharePointu 2016, SharePointu 2013 a SharePointu 2010.

Aby se minimalizovaly konflikty v databázi, SQL Server (back-endová databáze pro SharePoint) často používá zamykání na úrovni řádku jako strategii, která zajišťuje přesné aktualizace bez nepříznivého dopadu na jiné uživatele, kteří pracují s jinými řádky. Ale pokud databázová operace čtení nebo zápisu (například dotaz) způsobí, že se najednou zamkne více než 5000 řádků, je pro SQL Server efektivnější dočasně zamknout celou tabulku, dokud se databázová operace nedokončí.

Poznámka: Skutečné číslo není vždycky 5000 a může se lišit podle webu, rozsahu činností v databázi a podle konfigurace webu.

Když je zamknutá celá tabulka, nemůžou s ní ostatní uživatelé pracovat. Pokud k tomu bude docházet příliš často, bude to pro uživatele znamenat zhoršení výkonu systému. Proto jsou mezní hodnoty a limity velmi důležité, protože pomáhají minimalizovat dopad náročných databázových operací a vyvažují potřeby všech uživatelů.

Následující schéma shrnuje klíčové body procesů probíhajících na pozadí v okamžiku, kdy získáváte přístup k velkému počtu položek v seznamu nebo knihovně.

Rozsáhlé seznamy a knihovny

 1. Data seznamu nebo knihovny v kolekci webů jsou uložená v databázové tabulce SQL Serveru, která udržuje celkový výkon, sdílení a přesnost pomocí dotazů, indexů a uzamčení.

 2. Filtrovaná zobrazení s indexy sloupců (a další operace) vytvářejí databázové dotazy, které určí podmnožinu sloupců a řádků a vrátí ji do vašeho počítače.

 3. Mezní hodnoty a limity pomáhají omezovat objem operací a vyvažovat systémové prostředky pro mnoho současně pracujících uživatelů.

 4. Vývojáři, kteří mají odpovídající oprávnění, můžou u vlastních verzí přepsat model objektu, aby dočasně zvýšili prahové hodnoty a limity, pomocí serverových verzí SharePointu.

 5. Správci můžou pomocí serverových verzí SharePointu určit vyhrazené časové intervaly mimo špičku, kdy můžou všichni uživatelé provádět neomezené operace.

 6. Pracovníci IT můžou zrychlit zobrazování dat na stránce použitím vhodných zobrazení, stylů a stránkových limitů.

Seznamy a knihovny mají konkrétní maximální limity, jak je vidět v této tabulce.

Funkce

Maximální limit

Počet položek v seznamu nebo knihovně

30 milionů

Velikost jednotlivé položky souboru nebo přílohy k položce

10 GB

V následující tabulce jsou shrnuté informace o omezeních a limitech prostředků, které byste měli znát. Tato omezení a limity se v serverových verzích SharePointu nastavují na stránce Omezení prostředků v konzole Centrální správa. Konkrétní limity a požadavky daného webu zjistíte u správce.

Poznámka: Na správce se kvůli jeho činnosti nevztahují následující omezení prostředků ani limity.

Poznámka: Upozorňujeme, že všechna nastavení nejsou dostupná v uživatelském rozhraní a týkají se jenom serverových verzí SharePointu.

Mezní hodnota
nebo limit

Výchozí
hodnota

Popis

Mezní hodnota zobrazení seznamu

5 000

Určuje maximální počet položek v seznamu nebo knihovně, které může databázová operace (například dotaz) zpracovat najednou. Operace překračující toto omezení jsou blokovány.

Jakmile seznam překročí 3000 položek, může se na stránce Nastavení seznamu zobrazit varování, abyste získali čas změnit svoje plány. Varování obsahuje odkaz nápovědy na toto téma.

Limit jedinečných oprávnění

50 000

Určuje maximální počet jedinečných oprávnění povolených u seznamu či knihovny.

Při každém přerušení vztahu dědičnosti oprávnění k položce nebo složce se do tohoto limitu započítá jedno jedinečné oprávnění. Pokusíte-li se přidat položku, kterou by byl tento limit překročen, nebude takový krok možný.

Limit velikosti řádků

-6

Určuje maximální počet interních řádků tabulky v databázi používaný pro položku seznamu nebo knihovny. Z důvodu usnadnění zpracování širokých seznamů s mnoha sloupci je každá položka zalomena přes několik interních řádků tabulky, a to až na 6 řádků a do celkového objemu 8 000 bajtů (bez příloh).

Máte-li například seznam s mnoha úzkými sloupci, který obsahuje stovky sloupců Ano/Ne, mohli byste tento limit překročit. V takovém případě by nebylo možné do seznamu přidávat další sloupce Ano/Ne, avšak je možné, že byste nadále mohli přidávat sloupce jiného typu.

Správci můžou tenhle limit nastavit jenom pomocí modelu objektu, ne v uživatelském rozhraní.

Mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu

\1.\2

Určuje maximální počet operací spojení, jako jsou operace založené na sloupcích vyhledávání, sloupcích Osoba či skupina nebo sloupcích stavu pracovního postupu.

Jestliže dotaz používá více než osm sloupců, dojde k zablokování operace. Je však možné programátorskými prostředky vybrat sloupce určené k použití, a to pomocí maximálního zobrazení, které lze nastavit prostřednictvím modelu objektu.

Velikost mezní hodnoty zobrazení seznamu pro auditory a správce

20 000

Určuje maximální počet položek seznamu či knihovny, které může databázová operace, například dotaz, najednou zpracovat v případě, že ji provádí auditor nebo správce s příslušnými oprávněními. Toto nastavení funguje ve spojení s nastavením Povolit přepsání modelu objektu.

Povolit přepsání modelu objektu

A

Určuje, jestli můžou vývojáři provádět databázové operace, jako jsou dotazy, které vyžadují přepsání mezní hodnoty zobrazení seznamu na vyšší limit určený položkou Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce. Vývojáři s odpovídajícím oprávněním můžou toto nastavení využít a prostřednictvím kódu programu si vyžádat, aby jejich dotaz používal vyšší mezní hodnotu zobrazení seznamu, jenom v případě, že správce povolí přepsání modelu objektu.

Denní časový interval

Žádný

Určuje časový interval, během kterého jsou mezní hodnoty a limity prostředků ignorované. Správce může nakonfigurovat časový interval mimo špičku po 15minutových přírůstcích až do výše 24 hodin, například od 18:00 do 22:00 nebo od 01:30 do 05:15.

Databázová operace nebo dotaz zahájené během denního časového intervalu proběhnou až do dokončení (nebo selhání) i v případě, že neskončí v rámci určeného časového intervalu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×