Správa uživatelů Yammeru v rámci celého jejich životního cyklu z Office 365

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po aktivaci Yammeru na Office 365 klienta, jako správce Office 365 můžete určit životního cyklu Yammer uživatelů z Office 365. Po vytvoření uživatelů v Office 365 se můžete přihlásit ke Yammer pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365. Když uživatel z Office 365, kterými váš kolega je automaticky nebo byl deaktivovaný nebo pozastavené ve službě Yammer. Když uživatel se obnoví do Office 365, kterými váš kolega je v Yammer znovu aktivovat. Také vlastností profilu uživatele (třeba název a oddělení) z Azure Active Directory automaticky zadané v profilu uživatele Yammer a změny vlastností profilu v Azure Active Directory se projeví v Yammer jako dobře.

Vytvoření uživatele

vytvoření uživatelů Yammer při přihlášení, místo právě vytvořené pomocí hromadné aktualizace nebo synchronizace ze služby Active Directory. Zde je diagram zobrazující vytvoření Yammer uživatele.

Diagram, který ukazuje, že když správce Office 365 vytvoří uživatele, může se tento uživatel přihlásit do Office 365 a pak ze spouštěče aplikací přejít do Yammeru. Potom se uživatel vytvoří i v Yammeru.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Správce Office 365 vytvoří uživatele v Office 365.

 2. Přihlášení k Office 365 pomocí zprostředkovatele identit, který je nakonfigurovaný pro klienta.

 3. Kliknutí na dlaždici Yammer ve Spouštěči aplikací přejděte na Yammer.

  Snímek obrazovky s Yammerem ve spouštěči aplikací Office 365
 4. Pro uživatele Office 365 se vytvoří nový uživatel sítě Yammer.

 5. Vlastnosti profilu uživatele z Azure Active Directory jsou automaticky zadané v profilu uživatele Yammer.

Blokovat uživatele

Správce může blokovat uživatele v Office 365 a uživatel bude odhlášení Yammer, jakož i všech ostatních službách Office 365. Zde je diagram, který ukazuje, jak to funguje.

Správce služeb Office 365 blokuje uživatele v Office 365 a uživatel je odhlášení Yammeru.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Správce služeb Office 365 nastaví stav přihlášení uživatele blokované.

  Postupujte takto:

  1. Na portálu správce Office 365 vyberte uživatele a zvolte Upravit uživatele. Přihlašovací stavu se zobrazují v podrobnosti uživatele jako tento snímek.

   Snímek obrazovky uživateli přihlašovací stavem projektu v Office 365
  2. Klikněte na Upravit vedle přihlašovací stavu pro přepnutí mezi povolených a blokovaných jako tento snímek.

   Snímek obrazovky s přihlašovací stav dialogovým oknem v Office 365
 2. Tato akce přecházel do Yammeru a odpovídající uživatele je odhlášení Yammer (na všech zařízeních). Když tento uživatel se pokusí přihlásit ke službě Yammer znovu z libovolného zařízení, se kterými váš kolega výzva přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365. Uživatel nebude možné přihlásit, protože své přihlašovací nastavení stavu blokovaných. Yammer ověřené správce, můžete přejít do oblasti správce sítě a najděte v části aktivity účtu pro ověření, že uživatel Yammeru přihlášena, jako na následující snímek obrazovky, kde má uživatel žádné aktivní relace Yammeru.

  Snímek obrazovky s aktivita účtu pro uživatele s žádné aktivní Yammer relací (odhlášeni)

Odstranění uživatelského účtu

Pokud zaměstnanec ponechá společnosti, můžete odstranit uživatele z Office 365. Při odstranění uživatele z Office 365 odpovídajícího uživatele deaktivuje (označovaná taky jako pozastavené) v Yammer. Na následujícím obrázku vidíte, jak to funguje:

Diagram, který ukazuje, že když správce Office 365 odstraní uživatele, tak se uživatel deaktivuje v Yammeru. Po 30 dnech se data uživatele odstraní z Office 365 a po 90 dnech se uživatel trvale odstraní z Yammeru, ale jeho zprávy z Yammeru zůstanou zachované.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Správce odstraní uživatele z Office 365, jak je vidět na následující snímek obrazovky:

  Snímek obrazovky ukazující příkaz k odstranění uživatele ve správě Office 365
 2. Odstranění uživatele v Office 365 se projeví v síti Yammer, kde se deaktivuje odpovídající uživatel sítě Yammer. Konkrétně je operace ekvivalentní přechodu do prostředí správy sítě Yammer, zvolení možnosti Odebrat uživatele a následně výběru možnosti Deaktivovat tohoto uživatele, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky znázorňující postup, jak deaktivovat uživatele v Yammeru

  Uživatelé, kteří jsou deaktivovaní (mají pozastavený účet) tímto způsobem, se zobrazí na stránkách správy sítě Yammer jako uživatelé deaktivovaní správcem systému, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky ukazující odebrání uživatele správcem systému
 3. Při odstranění uživatele v Office 365 neaktivní uživatele. Po přibližně 30 dnech získá uživatel data trvale odstraněna. Další informace najdete v tématu odstranění uživatele z vaší organizace .

 4. Podobně platí, že když se uživatel deaktivuje v síti Yammer, přestane být aktivní v síti Yammer. Přibližně po 90 dnech se deaktivovaní uživatelé trvale odeberou, ale zprávy v síti Yammer se jim zachovají. Další informace najdete v části Odebrání uživatelů.

Obnovení uživatele

Správce může obnovit uživatele v Office 365. Ten se pak znova aktivuje v síti Yammer. V následujícím diagramu vidíte, jak to funguje:

Diagram, který ukazuje, že když správce Office 365 obnoví uživatele, tak se tento uživatel znovu aktivuje v Yammeru.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Správce Office 365 můžete obnovit odstraněného uživatele v Office 365, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky s příkazem k obnovení uživatele ve správě Office 365
 2. Tato akce se projeví v síti Yammer, kde se pak deaktivovaný uživatel znova aktivuje.

Aktualizace profilu uživatele ze služby Azure Active Directory pro Yammer

Office 365 používá cloudové služby Azure Active Directory (Azure AD ) pro správu uživatelů. Můžete buď Správa uživatelů přímo v cloudu nebo na Azure AD Connect můžete vytvořit a synchronizovat uživatele nebo skupiny z místního prostředí. Když Office 365 uživatelů, kteří jsou pro nová Yammer zobrazíte Yammer poprvé pomocí svých přihlašovacích údajů Azure AD vytvoření Yammer uživatele a Yammer profilů uživatelů vyplněné Azure AD uživatele Vlastnosti. A pokud úpravy vlastností profilu uživatele v Azure AD se aktualizují v profilu Yammer existujícího uživatele. Vyslovte příkaz oddělení uživatele v Azure AD změní, tato změna se projeví v Yammer stejně.

Uživatelé mají profilu, v obou Office 365 a Yammer.

 • Si prohlédnout jeho profil v Office 365, uživatelé klikněte na obrázek osoby profilu a vyberte o mně.

  Snímek obrazovky s nabídkou účet uživatele v Office 365

  Tímto způsobem je prohlížet a upravovat svůj profil uživatele pro Office 365.

  Snímek obrazovky s stránku Upravit podrobnosti pro uživatele ve službě Yammer.
 • Pokud chcete zobrazit svůj profil v Yammer, uživatelé mohou Nastavení a potom na Akci zobrazit profil.

  Snímek obrazovky s nastavení akci zobrazit profil ve službě Yammer

  Tímto způsobem je prohlížet a upravovat svůj profil uživatele pro Yammer.

  Snímek obrazovky s úpravy profilu Yammeru uživatele

Existuje pár základních věcí pochopit o aktualizace Yammer profily z Azure Active Directory.

 • Aktualizace profilu uživatele jsou jednosměrné:    Aktualizace jsou jednosměrné z Azure ADYammer. Všechny profilů uživatelů, které jsou změny provedené v Yammer nelze aktualizovat zpět Azure AD.

 • Úpravy profilu uživatele Yammer přepíše Azure AD:    i v případě, že jsou Yammer profily uživatelů vyplněné z Azure AD, uživatelé můžete upravit jeho uživatelského profilu Yammeru, třeba, změňte jejich pracovní pozici. Tyto změny nejsou automaticky přepsat. Při příštím žádné z těchto aktualizovatelné vlastností v Azure AD změnit tyto změny přepíše změny provedené v Yammer. Aktualizovat profil, který má Yammer neexistuje žádná konfigurace v Yammer k blokování uživatelů.

 • Aktualizace můžete ovládat pomocí Azure AD Connect:    podle potřeby zákazníci řídit vlastnosti, které chcete aktualizovat z místního adresáře do Azure AD, budou k tomu nakonfigurováním nástroj Azure AD Connect.

 • Aktualizace e-mailovou adresu v Azure AD se projeví ve službě Yammer:    všechny aktualizace pro uživatele e-mailu v Azure AD se automaticky aktualizují v Yammer. Aktualizované e-mailovou doménu by měly odpovídat jeden z těchto domén v síti Yammer.

 • Co se stane, když uživatel služby Yammer nemá e-mailová adresa:    Pokud žádný e-mailů pro uživatele neodpovídá domén v síti Yammer nebo pokud uživatel nemá žádné e-mailovou adresu v Azure AD, profilů uživatelů Yammer aktualizuje tak, aby označují, která uživatel nemá žádné e-mailu, abyste byli vědomi označené jako kolegové tohoto (Pokud nastavení ukazatele myši na osobu v Yammer, uvidí v ní, že osoba, které neobsahují e-mailu).

Správce Office 365 můžete upravit vlastnosti uživatelů z Centrum pro správu Office 365.

Chcete-li upravit vlastnosti uživatelů v Office 365

 1. V Centrum pro správu Office 365 naleznete v části Uživatelé a vyberte nebo vyhledejte uživatele, jak ukazuje následující obrázek.

  Snímek obrazovky upravit pole uživatele v Office 365
 2. Zvolte Upravit vedle jména uživatele k zobrazení nebo změna vlastností, jako jsou e-mailovou adresu a zobrazované jméno.

  Jeho stránce vlastností v Office 365

Azure AD aktualizuje následující vlastnosti Yammer:

Vlastnost v Azure AD

Vlastnost v Yammer

 1. E-mailová adresa

 2. Křestní jméno *

 3. Poslední název *

 4. Job Title (Funkce)

 5. Department (Oddělení)

 6. Office (Kancelář)

 7. Telefon do kanceláře

 8. Mobilní telefon

 9. Popis

 1. E-mail

 2. Jméno

 3. Příjmení

 4. Job Title (Funkce)

 5. Department (Oddělení)

 6. Umístění

 7. Telefon do zaměstnání

 8. Mobilní telefon

 9. O mně

* Začínající 15 únor 2018 uživatele bude pouze moct aktualizovat profily uživatelů Yammeru použití atribut zobrazované jméno uživatele ze služby Azure Active Directory, namísto atributy křestního jména a "Příjmení". Budeme se tato změna konzistentní s ostatními Office 365.

V Office 365 zobrazí se aktualizované pro Yammer v dialogových oknech vlastností uživatele:

 • Dialogové okno Upravit e-mailové adresy

  Snímek obrazovky pole e-mailovou adresu profilu v Office 365
 • Dialogové okno Upravit kontaktní informace

  Snímek obrazovky pole profilu, které se synchronizují v Yammeru

V Yammer zobrazí se vlastnosti uživatele, které budou aktualizovány pro Yammer na stránce profilu. V následujících částech jsou tyto vlastnosti:

 • Základní informace a informace o oddíly

  Snímek obrazovky pole profilu, které se synchronizují v Yammeru
 • V části kontakt

  Snímek obrazovky s telefonní číslo, které se synchronizují v Yammeru

Mám používat Synchronizaci adresáře Yammeru?

Doporučujeme, aby zákazníci Yammer přechod k používání této konzistentní prostředí mezi Office 365 a Yammer Správa životního cyklu všechny svoje uživatele. Je výhodnější než samostatně Správa uživatelů a toto je dlouhodobě směr Yammer stejně. Pokud aktuálně používáte nástroj synchronizace adresáře Yammer, zvažte možnost Správa uživatelů v Office 365. Když provedete změnu Správa uživatelů v Office 365, vypněte nástroj synchronizace adresáře Yammer.

Poznámka: Pokud používají své Office 365 přihlašovací údaje pro přístup k Yammer, můžete spravovat jenom životního cyklu uživatelů z Office 365.

Následující tabulka uvádí některé klíčové aspekty Yammer synchronizaci adresářů a jejich srovnání s použitím Office 365 Správa životního cyklu uživatele. Další informace o Yammer synchronizace adresáře najdete v článku Vytvoření plánu pro Yammer Directory Sync.

Úkol

Synchronizace adresáře Yammeru

Office 365

Hromadná správa uživatelů

Pomocí nástroje Synchronizace adresáře Yammeru můžete uživatele spravovat hromadně. Ze sítě Yammer ale nemůžete spravovat uživatele Office 365.

Azure Active Directory připojení(Azure AD Connect ) můžete integrovat do místního adresáře s Azure Active Directory a Office 365 a Správa uživatelů hromadně. Azure AD Connect má pokročilých funkcí, například hesla synchronizace, Azure Vícefaktorové ověřování a jiných výrobců aplikace podporu. Nejdůležitější však Azure AD Connect umožňuje jediného nástroje pro integraci místního Active Directory k Office 365, včetně Yammer. Yammeru se nedá použít synchronizační nástroj Directory na 1st prosince 2016.

Vytvoření uživatele

Uživatel se vytvoří jako nepotvrzený uživatel v síti Yammer a tomuto uživateli se pošle e-mailem pozvánka k připojení k síti Yammer.

Uživatel se může přihlásit k síti Yammer pomocí svého účtu Office 365. Při přihlášení se uživatel vytvoří v síti Yammer.

Odstranění uživatele

Uživatel se deaktivuje v síti Yammer. Odstraní se nepotvrzení uživatelé.

Uživatel se deaktivuje v síti Yammer.

Konfigurace vlastních e-mailových pozvánek

Když použijete nástroj Synchronizace adresáře Yammeru, umožní vám tento nástroj vytvořit vlastní e-mailové pozvánky.

Office 365 nepodporuje vlastní e-mailové pozvánky. Do budoucna se ale bude Yammer těsněji integrovat s Office 365, takže očekáváme, že budou uživatelé postupně Yammer objevovat a využívat ho ve větší míře při používání Office 365, takže nebudou jednorázový úvodní e-mail potřebovat.

Aktualizace profilů uživatelů

Profily uživatelů Yammer můžete aktualizovat z nástroje Synchronizace adresáře Yammeru.

Azure AD Connect slouží k synchronizaci vlastností profilu uživatele z místního Active DirectoryAzure Active Directory. Tyto změny se aktualizuje profilů uživatelů Yammer stejně.

Časté otázky

Otázka: profilové obrázky uživatelů aktualizují z Office 365 pro Yammer?

Odpověď: Ano. Pokud uživatelského profilu Yammeru neobsahuje obrázek, profilu aktualizován uživatele Office 365 profilových obrázků. Tato aktualizace může být aktivováno při přihlášení uživatele službě Yammer a se projeví v profilu Yammeru do několika hodin. Pokud uživatel později aktualizuje přihlásil profilových obrázků Office 365, profilových obrázků Yammer také aktualizuje po přihlášení do Yammeru.

Poznámka: Microsoft Graph musí být zapnutý k povolení synchronizace profilů obrázku.

Otázka: Yammer jednotné přihlašování (SSO) vliv životního cyklu Správa uživatelů Yammeru v Office 365?

A: Yammer jednotné přihlašování usnadňují Správa identit, zajistěte, aby uživatelé při přihlašování k Yammeru s stejné přihlašovací údaje stejně jako v místním prostředí. Alternativy k tomuto používá přihlašovací Office 365 pro Yammer, který umožňuje uživatelům přihlášení k Yammer pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365 (Office 365 podporuje jednotné přihlašování taky). Při přihlášení, vytvoříme mapování mezi uživateli v Office 365 a Yammer. Správa životního cyklu Yammer uživatelů z Office 365 závisí na tomto mapování uživatelů mezi Office 365 a Yammer. Ano Pokud používáte Yammer jednotné přihlašování, nemůžete využít výhod Správa životního cyklu Yammer uživatelů v Office 365.

Důležité informace: 

Otázka: jak se liší od přihlašovací Office 365 pro Yammer životního cyklu Správa uživatelů Yammeru?

A: Yammer jednotného přihlašování a Office 365 pro sprá Yammer jsou různé možnosti správy identit. Tato změna trvá Správa životního cyklu uživatelů. Jsou související, ale jiné. Office 365 pro sprá Yammer je předpokladem Správa životního cyklu uživatelů.

Otázka: můžou deaktivujeme, když nástroj Yammer Directory Sync po neexistuje životního cyklu Správa uživatelů Yammeru v Office 365?

A: dlouhodobou produktu směru je správa životního cyklu Yammer uživatelů v Office 365. Rozhodnutí ze kdy vypnout Yammer Directory Sync však vychází z vaší společnosti použití ho.

Důležité informace: 

Otázka: Yammer Directory Sync nástroj aktualizovat profil pole dnes. Yammeru Správa životního cyklu uživatelů v Office 365 aktualizovat profil pole taky?

Odpověď: Ano.

Otázka: co se stane, když dojde ke změně e-mailovou adresu ve službách Office 365? Spustí, změnu e-mailové adresy ve službě Yammer?

Odpověď: Ano.

Otázka: Můj zaměstnavatel má konfiguraci, kde ne všichni uživatelé Yammeru jsou ještě ve službách Office 365. Správa životního cyklu uživatelů fungování v tomto případě?

A: uživatelů, přihlaste se k Yammer pomocí přihlašovacích údajů Office 365 dá ovládat v Office 365. Můžete dál pro správu uživatelů, kteří nepoužívají své přihlašovací údaje Office 365 stejným způsobem jako spravujete je dnes. Nakonec při přechodu všichni Office 365, budete mít jednoho místa ke správě všech uživatelů (včetně těch, kteří používají Yammer ).

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×