Správa uživatelů a nastavení oprávnění pro web založený na technologii Windows SharePoint Services

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Platí pro:

Technologie Microsoft Windows® SharePoint® Services

Tento kurz vás provede procesem zobrazení seznamu uživatelů a změny informací o uživateli vašeho webu. Dál vás seznámí s přidáváním uživatelů a jejich přiřazováním ke skupinám webu. Taky se dozvíte, jak vytvořit oprávnění pro určitý seznam nebo knihovnu dokumentů.

Představte si, že spravujete web založený na službě Microsoft Windows SharePoint Services pro společnost Contoso. Spravujete seznam uživatelů webu a řídíte jejich úrovně přístupu. Contoso nedávno přijalo novou zaměstnankyni, kterou je třeba přidat na web. Později zjistíte, že tato nová zaměstnankyně nedávno změnila svoje jméno a je nutné tyto informace aktualizovat na webu. Změnila se taky její pracovní pozice, takže je potřeba jí udělit příslušnou úroveň přístupu, aby mohla pracovat s obsahem na webu a provádět změny v návrhu. Tyto změny je třeba provést v seznamech uživatelů webu. Dál je nutné zabezpečit seznam služby SharePoint, aby informace mohl upravovat jen jeden uživatel, i když je všichni ostatní můžou zobrazovat.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete umět:

 • Přidat uživatele na web.

 • Zobrazit seznam uživatelů, informace o uživateli a měnit tyto informace.

 • Měnit úroveň oprávnění pro uživatele.

 • Udělit uživateli nebo skupině přístup ke konkrétnímu seznamu služby SharePoint.

Než začnete

Tento kurz, musíte být členem skupiny správců webu na webu Windows SharePoint Services. Je vhodné vyzkoušejte tyto výukové programy pro na web, který není použitý týmem.

Vytvoření cvičného webu

 1. Na horním panelu odkazů na stávajícím webu klikněte na Vytvořit.

 2. V části Webové stránky klepněte na možnost Weby a pracovní prostory.

 3. V části Nadpis a popis zadejte název, například Cvičný web, a popis nového webu.

 4. V části Adresa webového serveru doplňte webovou adresu (URL), kterou budete používat pro přístup k novému webu.

  První část adresy je již vyplněna.

 5. V části Oprávnění klikněte na Použít jedinečná oprávnění.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 7. Na stránce Výběr šablony klikněte v seznamu Šablona na Týmový web a potom klikněte na tlačítko OK.

Teď, když máte cvičný web, můžete vytvořit cvičný seznam.

Vytvoření cvičného seznamu

 1. Na horním panelu odkazů na cvičném webu klikněte na Vytvořit.

 2. V části Vlastní seznamy klikněte na Vlastní seznam.

 3. Do pole Název zadejte Motivátory a potom klikněte na Vytvořit.

Teď, když máte svůj cvičný web nastavený, můžete na něm začít spravovat uživatele a oprávnění.

Přidávání uživatelů na web

Společnost Contoso nedávno přijala nového prodejce. Tuto zaměstnankyni, Marii Markovou, je třeba přidat na web a přiřadit ji do skupiny webu Přispěvatel, aby mohla začít spolupracovat s ostatními členy týmů prodejců.

Na stránce Správa uživatelů si můžete prohlédnout seznam uživatelů, řadit seznam, přidávat do něj uživatele, měnit členství ve skupinách a odstraňovat uživatele.

Poznámka: Abyste mohli stránku Správa uživatelů používat, musíte být na tomto webu členem skupiny webu Správci.

Spravovat uživatele

Uživatele můžete přidat pomocí doménové adresy uživatele (DOMÉNA\uživatelské_jméno) nebo e-mailové adresy (třeba adresa@example.com). Pokud přidáváte uživatele z domény vaší organizace, zobrazované jméno uživatele se vyhledá a vyplní automaticky. Pokud vytváříte jedinečné účty založené na e-mailových adresách, můžete zobrazované jméno uživatele vyplnit sami, nebo nechat uživatele, aby ho aktualizovali později.

V tomto kurzu budete přidávat fiktivního uživatele s fiktivní e-mailovou adresou. Pokud upřednostňujete reálná jména (nebo to vyžaduje vaše prostředí), můžete přidat reálný uživatelský účet z vaší organizace.

Přidání uživatele na web

 1. Na cvičném webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa na Spravovat uživatele.

 3. Na stránce Spravovat uživatele klepněte na možnost Přidat uživatele.

 4. V části Krok 1: Výběr uživatelů přidejte fiktivního uživatele Marii Markovou zadáním e-mailové adresy marie@contoso.com.

  Můžete taky přidat reálného uživatele zadáním skutečné e-mailové adresy nebo doménové adresy (DOMÉNA\uživatelské jméno).

 5. V části Krok 2: Zvolit oprávnění zaškrtněte políčko Přispěvatel a potom klikněte na Další.

 6. V části Krok 3: Potvrzení uživatelů ověřte e-mailovou adresu a pokud přidáváte fiktivního uživatele, zadejte mariem jako uživatelské jméno a Marie Marková jako zobrazované jméno.

  Pokud používáte reálný uživatelský účet, ověřte uživatelské jméno a zobrazované jméno pro tento účet.

 7. V části Krok 4: Odeslání e-mailu zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat následující e-mailovou zprávu a upozornit tyto uživatele, že byli přidáni.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že jde o praktické cvičení, nechcete novému uživateli poslat e-mailovou zprávu.

 8. Klikněte na Dokončit.

  Pokud se zobrazí zpráva „Uživatel neexistuje”, zopakujte tyto kroky pomocí informací o skutečném uživateli ve vaší organizaci.

Zobrazení a změna informací o uživatelích webu

Marie Marková nedávno změnila své příjmení na Marie Čermáková. Když jste přidávali její účet, o této změně jste nevěděli, takže teď musíte její účet aktualizovat, aby se její nové příjmení projevilo na webu.

Na stránce Informace o uživatelích můžete vidět seznam všech uživatelů, kteří patří k webu. Tento seznam zobrazuje souhrnné informace. Kliknutím na některé uživatelské jméno můžete zobrazit podrobnosti o příslušném uživateli.

Zobrazení seznamu uživatelů

 1. Na cvičném webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Spravovat informace klikněte na Zobrazit informace o uživatelích webu.

  Můžete zobrazit seznam všech uživatelů na webu.

User Information list

Pokud kliknete na uživatelské jméno, uvidíte e-mailovou adresu uživatele a případné poznámky o tomto uživateli přidané správcem webu. Pokud jste členem skupiny webu Správci, uvidíte taky, jestli je tento uživatel správce webu (nebo vlastník webu) a můžete změnit jeho informace.

user details

Poznámka: Každý člen webu může zobrazit seznam uživatelů na stránce Informace o uživatelích a kliknutím zobrazit podrobnosti o jednotlivých uživatelích. Pouze člen skupiny webu Správci nebo samotní uživatelé můžou informace o uživatelích měnit.

Změna uživatelského jména

 1. Na stránce Informace o uživatelích klikněte na Marie Marková (nebo jiný uživatelský účet, který jste přidali).

 2. Klepněte na možnost Upravit informace o uživateli.

 3. V poli Zobrazované jméno vyberte „Marková” a zadejte „Čermáková” (nebo změňte odpovídající příjmení pro uživatelský účet, který jste vytvořili).

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Přiřazení uživatelů do skupin

Marie Čermáková, dříve Marková, dostala za úkol pomoct vám s vytvářením obsahu pro váš web a starat se o to, že je design webu moderní a zajímavý. Dosud mohla přidávat a měnit jen položky v seznamech a knihovnách, ale teď potřebuje měnit i další části webu. Můžete jí udělit širší oprávnění, aby mohla dělat změny, kde potřebuje.

Ve službě Windows SharePoint Services se práva k webu řídí členstvím ve skupinách webu. Aby mohli uživatelé zobrazovat web nebo na něm dělat změny, musí být přiřazení ve skupině webu. Ve výchozím nastavení je k dispozici pět skupin webu:

 • Host:     Speciální skupina, jejíž členové (hosté) mají přístup k určitému seznamu, ne k celému webu. (Další informace o skupině webu Host najdete v následující části, „Nastavení uživatelských oprávnění pro seznam nebo knihovnu dokumentů”.)

 • Čtenář:     Umožňuje uživatelům prohlížet položky v seznamech a knihovnách dokumentů, zobrazovat stránky webu a vytvářet web pomocí samoobslužného vytváření webů.

 • Přispěvatel:     Umožňuje uživatelům používat webové části, seznamy a knihovny dokumentů. Uživatelé můžou také vytvářet a spravovat osobní zobrazení a skupiny pro více webů a přizpůsobovat stránky webových částí.

 • Návrhář webu:     Umožňuje uživateli přizpůsobit web pomocí nástrojů HTML nebo editoru webových stránek kompatibilního se službou Windows SharePoint Services, třeba Microsoft Office FrontPage 2003. Členové skupiny webu Návrhář webu můžou například vytvářet seznamy přímo z webu nebo přidávat stránky webu pomocí editoru webových stránek.

 • Správce:    Poskytuje uživatelům úplnou kontrolu nad webem. Členové této skupiny webu můžou konfigurovat nastavení, provádět správu uživatelů a skupin webu a zobrazovat data analýzy použití.

Když jste na web přidali Marii Markovou (teď už Čermákovou), přiřadili jste ji do skupiny webu Přispěvatel. Toto přiřazení můžete kdykoli změnit. Pokud chcete změnit skupiny webu, ve kterých je uživatel členem, použijte stránku Správa uživatelů. Abyste mohli stránku Správa uživatelů používat, musíte být na tomto webu členem skupiny webu Správci.

Pokud odeberete uživatele ze všech skupin webu, nebude mít tento uživatel na webu už žádná práva.

Přiřazení uživatele k jiné skupině webu

 1. Na horním navigačním panelu cvičného webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa na Spravovat uživatele.

 3. Na stránce Správa uživatelů zaškrtněte políčko vedle Marie Markové (nebo jiného uživatele, kterého jste vytvořili).

 4. Klikněte na možnost Upravit členství vybraných uživatelů ve skupině webu.

 5. V oblasti Členství ve skupinách webu zaškrtněte políčko vedle Návrhář webu a zrušte zaškrtnutí políčka Přispěvatel.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Marie Čermáková je teď členem skupiny webu Návrháři webu a může podle potřeby vytvářet seznamy nebo měnit web.

Nastavení uživatelských oprávnění v seznamu nebo knihovně dokumentů

Váš web obsahuje seznam motivátorů – seznam výhod, které mají motivovat prodejce ke generování obratu. Tento seznam potřebujete zabezpečit, aby pouze Marie Čermáková mohla přidávat, měnit nebo odstraňovat motivační opatření. Zároveň ale musíte zajistit, aby seznam mohli všichni ostatní zobrazit.

Pomocí služby Windows SharePoint Services můžete pro seznam nebo knihovnu dokumentů nastavit určitá oprávnění nezávisle na zbytku webu. Uživatele, kteří by neměli mít přístup k seznamu, můžete odebrat a přidat jen ty, kteří přístup mají mít.

Například členové skupiny webu Přispěvatel můžou ve výchozím nastavení zobrazovat, vkládat, upravovat a odstraňovat položky v seznamech a knihovnách dokumentů. Pokud chcete, aby tato práva měli v seznamu motivačních opatření jen tři lidi, můžete odebrat oprávnění skupiny webu Přispěvatel v tomto seznamu a jednoduše přidat tyto tři uživatele s příslušnými právy.

Když chcete uživatelům udělit oprávnění k seznamu nebo knihovně dokumentů, uděláte to tak, že vyberete skutečná oprávnění, která mají mít. Takže když chcete, aby uživatel mohl zobrazovat položky, kliknete na Zobrazit položky.

Oprávnění k jednotlivým seznamům nebo knihovnám dokumentů se spravují přímo v daném seznamu nebo knihovně dokumentů. Uživatele můžete do seznamu nebo knihovny dokumentů přidat nebo ho odebrat bez toho, abyste ho museli přidávat nebo odebírat pro celý web.

Pokud do seznamu nebo knihovny dokumentů přidáte uživatele, který ještě není členem webu, uživatel se přidá na web, ale přiřadí se do skupiny webu Host. Tato speciální skupina webu slouží jen k udělování uživatelských oprávnění k určitému seznamu nebo knihovně dokumentů, ale nepostupuje žádná další práva k webu jako celku. Členové skupiny webu Host při zobrazení seznamu nebo knihovny dokumentů vidí levý a horní navigační panel.

Přiřazení oprávnění k seznamu nebo knihovně uživateli

 1. V panelu Snadné spuštění na stránce Domů vašeho cvičného webu klikněte v části Seznamy na Motivátory.

 2. V seznamu Akce klikněte na Změnit nastavení a sloupce.

 3. Na stránce Upravit motivátory klikněte v části Obecná nastavení na Změnit oprávnění pro tento seznam.

 4. Na panelu nástrojů seznamu klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 5. V části Krok 1: Výběr uživatelů, v oblasti Uživatelé, zadejte do textového pole marie@contoso.com, pokud chcete přidat Marii Čermákovou, nebo zadejte e-mailovou adresu nebo doménovou adresu (DOMÉNA\uživatelské jméno) uživatele, kterého jste přidali.

 6. V části Krok 2: Zvolit oprávnění klikněte v části Skupiny webu na Zobrazit, vložit, upravit a odstranit položky; změnit nastavení seznamu a pak klikněte na Další.

 7. V části Krok 3: Potvrzení uživatelů ověřte správnost e-mailové adresy, uživatelského jména a zobrazovaného jména Marie Čermákové (nebo jiného vašeho uživatele).

 8. V části Krok 4: Odeslání e-mailu zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat následující e-mailovou zprávu a upozornit tyto uživatele, že byli přidáni.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že jde o praktické cvičení, nechcete novému uživateli poslat e-mailovou zprávu.

 9. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Přestože vás předchozí postup provedl kroky přiřazení oprávnění k jednotlivým seznamům pro určitého uživatele, stejné kroky jde použít i pro knihovny dokumentů. Stačí přejít na stránku knihovny dokumentů, kliknout na Změnit nastavení a sloupce a na stránce Upravit <název knihovny dokumentů> kliknout na Změnit oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů a potom postupovat podle kroků 4 až 9 níže.

Teď, když má Marie Čermáková oprávnění měnit seznam, je třeba změnit oprávnění skupiny webu Přispěvatel, aby její členové seznam nemohli měnit. Stejně jako v předchozím případě i tento postup může fungovat taky pro knihovnu dokumentů.

Změna oprávnění k seznamu nebo knihovně pro skupinu webu

 1. Na stránce Změnit oprávnění: Motivátory zaškrtněte políčko Přispěvatel a potom klikněte na Upravit oprávnění vybraných uživatelů.

 2. V části Zvolit oprávnění klikněte na Zobrazit položky a potom klikněte na OK.

Stejně jako v předchozím případě i tento postup může fungovat taky pro knihovnu dokumentů.

Doporučené další kroky

Po dokončení tohoto kurzu byste měli odstranit cvičného uživatele, aby na webu nezůstal fiktivní uživatel. Uživatele odstraníte tak, že na stránce Nastavení webu kliknete na Spravovat uživatele. Na stránce Správa uživatelů zaškrtněte políčko vedle Marie Markové a klikněte na Odebrat vybrané uživatele.

Doporučujeme odstranit i cvičný web, abyste neplýtvali prostředky serveru. Web odstraníte tak, že na stránce Nastavení webu kliknete na Přejít na stránku Správa webu. Na stránce Správa webu klikněte v části Správa a statistika na Odstranit tento web. Na potvrzovací stránce klikněte na Odstranit.

Úkoly v tomto kurzu se má být úplný seznam úlohy správy webu služby Windows SharePoint Services. Jsou pouze zástupce typy úkolů, které je třeba provést při vlastní správě webu služby SharePoint. Další informace o správě webu najdete v článku nápovědy.

Ukázkové společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa a události popisované v tomto článku jsou fiktivní. Jakákoli spojitost se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem nebo událostí je vyloučena a nelze ji ani implicitně předpokládat.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×