Správa souborů v SharePointu Workspace 2010

Soubory v nástroji Soubory lze obecně spravovat stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows. Některé úlohy správy, například přejmenování nebo odstranění souborů, mohou být řízeny oprávněními nástroje přidělenými k roli. Se soubory lze v nástroji Soubory provádět následující úlohy správy:

Co chcete udělat?

Zkopírování nebo přesunutí souborů

Odstranění souborů

Přejmenování souborů

Seřazení souborů

Zobrazení vlastností souboru

Vytvoření nových složek souborů

Zkopírování nebo přesunutí souborů

Chcete-li soubor zkopírovat do jiné složky (buď v rámci nástroje Soubory nebo do složky v Průzkumníkoví Windows), použijte příkazy Kopírovat a Vložit v místní nabídce nebo stiskněte klávesu CTRL a soubor přetáhněte. Do jiné složky soubor přesunete přetažením.

V následující tabulce je popsáno chování při přetahování.

Akce

Postup

Zkopírování souboru do podsložky ve stejném nástroji Soubory

Stiskněte klávesu CTRL a přetáhněte soubor z nadřazené složky do podsložky. Přetažením se stisknutou klávesou CTRL lze soubor přesunout také do všech složek, které jsou v hierarchii složek umístěny níže.

Zkopírování souboru do složky, která je v hierarchii složek ve stejném nástroji Soubory umístěna výše

Přetažení není pro tuto operaci podporováno. Použijte příkazy Kopírovat a Vložit v místní nabídce.

Zkopírování souboru do složky v jiném nástroji Soubory nebo do složky systému Windows mimo pracovní prostor aplikace SharePoint Workspace

Soubor přetáhněte.

Přesunutí souboru do podsložky ve stejném nástroji Soubory

Přetáhněte soubor z nadřazené složky do podsložky. Soubor lze přetáhnout také do všech složek, které jsou v hierarchii složek umístěny níže.

Přesunutí souboru do složky, která je v hierarchii složek ve stejném nástroji Soubory umístěna výše

Přetažení není pro tuto operaci podporováno. Použijte příkazy Vyjmout a Vložit v místní nabídce.

Přesunutí souboru do složky v jiném nástroji Soubory nebo do složky systému Windows mimo pracovní prostor aplikace SharePoint Workspace

Stiskněte klévesu SHIFT a soubor přetáhněte.

Tip: Přetáhnete-li soubor do aplikace Microsoft Outlook, bude automaticky vytvořena nová zpráva aplikace Outlook s daným souborem jako přílohou.

Začátek stránky

Odstranění souborů

Chcete-li soubor odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Přejmenování souborů

Chcete-li soubor přejmenovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přejmenovat.

Začátek stránky

Seřazení souborů

Chcete-li změnit způsob, jakým jsou soubory seřazeny v seznamu Soubor, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Domů klikněte na možnost Uspořádat.

  2. Klikněte v seznamu na možnost řazení.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností souboru

Chcete-li zobrazit vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo datum vytvoření), klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

Začátek stránky

Vytvoření nových složek souborů

Složky souborů lze vytvářet a uspořádávat do stromové struktury stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows. Nástroj Soubory na počátku obsahuje složku s trvalým názvem Soubory, která je v seznamu vždy složkou nejvyšší úrovně (analogicky k diskové jednotce v počítači, například (C:\)). Všechny přidané složky budou v hierarchii zobrazeny pod složkou Soubory.

Vytvoření nové složky

Nové složky jsou vždy umístěny hierarchicky pod vybranou složkou.

  1. Vyberte složku, do které chcete umístit novou složku.

  2. Na kartě Domů klikněte na položku Nový a potom klikněte na položku Složka.

  3. Zadejte název pro novou složku a stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování složky

Přejmenování složek se v nástroji Soubory provádí stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows.

  1. Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Přejmenovat.

  2. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu ENTER.

Zobrazení vlastností složky

Chcete-li zobrazit vlastnosti složky, klikněte na složku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Dialogové okno Vlastnosti složky má čtyři karty: Obecné, Výstrahy, Oprávnění a Stáhnout.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×