Správa skupin Office 365 pomocí PowerShellu

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018

V tomto článku jsou popsané kroky prováděné při běžných úlohách správy skupin v Microsoft PowerShellu. Obsahuje také seznam rutin PowerShellu pro skupiny. Informace o správě sharepointových webů najdete v článku Správa webů SharePointu Online prostřednictvím PowerShellu.

Běžné úkoly při správě skupin Office 365

Odkaz na pokyny týkající se používání skupin Office 365

Když uživatelé v Outlooku vytvářejí nebo upravují skupinu, může se jim zobrazit odkaz na pokyny, které se týkají používání skupin v organizaci, třeba požadavek na přidání určité předpony nebo přípony k názvu skupiny.

Prostředí PowerShell služby Azure Active Directory můžete použít, když chcete uživatele nasměrovat na pokyny ohledně používání skupin Office 365 v organizaci. Přečtěte si článek Rutiny Azure Active Directory pro konfiguraci nastavení skupiny a podle pokynů v části Vytvoření nastavení na úrovni adresáře definujte hypertextový odkaz na pokyny k používání skupin. Po spuštění rutiny AAD se uživatelům, kteří vytvářejí nebo upravují skupiny v Outlooku, zobrazí odkaz na pokyny.

Vytvoření nové skupiny s odkazem na pokyny k používání

Kliknutím na pokyny k používání skupin zobrazíte pokyny týkající se používání skupin Office 365 ve vaší organizaci.

Jak uživatelům povolit možnost Poslat jako skupina Office 365

Můžete to také udělat v Centru pro správu Exchange. Přečtěte si článek o tom, jak povolit, aby členové mohli posílat zprávy jako skupina Office 365 nebo jejím jménem.

Pokud chcete skupinám Office 365 povolit možnost Odeslat jako, použijte ke konfiguraci této možnosti rutiny Add-RecipientPermission a Get-RecipientPermission. Jakmile nastavení povolíte, můžou uživatelé skupiny v Office 365 z Outlooku nebo Outlooku na webu posílat e-maily a odpovídat na ně jako skupina Office 365. Uživatelé můžou přejít do skupiny, vytvořit nový e-mail a změnit obsah pole Odeslat jako na e-mailovou adresu skupiny.

Poznámka: Při vytváření e-mailu s nastavením Poslat jako bude třeba přidat e-mailovou adresu skupiny do pole Kopie, aby se zpráva odeslala do skupiny a zobrazila v jejích konverzacích.

V současnosti je možné aktualizovat zásady poštovní schránky jenom prostřednictvím PowerShellu.

 • Pomocí tohoto příkazu můžete nastavit alias skupiny.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Pomocí tohoto příkazu můžete nastavit alias uživatele.

  $userAlias = "User"
 • Pomocí tohoto příkazu můžete předat alias skupiny (groupalias) do rutiny Get-Recipient, abyste získali podrobnosti o příjemci.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Potom je třeba jméno cílového příjemce (název skupiny) předat rutině Add-RecipientPermission. Alias uživatele (useralias), kterému bude uděleno oprávnění Odeslat jako (sendas), se přiřadí k parametru -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Po provedení rutiny můžou uživatelé přejít do Outlooku nebo Outlooku na webu a odesílat e-maily jako skupina tak, že přidají e-mailovou adresu skupiny do pole Od.

Vytváření klasifikací pro skupiny Office v organizaci

Můžete vytvořit klasifikace, které uživatelé ve vaší organizaci můžou nastavit při vytváření skupiny Office 365. Můžete například uživatelům povolit, aby u vytvářených skupin nastavili klasifikaci Standardní, Tajné nebo Přísně tajné. Klasifikace skupin nejsou součástí výchozího nastavení. Aby je tedy uživatelé mohli nastavovat, budete je muset nejprve vytvořit. Pomocí Azure Active Directory PowerShellu můžete uživatele nasměrovat na pokyny týkající se používání skupin Office 365 ve vaší organizaci.

Přečtěte si článek Rutiny Azure Active Directory pro konfiguraci nastavení skupiny a podle pokynů v části Vytvoření nastavení na úrovni adresáře definujte klasifikaci pro skupiny Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Pokud chcete k jednotlivým klasifikacím přidružit popisy, můžete k jejich definování použít atribut nastavení ClassificationDescriptions.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Například:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Pokud chcete nastavit klasifikaci pro určitou skupinu, tak po spuštění výše uvedené rutiny Azure Active Directory, která nastaví klasifikaci, spusťte rutinu Set-UnifiedGroup.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Můžete také vytvořit novou skupinu s klasifikací.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Další podrobnosti o používání Exchange Online PowerShellu najdete v článku Používání PowerShellu s Exchangem Online a Připojení k Exchange Online PowerShellu.

Až budou tato nastavení povolená, vlastník skupiny bude moct vybrat klasifikaci v rozevírací nabídce v Outlooku na webu a v Outlooku a uložit ji na stránce Upravit skupinu.

Volba klasifikace skupiny Office 365

Skrytí skupin Office 365 v globálním adresáři

Můžete upřesnit, jestli se skupina Office 365 zobrazí v globálním adresáři (GAL) a v jiných seznamech organizace. Pokud máte například skupinu pro právní oddělení, kterou v adresáři nechcete zobrazovat, můžete její zobrazování v globálním adresáři zastavit. Spusťte rutinu Set-Unified Group, která skryje zobrazení skupiny v adresáři:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Povolení interním uživatelům, aby mohli posílat zprávy skupině Office 365

Pokud nechcete uživatelům z jiných organizací povolit posílání e-mailů skupině Office 365, můžete nastavení skupiny změnit. Této skupině pak budou moci posílat e-maily jenom interní uživatelé. Pokud se skupině pokusí odeslat e-mail externí uživatel, bude zamítnut.

Spusťte rutinu Set-UnifiedGroup a aktualizujte nastavení:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Přidání pokynů Než odešlete skupinám Office 365

Když odesílatel zkouší odeslat e-mail skupině Office 365, může se mu zobrazit upozornění Než odešlete.

Pokud chcete skupině přidat upozornění Než odešlete, spusťte rutinu Set-Unified Group:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Kromě upozornění Než odešlete můžete také nastavit jejich překlady, které určují další jazyky upozornění. Pokud chcete mít třeba španělský překlad, spusťte následující příkaz:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Změna zobrazovaného názvu skupiny Office 365

Zobrazovaný název určuje název skupiny Office 365. Na tento název se můžete podívat v Centru pro správu Exchange nebo na portálu pro správu Office 365. K úpravě zobrazovaného názvu skupiny nebo k přiřazení zobrazovaného názvu stávající skupině Office 365 můžete použít příkaz Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Správa fotek uživatelů ve skupinách Office 365

Název rutiny

Popis

Get-UserPhoto

Používá se k zobrazení informací o fotce uživatele přidružené k účtu. Fotky uživatele jsou uložené ve službě Active Directory.

Set-UserPhoto

Používá se k přidružení fotky uživatele k účtu. Fotky uživatele jsou uložené ve službě Active Directory.

Remove-UserPhoto

Odebrání fotky ze skupiny Office 365

Změna výchozího nastavení skupin Office 365 pro Outlook na veřejné nebo soukromé

Skupiny Office 365 v Outlooku se ve výchozím nastavení vytvářejí jako soukromé. Pokud vaše organizace chce, aby se skupiny Office 365 pro Outlook vytvářely ve výchozím nastavení jako veřejné (nebo opět jako soukromé), použijte tuto syntaxi rutiny PowerShellu:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

K nastavení na Soukromé použijte tuto syntaxi:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Ověření nastavení:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Další informace najdete v článcích o rutinách Set-OrganizationConfig a Get-OrganizationConfig.

Rutiny pro správu skupin Office 365

Pro správu skupin Office 365 jsme nedávno zpřístupnili následující rutiny. Pokud je nemůžete použít, nebylo vaše předplatné Office 365 ještě na tuhle funkci aktualizované. Podívejte se do Centra zpráv a na stránku Přehled Office 365.

Název rutiny

Popis

Get-UnifiedGroup

Tato rutina slouží k vyhledání stávajících skupin Office 365 a k zobrazení vlastností objektu skupiny.

Set-UnifiedGroup

Aktualizuje vlastnosti konkrétní skupiny Office 365.

New-UnifiedGroup

Vytvoří novou skupinu Office 365. Tato rutina nabízí minimum parametrů. K nastavení hodnot rozšířených vlastností po vytvoření nové skupiny použijte rutinu Set-UnifiedGroup.

Remove-UnifiedGroup

Odstraní stávající skupinu Office 365.

Get-UnifiedGroupLinks

Načte informace o členství a vlastnictví skupiny Office 365.

Add-UnifiedGroupLinks

Přidá do stávající skupiny Office 365 stovky nebo tisíce uživatelů.

Remove-UnifiedGroupLinks

Odebere ze stávající skupiny Office 365 její vlastníky a členy.

Další informace

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×