Správa serveru SharePoint Designer 2010

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

SharePoint Designer 2010Je výkonné webové a aplikační návrháře program pro technologie Microsoft SharePoint 2010. Aplikace SharePoint Designer slouží k vytvoření a přizpůsobení zdroje dat, zobrazení a formulářů, pracovní postupy, vzorové stránky a další. Při provádění společně, můžete vytvořit skutečné obchodní řešení na platformě SharePoint.

Zatímco většina toto vlastní nastavení má vliv pouze na webu, které byly upraveny, jsou některé oblasti úprav, které mohou ovlivnit a potenciálně přerušení jiných webů služby SharePoint. Kromě toho je možné přizpůsobit stránky způsobem ovlivnit výkon serveru se službou SharePoint 2010 a údržby. Všechny to může způsobit více práce pro správce služby SharePoint, a proto mnoho správců služby SharePoint chcete zcela zakázat tuto úroveň možností vlastního nastavení.

Z tohoto důvodu zahrnuje SharePoint 2010 SharePoint Designer nastavení stránky, které můžete použít ke správě způsobu SharePoint Designer 2010se používá ve vaší organizaci. Můžete použít toto nastavení na úrovni webové aplikace pro všechny správce kolekce webů nebo na úrovni kolekce webů pro všechny návrhářů a vlastníků.

Tento článek popisuje nastavení a jak je lze použít ke správě SharePoint Designer 2010.

V tomto článku:

Proč správu služby SharePoint Designer 2010?

Odpojení stránek z jejich definici webu

Úprava stránky předlohy a rozložení stránek

Úpravy souborů ve struktuře webového serveru adresu URL

Stránky nastavení aplikace SharePoint Designer

Centrální správa

Správa kolekce webů

Úplně zakázat aplikace SharePoint Designer

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Zabránit stránek je odpojen.

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Zakázání stránek předlohy a rozložení stránek

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Zakázání strukturu webového serveru adresu URL

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Další kroky

Proč správu služby SharePoint Designer 2010?

Pokud upravíte pomocí prohlížeče web služby SharePoint, změny mají vliv pouze na vašem webu a mají málo na žádný dopad na server jako celek. V aplikaci SharePoint Designer můžete provést tuto stejnou úroveň možností vlastního nastavení a kromě toho můžete upravovat soubory, které potenciálně mohou ovlivnit jiné weby, stejně jako na výkon nebo údržbu serveru se službou SharePoint.

Zde jsou tři hlavní oblasti s možností vlastního nastavení v aplikaci SharePoint Designer, které mohou způsobit problémy na jiné weby nebo na serveru.

Odpojení stránek z jejich definici webu

Definice webu je skupina souborů uložených na serveru pro všechny nové weby a šablon, které jsou vytvořeny ve službě SharePoint. Pro každý server poskytují předem seznamů, webových částí, navigačních panelů, funkce, a podobně. Zvláště důležité při příštím provedení údržby celého serveru, například inovaci serveru, použití řešení upgrade nebo vlastní cvičení se stane roli z definice webu. Pouze se aktualizuje podle definice webu, ale jsou aktualizovány všechny stránky s ním spojené, které udržuje, je konzistentní a snadno spravovatelné.

Note Tyto stránky jsou označované jako "bitové stránek". Další informace týkající se definice webu, šablony webů a zástupných položek v článku na webu MSDN Site Definitions and Configurations.

Pokud upravíte web služby SharePoint v prohlížeči, tento vztah je zachována. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer, ale máte možnost provést rozšířené úpravy, které lze odpojit stránek z jejich definici příslušného webu. Pokud to uděláte, přizpůsobené stránky přepisuje obsah pocházející z definice webu a tím se vytvoří při příštím upgradu nebo na serveru provádět běžnou údržbu problémy.

Z tohoto důvodu mohou správci serveru SharePoint zbytečně zabránit uživatelům v přizpůsobení stránky, tak ve své organizaci.

Úprava stránky předlohy a rozložení stránek

Stránky předlohy a rozložení stránek jsou návrh výkonné funkce, protože umožňují definovat vzhled webu na jednom místě a poté znovu použít tento návrh webu nebo pro více webů služby SharePoint. Stránky předlohy poskytují globální rozložení webu, řízení objektů, jako jsou například navigace, přihlašovací odkaz a nabídka Akce webu. Rozložení stránek řídit uspořádání objektů na stránce publikování. Je-li používány společně, organizace můžete efektivně spravovat celkový vzhled celé organizace tak, aby se odráží značku společnosti.

Pokud je na druhé straně, všichni uživatelé mohou upravit tyto stránky, vystavujete se nebezpečí zavádění více návrhů, které neodpovídají společnosti vzhled. Protože to poškozuje účelem této funkce, správců služby SharePoint může být výhodnější, pouze více uživatelů upravit stránky předlohy a rozložení stránek v aplikaci SharePoint Designer.

Vedle se kolem propagace značky a provedení správců služby SharePoint vhodné zakázat vzorové stránky v případě, že uživatelé měnit nebo odstranit oblasti obsahu ve stránce předlohy, které jsou nezbytné pro vykreslení obsahu na webu a všechny sítě pomocí stejné stránce předlohy.

Úpravy souborů ve struktuře webového serveru adresu URL

V aplikaci SharePoint Designer když klepnete na možnost všechny soubory v navigačním podokně, máte přístup ke všem souborům v hierarchii webů nebo strukturu webového serveru adresu URL. Zobrazí každé zobrazení, formuláře, šablony dokumentu, podporu souboru a tak dále. Úplné zobrazení vašeho webu může být užitečné při správě určitých objektů na webu nebo v případě, že něco dostane nesprávné Poradce při potížích webu.

Ve stejnou dobu riskujete, změna nebo odstranění souboru, který je požadován server, který by mohla přerušit nakonec webu. Například můžete nemusí rozpoznat výchozí zobrazení seznamu, šabloně formuláře seznamu nebo soubor motivu při zobrazení v tomto kontextu.

Z tohoto důvodu vhodnější správců služby SharePoint, aby uživatelé jednoduše nemají přístup k hierarchii webů při práci v aplikaci SharePoint Designer.

Začátek stránky

Stránky nastavení aplikace SharePoint Designer

Chcete-li spravovat jak SharePoint Designer 2010se používá ve vaší organizaci, můžete použít jednu ze dvou stránek nastavení SharePoint Designer:

 • Centrální správa >Nastavení aplikace SharePoint Designer

 • Správa kolekce webů >Nastavení aplikace SharePoint Designer

Obě stránky lze použít k povolení nebo zakázání aplikace SharePoint Designer a jeho možnosti pro odpojení stránek úpravy stránky předlohy a rozložení stránek a úpravy souborů ve struktuře webového serveru adresu URL. Hlavní rozdíl je, že v Centru pro správu, nastavení platí pro správce kolekce webů na úrovni webové aplikace \endash a na stránky správy kolekce webů, vztahují se na návrháře a vlastníci na úrovni kolekce webů.

Začátek stránky

Centrální správa

Pomocí stránky nastavení SharePoint Designer v centrální správě SharePoint Designer na úrovni webové aplikace, včetně všech kolekcí webů ve webové aplikaci pro správu. Správci kolekce webů a všem uživatelům webové aplikace, platí toto nastavení.

Nastavení

Definice

Vybrat webovou aplikaci

Vybere webovou aplikaci, ve kterém bude použito nastavení aplikace SharePoint Designer.

Povolit aplikaci SharePoint Designer

Povolí nebo zakáže aplikace SharePoint Designer pro webovou aplikaci a všech jejích kolekcí webů.
Note Pokud políčko není zaškrtnuto, uživatelé stále zobrazena tlačítka aplikace SharePoint Designer v prohlížeči, ale po klepnutí na ně, dostanou se zpráva informující, že aplikace SharePoint Designer není povolena na serveru.

Povolit Detaching stránky z definice webu

Povolí nebo zakáže možnost odpojit stránky na definici webu.Pokud políčko není zaškrtnuto, SharePoint Designer umožňuje pouze úpravy stránek v normálním režimu. Úpravy souboru v rozšířeném režimu je zakázána.
Note Toto nastavení se nevztahuje na stránky, které již byly odpojit a také nové prázdné stránky ASPX nebo HTML stránky vytvořené uživatelem.

Povolit vlastní stránky předlohy a rozložení stránek

Povolí nebo zakáže možnost Upravit stránky předlohy a rozložení stránek.

Pokud políčko není zaškrtnuto, SharePoint Designer nebude zobrazovat stránky předlohy a rozložení stránek v navigačním podokně.
Note Rozložení stránky také vyžadovat publikování na serveru povolena, pokud jste jste jej zde povoleno, ale web není web publikování, stále nezobrazí možnost rozložení stránek v navigačním podokně.

Povolení, správa z struktura adresu URL webového serveru

Povolí nebo zakáže možnost zobrazit a upravovat soubory ve struktuře adresu URL webu.

Pokud nezaškrtnuté, nezobrazí aplikace SharePoint Designer možnost Všechny soubory v navigačním podokně.

Začátek stránky

Správa kolekce webů

Pomocí aplikace SharePoint Designer nastavení na stránce Správa kolekce webů můžete spravovat aplikace SharePoint Designer na úrovni kolekce webů, která zahrnuje všechny weby v kolekci. Nastavení platí pro vlastníky webu a Návrháři však není správci kolekce webů.

Note Služby SharePoint, pouze Návrháři skupiny a nad můžete otevřít weby služby SharePoint v SharePoint Designer 2010. Jako takové nejsou ovlivněny všechny ostatní skupiny přispěvatelů a čtenáři, tato nastavení .

Nastavení

Definice

Povolit aplikaci SharePoint Designer

Povolí nebo zakáže aplikace SharePoint Designer pro kolekci webů a všechny weby. Note Pokud políčko není zaškrtnuto, uživatelé stále zobrazena tlačítka aplikace SharePoint Designer v prohlížeči, ale po klepnutí na ně, dostanou se zpráva informující, že aplikace SharePoint Designer není povolena na serveru.

Povolit Detaching stránky z definice webu

Povolí nebo zakáže možnost odpojit stránky na definici webu.Pokud políčko není zaškrtnuto, SharePoint Designer umožňuje pouze úpravy stránek v normálním režimu. Úpravy souboru v rozšířeném režimu je zakázána.
Note Toto nastavení se nevztahuje na stránky, které již byly odpojit a také nové prázdné stránky ASPX nebo HTML stránky vytvořené uživatelem.

Povolit vlastní stránky předlohy a rozložení stránek

Povolí nebo zakáže možnost Upravit stránky předlohy a rozložení stránek.

Pokud políčko není zaškrtnuto, SharePoint Designer nebude zobrazovat stránky předlohy a rozložení stránek v navigačním podokně.
Note Rozložení stránky také vyžadovat publikování na serveru povolena, pokud jste jste jej zde povoleno, ale web není web publikování, stále nezobrazí možnost rozložení stránek v navigačním podokně.

Povolení, správa z struktura adresu URL webového serveru

Povolí nebo zakáže možnost zobrazit a upravovat soubory ve struktuře adresu URL webu. Pokud nezaškrtnuté, nezobrazí aplikace SharePoint Designer možnost Všechny soubory v navigačním podokně.

Začátek stránky

Úplně zakázat aplikace SharePoint Designer

SharePoint Designer 2010je povolena ve výchozím nastavení pro každý web služby SharePoint. Chcete-li zakázat SharePoint Designer 2010na těchto webech, proveďte jednu z následujících kroků.

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Zakáže aplikace SharePoint Designer pro správce kolekce webů a jako výsledek, všichni uživatelé, webové aplikace a jejich kolekce webů.

 1. Přihlaste se k Centrální správě .
  Note Další informace o přístupu k centrální správě naleznete v tématu nápovědy Centra pro správu.

 2. V levém navigačním klepněte na položku Obecné nastavení aplikace .

 3. Na stránce Obecné nastavení aplikace klepněte na tlačítko Nastavení konfigurace aplikace SharePoint Designer .

 4. Chcete-li změnit webovou aplikaci, ve které chcete použít nastavení, klepněte na aktuálně vybranou aplikaci a zvolte Změnit webovou aplikaci . Klepněte v dialogovém okně Vybrat webovou aplikaci klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

 5. Na stránce Nastavení služby SharePoint Designer zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aplikaci SharePoint Designer .

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Zakáže aplikace SharePoint Designer pro návrháře a vlastníků kolekce webů a všechny weby.

 1. Přejděte do kolekce webů (nejvyšší úrovně web na serveru), které chcete zakázat aplikace SharePoint Designer.

 2. Klepněte na možnost Akce webu a zvolte Nastavení webu .

 3. V části Správa kolekce webů klepněte na položku SharePoint Designer Settings .

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka první pole Povolit aplikaci SharePoint Designer .

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Note Po provedení těchto kroků u živatelé stále zobrazí tlačítka aplikace SharePoint Designer služby SharePoint. Je-li, klepněte na jedno z tlačítek, zobrazí se zpráva informující, že web byl nakonfigurován tak, aby nepovoloval úpravy pomocí aplikace SharePoint Designer. Při prvním uživatelé mohou přesto nainstalovat aplikace SharePoint Designer, ale nebudou moci použít k otevření webu.

Začátek stránky

Zabránit stránek je odpojen.

V případě, že uživatelé mají možnost Odpojit stránek při jejich přizpůsobit, existuje riziko, že tyto stránky nebude zahrnuta v budoucích údržby webu a upgradů řešení inovace serverů. Důvodem je skutečnost, že vlastní stránky se přepíše obsah pocházející z definice webu. Je-li zabránit uživatelům v detaching stránky, pouze umožní upravovat stránky v normálním režimu, není rozšířený režim v aplikaci SharePoint Designer.

V normálním režimu mohou uživatelé upravovat pouze obsah v zóně webových částí. Veškerý obsah mimo této zóny je zakázáno, podobné úpravy v prohlížeči. Tím je zajištěno bezpečné prostředí, kde nemůže být odpojen stránky z definice webu, jejich úpravy stránky.

Proveďte jednu z následujících kroků zabráníte stránky jsou v aplikaci SharePoint Designer odpojen.

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Díky Správci kolekce webů, a proto všem uživatelům, odpojení stránek ve webové aplikaci a její kolekce webů pomocí aplikace SharePoint Designer.

 1. Přihlaste se k Centrální správě .
  Note Další informace o přístupu k centrální správě naleznete v tématu nápovědy Centra pro správu.

 2. V levém navigačním klepněte na položku Obecné nastavení aplikace .

 3. Na stránce Obecné nastavení aplikace klepněte na tlačítko Nastavení konfigurace aplikace SharePoint Designer .

 4. Chcete-li změnit webovou aplikaci, ve které chcete použít nastavení, klepněte na aktuálně vybranou aplikaci a zvolte Změnit webovou aplikaci . Klepněte v dialogovém okně Vybrat webovou aplikaci klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

 5. Na stránce Nastavení služby SharePoint Designer zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aplikaci SharePoint Designer .

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Tím zabráníte návrhářů a vlastníci odpojení stránek v kolekci webů a všech jejích webů pomocí aplikace SharePoint Designer.

 1. Přejděte do kolekce webů (nejvyšší úrovně web na serveru), ve které chcete zakázat stránku předlohy a upravovat rozložení stránky.

 2. Klepněte na možnost Akce webu a zvolte Nastavení webu .

 3. V části Správa kolekce webů klepněte na položku SharePoint Designer Settings .

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit odpojení stránek z definice webu .

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zakázání stránek předlohy a rozložení stránek

V případě, že uživatelé mají přístup ke stránkám předlohy a rozložení stránek, existuje riziko, při jejich přizpůsobení těchto souborů, že bude změna a potenciálně přerušit rozložení jiného webu. Důvodem je skutečnost, že stránky předlohy a rozložení stránek jsou určeny k ovládání vzhledu mnoho stránek a webů v jednom souboru. Tento přístup lze zakázat a skryje obou stránek předlohy a rozložení stránek v aplikaci SharePoint Designer.

Proveďte jednu z následujících kroků zakažte stránky předlohy a rozložení stránek v aplikaci SharePoint Designer.

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Díky Správci kolekce webů, a tedy všech uživatelů, úpravy vzorové stránky a stránky rozložení pro webovou aplikaci a její kolekce webů pomocí aplikace SharePoint Designer.

 1. Přihlaste se k Centrální správě .
  Note Další informace o přístupu k centrální správě naleznete v tématu nápovědy Centra pro správu.

 2. V levém navigačním klepněte na položku Obecné nastavení aplikace .

 3. Na stránce Obecné nastavení aplikace klepněte na tlačítko Nastavení konfigurace aplikace SharePoint Designer .

 4. Chcete-li změnit webovou aplikaci, ve které chcete použít nastavení, klepněte na aktuálně vybranou aplikaci a zvolte Změnit webovou aplikaci . Klepněte v dialogovém okně Vybrat webovou aplikaci klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

 5. Na stránce Nastavení služby SharePoint Designer zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aplikaci SharePoint Designer .

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Tím zabráníte návrhářů a vlastníci úpravy stránky předlohy a rozložení stránky pro kolekci webů a všech jejích webů pomocí aplikace SharePoint Designer.

 1. Přejděte do kolekce webů (nejvyšší úrovně web na serveru), ve které chcete zakázat stránku předlohy a upravovat rozložení stránky.

 2. Klepněte na možnost Akce webu a zvolte Nastavení webu .

 3. V části Správa kolekce webů klepněte na položku SharePoint Designer Settings .

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy stránky předlohy a rozložení stránek .

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Note Rozložení stránky se zobrazí pouze v aplikaci SharePoint Designer, jste na serveru povoleno a je na serveru s povoleným publikováním SharePoint web. Pokud jste je povolili, ale stále nejsou zobrazeny v aplikaci SharePoint Designer, je možné, že úpravách a e povolené sit bez publikování.

Začátek stránky

Zakázání strukturu webového serveru adresu URL

V případě, že uživatelé mají přístup ke struktuře webového serveru adresu URL, existuje riziko, že bude-li neúmyslně změnit nebo odstranit soubor šablony, pomocný soubor, nebo jiný soubor na webu služby SharePoint požadované správnou funkci. Je-li zakázat přístup k hierarchii webů, která skryje možnost všechny soubory v aplikaci SharePoint Designer.

Note Pro uživatele, který chcete uložit obrázky, skripty a další soubory na serveru v případě, že struktura adresy URL je zakázán používají datové zdroje na webu knihovny .

Proveďte jednu z následujících kroků zakažte struktura adresy URL v aplikaci SharePoint Designer.

Pro správce kolekce webů na webovou aplikaci

Díky Správci kolekce webů, a proto všem uživatelům v přístupu k serveru URL struktury pro webovou aplikaci a její kolekce webů pomocí aplikace SharePoint Designer.

 1. Přihlaste se k Centrální správě .
  Note Další informace o přístupu k centrální správě naleznete v tématu nápovědy Centra pro správu.

 2. V levém navigačním klepněte na položku Obecné nastavení aplikace .

 3. Na stránce Obecné nastavení aplikace klepněte na tlačítko Nastavení konfigurace aplikace SharePoint Designer .

 4. Chcete-li změnit webovou aplikaci, ve které chcete použít nastavení, klepněte na aktuálně vybranou aplikaci a zvolte Změnit webovou aplikaci . Klepněte v dialogovém okně Vybrat webovou aplikaci klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

 5. Na stránce Nastavení služby SharePoint Designer zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aplikaci SharePoint Designer .

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Pro návrháře a vlastníků kolekce webů

Tím zabráníte návrhářů a vlastníci přístup ke struktuře serveru adresu URL kolekce webů a všech jejích webů pomocí aplikace SharePoint Designer.

 1. Přejděte do kolekce webů (nejvyšší úrovně web na serveru), ve které chcete zakázat stránku předlohy a upravovat rozložení stránky.

 2. Klepněte na možnost Akce webu a zvolte Nastavení webu .

 3. V části Správa kolekce webů klepněte na položku SharePoint Designer Settings .

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit Správa ze struktury pro adresu URL webového serveru .

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Další kroky

Jednou jste zjistili vytvoření SharePoint Designer 2010že k dispozici ve vaší organizaci mohou být v dalším kroku přidat nebo odebrat jednotlivé uživatele a ze skupiny Správci kolekce webů, skupině Správci a vlastníci skupiny.

Další informace v článku \ldblquote skupin SharePoint Správa \rdblquote SharePoint Server 2010Nápověda.

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×