Správa schématu vyhledávání v SharePointu Online

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Co můžete vyhledávat, jak můžete hledat a jak předkládat výsledky hledání webů ovládacích prvků schématu vyhledávání. Změnou schématu vyhledávání můžete přizpůsobit vyhledávání v SharePoint Online.

O schématu vyhledávání

Když uživatel hledá obsahu na webech SharePoint, hledání jenom najde co je do indexu vyhledávánía pouze zobrazuje výsledky, které má uživatel oprávnění k zobrazení.

Hledání zjišťuje informace o procházení položek na vašem webu. Zjištěnou obsahu a metadatech se označují jako Vlastnosti položky. Schéma vyhledávání obsahuje seznam procházené vlastnosti , která vám pomůže účinku prohledávacího modulu rozhodnout, jaký obsah a metadata extrahovat.

Ne všechny procházeného obsahu nebo metadat je vhodné mít v indexu vyhledávání, aby schématu vyhledávání obsahuje seznam užitečné typů obsahu a metadatech s názvem spravované vlastnosti. Index obsahuje pouze obsah a metadata ze spravované vlastnosti. Užitečné metadat pro index příklady autora a název dokumentu.

Hledání je součástí relevantní procházených vlastností namapovaných na spravované vlastnosti. Například procházené vlastnosti týkající se vytváření mapování na spravované vlastnosti související s Autor. Pokud chcete přidat na spravovanou vlastnost, musí mapování na procházené vlastnosti, které chcete dostat obsahu do indexu. Po má byla procházet web, knihovnu nebo seznam, uživatelé můžete vyhledávat obsah a metadata novými a upravenými spravované vlastnosti. Další informace naleznete v tématu Představení schéma vyhledávání pro službu SharePoint .

Každý spravovanou vlastnost má nastavení, která zjistit, jak můžou uživatelé vyhledávat obsah spravované vlastnosti a zobrazení obsahu ve výsledcích hledání.

Můžete vytvořit nové, vlastní spravovaných vlastností, ale tyto může obsahovat pouze text nebo Ano/Ne. Pokud potřebujete další typy obsahu ve vaší vlastní spravované vlastnosti a potom použijte jeden z nepoužité, předdefinované spravované vlastnosti, jakým vyhledávání získáváte. Tyto spravované vlastnosti mohou obsahovat informace v celé číslo, desetinná, datum a čas, dvojité přesnost plovoucí nebo binárním formátu. Můžete "přejmenovat" tyto nepoužívané spravované vlastnosti pomocí nastavení alias.

Předdefinované spravovaných vlastností můžete změnit jejich mapování na procházené vlastnosti, ale jenom nastavení, které můžete změnit je alias.

Definování obsah, který uživatelé mohou prohledávat a výsledky pro

Pokud jste nastavili spravované vlastnosti pro vyhledávání, obsah přidávají do indexu. To znamená, že jednoduchého dotazu pro "Miklus" vrátí položky, které obsahují slovo "Miklus" i položky, jejíž vlastnosti "author" obsahuje "Miklus". Pokud chcete uživatelům povolit provádění vyhledejte"pouze položky, které mají tento určitého autora", nastavte vlastnost Autor, která má být jako dotazovatelné. Potom zobrazíte jenom položky, které mají Autor s názvem Novák uživatelé mohou zadat dotaz pro "Autor: Miklus".

Pokud chcete zabránit, aby obsah spravované vlastnosti zobrazující se ve výsledcích hledání, můžete zakázat získat nastavení spravované vlastnosti.

Pokud nechcete, aby mohli anonymní uživatelé zobrazit informace v spravované vlastnosti, například kteří vytvořila položky, zakážete "Bezpečných pro anonymní" nastavení spravované vlastnosti.

Získání lepších výsledků při vyhledávání, když máte vícejazyčné obsahu a metadatech se speciálními znaky

Při hledání indexy obsahu nebo při zpracování dotazů, rozdělí toku textu na menší části například slov, vět, symboly nebo jiné smysluplné prvky. Následující části se označují jako tokeny. Při zadávání dotazu, hledání pokusí se najít tokeny v rejstříku, která odpovídají tokeny dotaz.

Pro většinu jazyků hledání změní text na malá písmena, odebere diakritická znaménka, nahradí speciální znaky, například interpunkci, mezery a potom konce na prázdné znaky.

Rozdělení na mezer funguje pro určitý jazyk, třeba angličtina, ale není tak i u východoasijských jazyků. Řekněme, že máte obsahující datové listy produktů v angličtině čínština i knihovna dokumentů. Každý list obsahuje identifikátor produktu než alfanumerické znaky, například "11.132 84 115 #4". Při hledání zpracování datového listu, ho rozpozná jazyk a tokenizes všechno, co v něm podle nastaveného jazyka. Ano identifikátor produktu v čínských datový list je tokenizovaný jako kdybyste je čínštinu text, a v anglické dat listu identifikátor produkt je tokenizovaný jako kdyby to byl v anglickém textu. Při hledání identifikátor produktu search tokenizes jejich dotazu podle jazykového nastavení webu služby SharePoint jsou umístěné na. Pokud na web je nastavena na angličtina a uživatel hledá identifikátor produktu byl tokenizovaný jako čínštinu text, nemusí shodovat tokeny a uživatelé najděte žádné výsledky.

To, jak je můžete vylepšit výsledky pro uživatele: při hledání procházení datového listu, extrahuje identifikátor produktu. Mapování procházených vlastností produktu na Nová spravovaná vlastnost "Idproduktu". Povolení jazyka neutrální Tokenizace "Idproduktu" spravované vlastnosti a sdělte uživatelům vyhledávat produktu identifikátory proti "Idproduktu" spravované vlastnosti takto: Idproduktu: "11.132-8". Vzhledem k tomu, že jste povolili neutrální Tokenizace jazyk pro "Idproduktu", hledání používá neutrální Tokenizace jazyk pro dotaz a odpovídající výsledky hledání dotazu.

Získání lepších výsledků při vyhledávání obsahujících metadat se speciálními znaky

Na pomoc uživatelům při hledání v spravovaných vlastností, které obsahují metadatům jiné než alfanumerické znaky získání lepších výsledků při vyhledávání, můžete povolit nastavení jemnější Tokenizace spravované vlastnosti.

Podívejme se na příklad s knihovnou datový list produktu znovu.

Uživatelé, kteří radši rychle zadat dotaz a potom vyhledejte výsledky hledání v datovém listu hledají, obvykle zadávat dotazy jako Idproduktu: "132 884". Protože hledání rozdělí obsah pro index vyhledávání na menší části než pro dotazy, nemusí hledání najít odpovídající položky pro tyto dotazy. Pokud dotaz je tokenizovaný lepších, je pravděpodobnost, že jsou shody mezi tokeny do indexu vyhledávání a v dotazu. Uživatele můžete taky dotaz na druhé jméno nebo příjmení součástí produktu.

Uživatelé, kteří vyhledávat v datovém listu a očekávat jenom výsledky, které odpovídají identifikátor plnou verzi produktu obvykle psát dotazy jako Idproduktu: "11.132 884 115 #4". Lepší Tokenizace dotaz není zkontrolujte rozdíl pro tyto dotazy.

Určení názvu zobrazit ve výsledcích

Jedné procházené vlastnosti možné namapovat na více spravované vlastnosti. Nebo více procházené vlastnosti možné namapovat jednu spravovanou vlastnost pro ukázkové "Redaktor" a "Autor" procházené vlastnosti možné namapovat ", vytvářet" spravované vlastnosti.

Například dokument v knihovně můžete mít SharePoint název, nadpis v metadatech souboru a obsah může obsahovat název zformátovaného ve stylu "Název". Vše Toto jsou namapované na "Název" spravovaná vlastnost. Je název z procházenou vlastnost, která je nejvyšší v seznamu mapování, který má hodnotu, která je součástí indexu.

Automaticky generované spravované vlastnosti

Některé spravované vlastnosti se vytvářejí automaticky. Příklad při přidání sloupce webu do Sharepointové knihovny nebo seznamu. Při hledání procházení seznamu automaticky vygeneruje procházených a spravovaných vlastnosti pro sloupec webu a mapování mezi nimi. Jiný příklad je při procházení metadat najde v dokumentu, které jste nahráli na SharePoint. Pokud již není mapování na spravované vlastnosti, které metadata, například "Název" hledání generuje spravované vlastnosti. Typ procházených vlastností určuje nastavení automaticky generované spravované vlastnosti.

Schéma vyhledávání zobrazuje název automaticky generované spravované vlastnosti a jejich mapování na procházené vlastnosti v šedá ve schématu vyhledávání. Schéma vyhledávání není podržte nastavení spravovaných automaticky generované spravované vlastnosti. Nastavení existují, ale máte skryté z schéma vyhledávání. Mapování můžete přidat další spravované vlastnosti procházených vlastností, ale -li změnit další nastavení, přepsat (skryté) nastavení a automaticky generované spravované vlastnosti se převede na běžný spravované vlastnosti. Pokud chcete-li změnit automaticky generované spravovanou vlastnost, zkontrolujte všechna nastavení opatrně, stejně jako při vytváření nové vlastnosti ručně.

Pokud chcete používat spravované vlastnosti k upřesnění na stránce výsledků hledání, použijte nastavení seřaditelné. Toto nastavení je pouze dostupné předdefinované spravovaných vlastností. Pokud je potřeba použít nové spravované vlastnosti nebo automaticky generované spravované vlastnosti k upřesnění přejmenovat existující, nepoužívané spravované vlastnosti, (to znamená seřaditelné) pomocí alias. K tomuto účelu jsou k dispozici několik spravované vlastnosti. Mají názvy například "RefinableString00" a "RefinableDate19."

Například vytvořit nový sloupec webu s názvem "NewColors" a chcete uživatelům povolit používat "NewColors" jako jednu z možností, když budou upřesnění výsledků hledání. Ve schématu vyhledávání vyberte nepoužívané spravované vlastnosti, například "RefinableString00" a přejmenujte vlastnost na hodnotu "NewColors" pomocí nastavení Alias. Potom mapování toto nové spravované vlastnosti na příslušné procházené vlastnosti.

Obvykle nebudete muset změnit výchozí schéma vyhledávání klienta, pokud chcete vytvořit rozšířené nebo přizpůsobeného vyhledávání setkat i v případě.

Schéma vyhledávání můžete změnit pro celého klienta nebo jenom pro konkrétní kolekci webů. Schéma vyhledávání pro kolekci webů je založené na schématu vyhledávání pro klienta, a proto obvykle provedete změny nejprve na úrovni klienta a potom na úrovni kolekce webů. Všechny změny provedené u kolekce webů se použijí jenom u dané kolekce webů.

Změna spravovaných vlastností nebo přidat nové, změny se projeví pouze po obsah znovu procházených. SharePoint Online procházení se stane v automaticky v závislosti na plán definovaný procházení.

Po přidání nové vlastnosti do seznamu nebo knihovně nebo pokud jste změnili vlastnosti, které se používají v seznamu nebo knihovny, má vyhledávání znovu projděte obsah před vaše změny se projeví v indexu vyhledávání. Vzhledem k tomu, že vaše změny ve schématu vyhledávání a ne skutečné webu, hledání nebude znovu projděte automaticky do seznamu nebo knihovně. Abyste měli jistotu, že jsou procházených provedené změny, můžete konkrétně požádat o přeindexování seznamu nebo knihovny. Až to uděláte, bude obsah seznamu nebo knihovny znovu procházených tak, že můžete začít používat vaší nové spravované vlastnosti v dotazech, pravidla dotazu a šablon zobrazení.

Začátek stránky

Delve používá spravované vlastnosti dotazování Office graphu a zobrazíte obsahu karty v Delve. Například zobrazí se spravované vlastnosti jako autor, název souboru, ModifiedBy a LastModifiedTime na kartách obsahu Delve.

Všechny dokumenty, které uživatel může prohlížet nebo upravovat v Office 365, může zobrazit také v Delve. Delve nezmění všechna oprávnění a uživatelé uvidí jenom dokumenty, které už máte přístup. V některých případech však můžete do dokumentu v nezobrazovaly Delve.

Chcete-li skrýt dokumentu z Delve můžete HideFromDelve spravované vlastnosti. Můžete mít uložení dokumentu ve Office 365 a lidi můžete pořád najít při hledání - ho právě se v neobjeví Delve už. Zobrazit, Skrýt dokumenty v Delvu.

Další informace o Delve najdete v tématu Office Delve pro správce Office 365

Poznámka:  V SharePointu Online nejsou k dispozici všechny možnosti.

Když v SharePointu Online vytvoříte novou spravovanou vlastnost, bude mít určitá omezení. Například může být jenom typu Text nebo Ano/Ne a nebude možné jí řadit nebo upřesnit.

Pokud potřebujete vlastnost jiný typ, nebo který obsahuje různou charakteristikou než jaké máte možnosti, postupujte podle pokynů v části Vytvoření spravované vlastnosti přejmenováním stávající mezipaměti.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání pro klienta nebo kolekce webů:

  Přejděte na stránku schéma vyhledávání klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Přejděte na stránku schéma vyhledávání pro kolekci webů

  1. Na svém webu přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Klikněte na spravované vlastnosti.

 3. Na stránce Spravované vlastnosti klikněte na Nová spravovaná vlastnost.

 4. do pole název vlastnosti v části název a popis zadejte název nové spravované vlastnosti. Pokud chcete, zadejte popis.

 5. V části Typ vyberte jednu z možností, které jsou u vlastnosti dostupné:

  • Ano/Ne

  • Text

 6. V části Hlavní vlastnosti vyberte jednu nebo několik dostupných možností.

 7. V části Mapování na procházené vlastnosti klikněte na Přidat mapování.

 8. V dialogu Výběr procházené vlastnosti vyberte procházenou vlastnost, kterou chcete namapovat na spravovanou vlastnost, a potom klikněte na OK. Pokud chcete na jednu spravovanou vlastnost namapovat víc procházených vlastností, opakujte tenhle krok.

 9. V části Mapování na procházené vlastnosti zadejte, jestli chcete zahrnout:

  • Veškerý obsah ze všech procházených vlastností namapovaných na danou spravovanou vlastnost

  • Obsah z první procházené vlastnosti, která obsahuje hodnotu, a (volitelně) v jakém pořadí

 10. Klikněte na OK.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů

  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Na stránce spravované vlastnosti vyhledejte nepoužívané spravované vlastnosti. Podle nepoužité, jsme znamená, že vlastnost není namapované na procházené vlastnosti: ve sloupci Namapované procházené vlastnosti jsou prázdné. Viz tabulka výchozí nepoužívané spravované vlastnosti další podrobnosti.

  Důležité informace: Pokud chcete mít později možnost používat vlastnost k upřesnění, vyberte spravovanou vlastnost s označením Upřesnit.

 3. Najeďte myší na spravovanou vlastnost, klikněte na šipku a potom klikněte na Upravit/mapovat vlastnost.

 4. Na stránce Upravit spravovanou vlastnost v části Hlavní vlastnosti a oddílu Alias zadejte do pole Alias nový název vlastnosti.

 5. V části Mapování na procházené vlastnosti klikněte na Přidat mapování.

 6. Na stránce Výběr procházené vlastnosti vyberte procházenou vlastnost, kterou chcete namapovat na spravovanou vlastnost, a klikněte na OK. Pokud chcete na danou spravovanou vlastnost namapovat víc procházených vlastností, opakujte tenhle krok.

 7. Klikněte na OK.

  Důležité informace: Po vytvoření nové spravované vlastnosti tímto způsobem, knihovnu nebo seznam, použije zpřesnění hledání musí být znovu procházených a znovu indexované vlastnost se zobrazí jako jednu z možností v konfiguraci upřesnění. V tématu zadání požadavku na přeindexování seznamu nebo knihovny dokumentů.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů

  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Na kartě Spravované vlastnosti jsou zobrazené všechny spravované vlastnosti, jejich nastavení a procházené vlastnosti, na které jsou namapované.

 3. Pokud chcete zobrazit procházené vlastnosti a spravované vlastnosti, na které jsou namapované, klikněte na Procházené vlastnosti.

 4. Kategorie procházených vlastností zobrazíte kliknutím na Kategorie.

Poznámka:  V SharePointu Online nejsou k dispozici všechny možnosti.

Úpravy spravované vlastnosti

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů

  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Vyhledejte spravovanou vlastnost, kterou chcete upravit ve sloupci Název vlastnosti na kartě Spravované vlastnosti nebo zadejte název do pole Filtr.

 3. Najeďte myší na spravovanou vlastnost v seznamu, klikněte na šipku a potom klikněte na Upravit/mapovat vlastnost.

 4. Úprava nastavení na stránce Upravit spravovanou vlastnost a potom klikněte na OK.

 1. Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na stránku schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů

  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Na kartě Spravované vlastnosti vyhledejte spravovanou vlastnost, kterou chcete odstranit, nebo zadejte její název do pole Filtr.

 3. Najeďte myší na spravovanou vlastnost, kterou chcete odstranit, klikněte na šipku, a potom klikněte na Odstranit.

 4. Klikněte na OK.

  Důležité informace: Když odstraníte spravovanou vlastnost:

  • Uživatelé nemůžou danou vlastnost vyhledávat.

  • Pravidlo dotazu využívající danou vlastnost přestane fungovat.

  • Vlastní webová část využívající danou vlastnost přestane fungovat.

 1. Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů

  1. Na webu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Klikněte na Procházené vlastnosti.

 3. Na stránce Procházené vlastnosti vyhledejte procházenou vlastnost, kterou chcete namapovat na spravovanou vlastnost, nebo zadejte její název do pole Procházené vlastnosti v části Filtry.

 4. Najeďte myší na procházenou vlastnost, kterou chcete mapovat, klikněte na šipku, a potom klikněte na Upravit/mapovat vlastnost.

 5. Na stránce Upravit procházenou vlastnost klikněte v oddílu Mapování na spravované vlastnosti na Přidat mapování.

 6. V dialogu Výběr spravované vlastnosti vyberte spravovanou vlastnost, kterou chcete namapovat na procházenou vlastnost, a potom klikněte na OK. Pokud chcete na danou procházenou vlastnost namapovat víc spravovaných vlastností, opakujte tenhle krok.

 7. V části Zahrnout do fulltextového indexu zaškrtněte políčko, pokud chcete zahrnout obsah dané procházené vlastnosti do fulltextového indexu.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 1. Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro klienta

  1. Přihlaste se k Office 365.

  2. Klikněte na Správce a potom klikněte na SharePoint. Teď jste v Centru pro správu Sharepointu.

  3. Klikněte na Hledat a potom na stránce správy vyhledávání klikněte na Spravovat schéma vyhledávání.

  Chcete-li přejít na schéma vyhledávání:

  Pro kolekci webů

  1. Na webu klikněte na Nastavení a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. V části Správa kolekce webů klikněte na schéma vyhledávání.

 2. Klikněte na Kategorie.

 3. Na stránce Kategorie vyhledejte kategorii procházených vlastností, kterou chcete zobrazit nebo upravit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete zobrazit, které procházené vlastnosti patří do kategorie a na které spravované vlastnosti jsou namapované, klikněte na stránce Kategorie na kategorii procházených vlastností.

  2. Pokud chcete kategorii upravit, najeďte myší na kategorii procházených vlastností, kterou chcete upravit, a potom klikněte na Upravit kategorii.

Pokud nechcete, aby se dokument objeví v Delve, můžete vytvořit HideFromDelve sloupec webu typu Ano/Ne. Tento sloupec webu vytvoří nový procházených vlastností, ows_HideFromDelve, která automaticky namapovala HideFromDelve spravované vlastnosti.

Přidání sloupce webu do knihovny nebo seznamu, kde je dokument uložen

 1. Přihlaste se jako správce kolekce webů a přejděte na web, kde je uložen dokument, který chcete skrýt z Delve.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo knihovnu.

 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na Vytvořit sloupec.

 4. Do pole název sloupce v části název a typ zadejte HideFromDelve a pak vyberte Ano/Ne (zaškrtávací políčko).

  Důležité informace: V rozevírací nabídce Výchozí hodnota v části Další nastavení sloupců klikněte na Ne. Pokud vyberete možnost Ano, bude z Delve skrýt všechny nové dokumenty.

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • 2016 Sharepointu nebo Sharepointu Online zrušte zaškrtnutí políčka Přidat k všechny typy obsahu.

  • SharePoint 2013 zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do výchozího zobrazení.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Označit dokument, který chcete skrýt z Delve

 1. Přejděte na web, kde je uložen dokument, který chcete skrýt z Delve.

 2. Najděte dokument, který chcete skrýt v seznamu nebo knihovně, klikněte na Upravit vlastnosti a potom zaškrtněte políčko HideFromDelve.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Po další plánované procházení nebo žádost o přeindexování seznamu nebo knihovny dokumentůje dokument skryto Delve. Pokud chcete dokument objeví v Delve, zrušte zaškrtnutí políčka sloupci HideFromDelve skryté dokumentu.

 1. Na svém webu přejděte do seznamu nebo knihovně, kde jste přidali novou vlastnost a potom klikněte na název. Měli byste vidět karty knihovny nebo seznamu.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna nebo kartu Seznam.

 3. V části Nastavení klikněte na Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu.

 4. Na stránce Nastavení klikněte v části Obecné nastavení na Upřesnit nastavení.

 5. Přejděte dolů na Přeindexovat knihovnu dokumentů nebo Přeindexovat seznam a klikněte na tlačítko. Veškerý obsah knihovny dokumentů nebo seznamu se při dalším plánovaném procházení přeindexuje.

  Poznámka: To může způsobí rozsáhlé zatížení vyhledávací systém, takže nezapomeňte přeindexování až poté, co jste provedli všechny změny, které se mají stát znovu indexované.

Související témata

Přehled procházených a spravovaných vlastností na SharePoint serveru 2013
Přehled schématu vyhledávání na SharePoint serveru
ručně požádat o procházení a přeindexování webu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×