Správa pravidel dotazů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jako správce SharePointu Online můžete vylepšit výsledky hledání vytvářením a správou pravidel dotazu. Pravidla dotazu umožňují, aby vyhledávání odpovídalo záměrům uživatelů.

V pravidle dotazu určíte podmínky a související akce. Jestliže dotaz splňuje podmínky dané v pravidle dotazu, provede vyhledávací systém akce, které zlepší relevanci výsledků hledání. Může se jednat o upřesnění výsledků nebo změnu pořadí, ve kterém jsou výsledky zobrazené. Podmínka může být třeba taková, že slovo v dotazu uživatele odpovídá termínu v sadě termínů SharePointu nebo že se dotaz často provádí u určitého zdroje výsledků ve vyhledávacím systému, například u videí. Když je podmínka pravidla dotazu splněná, může být související akcí zobrazení konkrétní položky na začátku výsledků hledání. Řekněme, že máte intranetový web, na kterém jsou v knihovně uchovávané všechny firemní akce, a chcete propagovat přednášku o první pomoci. Za tím účelem vytvořte pravidlo dotazu, které v případě, že někdo hledá slova „přednáška“ nebo „událost", uvede přednášku o první pomoci ve výsledcích hledání na prvním místě.

Pravidla dotazu můžete konfigurovat pro jeden či více zdrojů výsledků a pro každé pravidlo dotazu můžete určit časové období, kdy má být aktivní.

Viz také: Principy pravidel dotazu

Co chcete udělat?

Vytvoření pravidla

Vytvoření a zobrazení bloku výsledků

Změna seřazených výsledků hledání změnou dotazu

Deaktivovat pravidlo dotazu na webu

Uspořádat pravidla dotazu pro kolekci webů

Vytvoření pravidla

Pravidla dotazu můžete vytvářet na různých úrovních: pro klienta, pro kolekci webů nebo pro web. Když vytváříte pravidla dotazu na úrovni klienta, můžete je použít u všech kolekcí webů. Jestliže vytváříte pravidla dotazu na úrovni kolekce webů, můžete je použít u všech webů v dané kolekci webů. Když je vytváříte na úrovni webu, můžete je použít jenom na daném webu.

 1. Přejděte na stránku Spravovat pravidla dotazu pro klienta, kolekci webů nebo web:

  • Klient:

   1. Přihlaste se do Centra pro správu služeb Office 365.

   2. Vyberte Správce > SharePoint. Jste v Centru pro správu SharePointu Online.

   3. Klikněte na hledání a na stránce pro správu hledání klikněte na Spravovat pravidla dotazu.

  • Kolekce webů:

   • V kolekci webů přejděte na Nastavení, klikněte na Nastavení webu a pak v oblasti Správa kolekce webů klikněte na Pravidla vyhledávacího dotazu.

  • Web:

   • Na webu přejděte na Nastavení, klikněte na Nastavení webu a pak v oblasti Hledat klikněte na Pravidla dotazu.

 2. Na stránce Spravovat pravidla dotazu vyberte v seznamu Vybrat zdroj výsledků zdroj výsledků pro nové pravidlo dotazu.

 3. Klikněte na Nové pravidlo dotazu.

 4. Na stránce Přidat pravidlo dotazu zadejte do pole Název pravidla v části Obecné informace název pravidla dotazu.

 5. Kliknutím rozbalte oddíl Kontext.

 6. V oddílu Kontext proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže chcete pravidlo dotazu použít u všech zdrojů výsledků, vyberte Všechny zdroje.

  • Pokud chcete pravidlo dotazu použít u jednoho či více konkrétních zdrojů výsledků, vyberte Některý z těchto zdrojů. Ve výchozím nastavení je vybraný zdroj výsledků, který jste určili dříve. Jestliže chcete do pravidla dotazu přidat zdroj výsledků, klikněte na Přidat zdroj, v dialogu vyberte zdroj výsledků a pak klikněte na Uložit.

 7. Jestliže chcete pravidlo dotazu omezit na určité kategorie (pravidlo dotazu by se například mělo aktivovat, jen když dotaz zahrnuje termín z vaší spravované sady termínů), postupujte takto:

  • Pokud chcete pravidlo dotazu omezit na kategorii, klikněte na Přidat kategorii. V dialogu Importovat z úložiště termínů vyberte termín, který v případě zahrnutí do dotazu způsobí, že se pravidlo dotazu aktivuje, a klikněte na Uložit.

  • Pravidlo dotazu omezíte na uživatelský segment takto:

   1. Klikněte na Přidat uživatelský segment.

   2. V dialogu zadejte do pole Název název tohoto pravidla a potom klikněte na Přidat termín uživatelského segmentu.

   3. V dialogu Importovat z úložiště termínů vyberte termín představující uživatelský segment, který při zahrnutí do dotazu způsobí, že bude pravidlo dotazu aktivováno.

   4. Klikněte na Uložit.

 8. V oddílu Podmínky dotazu udělejte jeden z těchto kroků:

  • Vyberte jednu z podmínek uvedených v následující tabulce.

  • Kliknutím na Odebrat podmínku nakonfigurujte pravidlo dotazu tak, aby se aktivovalo pro všechny dotazy zadané uživatelem na úrovni, pro kterou pravidlo vytváříte, a přejděte k dalšímu kroku. Pokud například pravidlo vytváříte pro kolekci webů, klikněte na Odebrat podmínku, jestliže chcete, aby se toto pravidlo aktivovalo pro každý dotaz, který uživatel zadá do libovolného vyhledávacího pole v této kolekci webů.

Podmínka dotazu

Popis

Konfigurace

Příklad

Dotaz přesně odpovídá klíčovému slovu

Pravidlo dotazu se aktivuje, když se dotaz přesně shoduje se zadaným slovem nebo frází.

Do textového pole Dotaz se přesně shoduje s některou z těchto frází zadejte jednu či více frází oddělených středníky.

Zadejte do pole „obrázek; obr.“. Pravidlo dotazu se aktivuje, když uživatel do vyhledávacího pole zadá „obrázek“ nebo „obr.“, ale ne když zadá „obrázky“ nebo „hezky obrázek".

Dotaz obsahuje akční termín

Pravidlo dotazu se aktivuje, když dotaz obsahuje termín pro něco, co chce uživatel udělat. Termín musí být na začátku nebo na konci dotazu.

Jedním z následujících způsobů zadejte akční termín, který způsobí aktivaci pravidla dotazu:

 • Vyberte Akční termín je jedna z těchto frází a zadejte jednu či více frází.

 • Vyberte Akční termín je položka v tomto slovníku a potom klikněte na Importovat z úložiště termínů. V dialogu vyberte termín ze sady termínů a klikněte na Uložit.

Zadejte do pole Akční termín je jedna z těchto frází slovo „stáhnout“. Když uživatel zadá do vyhledávacího pole „stáhnout datový list Contoso Electronics“, zřejmě nehledá dokument obsahující slova „stáhnout“, „Contoso“, „Electronics“ a „datový list“, ale pravděpodobně chce stáhnout datový list Contoso Electronics. Pravidlo dotazu se aktivuje a do indexu vyhledávání se odešlou jen slova „Contoso“, „Electronics“ a „datový list“.

Dotaz přesně odpovídá slovníku

Pravidlo dotazu se aktivuje, když se dotaz přesně shoduje s položkou slovníku.

V seznamu Dotaz se přesně shoduje s položkou v tomto slovníku vyberte slovník. Jestliže chcete zadat jiný slovník, klikněte na Importovat z úložiště termínů, vyberte v dialogu termín ze sady termínů a klikněte na Uložit.

Slovo zadané uživatelem do vyhledávacího pole se přesně shoduje s položkou v předem nakonfigurovaném slovníku Jména osob.

Častější dotaz ve zdroji

Pravidlo dotazu se aktivuje, pokud uživatelé často odesílají tento dotaz z jiného zdroje, který jste již zadali.

V seznamu Dotaz se bude používat spíš v tomto zdroji vyberte zdroj výsledků.

V seznamu jste vybrali Výsledky místních videí. Pravidlo dotazu se aktivuje, pokud uživatel napíše do vyhledávacího pole slovo „výuka“ a toto slovo už bylo často zadávané do vyhledávacího pole ve vertikále Videa.

Typ výsledku, na který uživatelé běžně klikají

Pravidlo dotazu se aktivuje, pokud jiní uživatelé po zadání stejného dotazu často klikali na konkrétní typ výsledku.

V seznamu Výsledky, na které uživatelé běžně klikají, odpovídají typu výsledku vyberte typ výsledku.

V seznamu jste vybrali Příspěvek v mikroblogu na SharePointu. Pokud uživatelé často klikají ve výsledcích hledání na příspěvek v mikroblogu, zvažte konfiguraci nejnovějšího příspěvku v mikroblogu jako prvního upřednostněného výsledku a dalšího nejnovějšího příspěvku v mikroblogu jako druhého upřednostněného výsledku (v oddílu Akce).

Rozšířená shoda textu dotazu

Chcete použít frázi nebo položku slovníku, která aktivuje pravidlo dotazu, a pak definovat podrobnější podmínky pro aktivaci pravidla dotazu.

Jedním z následujících způsobů zadejte frázi nebo termín, který způsobí aktivaci pravidla dotazu:

 • Vyberte Dotaz obsahuje jednu z těchto frází a zadejte jednu či více frází.

 • Vyberte Dotaz obsahuje položku v tomto slovníku a potom klikněte na Importovat z úložiště termínů. V dialogu vyberte termín ze sady termínů a klikněte na Uložit.

Potom přidejte zaškrtnutím v seznamech další podmínky.

Vybrali jste možnost Dotaz obsahuje jednu z těchto frází a pak jste zvolili Shoduje se začátek dotazu, ale ne celý dotaz.. Pravidlo dotazu se aktivuje jenom v případě, že fráze je na začátku dotazu, ne když je na konci.

Pokud chcete přidat další podmínky, klikněte na Přidat alternativní podmínku.

Poznámka: Pravidlo se aktivuje, když platí některá z podmínek.

 1. V oddílu Akce určete akci, která se provede při aktivaci pravidla dotazu. Zadejte jednu z následujících možností:

  • Jestliže chcete upřednostnit jednotlivé výsledky tak, aby se zobrazily v horní části seznamu výsledků, klikněte na Přidat upřednostněný výsledek (v produktech SharePointu 2010 se tato možnost nazývá Nejlepší tipy).

   1. V dialogu zadejte do pole Název název pro tento upřednostněný výsledek.

   2. Do pole Adresa URL zadejte adresu URL výsledku, který se má upřednostnit. Zvolte Vykreslit adresu URL jako nápis místo hypertextového odkazu.

   3. Klikněte na Uložit.

    Můžete přidat víc jednotlivých upřednostněných výsledků. V případě několika upřednostněných výsledků určete relativní pořadí.

  • Označit skupiny výsledků hledání, klikněte na Přidat bloku výsledků. Další informace najdete v tématu Vytvoření a zobrazení bloku výsledků trochu další dolů.

  • Pokud chcete změnit seřazené výsledky hledání, klikněte na změnit seřazené výsledky změnou dotazu. Další informace najdete v tématu změnit seřazené výsledky hledání změnou dotazu trochu další dolů.

 2. Pokud chcete, aby bylo pravidlo dotazu aktivní během určitého časového období, klikněte na Publikování a toto období zadejte.

 3. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Vytvoření a zobrazení bloku výsledků

Blok výsledků je několik výsledků hledání, které jsou zobrazené jako skupina. Jestliže platí podmínka dotazu, můžete blok výsledků upřednostnit stejným způsobem jako konkrétní výsledek.

Při konfiguraci podmínky dotazu pro blok výsledků použijte proměnné dotazu. Proměnné dotazu se při zadávání dotazu používají jako zástupci pro hodnoty, které dosud neznáte. Po spuštění dotazu jsou však tyto informace k dispozici a systém je použije k odeslání dotazu do indexu. Například proměnná {User.Name} zastupuje zobrazené jméno uživatele, který dotaz zadal. Další proměnná {searchBoxQuery} zastupuje dotaz zadaný uživatelem do vyhledávacího pole. Když ke konfiguraci dotazu použijete Tvůrce dotazů, zobrazí se seznam proměnných dotazu. (Viz krok 3 v následujícím postupu.)

 1. V kroku 9 postupu Vytvoření pravidla dotazu, na stránce Přidat pravidlo dotazu klikněte v části Akce klikněte na Přidat bloku výsledků.

 2. V oddílu Název bloku zadejte do pole Název název bloku výsledků.

 3. V oddílu Dotaz klikněte na Spustit tvůrce dotazů a zadejte dotaz.

 4. V dialogu Sestavení vlastního dotazu:

  • Výběrem možností na kartě ZÁKLADY definujte dotaz pro blok výsledků:

Seznam

Možnosti

Vyberte dotaz

Výběrem zdroje výsledků určete obsah, který se má prohledávat.

Filtr klíčových slov

Pomocí filtrů klíčových slov do dotazu přidat proměnné dotazu. Seznam proměnné dostupné dotazu najdete v článku proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013 .

Vyberte ze seznamu předdefinované proměnné dotazu a přidejte je do dotazu kliknutím na Přidat filtr klíčových slov.

Filtr vlastností

Filtry vlastností slouží k vytvoření dotazu na obsah spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako dotazovatelné.

Vyberte spravované vlastnosti ze seznamu Filtr vlastností. Kliknutím na Přidat filtr vlastností přidejte filtr do dotazu.

Poznámka: Vlastní spravované vlastnosti se nezobrazují v seznamu Filtr vlastností. Pokud chcete přidat vlastní spravované vlastnosti do dotazu, do pole text dotazu zadejte název vaší vlastní spravované vlastnosti a za ním uveďte podmínka dotazu, například MyCustomColorProperty:Green

 • Na kartě ŘAZENÍ určete, jak mají být výsledky hledání uspořádané v rámci bloku výsledků.

  V oddílu Seřadit výsledky, v seznamu Seřadit podle:

  • Pokud chcete výsledky seřadit podle spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako ty, podle nichž je možné řadit, vyberte ze seznamu spravovanou vlastnost a vyberte Sestupně nebo Vzestupně. Další úrovně řazení přidáte kliknutím na Přidat úroveň řazení.

  • Pokud chcete výsledky seřadit podle relevance, vyberte Řazení a potom:

   • V seznamu Model řazení vyberte, který model řazení se použije pro řazení výsledků hledání (tento výběr je nepovinný).

   • Jestliže chcete řazení dál upřesnit přidáním pravidel, která při splnění určitých podmínek změní pořadí výsledků hledání, klikněte v oddílu Dynamická změna pořadí na Přidat pravidlo dynamické změny pořadí a zadejte podmíněná pravidla.

 • Na kartě TEST můžete zobrazit náhled odeslaného dotazu.

Možnost

Popis

Text dotazu:

Zobrazí konečný dotaz, který spustí webová část Vyhledávání obsahu. Ten je založený na původní šabloně dotazu, v níž jsou dynamické proměnné nahrazené aktuálními hodnotami. Tady můžete nakonec udělat ještě další změny dotazu.

Zobrazit další

Kliknutím zobrazíte další možnosti.

Šablona dotazu

Zobrazí obsah šablony dotazu, která je u dotazu použitá.

Proměnné šablony dotazu

Zobrazí proměnné dotazu, které se u dotazu použijí, a hodnoty proměnných pro aktuální stránku. Zadáním jiných hodnot můžete vyzkoušet, jaký to bude mít vliv na dotaz. Náhled výsledků hledání zobrazíte kliknutím na tlačítko Testovat dotaz.

 1. Kliknutím na OK zavřete dialog Sestavení vlastního dotazu.

 2. V oddílu Dotaz vyberte v seznamu Prohledat tento zdroj zdroj výsledků, u kterého chcete použít blok výsledků.

 3. V rozevíracím seznamu Položky vyberte, kolik výsledků se má zobrazit v bloku výsledků.

 4. Kliknutím rozbalte oddíl Nastavení.

Bloku výsledků se zobrazí pouze počet výsledků hledání, které jste zadali v předchozím kroku. Však můžete přidat odkaz Zobrazit další v dolní části blok výsledků, který budete zobrazující všechny výsledky hledání pro blok výsledků. Pokud chcete přidat odkaz Zobrazit další, vyberte "" odkaz odkazuje na následující adresu URL a zadejte adresu URL. Proměnné dotazu můžete použít tuto adresu – například http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna seřazených výsledků hledání změnou dotazu

Model řazení vypočítává pořadí řazení výsledků hledání. Toto řazení můžete změnit zvýšením nebo snížením úrovně jednotlivých položek ve výsledcích hledání. Například pro dotaz, který obsahuje „stáhnout sadu nástrojů", můžete vytvořit pravidlo dotazu, které rozpozná, že slovo „stáhnout“ je akční termín. Potom můžete změnit seřazené výsledky hledání a tím propagovat adresu URL určitého webu pro stahování ve vašem intranetu. Můžete také dynamicky změnit pořadí řazení výsledků hledání na základě různých proměnných, jako jsou například přípona názvu souboru nebo určitá klíčová slova. Když změníte pořadí výsledků hledání změnou dotazu, zjistíte, že je u výsledků oříznuté zabezpečení a je možné je upřesnit. Pokud navíc dokument už neexistuje, ve výsledcích hledání se nezobrazí.

 1. V kroku 9 postupu Vytvoření pravidla dotazu, na stránce Přidat pravidlo dotazu klikněte v části Akce klikněte na změnit seřazené výsledky změnou dotazu.

 2. V dialogu Sestavení vlastního dotazu:

  • Na kartě ZÁKLADY vyberte možnosti, které změní pořadí výsledků hledání:

Seznam

Možnosti

Vyberte dotaz

Výběrem zdroje výsledků určete obsah, který se má prohledávat.

Filtr klíčových slov

Pomocí filtrů klíčových slov do dotazu přidat proměnné dotazu. Seznam proměnné dostupné dotazu najdete v článku proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013 .

Vyberte ze seznamu předdefinované proměnné dotazu a přidejte je do dotazu kliknutím na Přidat filtr klíčových slov.

Filtr vlastností

Filtry vlastností slouží k vytvoření dotazu na obsah spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako dotazovatelné.

Vyberte spravované vlastnosti z rozevíracího seznamu Filtr vlastností. Kliknutím na Přidat filtr vlastností přidejte filtr do dotazu.

 • Na kartě ŘAZENÍ určete, jak mají být výsledky hledání řazené.
  V rozevíracím seznamu Seřadit podle:

  • Pokud chcete výsledky seřadit podle spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako ty, podle nichž je možné řadit, vyberte ze seznamu spravovanou vlastnost a vyberte Sestupně nebo Vzestupně. Další úrovně řazení přidáte kliknutím na Přidat úroveň řazení.

  • Pokud chcete výsledky seřadit podle relevance, vyberte Řazení a potom:

   • V seznamu Model řazení vyberte, který model řazení se použije pro řazení výsledků hledání (tento výběr je nepovinný).

   • Jestliže chcete řazení dále upřesnit přidáním pravidel, která při splnění určitých podmínek změní pořadí výsledků hledání, klikněte v oddílu Dynamická změna pořadí na Přidat pravidlo dynamické změny pořadí a zadejte podmíněná pravidla.

 • Na kartě TEST můžete zobrazit náhled odeslaného dotazu.

Možnost

Popis

Text dotazu:

Zobrazí konečný dotaz, který spustí webová část Vyhledávání obsahu. Ten je založený na původní šabloně dotazu, v níž jsou dynamické proměnné nahrazené aktuálními hodnotami. Tady můžete nakonec udělat ještě další změny dotazu.

Zobrazit další

Kliknutím zobrazíte další informace.

Šablona dotazu

Zobrazí obsah šablony dotazu, která je u dotazu použitá.

Proměnné šablony dotazu

Zobrazí proměnné dotazu, které se u dotazu použijí, a hodnoty proměnných pro aktuální stránku. Zadáním jiných hodnot můžete vyzkoušet, jaký to bude mít vliv na dotaz. Náhled výsledků hledání zobrazíte kliknutím na tlačítko Testovat dotaz.

 1. Klikněte na OK zavřete dialog Sestavení vlastního dotazu.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Deaktivace pravidla dotazu na webu

Weby a kolekce webů dědí pravidla dotazu, která jsou vytvořená na úrovni klienta. Podobným způsobem weby v kolekci webů dědí pravidla vytvořená na úrovní této kolekce. Pokud nechcete, aby se u webu použilo zděděné pravidlo dotazu, můžete je pro web deaktivovat.

 1. V nabídce Nastavení na webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v oddílu Hledání na Pravidla dotazu.

 3. Na stránce Pravidla dotazu vyberte v nabídce Vyberte zdroj výsledků zdroj výsledků obsahující pravidlo dotazu, které chcete deaktivovat.

 4. Ve sloupci Název najeďte myší na pravidlo dotazu, které chcete deaktivovat, klikněte na zobrazenou šipku a potom na Deaktivovat.

Začátek stránky

Uspořádání pravidel dotazu pro kolekci webů

Jestliže je pro klienta, kolekci webů nebo web aktivních víc pravidel, může se pro dotaz prováděný na této úrovni aktivovat víc pravidel. Pokud však chcete určit pořadí, ve kterém se pravidla aktivují, musíte vytvořená pravidla dotazu přidat do skupin dotazů. To uděláte tak, že vyberete pravidla, která přidáte do skupiny, a potom určíte pořadí, ve kterém se aktivují. Můžete také zabránit aktivaci pravidel, která jsou ve skupině na konci pořadí, a to i v případě, že jsou splněné podmínky k jejich aktivaci.

 1. V nabídce Nastavení v kolekci webů klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na Pravidla vyhledávacího dotazu.

 3. Na stránce Spravovat pravidla dotazu vyberte v nabídce Vyberte zdroj výsledků zdroj výsledků obsahující pravidla dotazu, která chcete seskupit.

 4. U každého vytvořeného pravidla dotazu, které chcete přidat do skupiny, přesuňte kurzor na pravidlo a zaškrtněte příslušné políčko.

  Poznámka: Pravidla dotazu, která jste vytvořili pro tuto kolekci webů, jsou uvedená v oddílu Definované pro tuto kolekci webů.

 5. Klikněte na Seřadit vybraná pravidla.

 6. V dialogu Seřadit vybraná pravidla proveďte některou z následujících akcí a potom klikněte na OK:

  • Vyberte Přesunout pravidla do nové skupiny s tímto názvem a zadejte název skupiny.

  • Vyberte Přesunout pravidla do existující skupiny a v seznamu vyberte skupinu.

 7. Na stránce Spravovat pravidla dotazu:

  1. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se při spuštění aktivují jednotlivá pravidla, změňte pořadí pravidel.

  2. Jestliže chcete zabránit aktivaci pravidel dotazu, která jsou v pořadí pravidel na konci, přejděte na řádek pravidla dotazu ve skupině, které se aktivuje jako poslední, a potom ve sloupci Akce vyberte v seznamu Pokračovat/Zastavit možnost Zastavit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×