Správa použití Docs.com ve vaší organizaci

Důležité informace: Služba Docs.com přestala být 15. prosince 2017 poskytována. Další informace najdete v článku Důležité informace o ukončení služby Docs.com.


Docs.com je online platforma Microsoftu, kde můžete publikovat a objevovat dokumenty Wordu, Excelu, PowerPointu, OneNotu a Swaye a dokumenty PDF a další obsah. Na Docs.com můžete vytvořit online portfolio svojí odbornosti, zjistit, stáhnout nebo označit záložkou práce ostatních autorů a budovat značku pomocí předdefinovaných optimalizací pro vyhledávače (SEO), analýz, e-mailů a sdílení na sociálních sítích. Docs.com nabízí několik nastavení ochrany osobních údajů, aby si uživatelé mohli vybrat, jestli chtějí sdílet obsah jenom uvnitř organizace, nebo veřejně na webu.

Nedávno jsme v této službě ještě zdokonalili funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, aby dokumenty vaší organizace byly co nejlépe chráněné. Docs.com podporuje přihlášení přes Facebook, přes účty Microsoft a pracovní nebo školní účty. Protože Docs.com zatím nesplňuje všechny požadavky systému dodržování předpisů Office 365, musí správci Office 365 a tenantů Azure vyjádřit výslovný souhlas, aby uživatelé s účty organizace mohli tuto službu používat.

Pokud chcete pro organizaci umožnit přihlašování do služby Docs.com, postupujte podle pokynů v tomto článku.

Správa a aktualizace nastavení Docs.com v Centru pro správu Office 365

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Na domovské stránce správce rozbalte Nastavení a potom zvolte Služby a doplňky.

  Rozbalte Nastavení a potom zvolte Služby a doplňky.
 4. Na stránce Služby a doplňky zvolte možnost Docs.com.

  Na stránce Služby a doplňky zvolte možnost Docs.com.
 5. Na panelu Docs.com přesuňte jezdec vedle textu Umožněte uživatelům ve vaší organizaci publikovat dokumenty na Docs.com do polohy Zapnuto.

  Posunutím jezdce do polohy Zapnuto povolíte lidem ve vaší organizaci publikovat na Docs.com.
 6. Zvolte Uložit, abyste nastavení uložili.

Správa přístupu uživatelů na Docs.com pomocí PowerShellu

Postupy založené na PowerShellu jsou podporované v těchto verzích Windows:

 • Windows 10 (64bitová verze)

 • Windows 8.1 Pro (64bitová verze)

 • Windows 8.1 Enterprise (64bitová verze)

 • Windows 7 SP1 (64bitová verze)

 • Windows Server 2016 TP5 (64bitová verze)

 • Windows Server 2012 R2 (64bitová verze)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64bitová verze)

Poznámka: Následující postup vyžaduje 64bitovou verzi Windows.

Pokud chcete umožnit přihlašování do Docs.com pomocí přihlašovacích údajů organizace, musíte nejdřív vytvořit instanční objekt pro Docs.com. Jakmile ho úspěšně vytvoříte, nebudete už tímto procesem muset znovu procházet.

 1. Pokud nepoužíváte Windows 10, nainstalujte si nejdřív na počítač moduly PowerShellu PackageManagement (Preview).

 2. Spusťte konzolu Windows PowerShellu s oprávněními správce.

 3. Spuštěním tohoto příkazu stáhněte a nainstalujte modul PowerShellu Azure Active Directory V2:

  Install-Module -Name AzureAD -RequiredVersion 2.0.0.30

  • Pokud se zobrazí dotaz „Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?“ (Opravdu chcete nainstalovat moduly z PSGallery?), zadejte Y (A).

  • Pokud se zobrazí dotaz „Do you want PowerShellGet to install and import the NuGet provider now?“ (Chcete, aby PowerShellGet teď nainstaloval a naimportoval poskytovatele NuGet?), zadejte Y (A).

 4. Spuštěním tohoto příkazu se připojte k tenantovi:

  Connect-AzureAD
 5. Zadejte svoje přihlašovací údaje pro účet správce služby Microsoft Online. Pro Office 365 byste například zadali svoje přihlašovací údaje globálního správce. Opravňují vás k přístupu a správě vaší služby Azure AD.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje správce služby Azure Active Directory.
 6. Spuštěním následujících příkazů vytvoříte nový instanční objekt pro Docs.com:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Remove-AzureADServicePrincipal

  A následně:

  New-AzureADServicePrincipal -AppId 16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89

Poznámka: Následující postup vyžaduje 64bitovou verzi Windows.

Pokud jste provedli kroky popsané v předchozí části tohoto článku a teď chcete možnost přihlašování uživatelů pomocí přihlašovacích údajů účtů organizace vypnout, pokračujte podle následujícího postupu.

 1. Spusťte konzolu PowerShellu s oprávněními správce.

 2. Spuštěním tohoto příkazu se připojte k tenantovi:

  Connect-AzureAD
 3. Zadejte svoje přihlašovací údaje pro účet správce služby Microsoft Online. Pro Office 365 byste například zadali svoje přihlašovací údaje globálního správce. Opravňují vás k přístupu a správě vaší služby Azure AD.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje správce služby Azure Active Directory.
 4. Spuštěním následujícího příkazu zablokujete pro všechny uživatele možnost přihlašování do Docs.com pomocí přihlašovacích údajů organizace:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $false

  Teď jste zablokovali přístup k webu Docs.com pro všechny uživatele. Ale:

  • Uživatelé budou moct i nadále zobrazit dříve publikovaný obsah.

  • Uživatelé nebudou moct dříve publikovaný obsah měnit.

  • Uživatelé nebudou moct zobrazit obsah, který byl dříve publikovaný s nastavením viditelnosti Organizace.

 5. Pokud chcete možnost přihlašování pomocí přihlašovacích údajů organizace po spuštění příkazu v kroku 4 znovu obnovit, spusťte následující příkaz:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $true

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×