Správa oprávnění a rolí pro sady termínů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Toto téma objasňuje, jak lze udělit oprávnění osobám, aby mohly vytvářet či spravovat termíny v nástroji správy úložiště termínů.

Úvod k funkcím spravovaná metadata v Microsoft SharePoint Server 2010 (včetně část s terminologií a pojmy použitých v tomto článku) najdete v článku Úvod k spravovaných metadat na serveru SharePoint Server 2010.

V tomto článku

Role spravovaných metadat

Přidání správců úložiště termínů

Přidání správců skupiny

Přidání přispěvatelů

Role spravovaných metadat

Pokud chcete vytvářet nebo spravovat podmínek nebo sady termínů pomocí nástroje správy úložiště termínů, budete muset přiřadit explicitní oprávnění pro práci s spravované termíny. Obor úkoly, které se dají dělat v nástroji správy úložiště termínů, je určený podle konkrétní rolí, které jsou přiřazené. Správce úložiště termínů oprávnění nejširší, zatímco přispěvatelům (nechcete být zaměňovány s uživatelé, kteří mají úroveň oprávnění Přispívání lokality) nejčastěji omezenými oprávněními a jiné akce na úrovni sadu termínů.

Nástroj správy úložiště termínů obsahuje následující role:

Role

Úkoly, které tato role může provádět

Správce farmy

 • Vytvořte nový termín úložiště.

 • Připojení k existující úložiště termínů.

 • Přidání nebo odebrání správce úložiště termínů.

Správce úložiště termínů

 • Vytvoření nebo odstranění skupin sad termínů

 • Přidání nebo odebrání správců skupiny nebo přispěvatelů

 • Změna pracovních jazyků pro úložiště termínů

 • Import sad termínů

 • Vytvoření, přejmenování, kopírování, opakované použití, přesunutí a odstranění sad termínů

 • Změna popisu, vlastníka, kontaktu, účastníků, zásad odesílání a zpřístupnění sady termínů pro přidávání značek

 • Vytváření, přejmenování, kopírování, opakované použití, sloučení, neschválení, přesunutí a odstranění termínů

 • Změna popisu, popisků, výchozího popisku termínu a zpřístupnění termínu pro přidávání značek

Správce skupiny

 • Přidání nebo odebrání přispěvatelů

 • Import sad termínů

 • Vytvoření, přejmenování, kopírování, opakované použití, přesunutí a odstranění sad termínů

 • Změna popisu, vlastníka, kontaktu, účastníků, zásad odesílání a zpřístupnění sady termínů pro přidávání značek

 • Vytváření, přejmenování, kopírování, opakované použití, sloučení, neschválení, přesunutí a odstranění termínů

 • Změna popisu, popisků, výchozího popisku termínu a zpřístupnění termínu pro přidávání značek

Přispěvatel:

 • Vytvoření, přejmenování, kopírování, opakované použití, přesunutí a odstranění sad termínů

 • Změna popisu, vlastníka, kontaktu, účastníků, zásad odesílání a zpřístupnění sady termínů pro přidávání značek

 • Vytváření, přejmenování, kopírování, opakované použití, sloučení, neschválení, přesunutí a odstranění termínů

 • Změna popisu, popisků, výchozího popisku termínu a zpřístupnění termínu pro přidávání značek

Podrobné informace o těchto rolích najdete v článku TechNetu Role spravovaných metadat.

Poznámka: Při konfiguraci sady termínů můžete také určit skupinu či jednotlivce jako vlastníka, kontakt nebo účastníka. Tyto popisky neudělí přiřazeným uživatelům žádná konkrétní oprávnění pro práci se sadou termínů. Tyto vlastnosti pouze poskytují užitečný způsob sledování obchodních vlastníků nebo účastníků pro sadu termínů.

Podle toho, jak bylo připojení aplikace služba spravovaných metadat konfigurované obecné uživatelé webu, kteří mají alespoň oprávnění pro obsah na webu přispívat, možná budete moct pracovat s spravovaná metadata následujícími způsoby:

 • Hodnoty pro sloupce spravovaných metadat v seznamech a knihovnách mohou aktualizovat (pokud podmínky, které jsou sady přidružené tyto sloupce spravovaných metadat konfigurované jako otevřít, a pokud sloupec spravovaných metadat povoluje vyplňované volby). Uživatelé webu můžete také přidat nové termíny k sadě termínů při aktualizaci hodnotu sloupce spravovaných metadat).

 • Mohou vytvářet nová podniková klíčová slova při aktualizaci sloupce podnikových klíčových slov v seznamu nebo knihovně.

 • Mohou použít navigaci pomocí metadat v seznamech nebo knihovnách k filtrování zobrazení položek.

 • Mohou používat spravované termíny nebo podniková klíčová slova ve vyhledávacích dotazech a na základě těchto termínů upřesnit výsledky hledání.

Uživatelé webu, kteří mají oprávnění k úpravám seznamů, knihoven nebo typů obsahu (například členové skupiny Vlastníci webů) můžete vytvořit nové sloupce spravovaných metadat pro seznamy, knihovny nebo typů obsahu. Při vytváření tyto sloupce, můžete vytvořit nový termín sady, které jsou místní do kolekce webů a budou moct správě termínů v rámci těchto sad termínů.

Znovu uživatelů můžete závisí na tom, jak připojení k aplikaci služby spravovaných metadat nakonfigurované a jaká oprávnění služby uděluje účtu fondu aplikací pro webovou aplikaci. Další informace najdete v článku udělit oprávnění pro přístup ke službě spravovaných metadat.

Začátek stránky

Přidání správců úložiště termínů

Musíte být správce farmy nebo Správce úložiště termínů určit správce úložiště termínů. Po osobám určena jako správce úložiště termínů, budou muset pak možnost určit jiné Správce úložiště termínů. Informace o tom, jak přidat nebo odebrat termín ukládat správce z v Centrální správě najdete v článku Přidání a odebrání termínů ukládat správci.

 1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Správa webu klikněte na položku Správa úložiště termínů.

 3. V podokně Vlastnosti vyberte spravovaná Metadata aplikaci služby pro kterou chcete určit správce úložiště termínů.

 4. V podokně stromového zobrazení vlevo vyberte aplikaci služba spravovaných metadat, pokud není vybrána.

 5. V podokně Vlastnosti zadejte do pole Správci úložiště termínů jména osob, které chcete přidat. Můžete také kliknutím na tlačítko Procházet vyhledat a přidat uživatele.

 6. Po dokončení přidávání osob, které se mají stát správci úložiště termínů, klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Přidání správců skupiny

Nové správce skupiny může přidat pouze správce úložiště termínů.

 1. Přejděte na web, kam chcete přidat správce skupiny pro nástroj správy úložiště termínů (pokud aktualizujete místní skupinu).

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V části Správa webu klikněte na položku Správa úložiště termínů.

 4. V podokně Vlastnosti vyberte spravovaná Metadata aplikaci služby pro kterou chcete určit správce skupiny.

 5. V podokně stromového zobrazení vlevo vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat správce skupiny.

 6. V podokně Vlastnosti zadejte do pole Správci skupiny jména osob, které chcete přidat. Můžete také kliknutím na tlačítko Procházet vyhledat a přidat uživatele.

 7. Po dokončení přidávání osob, které se mají stát správci skupiny, klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Přidání přispěvatelů

Chcete-li přidat přispěvatele do skupiny, musíte být správcem úložiště termínů nebo správcem skupiny pro danou skupinu.

 1. Přejděte na web, kam chcete přidat přispěvatele (pokud aktualizujete místní skupinu).

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V části Správa webu klikněte na položku Správa úložiště termínů.

 4. V podokně Vlastnosti vyberte spravovaná Metadata aplikaci služby pro kterou chcete určit skupiny přispěvatelů pro skupinu.

 5. V podokně stromového zobrazení vlevo vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat přispěvatele.

 6. V podokně Vlastnosti zadejte do pole Přispěvatelé jména osob, které chcete přidat. Můžete také kliknutím na tlačítko Procházet vyhledat a přidat uživatele.

 7. Po dokončení přidávání osob, které se mají stát přispěvateli, klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×