Správa objektů databáze v navigačním podokně

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Access 2010 databázových objektů zobrazeny v navigačním podokně, funkce zavedený Access 2007. Okno databáze starších verzí není k dispozici.

Můžete přizpůsobit kategoriích a skupinách objektů v navigačním podokně. Můžete taky skrýt objekty, skupiny nebo dokonce celý navigačního podokna. Access 2010 poskytuje několik kategorií, můžete použít hned a taky můžete vytvořit vlastní kategorie a skupiny.

Poznámka: Navigační podokno není k dispozici, pokud používáte webovou databázi v prohlížeči. Navigační podokno však můžete použít, pokud otevřete webovou databázi v aplikaci Access.

V tomto článku

Přehled

Vybrat kategorii

Zobrazení a seřazení objektů

Vyhledání objektů v databázi

Vytváření a změny vlastních kategorií a skupin

Přidání objektů do vlastní skupiny

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách

Skrytí objektů a skupin

Zobrazení objektů a skupin

Přehled

Navigační podokno je primární prostředky k prodloužením doby prohlížet ani otevírat všechny vaše Databázové objekty. Při otevření databáze v Access 2010 ve výchozím nastavení v navigačním podokně se zobrazí na levé straně pracovního prostoru.

Přizpůsobení navigačního podokna

Vzhled navigačního podokna můžete přizpůsobit následujícími způsoby:

Význam

Akce

Změna šířky navigačního podokna

Umístěte ukazatel nad pravý okraj navigačního podokna a po změně na oboustrannou šipku jeho přetažením zvětšete nebo zmenšete šířku.

Otevření a zavření navigačního podokna

Klikněte na tlačítkoOtevření nebo uzavření příčky Tlačítko Otevření nebo uzavření příčky pro navigační podokno v Accessu nebo stisknutím klávesy F11 otevřete a zavření navigačního podokna.

Navigační podokno zobrazené jako otevřené i zavřené

Použití databázových objektů

Objekty v navigačním podokně je možné použít po dvojitém kliknutí na objekt. Jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na objekt, zobrazí se místní nabídka umožňující provádět různé akce, například otevření objektu v návrhovém zobrazení.

Kategorie a skupiny

Objekty v databázi je možné uspořádat do kategorií a skupin. Kategorie umožňují seřadit objekty v navigačním podokně a skupiny umožňují filtrovat objekty v zařazené do kategorií

Navigation Pane displaying the All Access Objects group in the Object Type category

Například na předchozím obrázku Typ objektu je kategorie a Všechny objekty aplikace Access je skupina.

Po výběru kategorie jsou položky uspořádány do skupin, které kategorie obsahuje. Pokud například vyberete kategorii Tabulky a související zobrazení, jsou položky uspořádány vždy do jedné skupiny pro každou tabulku, přičemž každá skupina obsahuje klávesové zkratky pro všechny objekty, které používají tabulku, tedy dotazy, formuláře, sestavy atd. Jestliže objekt používá více než jednu tabulku, zobrazí se ve všech odpovídajících skupinách.

Začátek stránky

Vybrat kategorii

Po vytvoření nové databáze je ve výchozím nastavení zobrazena kategorie Tabulky a související zobrazení a skupina Všechny tabulky. Každá databáze obsahuje také kategorii s názvem Vlastní, kterou je možné použít k vytvoření vlastního zobrazení objektů. Aplikace Access také nabízí dvě další předdefinované kategorie, které lze vybrat podle toho, jakým způsobem mají být objekty zobrazeny:

Kategorie

Popis

Typ objektu

Zobrazí všechny objekty v databázi seřazené podle typu.

Datum vytvoření

a

Datum změny

Slouží k vyhledání objektů, které byly vytvořeny nebo změněny v konkrétní datum nebo v rámci rozsahu dat. Hodnoty můžete filtrovat podle možností Dnes nebo Všechna data. Tyto kategorie zobrazí objekty v sestupném pořadí podle toho, kdy byly vytvořeny nebo naposledy změněny.


Například v ukázkové databázi Northwind-li zobrazit skupinu Všechny tabulky, uvidíte toto:

Navigation Pane displaying the All Tables group of the Tables and related views category in Northwind sample database

Poznámka skupiny zaměstnanci, se zobrazí tabulce Zaměstnanci a za ním uveďte objekty související s tabulky Employees. Pokud rozdělíte jejich skupin stejné dochází k u zbývajících tabulek.

Navigační podokno zobrazující tabulky ve skupinách a objekty související s jednotlivými tabulkami Pokaždé, když vyberte předdefinované kategorii, aplikace Access obsahuje globální skupinu, která obsahuje všechny objekty v databázi. Globální skupiny pro kategorii snadno vyhledáte hledáte všechna slova před názvem skupiny. Například je-li vybrat kategorii tabulky a související zobrazení globální skupina se nazývá Všechny tabulky.

Začátek stránky

Zobrazení a seřazení objektů

Můžete vybrat způsob, jakým budou objekty v databázi zobrazeny v navigačním podokně. Můžete například zahrnout data vytvoření nebo změny či zobrazit objekty jako ikony nebo seznamy. Ve výchozím nastavení seřadí aplikace Access objekty v navigačním podokně podle typu objektu ve vzestupném abecedním pořadí, řazení však můžete změnit tak, aby odpovídalo vašim potřebám. Chcete-li zadat, jak mají být objekty zobrazeny a seřazeny, postupujte takto:

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na horní část navigačního podokna a zobrazte místní nabídku. Pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení objektů, přejděte k položce Zobrazit podle a pak klepněte na možnost Podrobnosti, Ikona nebo Seznam.

  • Chcete-li zobrazit všechny skupiny v databázi, klepněte na možnost Zobrazit všechny skupiny.

  • Chcete-li změnit pořadí řazení v navigačním podokně, přejděte k položce Seřadit podle a vyberte možnost řazení.

  • Chcete-li položky seřadit ručně a přizpůsobit pořadí zobrazení, klikněte na položku Seřadit podle a pak klikněte na možnost Odebrat automatická řazení.

Začátek stránky

Vyhledání objektů v databázi

Po zadání textu do pole Hledat aplikace Access vyhledá v kategorii všechny skupiny, které obsahují objekt nebo zástupce objektu splňující podmínky hledání. Všechny skupiny neobsahující odpovídající položku budou sbaleny.

Poznámka: Aplikace Access vyhledává objekty pouze v kategoriích a skupinách, které jsou aktuálně zobrazeny v navigačním podokně.

Tip: Chcete-li konkrétní objekt vyhledat v celé databázi, vyberte v navigačním podokně jednu z předdefinovaných kategorií, například Tabulky a související zobrazení nebo Typ objektu. Tak zajistíte, že v navigačním podokně budou zobrazeny všechny skupiny.

Vyhledávání databázových objektů nebo zástupců pomocí pole Hledat

 1. Pokud pole Hledat není dosud zobrazeno v horní části navigačního podokna, klikněte pravým tlačítkem myši na horní část navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Panel hledání.

 2. Zadejte část nebo celý název objektu nebo zástupce do pole Panel hledání.

  Panel hledání v navigačním podokně Během zadávání znaků Access vyhledává a eliminuje všechna záhlaví skupin, které neobsahují odpovídající položku.

 3. Chcete-li provést další hledání, klikněte na položku Vymazat hledaný řetězec Tlačítko Vymazat hledaný řetězec nebo stisknutím klávesy BACKSPACE odstraňte znaky a pak zadejte nový text, který chcete vyhledat.

  Poznámka: Po vymazání textu z pole Panel hledání se v navigačním podokně znovu zobrazí všechny dostupné objekty.

Začátek stránky

Vytváření a změny vlastních kategorií a skupin

Vytvoříte-li novou databázi bez použití šablony, obsahuje databáze ve výchozím nastavení kategorii Vlastní, která zobrazí jedinou skupinu obsahující všechny objekty definované v databázi. Vlastní kategorii můžete přejmenovat, vytvořit v ní více vlastních skupin a přiřadit k těmto skupinám objekty. Výchozí možnost řazení pro skupiny je Všechny tabulky.

Při zobrazení vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně se vždy zobrazí zástupce objektů. Zástupce lze rozpoznat podle malé šipky vedle levého dolního rohu ikony objektu.

Zástupci v zobrazení vlastní kategorie Při otevření zástupce otevřete objekt, který odkazuje na. Ale pokud odstraníte zástupce na ploše, Office Access 2007 nedojde k odstranění objektů v databázi, které odkazuje na zástupce. Můžete taky skrýt a přejmenovávat bez změny data směřujících klávesové zkratky v databázi.

Jednou z možností přizpůsobení objektů v databázi je vytvoření vlastních kategorií. Vlastní kategorii můžete vytvořit, pokud například chcete vytvořit formulář se specifickými typy tlačítek nebo odkazů, které lze použít k procházení databáze. Vytvoříte-li vlastní kategorii, bude platit pouze pro aktuální databázi. Vlastní kategorie a skupiny nelze přenést do jiných databází. Vlastní kategorii lze vytvořit přejmenováním výchozí kategorie Vlastní poskytnuté aplikací Access nebo vytvořením nové vlastní kategorie. Omezením počtu vlastních kategorií a skupin v databázi usnadníte vyhledávání dat

Poznámka: Objekty můžete odstranit z vlastní kategorie nebo skupiny, nemůžete je ovšem odstranit z předdefinované kategorie nebo skupiny.

Dialogové okno Možnosti navigace slouží k vytváření a správě vlastních kategorií a skupin. V tomto dialogovém okně se zobrazí seznam všech kategorií, které byly definovány v databázi, a skupiny u vybrané kategorie.

Vytvoření vlastní kategorie

Při vytvoření nové vlastní kategorie budou pro tuto kategorii vytvořeny skupiny Nepřiřazené objekty a Vlastní skupina 1. Ve výchozím nastavení aplikace Office Access 2007 nevloží do skupiny Nepřiřazené objekty žádné objekty. Místo toho se všechny objekty v kategorii, které nejsou přiřazeny k žádné skupině, zobrazí ve skupině Nepřiřazené objekty v navigačním podokně

 1. Chcete-li vytvořit novou kategorii, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Kategorie klikněte na možnost Přidat položku

  Nová kategorie se zobrazí v části Kategorie v dialogovém okně Možnosti navigace

 3. Zadejte název nové kategorie a stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování vlastní kategorie

Pokud je k dispozici nepoužívaná vlastní kategorie, můžete ji přejmenovat namísto přidávání nové vlastní kategorie.

 1. Chcete-li přejmenovat vlastní kategorii, klikněte pravým tlačítkem myši v horní části navigačního podokna a pak klikněte na položku Možnosti navigace

 2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na tlačítko Vlastní a potom klepněte na možnost Přejmenovat položku

 3. Zadejte nový název pro kategorii a stiskněte klávesu ENTER.

Po vytvoření nebo přejmenování vlastní kategorie je třeba vytvořit pro tuto kategorii vlastní skupiny.

Aplikace Access automaticky vytvoří v každé nové kategorii skupiny Vlastní skupina 1 a Nepřiřazené objekty. Objekty, které nejsou zařazeny do skupin, budou automaticky vloženy do skupiny Nepřiřazené objekty. Můžete vytvořit novou vlastní skupinu nebo přejmenovat skupinu Vlastní skupina 1 na požadovaný název

Vytvoření vlastní skupiny

 1. Chcete-li vytvořit novou vlastní skupinu, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Skupiny pro název kategorie klikněte na Přidat skupinu.

 3. Zadejte název nové skupiny a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování vlastní skupiny

 1. Chcete-li přejmenovat vlastní skupinu, klikněte pravým tlačítkem myši v horní části navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Skupiny pro název kategorie klikněte na vlastní skupinu a potom klikněte na Přejmenovat skupinu.

 3. Zadejte nový název pro skupinu a stiskněte klávesu ENTER

Po vytvoření vlastní skupiny ve vlastní kategorii můžete do vlastní skupiny přidat nebo přesunout objekty.

Začátek stránky

Přidání objektů do vlastní skupiny

Objekty můžete do vlastní skupiny přidat několika způsoby, například vytvořením zástupce přetažením objektu, kopírováním a vložením a importem objektů z externích zdrojů. Pokud se však rozhodnete vyjmout objekt ze skupiny, uvědomte si, že to může způsobit problémy. Vyjímání objektů se nedoporučuje, protože databáze je sada součástí, které vzájemně spolupracují, a pokud je objekt z této sady součástí vyjmut, může dojít k narušení některých nebo všech funkcí databáze.

 • Chcete-li přidat nebo přesunout objekty v databázi do vlastní skupiny, klikněte na šipku rozevíracího pole v horní části navigačního podokna a pak klikněte na vytvořenou vlastní skupinu.

 • V části Nepřiřazené objekty klepněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete přidat nebo přesunout.

 • V místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do skupiny a pak klepněte na vlastní skupinu, do které chcete objekt přidat.

Kopírování a vkládání objektů

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete kopírovat, a pak klikněte na příkaz Kopírovat.

 • Klikněte pravým tlačítkem skupinu v navigačním podokně, kam chcete vložit objekt a pak klikněte na Vložit. Do navigačního podokna z jiné databáze, který je otevřen v Access 2010 můžete také vložit objekt.

Dalším způsobem přidání objektů do databáze je import tabulek z jiných databází nebo dat z jiných programů (například textové soubory a sešity aplikace Microsoft Office Excel). Další informace o importu externích dat získáte po klepnutí na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách

Při zobrazení vlastních objektů v navigačním podokně se ve skutečnosti zobrazili zástupci těchto objektů. Ikona objektu s malou šipkou vedle levého dolního rohu označuje, že se jedná o zástupce nebo ukazatel odkazující na skutečný objekt.

Zástupci v zobrazení vlastní kategorie Je-li odebrat nebo odstranit zástupce v navigačním podokně, jsou pouze odebrání ukazatel myši na tento objekt a není odebráním objektu z databáze. Při odebrání zástupce objektu z vlastní skupiny v navigačním podokně odkaz na objekt se odebere z vlastní skupiny a zdá objekt ve skupině Nepřiřazené objekty v navigačním podokně.

 • Chcete-li odebrat zástupce, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt v navigačním podokně a pak klikněte na příkaz Odebrat.

 • Chcete-li zástupce objektu obnovit, přetáhněte objekt ze skupiny Nepřiřazené objekty v navigačním podokně do vlastní skupiny.

Důležité informace: Ačkoli předdefinované a vlastní skupiny můžete odstranit (to znamená trvale odebrat) tento postup nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k potížím v databázi. Databáze jsou sady součástí, které vzájemně spolupracují, a pokud je objekt z této sady součástí vyjmut, může dojít k narušení některých nebo všech funkcí databáze

Začátek stránky

Skrytí objektů a skupin

Jestliže objekt nebo skupina nejsou používány nebo k nim chcete omezit přístup, může být jejich skrytí vhodnější než jejich odstranění. Skrytím objektu nebudou provedeny změny v databázi, zatímco odstranění objektu nebo skupiny (i pokud se zdá, že jde o duplicitní položku) může narušit některé nebo všechny funkce databáze.

Chcete-li skrýt objekt nebo skupinu v navigačním podokně, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li skrýt objekt, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Skrýt v této skupině.

 • Chcete-li skrýt celou skupinu, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Skrýt.

Chcete-li skrýt objekt nebo skupinu zobrazenou šedě v navigačním podokně, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté objekty a pak klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení objektů a skupin

Chcete-li zobrazit skryté objekty a skupiny bez povolení přístupu, postupujte takto:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 • V dialogovém okně Možnosti navigace zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty a pak klikněte na tlačítko OK.

Pokud se skryté objekty a skupiny zobrazí v navigačním podokně šedě, nejsou povoleny. Chcete-li tyto šedé objekty nebo skupiny zpřístupnit z navigačního podokna, postupujte takto:

 • Chcete-li povolit objekt, klepněte pravým tlačítkem myši na tento objekt a pak klepněte na příkaz Zobrazit v této skupině.

 • Chcete-li zobrazit skupinu, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Zobrazit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×