Správa nastavení SharePointového webu

Správa nastavení SharePointového webu

Po vytvoření webu v SharePoint Online nebo SharePoint Server můžete provádět změny nastavení, informací a oprávnění pro daný web. Tady jsou popisy založené na SharePoint weby vytvořené pomocí standardních součástí uživatelského rozhraní. Pokud vlastník nebo Návrhář webu ve většině objektů změnil vzhled, nemusí se tady zobrazit totéž. Další informace získáte od správce SharePoint.

Poznámky: 

Tady je postup, jak změnit logo, název a další nastavení SharePoint Online týmových nebo komunikačních webů. Pro SharePoint Online klasické prostředí nebo SharePoint Server 2016, 2013 a 2010 se podívejte na kartu 2016, 2013, 2010 . Pokud vám uživatelské rozhraní nevyhovuje vašim přehledům, přečtěte si článek Poradce při potížích s nastavením.

Důležité informace: Pokud chcete provést změny loga, názvu, popisu a dalších nastavení, musíte mít na SharePoint webu oprávnění vlastníka nebo návrháře. Další informace najdete v článku Správa oprávnění webu.

Změna loga SharePoint týmového nebo komunikačního webu

SharePoint Online týmové weby, které jsou spojené s Office 365 skupinou, používají stejné logo jako skupina Office 365, ke které jsou připojení. Když změníte logo týmového webu připojeného ke skupině SharePoint, změní se také logo odpovídající skupiny Office 365. Proces změny loga pro weby SharePoint Online komunikace nebo SharePoint Online týmových webů, které nejsou připojené ke skupině Office 365, je stejný. V tomto případě se změní pouze logo webu.

SharePoint Server 2019 týmové weby a komunikační weby nejsou připojeny skupiny, ale používají stejnou metodu změny loga webu.

Pokud vaše uživatelské rozhraní neodpovídá této verzi, můžete být v klasickém prostředí SharePointu nebo v dřívější verzi. Postup změny nastavení najdete na kartě 2016, 2013, 2010 .

Důležité informace: Pokud chcete změnit logo, název, popis a další nastavení, musíte mít oprávnění vlastníka nebo návrháře na webu SharePoint. Další informace najdete v článku Správa oprávnění webu.

 1. Přejděte na svůj SharePoint týmový nebo komunikační Web.

 2. V pravém horním rohu klikněte na nastavení Ikona Nastavení a potom klikněte na informace o webu.

  Informace o webu

 3. V části logo webu klikněte na změnit.

  Změna loga týmového nebo komunikačního webu

 4. Vyhledejte a vyberte nové logo, klikněte na otevřít.

  Výběr loga v Průzkumníkovi Windows

  a klikněte na Uložit.

  Uložení změněného loga

Změna názvu, popisu, úrovně soukromí a klasifikace webu

Důležité informace: Pokud chcete tato nastavení změnit, musíte mít oprávnění vlastníka nebo návrháře na webu SharePoint. Další informace najdete v článku Správa oprávnění webu.

Tato nastavení jsou jenom na týmovém webu připojeném ke skupině.

 1. Přejděte na týmový web SharePoint.

 2. V pravém horním rohu klikněte na nastavení Ikona Nastavení a potom klikněte na informace o webu.

  Informace o webu

 3. Změňte požadovaná pole:

  • Název týmového webu (povinný)

  • Popis (volitelné)

  • Nastavení ochrany osobních údajů (nepovinné): Public znamená, že každý z vaší organizace uvidí obsah a stát se členem. Soukromá znamená, že členství vyžaduje schválení vlastníka webu a obsah můžou zobrazit jenom členové. Tento postup se nezobrazuje na komunikačním webu.

  • Klasifikace týmového webu (volitelné): slouží ke klasifikaci webu pomocí hodnot, jako jsou interní, důvěrné, vysoké obchodní účinky, nízká obchodní dopad atd. Tyto hodnoty se mohou týkat utajení informací nebo životního cyklu informací. Jsou určeny a vytvořeny správcem. Další informace najdete v článku Správa vytváření webů v SharePointu Online. Tato možnost nemusí být na webu k dispozici.

  Panel informací o SharePointovém webu

Toto jsou nejběžnější nastavení webů. Pokud chcete změnit další nastavení a možnosti webu, klikněte na Zobrazit všechna nastavení webu. Tím se zobrazí stránka klasické Nastavení webuSharePoint.

Použití návrhu webu

Pokud chcete použít konzistentní sadu akcí nebo konfigurací, jako je nastavení motivu, přidání odkazů na navigaci webu nebo vytvoření seznamu s konkrétní sadou sloupců a nastavení, vyberte návrh webu.

 • Přejděte na týmový web SharePoint.

 • V pravém horním rohu klikněte na nastavení Ikona Nastavení > návrhy webu.

 • Vyberte návrh, který chcete použít, a klikněte na použít u webu.

  Použití návrhu na web služby SharePoint

Správa oprávnění webu

Úrovně oprávnění webu jsou založené na SharePoint skupinách oprávnění. Členové skupiny oprávnění SharePoint můžou web navštívit bez jeho úpravy (Návštěvníci webu), upravit web (Členové webu) nebo mít oprávnění k úplnému řízení webu (vlastníci webu).

Důležité informace: Pokud chcete tato nastavení změnit, musíte mít oprávnění vlastníka na webu SharePoint.

 1. Přejděte na týmový web SharePoint.

 2. V pravém horním rohu klikněte na nastavení Ikona Nastavení .

 3. Klikněte na oprávnění webů.

  Pole oprávnění webu

Pozvání uživatelů na týmový web SharePoint

Pokud chcete dát lidem přístup k vašemu webu, můžete přidat členy do skupiny Office 365 přidružené k webu, nebo můžete sdílet tento web s ostatními, aniž byste ho přidali do Office 365 skupiny. Další informace o oprávněních webů najdete v tématu Principy úrovní oprávnění v SharePointu.

Pokud chcete uživatelům udělit přístup k webu, klikněte na pozvat lidi a vyberte jednu z těchto možností: SharePoint Online

 • Přidáním členů do skupiny přidáte členy do skupiny Office 365 přidružené k vašemu webu. Toto je preferovaná metoda. Klikněte na přidat členy, zadejte jméno nebo e-mailovou adresu a klikněte na Uložit. Členové přidaní do skupiny Office 365 se ve výchozím nastavení přidají do skupiny oprávnění SharePoint členy webu a můžou upravovat web. Mají taky úplný přístup k Office 365 skupinám zdrojů, jako jsou skupinové konverzace, Kalendář atd.

 • Sdílet jenom web : Pokud chcete sdílet web s ostatními, aniž byste je přidali do skupiny Office 365 přidružené k webu. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu, klikněte na šipku dolů a vyberte úroveň oprávnění SharePoint a klikněte na Přidat. Sdílení webu umožňuje uživatelům přístup k webu, ale nebude mít přístup k Office 365 skupinám, jako jsou skupinové konverzace, Kalendář atd.

  Pozvání uživatelů na web služby SharePoint

V SharePoint Server 2019klikněte na sdílet web. Na panelu sdílet web zadejte jména uživatelů nebo skupiny, se kterými chcete web sdílet.

Panel sdílet web v SharePointu 2019

Změna oprávnění webu

Pokud chcete změnit úroveň oprávnění pro jednotlivce nebo skupinu, klikněte na šipku dolů vedle SharePoint úrovně oprávnění pro danou osobu nebo skupinu a vyberte možnost Úplné řízení , kterou chcete přidat do skupiny Vlastníci webu, nebo ji Přečtěte do skupiny Návštěvníci webu.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit všechny členy Office 365 skupiny přidružené k vašemu webu a jejich SharePoint úrovně oprávnění, klikněte na členy v pravém horním rohu webu.

Odebrání oprávnění webu

Pokud chcete odebrat uživatele, který není Office 365 členem skupiny uživatelů přidružené k vašemu webu SharePoint Online, klikněte na šipku dolů vedle úrovně oprávnění SharePoint pro tuto skupinu a vyberte Odebrat.

Poznámka: Možnost Odebrat je dostupná jenom pro jednotlivce nebo skupiny, které nejsou součástí skupiny Office 365.

Pokud chcete někoho odebrat z Office 365 skupiny přidružené k vašemu webu, klikněte na členy v pravém horním rohu webu, klikněte na šipku dolů vedle úrovně oprávnění pro daného člena a klikněte na Odebrat ze skupiny.

Oprávnění odebrat web

Upřesnit nastavení oprávnění

Pokud jste vlastníkem webu, uvidíte odkaz pro upřesňující nastavení oprávnění , kde můžete nakonfigurovat další SharePoint nastavení oprávnění. Další informace najdete v tématu Vysvětlení úrovní přístupu v SharePointu.

Další nastavení a omezení webu SharePointu Online

Odstraňování potíží s nastavením

 • Nejběžnější problém s pokusem o změnu nastavení nemá správná oprávnění. Pokud si nejste jistí, jaká jsou vaše oprávnění, obraťte se na správce SharePointu, sítě nebo Office 365.

 • Pokud máte oprávnění, ujistěte se, že používáte verzi SharePointu, kterou používáte. Další informace najdete v tématu jakou verzi SharePointu používám? Pokud máte web, který byl vytvořený ve starší verzi SharePointu Online, může používat klasický vzhled. Pokud chcete změnit logo, popis nebo další nastavení, podívejte se na kartu 2016, 2013, 2010 . Prostředí SharePoint Online Classic používá stejné uživatelské rozhraní pro nastavení jako SharePoint 2016.

Tady je postup, jak změnit logo, název a další nastavení na serverech SharePoint 2016, 2013 nebo 2010. Informace o SharePoint Online týmových nebo komunikačních webech najdete na kartě online, 2019 .

Změna názvu, popisu a loga webu SharePoint serveru

Jako vlastník nebo uživatel s oprávněním Úplné řízení můžete změnit název, popis a logo pro váš web SharePoint serveru..

 1. Přejděte na svůj web.

 2. V pravém horním rohu klikněte na nastavení Ikona Nastavení nebo nahoře vlevo klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na Nastavení webu.

  Nastavení webu na kartě nastavení
 4. V části vzhled a chováníklikněte na název, popis a logo. Nastavení webu s názvem, popisem, vybraným logem

 5. Aktualizujte pole title . Přidejte nebo upravte volitelný Popis webu.

  Stránka nastavení názvu, popisu a loga
 6. V sharepointu 2016 nebo 2013proveďte v části logo a popisjednu z těchto akcí:

  Klikněte na z počítače, vyhledejte obrázek a klikněte na otevřít.

  Klikněte na možnost ze SharePointu, vyhledejte obrázek na webu SharePoint a klikněte na Vložit.

  Pro SharePoint 2010klikněte v části logo a popis na obrázek, který se použije jako logo.

  Stránka s názvem, logem a popisem
 7. Vyplňte volitelný popis nebo alternativní text. Kliknutím na OK uložte

Správa oprávnění webu

Úrovně oprávnění webu jsou založené na SharePoint skupinách oprávnění. Členové skupiny oprávnění můžou navštívit web, aniž by ho mohli upravovat (Návštěvníci webu), upravovat web (Členové webu) nebo mít oprávnění k úplnému řízení webu (vlastníci webu).

Pokud chcete dát lidem přístup k vašemu webu, můžete přidat členy ke skupině přidružené k webu (preferovanou metodu) nebo můžete sdílet tento web s ostatními, aniž byste ho přidali do skupiny.

Pokud chcete pozvat lidi na svůj web, můžete uživatele pozvat pomocí tlačítka sdílet na webu. Další informace najdete v článku sdílení webu.

Pokud chcete přidat lidi se skupinou, můžete vytvořit skupinu nebo použít už existujícího člena a přidat do ní členy. Skupiny poskytují různé úrovně oprávnění, které mají všichni uživatelé ve skupině, takže je jednodušší spravovat počet uživatelů a jejich přístup. Další informace najdete v tématu vytváření a Správa skupin SharePointu.

Změna oprávnění webu

Pokud chcete změnit úroveň oprávnění pro jednotlivce nebo skupinu, klikněte na šipku dolů vedle úrovně oprávnění pro danou osobu nebo skupinu a vyberte možnost Úplné řízení a přidejte je do skupiny Vlastníci webu nebo si je přečtěte do skupiny Návštěvníci webu.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit všechny členy Office 365 skupiny přidružené k vašemu webu a jejich úrovně oprávnění, klikněte na členy v pravém horním rohu webu.

Odebrání oprávnění webu

Pokud chcete někoho odebrat ze skupiny přidružené k vašemu webu, postupujte takto:

 1. Přejděte na svůj web.

 2. V pravém horním rohu klikněte na nastavení Ikona Nastavení nebo nahoře vlevo klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na Nastavení webu.

  Nastavení webu na kartě nastavení
 4. V části Uživatelé a oprávněníklikněte na oprávnění webů.

  Položka nabídky uživatelé a oprávnění
 5. V části oprávnění webuklikněte na skupinu, ze které chcete odebrat člena.

 6. Vyberte uživatele, kterého chcete odebrat.

 7. Klikněte na Akcea potom klikněte na Odebrat uživatele ze skupiny.

 8. Klikněte na OK.

Upřesnit nastavení oprávnění

Další informace o tom, jak fungují oprávnění, a nastavení, která můžete použít, najdete v tématu Principy úrovní oprávnění v SharePointu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×