Office
Přihlásit se

Správa nasazení doplňků Office 365 v Centru pro správu Office 365

Doplňky pro Office pomáhají přizpůsobit dokumenty a zjednodušit způsob, jakým získáváte přístup k informacím na webu (viz Začínáme používat doplněk pro Office). Jako správce Office 365 můžete pro uživatele ve své organizaci nasadit doplňky pro Office. Můžete to udělat pomocí funkce Centralizované nasazení v Centru pro správu Office 365.

Centralizované nasazení představuje doporučený a (co se týče funkcí) nejlépe vybavený způsob pro většinu správců, kteří nasazují doplňky uživatelům a skupinám v organizaci. Další informace o tom, jak zjistit, jestli vaše organizace podporuje Centralizované nasazení, najdete v tématu Jak zjistit, jestli ve vaší organizaci s Office 365 funguje centralizované nasazení doplňků.

Centralizované nasazení přináší následující výhody:

 • Globální správce může přiřadit doplněk přímo uživateli, více uživatelům prostřednictvím skupiny nebo všem uživatelům v tenantovi.

 • Po spuštění příslušné aplikace Office se automaticky stáhne doplněk pro uživatele. Pokud doplněk podporuje příkazy doplňku, zobrazí se automaticky na pásu karet v aplikaci Office.

 • Pokud správce vypne nebo odstraní doplněk nebo odebere uživatele z Azure Active Directory nebo ze skupiny, ke které je doplněk přiřazený, nebude se už doplněk uživateli dál zobrazovat.

Poznámky: 

 • Pro Word, Excel a PowerPoint použijte k nasazení doplňků uživatelům v místním prostředí bez připojení k Office 365 nebo v případě, že je nutná podpora pro sharepointové doplňky, katalog sharepointových aplikací.

 • U Outlooku použijte k nasazení v místním prostředí bez připojení k Office 365 ovládací panel Exchange.

Doporučený postup při nasazování doplňků pro Office

Zvažte možnost nasazovat doplňky ve fázích. Pomůžete tak zajistit jejich hladké nasazení. Doporučujeme postupovat takto:

 1. Nasaďte doplněk malé skupině firemních uživatelů a členů oddělení IT. Vyhodnoťte, jestli se nasazení povedlo, a pokud ano, přejděte na krok 2.

 2. Ve firmě nasaďte doplněk u větší skupiny jednotlivců, kteří ho budou používat. Znovu vyhodnoťte výsledky, a pokud šlo všechno dobře, přejděte na další krok úplného nasazení.

 3. Nasaďte doplněk všem uživatelům.

V závislosti na velikosti cílové skupiny můžete chtít některé kroky postupu nasazení přidat nebo odebrat.

Nasazení doplňku pro Office pomocí Centra pro správu Office 365

Než začnete, zjistěte, jestli ve vaší organizaci využívající Office 365 funguje centralizované nasazení doplňků.

Poznámka:

Uživatelé a skupiny přiřazené k doplňkům s jednotným přihlašováním se budou sdílet také u doplňků, které používají stejné ID aplikace Azure. Veškeré změny přiřazení uživatelů budou platit i pro tyto doplňky. Na této stránce se zobrazí související doplňky.

Seznam oborů

Poznámka: Pokud globální správce klikne na možnost uložení, zapíše se souhlas u všech uživatelů v tenantovi, nikoliv jenom u těch, kdo mají přiřazený daný doplněk.

 1. Přihlaste se k Office 365 se svým pracovním nebo školním účtem.

 2. V levém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 a zvolte Správce.

  Tip: Správce se zobrazuje jenom správcům Office 365.

 3. V nabídce navigace zvolte Nastavení > Služby a doplňky.

 4. Pokud uvidíte v horní části stránky zprávu s oznámením nového Centra pro správu Office 365, klikněte na tuto zprávu a přejděte tak do Centra pro správu ve verzi Preview (viz Informace o Centru pro správu Office 365).

 5. Zvolte Nahrát doplněk v horní části stránky.

 6. Na stránce Centralizované nasazení zvolte jednu z následujících možností:

  • Chci přidat doplněk z Office Storu

  • Mám soubor manifestu (.xml) na tomto zařízení: U této možnosti vyberte Procházet a vyhledejte soubor manifestu (.xml), který chcete použít.

  • Mám adresu URL pro soubor manifestu: U této možnosti zadejte do příslušného pole adresu URL.

  Snímek obrazovky znázorňuje dialog Nový doplněk pro Centralizované nasazení. K dispozici je možnost přidání doplňku z Office Storu, vyhledání souboru manifestu nebo zadání adresy URL pro soubor manifestu.
 7. Vyberte Další.

 8. Pokud jste vybrali možnost přidání doplňku z Office Storu, můžete teď vybrat příslušný doplněk v části Vybrat doplněk. Všimněte si, že dostupné doplňky můžete zobrazit přes kategorie Doporučeno pro vás, Hodnocení nebo Název. Pro přidání z Office Storu jsou k dispozici jenom bezplatné doplňky. Placené doplňky se v současné době nepodporují.

  Poznámka: S možností Office Store se budou uživatelům automaticky zpřístupňovat aktualizace a vylepšení doplňku bez vašeho zásahu.

  Na snímku obrazovky je dialog Vybrat doplněk pro Office Store. Rozevírací seznam pro zobrazení dostupných doplňků s kategoriemi Doporučeno pro vás, Hodnocení a Název
 9. Doplněk je teď povolený. Stav na stránce doplňku má hodnotu Zapnuto, jako například můžete vidět u doplňku Power BI Tiles na snímku obrazovky níže. V části Kdo má přístup vyberte Upravit a zadejte, komu se doplněk nasadí.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se doplněk nedá nasadit u žádného uživatele, dokud neidentifikujete osoby nebo skupiny.

  Tip: Zjistěte si informace o dalších možných stavech doplňku. Přečtěte si informace v části Stavy doplňků dále v tomto tématu.

  Snímek zobrazující stránku Centralizované umístění pro doplněk Power BI Tiles V poli označeném Kdo má přístup je hodnota Aktuálně nepřiřazené a kurzor odkazuje na možnost Upravit.
 10. Na stránce Upravit, kdo má přístup vyberte buď Všichni, nebo Konkrétní uživatelé/skupiny. Pomocí vyhledávacího pole najděte uživatele nebo skupiny, kterým chcete nasadit doplněk.

  Na snímku je zobrazená stránka Upravit, kdo má přístup pro doplněk Power BI Tiles. Je možné vybrat možnosti Všichni nebo Konkrétní uživatelé/skupiny. Pokud chcete určit uživatele nebo skupiny, použijte pole Hledat.
 11. Pouze doplňky s jednotným přihlašováním:
  Na této stránce se zobrazí seznam oborů Graphu, které doplněk vyžaduje k tomu, aby mohl fungovat. 

 12. Po dokončení zvolte Uložit, zkontrolujte nastavení doplňku a vyberte Zavřít.

  Teď vidíte doplněk spolu s dalšími aplikacemi v Office 365.

  Doplněk nasazený pomocí Centra pro správu Office 365

Je dobré informovat uživatele a skupiny, kterým jste doplněk nasadili, že je dostupný. Zvažte možnost poslat jim e-mail, který popisuje, kdy a jak používat doplněk, a vysvětluje, jak jim může doplněk pomoct při práci. Uveďte relevantní obsah nápovědy nebo časté otázky, které můžou být užitečné, pokud budou mít uživatelé s doplňkem problémy, nebo na ně uveďte odkaz.

Správci můžou přiřadit doplněk všem nebo konkrétním uživatelům a skupinám. Každá možnost má svoje pro a proti:

 • Všichni: Jak už název napovídá, přiřadí tato možnost doplněk všem uživatelům v tenantovi. Tuto možnost používejte opatrně a jenom u doplňků, které se ve vaší organizaci používají univerzálně.

 • Uživatelé: Pokud přiřadíte doplněk jednotlivému uživateli a budete ho chtít nasadit někomu dalšímu, budete nejdřív muset tohoto uživatele přidat. To stejné platí pro odebírání uživatelů.

 • Skupiny: Pokud doplněk přiřadíte skupině, přiřadí se automaticky všem uživatelům, které do této skupiny přidáte. A uživatel, kterého ze skupiny odeberete, k danému doplňku ztratí přístup. V obou případech se od vás jako správce nevyžaduje žádná další akce.

To, která možnost je pro vaši organizaci nejlepší, závisí na konfiguraci. Doporučujeme ale přiřazovat položky prostřednictvím skupin. Pro vás jako správce může být jednodušší spravovat doplňky pomocí skupin a určovat členství v těchto skupinách, než měnit pokaždé přiřazené uživatele. Na druhou stranu v některých situacích můžete chtít omezit přístup malé skupině uživatelů a přiřadit tedy některé položky jenom určitým uživatelům. V takovém případě bude potřeba spravovat přiřazené uživatele ručně.

Následující tabulka popisuje stavy doplňků.

Stav

Jak ke stavu dojde

Dopad

Aktivní

Správce nahrál doplněk a přiřadil ho uživatelům nebo skupinám.

Uživatelé a skupiny, kteří mají doplněk přiřazený, ho uvidí v příslušných klientech.

Vypnuto

Správce doplněk vypnul.

Skupiny a uživatelé přiřazení k doplňku už k němu nemají přístup.

Pokud se stav doplňku změní na aktivní, budou mít uživatelé a skupiny k tomuto doplňku znovu přístup.

Odstraněno

Správce doplněk odstranil.

Skupiny a uživatelé přiřazení k doplňku už k němu nemají přístup.

Pokud už doplněk nikdo nepoužívá, zvažte, jestli nebude vhodné ho odstranit. Vypnutí doplňku může mít smysl, pokud se doplněk používá jenom během určité doby v roce.

Součástí doplňků pro Office je soubor manifestu XML, který obsahuje určitá metadata o doplňku, ale především odkazuje na webovou aplikaci, která obsahuje veškerý kód a logiku. Doplňky můžou mít různé funkce. Doplňky můžou například:

 • Zobrazovat data

 • Načítat dokument uživatele za účelem poskytování kontextových služeb

 • Načítat data z dokumentu uživatele a zapisovat do něho za účelem poskytování hodnoty danému uživateli

Další informace o typech a funkcích doplňků pro Office najdete v přehledu platforem doplňků pro Office, zejména v části obsahující podrobný rozbor doplňku pro Office.

Aby mohl doplněk pracovat s dokumentem uživatele, musí se v manifestu deklarovat, jaká oprávnění potřebuje. Model přístupových oprávnění rozhraní JavaScript API s pěti úrovněmi poskytuje základ pro ochranu osobních údajů a zabezpečení uživatelů doplňků podokna úloh. Většina doplňků na webu Office Store má úroveň ReadWriteDocument a téměř všechny doplňky podporují alespoň úroveň ReadDocument. Další informace o úrovních oprávnění najdete v tématu, které se týká vyžadování oprávnění k použití rozhraní API v doplňcích obsahu a podokna úloh.

Při aktualizaci manifestu se změny většinou týkají ikony doplňku a textu. Někdy se můžou změnit příkazy doplňku. Oprávnění doplňku se ale nezmění. Webová aplikace, ve které jsou spuštěné veškerý kód a logika doplňku, se může změnit kdykoli, což je podstatou webových aplikací.

Aktualizace doplňků se provádějí následujícím způsobem:

 • Obchodní doplněk: V tomto případě, kdy správce nahrál manifest explicitně, vyžaduje doplněk, aby správce nahrál nový soubor manifestu, který podporuje změny metadat. Při příštím spuštění příslušných aplikací Office se doplněk aktualizuje. Webová aplikace se může změnit kdykoli.

 • Doplněk z Office Storu: Pokud správce vybral doplněk z webu Office Store a doplněk na webu Office Store se aktualizuje, aktualizuje se daný doplněk později i ve funkci Centralizované nasazení. Doplněk se bude aktualizovat při příštím spuštění příslušných aplikací Office. Webová aplikace se může změnit kdykoli.

Ve vaší organizaci můžete chtít zabránit stahování nových doplňků Office z Office Storu. Společně s funkcí Centralizované nasazení tím můžete zajistit, že uživatelům ve vaší organizaci se budou nasazovat jenom schválené doplňky.

Vypnutí akvizic doplňků:

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 2. Klikněte na Nastavení > Služby a doplňky.

 3. Klikněte na Office Store.

 4. Kliknutím přepněte přepínač vedle možnosti Umožnit lidem ve vaší organizaci navštěvovat Office Store do polohy Vypnuto.

To zabrání všem uživatelům ve stahování těchto doplňků z Office Storu.

 • Doplňky pro Word, Excel a PowerPoint 2016 z:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOSu

 • Akvizice začínající v AppSource

 • Doplňky v Office 365

Uživateli, který se pokusí o přístup k obchodu, se zobrazí následující zpráva: Omlouváme se, ale konfigurace Office 365 nepovoluje jednotlivé pořizování doplňků z Office Storu.

Podpora pro vypnutí Office Storu je dostupná v následujících verzích:

 • Windows: 16.0.9001 – aktuálně k dispozici v měsíčním kanálu. K dispozici v půlroční verzi v červenci 2018.

 • Mac: 16.10.18011401 – aktuálně k dispozici.

 • iOS: 2.9.18010804 – aktuálně k dispozici.

 • Office Online – aktuálně k dispozici.

Správce bude i nadále moct přiřazovat doplňky z Office Storu pomocí funkce Centralizované nasazení.

Nebude to mít vliv na žádné dříve stažené doplňky na pracovních nebo školních účtech uživatelů nebo na doplňky získané pomocí účtu Microsoft. Doplňky budou těmto uživatelům dál fungovat.

Pokud chcete uživatelům zabránit v přihlašování pomocí účtu Microsoft, můžete přihlašování omezit na účty organizace. Další informace získáte tady.

Poznámka: Instalace doplňků Outlooku se spravujeme jiným procesem.

Získávání doplňků ze Storu u nezletilých osob

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení EU, které vstupuje v platnost 25. května 2018. Uživatelům uděluje právo na ochranu osobních údajů. V GDPR se mimo jiné uvádí, že osobní údaje nezletilých se bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků nesmí posílat třetím stranám. Konkrétní věk, který definuje nezletilého, se liší podle místa výskytu dané osoby.

K oblastem, kde souhlas rodičů vyžaduje zákon, patří Evropská unie, Jižní Korea, Spojené království a Spojené státy. V těchto oblastech se nezletilé osobě zablokuje (prostřednictvím Azure Active Directory) možnost získání nových doplňků pro Office ze Storu i spouštění dříve nabytých doplňků. V zemích, kde toto nařízení neplatí, stahování nebude omezeno.

Při posuzování nezletilosti uživatele se vychází z údajů zadaných v Azure Active Directory. Za určení zákonné věkové skupiny a za souhlas rodiče daného uživatele zodpovídá správce tenanta.

V případě, že rodič nebo opatrovník nezletilého vyjádří souhlas s použitím daného doplňku, může správce tenanta k nasazení doplňku u všech nezletilých, kteří získali souhlas, použít Centralizované nasazení.

Pokud chcete vyhovět požadavkům GDPR ohledně nezletilých osob, musíte mít ve škole nebo organizaci nasazený některý z následujících buildů Office.

Word, Excel, PowerPoint a Project:

Platforma

Číslo buildu

Office 2016 ProPlus pro Windows (Měsíční kanál)

9001.2138 

Office 2016 ProPlus (Půlroční kanál)

8431.2159

Office 2016 pro Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 pro Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 pro Mac

16.11.18020200

Office 2016 pro iOS

2.12.18032600

Office Online

Není k dispozici.

Outlook:

Platforma

Číslo buildu

Outlook 2016 pro Windows (MSI)

Číslo buildu bude upřesněno.

Outlook 2016 pro Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 pro Mac

16.0.9318.1000

Outlook Mobile pro iOS

2.75.0

Outlook Mobile pro Android

2.2.145

Outlook Online

Není k dispozici.

Požadavky Office 2013

Word, Excel a PowerPoint 2013 pro Windows podporují stejné kontroly nezletilých jako povolená knihovna ADAL (Active Directory Authentication Library). Následuje vysvětlení dvou možností dodržení požadavků.

Práce uživatelů s doplňky

Teď, když jste nasadili doplněk, můžou ho začít koncoví uživatelé používat v aplikacích Office (viz Začínáme používat doplněk pro Office). Doplněk se zobrazí na všech platformách, které podporuje.

Pokud doplněk podporuje příkazy, zobrazí se příkazy na pásu karet Office. V následujícím příkladu se zobrazuje příkaz pro hledání citací v doplňku Citations.

Snímek obrazovky znázorňuje část pásu karet Office s příkazem pro hledání citací zvýrazněným v doplňku Citations.

Pokud nasazený doplněk nepodporuje příkazy nebo pokud chcete zobrazit všechny nasazené doplňky, můžete se podívat na informace v části Moje doplňky.

Word 2016, Excel 2016 nebo PowerPoint 2016

 1. Klikněte na Vložení > Moje doplňky.

 2. Vyberte kartu Spravováno správcem v okně Doplňky pro Office.

 3. Poklikejte na doplněk, který jste nasadili už dříve (v tomto příkladu Citations).

  Snímek obrazovky zobrazuje kartu Spravováno správcem na stránce Doplňky pro Office v aplikaci Office. Na kartě se zobrazí doplněk Citations.

Outlook:

 1. Na pásu karet Domů zvolte Store.

  Tlačítko Store v Outlooku
 2. V navigaci nalevo vyberte Moje doplňky.

 3. Najděte doplněk se stavem Nainstalováno správcem.

  Správce nainstaloval doplněk v Outlooku ze Storu.

Další informace

Přečtěte si další informace o vytváření doplňků pro Office.

Správa doplňků pomocí rutin prostředí PowerShell pro Centralizované nasazení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×