Správa nadpisů a uspořádání textu v zobrazení osnovy

Zobrazení osnovy pomáhá spravovat strukturu a záhlaví dokumentu, abyste se přitom neztratili v textu. Když chcete v zobrazení osnovy (klikněte na Zobrazení > Osnova) posouvat a upravovat záhlaví, měnit jejich úrovně a posouvat text, použijte Nástroje osnovy. Můžete taky určit, kolik podrobností chcete zobrazit.

Poznámka:  Vytvoření osnovy od začátku místo použití existujícího dokumentu je úplně jiný proces. Pokud budete osnovu nově vytvářet, podívejte se do části Vytvoření úplně nové osnovy.

Když budete v zobrazení osnovy, tady je postup, jak na dokumentu pracovat:

Požadovaná akce

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nadpisu

Vyberte v zobrazení osnovy základní text a na kartě Osnova kontextové karty Nástroje osnovy klikněte na Úroveň osnovy a zvolte požadovanou úroveň nadpisu.

Alt+Shift+Šipka vlevo

Úprava záhlaví

Vyberte v zobrazení osnovy text a udělejte požadované změny.

Změna úrovně nadpisu

Na kartě Osnova kontextové karty Nástroje osnovy kliknutím na šipku vpravo a vlevo vedle pole Úroveň osnovy zvyšte nebo snižte úroveň nadpisu.

Alt+Shift+Šipka vlevo nebo Alt+Shift+Šipka vpravo

Přesun textu nahoru nebo dolů

Vyberte text a klikněte na šipku nahoru nebo dolů na kartě Osnova.

Alt+Shift+Šipka nahoru nebo Alt+Shift+Šipka dolů

Rozbalení nebo sbalení textu

Vyberte nadpis a klikněte na znak + nebo - na kartě Osnova.

Alt+Shift+klávesa plus nebo Alt+Shift+klávesa minus

Zobrazení nebo skrytí některých nadpisů

V poli se seznamem Zobrazit úroveň na kartě Osnova vyberte nejnižší úroveň, kterou chcete zobrazit. Všechny nižší úrovně zůstanou skryté.

Alt+Shift+n zobrazuje všechny úrovně nadpisů až do úrovně n.

Zobrazení prvního řádku textu nebo celého textu

Na kartě Osnova zaškrtněte políčko Zobrazit jen první řádek nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Alt+Shift+L

Zavření zobrazení osnovy

V části Osnova klikněte na X na tlačítku Zavřít zobrazení osnovy.

Přepnutí na jiné zobrazení

Klikněte na Zobrazení a potom na typ zobrazení, na který chcete přepnout, například Rozložení při tisku nebo Režim čtení.

Alt+Ctrl+P pro zobrazení při tisku, Alt+Ctrl+N pro zobrazení konceptu nebo Alt+Ctrl+O pro návrat do zobrazení osnovy.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×