Správa limitů úložiště kolekce webů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vzdálenost SharePoint Online, který má vaše organizace je založený na vašem čísle uživatelů (viz Limity služby SharePoint Online). Pokud jste globální správce v Office 365, můžete si koupit další úložiště při spuštění.

Ve výchozím nastavení SharePoint úložiště je dostupné v centrální fondu odkud upoutat všechny weby. Jako SharePoint nebo globální správce, nemusíte rozdělit úložný prostor nebo přerozdělit místo podle použití. Která je všechny automaticky zpracována: weby, co je potřeba při potřebují, až do velikosti 25 terabajt (TB) na kolekci webů. Pokud jste dříve ruční nastavení omezení úložiště a přechod k používání fondu úložiště, SharePoint obnoví všechna omezení 1 TB.

Automatická správa limitů úložiště

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Nastavení.

 5. V části Správa úložiště kolekce webů vyberte položku automaticky.

  Obrazovka Office 365 SharePoint Online nastavení se zvýrazněným Managment kolekce webů
 6. Klikněte na OK.

Pokud chcete přesně nastavit, jaký prostor úložiště má být přidělený každé kolekci webů, můžete nastavit možnost správy úložiště na Ručně a zadat limity úložiště jednotlivých kolekcí webů. V takovém případě vám doporučujeme nastavit si taky e-mailové upozornění, abyste vy i ostatní správci kolekcí webů dostávali oznámení, když se přiblíží limit úložiště.

Důležité informace: úložiště SharePoint Online teď výpočtu v gigabajtů (GB). Další informace najdete v tématu výpočtu úložiště Sharepointu jak.

Ruční správa limitů úložiště

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Nastavení.

 5. V části Správa úložiště kolekce webů vyberte Ručně.

 6. Klikněte na OK.

Nastavení limitu úložiště

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Na kartě Kolekce webů vyberte minimálně jednu kolekci webů ze seznamu.

 5. Vyberte kvóta úložiště. Pokud není povolený tlačítkem kvóta úložiště, vyberte kolekce webů, kterou chcete nastavit kvótu z následujícího seznamu.

  Karta Kolekce webů se zvýrazněným tlačítkem Kvóta úložiště
 6. V části Maximální kvóta úložiště pro každou kolekci webů zadejte maximální počet gigabajtů (GB), který se má přidělit kolekci webů.

 7. Zaškrtněte políčko pro odeslání e-mailu správcům kolekcí webů v případě, že se u jejich kolekcí webů blíží dosažení limitu úložiště. Zadejte číslo od 1 do 100 jako procento limitu, kterého se musí dosáhnout, aby se aktivovalo e-mailové upozornění.

  Dialogové okno Nastavit kvótu úložiště

  Tip: Možná budete muset kvůli nově převedené metrice úložiště aktualizovat nastavení procentuální hodnoty pro e-mailová upozornění.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Ruční správa limitů úložiště budete muset pravidelně sledujte, aby zkontrolovala, jestli že nejsou ovlivnění webu výkonu. Doporučujeme, můžete taky nastavit vlastní upozornění e-mailů sdělit správci kolekcí webů před limit kolekce webů. Předdefinované úložiště kvóty upozornění e-maily obvykle posílají týdenní kolekcí webů, které dosáhli zadaný úroveň pro upozornění. Takže správci kolekcí webů často dostávat e-maily upozornění kvóty úložiště pozdě. Pokud úlohy časovače upozornění na disku kvótu (který spustí e-mailových upozornění) naplánován týdenní a odešle e-mailových upozornění každou neděli, ale kolekce webů dosáhne limit kvóty upozornění v pondělí, například nemá správce kolekce webů dostávat upozornění e-mailu 6 dnů. Je pravděpodobné, že tuto kolekci webů zobrazíte omezení velikosti úložiště než správce kolekce webů obdrží upozornění e-mailu. To může způsobit kolekci webů nastavovaná jen pro čtení a zastavte výroby.

Tento skript PowerShell slouží ke sledování vaše kolekce webů. Tento skript použije data, vytvoří a potom odešle upozornění upozornění úložiště správce kolekce webů.

 1. Stáhněte si nejnovější prostředí SharePoint Online Management Shell.

 2. Připojte se k SharePointu Online jako globální správce nebo správce SharePointu v Office 365. Pokyny najdete v článku o tom, jak začít pracovat s prostředím SharePoint Online Management Shell.

 3. Zkopírujte následující text s deklarace proměnných a vložit ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok. Nastavte všechny vstupní hodnoty, které mají být specifické pro vaši organizaci. Uložení souboru a přejmenujte "GetEmailWarning.ps1".

  Poznámka: Můžete použít jiný název souboru, ale je nutné uložit soubor jako kódování ANSI textový soubor s příponou .ps1.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Kde:

  • <global or SharePoint admin account> je uživatelské jméno účtu, který má globální správce nebo SharePoint roli správce v Office 365.

  • <password> je heslo k účtu SharePoint nebo globální správce.

  • <SharePoint admin center URL> je adresa URL svého SharePoint centrum pro správu.

  • <local folder path> je místní cestu ke složce místo, kam chcete data uložená.

  • název poštovního serveru SMTP je <smtpserver> .

  • <sender email> je roli globálního správce nebo účtu správce Sharepointu, které se zobrazí v poli od v e-mailové upozornění.

  • <recipient email> je účtu správce, kteří obdrží upozornění e-mailu.

 5. V SharePoint Online Management Shell změňte místního adresáře, které jste uložili soubor skriptu.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Po úspěšném dokončení skriptu textový soubor vytvořený v umístění, které jste zadali do proměnné <Local folder path> ve skriptu.

  Poznámka: Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se nepodařilo spustit skripty, můžete zkusit změnit provádění zásady. Informace najdete v tématu O provádění zásady.

Dříve výpočtu SharePoint úložiště v megabajtech (MB). Teď se vypočítá v gigabajtů (GB) pomocí pouze celé celá čísla. Pokud jste nastavili kvóta úložiště v Megabajtech, budou převedeny na GB (1 024 MB = 1 GB) a zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo. Aby hodnotu 5000 MB bude 4 GB. Minimálně 1 GB můžete nastavit na kolekci webů. Je-li nastavit kvótu úložiště SharePoint pomocí PowerShell daná hodnota bude zaokrouhleno nahoru na nejbližší celé číslo GB nechcete, aby hodnotou menší než jedna GB převádění 0 GB.

Viz taky

Limity SharePointu Online

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×