Správa kritické cesty projektu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete se setkat s tím, co nakonec určuje délku projektu? Odpovědí je Kritická cesta, což je řada úkolů, které určují datum dokončení projektu. Pokud se přesune jeden úkol na kritické cestě, přesune se taky koncové datum projektu.

V tomto článku

Co zobrazuje kritická cesta k projektu?

Co je kritický úkol?

Jak Project vypočítá kritickou cestu?

Jak se zkrátí kritická cesta?

Můžu Zobrazit více kritických cest?

Můžu zobrazit kritickou cestu ve více projektech?

Co zobrazuje kritická cesta k projektu?

Díky znalosti a sledování kritické cesty pro váš projekt a zdrojům přiřazeným k kritickým úkolům můžete určit, které úkoly mají vliv na datum dokončení projektu a zda bude projekt dokončen včas.

Critical path and slack

Obrázek tlačítka Horní posloupnost úkolů nemá žádnou časovou rezervu (taky se volala "float"), a proto to označuje datum dokončení projektu. Všechny úkoly v této posloupnosti jsou na kritické cestě a nazývají se kritické úkoly. Kritické úkoly se v zobrazení Podrobný Ganttův diagram zobrazují červeně.

Obrázek tlačítka Dolní posloupnost úkolů neumožňuje řídit datum dokončení projektu, a proto nejsou kritické. V zobrazení Podrobný Ganttův diagram se nekritické úkoly zobrazují modře.

Obrázek tlačítka Celková časová rezerva (nebo plovoucí) je doba, po kterou se tato posloupnost úkolů může zpozdit, než ovlivní datum dokončení projektu. Celková časová rezerva se zobrazuje v zobrazení Podrobný Ganttův diagram jako tenká šedozelená čára.

Pokud je důležité, aby váš projekt dokončí plán, věnujte pozornost úkolům na kritické cestě a přiřazeným zdrojům. Pokud kritický úkol trvá déle, než se očekávalo, nebo je zdroj náhle nedostupný, projekt nebude dokončen do původního data dokončení.

Řada úkolů obecně souvisí s Závislosti mezi úkoly. Ačkoli je pravděpodobné, že v plánu projektu bude existovat řada úkolů s vzájemnou souvislostí, bude celá řada úkolů, které budou dokončeny, mít kritickou cestu projektu.

Poznámka: Kritická cesta se může změnit v průběhu provádění kritických úkolů nebo při zpoždění úkolů v jiné posloupnosti úkolů.

Další informace

Co je kritický úkol?

Úkoly, které nelze zpozdit, aniž by ovlivnily datum dokončení projektu, jsou kritické úkoly. V typickém projektu má řada úkolů určitou časovou rezervu a může proto být zpožděna bez zpoždění dalších úkolů nebo vliv na datum dokončení projektu.

Při úpravě úkolů za účelem vyřešení přetížení, úpravě nákladů nebo revizi Rozsah se Uvědomte na kritické úkoly a změny, které se na ně projeví, ovlivní datum dokončení projektu. Kritické úkoly tvoří kritickou cestu plánu.

Úkol je kritický, pokud splňuje některou z následujících podmínek:

 • Nemá žádnou rezervu (nebo plovoucí).

 • Je třeba ho zaČínat v (MSO) nebo musí datum dokončení (dokončen) Omezení.

 • V projektu plánovaném od data zahájení má omezení typu co nejpozději možné (nejpozději).

 • V projektu plánovaném od data dokončení má omezení co nejdříve.

 • Má datum dokončení stejné nebo pozdější než datum Konečný termín.

Úkol je po dokončení nepostradatelný, protože už nemůže ovlivnit dokončení následníků nebo data dokončení projektu.

Jak Project vypočítá kritickou cestu?

Project definuje kritické úkoly jako ty, které nemají časovou rezervu (float). Když se ale úkol stane kritickým, můžete změnit. Úkol může být například kritický, pokud má jeden nebo dva dny časové rezervy. To je užitečné, pokud chcete být upozorňováni na úkoly, které se stávají kritickými, pokud máte pořád ještě den nebo dvě vyrovnávací paměti.

Časová rezerva je určená daty nejdříve možného dokončení a nejpozději možného dokončení úkolů v plánu. Datum nejdříve možného dokončení je nejdřívější datum, kdy se úkol mohl dokončit podle data zahájení a plánované doby trvání. Datum nejpozději možného dokončení je nejpozdější datum, kdy může úkol skončit, aniž by došlo ke zpoždění projektu.

Rozdíl mezi daty nejdříve možné dokončení a nejpozději možné dokončení určuje množství časové rezervy. U úloh kritické cesty (úkoly, které nemají časovou rezervu) jsou data nejdříve možné dokončení a nejpozději možné dokončení totožná.

Jak se zkrátí kritická cesta?

Pokud chcete, aby váš projekt měl dřívější Datum dokončení, je potřeba, abyste nastavili data úkolů na kritické cestě. Tento postup se označuje také jako zhroucení projektu. Abyste to mohli udělat, můžete:

 • Zkrátit dobu trvání nebo práce na úkolu na kritické cestě

 • Změnou omezení úkolu můžete umožnit pružnější plánování.

 • Rozdělit kritický úkol na menší úkoly, které mohou současně pracovat s různými zdroji.

 • Revidujte závislosti mezi úkoly a povolte další pružnost plánování.

 • Nastavení doby realizace mezi závislými úkoly.

 • NaPlánování přesčasu

 • Přiřazení dalších zdrojů pro práci na úkolech kritické cesty

Poznámka: Pokud zadáte data kritické cesty, může se nová kritická cesta lišit od různých posloupností úkolů.

Pro libovolný plán projektu je vždy jedna celková kritická cesta. Nová kritická cesta by se pak stala řadou sledovaných úkolů, aby bylo zajištěno, že požadované datum dokončení.

Tip: Pokud zadáte data dokončení v kritické cestě a jiná řada úkolů ji overtake, můžete úspěšně přenést datum dokončení projektu.

Další informace

Začátek stránky

Můžu Zobrazit více kritických cest?

Ve výchozím nastavení Project zobrazí jenom jednu kritickou cestu, což ovlivňuje datum dokončení plánu. Plán projektu můžete nastavit tak, aby se v každé nezávislé síti nebo řadě úkolů zobrazily více kritických cest. Tento postup vám může pomoci, pokud pracujete s hlavním projektem a chcete zobrazit kritickou cestu jednotlivých dílčích projektů. To je užitečné také v případě, že je projekt rozdělený na více fází a vy chcete zobrazit kritickou cestu pro různé fáze nebo milníky.

Při zobrazení více kritických cest mějte na paměti, že je stále jedna celková kritická cesta určující datum dokončení projektu.

Tip: Změnou data dokončení některé ze sekundárních kritických cest se pravděpodobně nezmění datum dokončení projektu.

Další informace najdete v tématu Výpočet násobných kritických cest.

Můžu zobrazit kritickou cestu ve více projektech?

Pokud pracujete s více projekty, Vazby mezi projekty nebo dílčími projekty, uvidíte celkovou kritickou cestu. Dílčí projekty mohou být zpracovávány jako souhrnné úkoly pro Project k výpočtu celkové kritické cesty. Další informace najdete v tématu Vytvoření hlavního projektu pomocí odkazů na projekty.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×