Správa komunikace

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ke správě komunikace slouží v aplikaci SharePoint Workspace nástroj Správce komunikace. Chcete-li otevřít Správce komunikace, klikněte na kartě Soubor na položku Informace, pokračujte kliknutím na možnost Nastavení připojení a potom klikněte na položku Správce komunikace.

Tip: Správce komunikace lze rovněž otevřít kliknutím na ikonu aplikace SharePoint Workspace na hlavním panelu a následným kliknutím na příkaz Správce komunikace.

Co chcete udělat?

Zobrazení dat komunikace

Pozastavení komunikace

Práce offline

Zobrazení a aktualizace nastavení sítě

Zobrazení datové komunikace

Správce komunikace podává informace o celkovém stavu komunikace i o stavu komunikace jednotlivých pracovních prostorů a jiných aktivit, například zpráv a pozvánek. Čítače dat v horní části okna sledují množství aktuálně odesílaných a přijímaných dat. Zpráva o stavu (nalevo od čítačů dat) obsahuje informace o aktuálním stavu komunikace. V následující tabulce jsou popsány zprávy o stavu, které se mohou zobrazit.

Aktivita

Stav

Normální komunikace

Pracujete v online režimu a žádné komunikační aktivity nebyly pozastaveny.

Normální komunikace (některé aktivity byly pozastaveny)

Pracujete v online režimu, ale pozastavili jste nejméně jednu komunikační aktivitu.

Práce offline (od dd/mm/rr, hh:mm)

Pracujete v offline režimu. Časový údaj informuje o délce trvání tohoto stavu.

Příprava na práci offline...

Přecházíte z online režimu do offline režimu.

Příprava na práci online...

Přecházíte z offline režimu do online režimu.

Nelze komunikovat (od dd/mm/rr, hh:mm)

Aplikace SharePoint Workspace nemůže rozpoznat místní IP adresu. Časový údaj informuje o délce trvání tohoto stavu.

Žádná komunikace (od dd/mm/rr, hh:mm)

Všechny pokusy o komunikaci jsou neúspěšné. Časový údaj informuje o délce trvání tohoto stavu.

Zobrazení komunikace podle pracovního prostoru nebo aktivity

Správce komunikace poskytuje v tabulce Aktivita informace o stavu týkající se pracovních prostorů, zpráv a pozvánek a také dalších účtů používaných v daném počítači.

V následující tabulce jsou uvedeny aktivity a zprávy o stavu, které se mohou zobrazit.

Aktivita

Stav

Synchronizace workspace název

Nečinný: Aplikace SharePoint Workspace čeká na odeslání či přijetí dat pracovního prostoru. Pozastaveno: Pracovní prostor je momentálně pozastaven.

Zbývá odeslat: <data>, zbývá přijmout: <data>: množství aktuálně odesílaných nebo přijímaných dat

Slučování změn: Aplikace SharePoint Workspace přizpůsobuje data pracovního prostoru.

Pozastaveno: zbývá odeslat: <data>, zbývá přijmout: <data>: Pracovní prostor byl pozastaven a zbývá odeslat nebo přijmout určitá data.

Odesílání název pracovního prostoru

Zbývá odeslat: <data>: Aplikace SharePoint Workspace odesílá pracovní prostor a ještě zbývá odeslat určitá data.

Pozastaveno: zbývá odeslat: <data>: Pozastavili jste odesílání pracovního prostoru, ale některá data nebyla dosud odeslána.

Příjem název pracovního prostoru

Zbývá přijmout: <data>: Aplikace SharePoint Workspace instaluje pracovní prostor a stále ještě přijímá data.

Pozastaveno: zbývá přijmout: <data>: Pozastavili jste odesílání pracovního prostoru, ale některá data nebyla dosud odeslána.

Zprávy a pozvánky

Nečinný: Aplikace SharePoint Workspace čeká na odeslání nebo příjem zpráv či pozvánek.

Zbývá odeslat: <data>, zbývá přijmout: <data>: množství dat zprávy nebo pozvánky, které aplikace SharePoint Workspace aktuálně odesílá či přijímá

Pozastaveno: Funkce zasílání zpráv je aktuálně pozastavena.

Pozastaveno: zbývá odeslat <data>, zbývá přijmout: <data>: Funkce zasílání zpráv byla pozastavena a zbývá odeslat nebo přijmout určitá data.

Různá komunikace

Zbývá odeslat: <data>, zbývá přijmout: <data>: množství dat odesílaných nebo přijímaných mimo pracovní prostory a zasílání zpráv

Začátek stránky

Pozastavení komunikace

Komunikaci můžete pozastavit u vybraného pracovního prostoru nebo u zpráv a pozvánek. Tuto akci je vhodné provést například v případě, že chcete odložit odesílání nebo přijímání velkého množství dat.

Chcete-li u určitého pracovního prostoru nebo aktivity pozastavit komunikaci, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka. Zpráva o stavu bude pro daný pracovní prostor nebo aktivitu následující: Pozastavena komunikace. Zaškrtnutím příslušného políčka můžete komunikaci obnovit.

Pokud chcete pozastavit komunikaci všech u pracovních prostorů a aktivit zpráv najednou, klikněte na tlačítko Pozastavit vše. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že používáte velké množství pracovních prostorů a chcete pozastavit komunikaci u všech prostorů kromě jednoho (či pouze několika) z nich. V takovém případě klikněte na tlačítko Pozastavit vše a potom zaškrtněte určité pracovní prostory, čímž obnovíte jejich komunikaci.

Pokud pozastavíte aktivitu pracovního prostoru nebo komunikace, dostanete příchozí data-li aplikaci SharePoint Workspace klientů komunikace pomocí statické IP adresy režimu a:

 • Jiný člen pozastaveného pracovního prostoru používá dřívější verzi aplikace SharePoint Workspace.

 • Kontakt, který používá dřívější verzi aplikace SharePoint Workspace, vám odešle zprávu nebo pozvánku.

Poznámka: Jestliže klienti aplikace SharePoint Workspace komunikují prostřednictvím synchronizačního serveru a bude pozastaven pracovní prostor nebo komunikační aktivita, nebudou příchozí data přijímána.

Začátek stránky

Práce v offline režimu

Pracujete-li v offline režimu, dojde v aplikaci SharePoint Workspace k pozastavení veškeré datové komunikace a ostatním uživatelům se zobrazí informace o tom, že jste v offline stavu.

Práce v offline režimu je užitečná zejména v případě, že chcete pracovat místně bez odesílání a přijímání aktualizací a chcete, aby se ostatním uživatelům zobrazovalo, že nejste dočasně k dispozici.

Spusťte běží v offline režimu, klikněte na Pracovat Offline v správce komunikace. Ikona aplikace SharePoint Workspace v systému Windows oznamovací oblasti se změní vypadat takto: Ikona aplikace Groove v offline režimu

Pokud chcete obnovit práci v online režimu, klikněte ve Správci komunikace na tlačítko Pracovat online.

Tip: Přepínat mezi offline a online režimem lze rovněž kliknutím na ikonu aplikace SharePoint Workspace na hlavním panelu a následným kliknutím na příkaz Pracovat offline.

Začátek stránky

Zobrazení nebo aktualizace nastavení sítě

Správce komunikace umožňuje zobrazit informace o nastavení sítě a diagnostické informace o identitách ve vašem účtu. Tyto informace mohou být někdy potřebné pro účely technické podpory. Lze rovněž přepnout síťovou adresu z automatické (adresa URL zařízení automaticky přiřazená počítači) na statickou (adresa URL zařízení, kterou jste zadali vy) a naopak.

Zobrazení nastavení

Chcete-li zobrazit a zkopírovat nastavení sítě, které vaše identita používá ke komunikaci s jinými uživateli aplikace SharePoint Workspace, postupujte takto:

 1. Otevřete Správce komunikace.

 2. Klikněte na položku Nastavení sítě.

  V dialogovém okně Upřesnit nastavení sítě se zobrazí nastavení sítě pro vybranou identitu. Chcete-li zobrazit nastavení sítě pro jinou identitu, vyberte ji z rozevírací nabídky.

 3. Chcete-li zkopírovat celý seznam nastavení sítě, abyste jej mohli vložit do jiné aplikace, klikněte na tlačítko Zkopírovat do schránky.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Změna síťové adresy

Dialogové okno Upřesnit nastavení sítě také umožňuje změnit síťovou adresu vašeho počítače.

 1. Klikněte na nastavení Síťová adresa pro <název počítače> (tento počítač) a potom klikněte na tlačítko Změnit.

 2. Klikněte na možnost Automatická (výchozí) nebo Statická. Vyberete-li statickou adresu, zadejte do zobrazeného pole novou adresu.

  Poznámka: Vyberete-li statickou adresu, všechna vaše zařízení musejí používat statickou IP adresu.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace SharePoint Workspace ověří statickou adresu a upozorní vás, pokud je neplatná. Pokud je adresa platná, bude seznam zařízení v dialogovém okně Upřesnit nastavení sítě aktualizován tak, aby odrážel změnu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Rozhodnete-li se přepnout na automatickou IP adresu, aplikace SharePoint Workspace odebere statickou IP adresu, obnoví přítomná zařízení počítače a obnoví předchozí informace o synchronizačním serveru.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×