Správa informačních kanálů RSS

Správa informačních kanálů RSS

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Technologie RSS (Really Simple Syndication) je způsob, jakým můžete odběratelům poskytovat zprávy, blogy a další obsah na webu. Pokud je technologie RSS zapnutá, můžete ji spravovat pro kolekce webů, weby, seznamy a knihovny. Vaše oprávnění na webu určuje, na jaké úrovni ji můžete spravovat.

Povolit že informační kanály RSS na webu

Před může spravovat technologi RSS pro kolekci webů, musíte mít oprávnění správce kolekce webů a budete muset přejít na web nejvyšší úrovně kolekce webů. Rychle přejít na web nejvyšší úrovně z podřízeného webu, je vybrat odkaz přejděte na web nejvyšší úrovně nastavení na stránce Nastavení webu.

Přejít k nastavení webu na nejvyšší úrovni

Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, informačních kanálů RSS jsou povoleny při prvním vytvoření webu. Všimněte si, že vlastník webu můžete zakázat technologii RSS pro web, seznam nebo knihovnu a správce kolekce webů můžete zakázat technologii RSS pro celou kolekci webů.

 1. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a pak na Nastavení webu. Pokud nevidíte Nastavení webu, klikněte na informace o webu a potom klikněte na Zobrazit všechna nastavení webu. Některé stránky může být nutné vyberte obsah webu a potom na Nastavení webu.

Tip: Přejděte na web nejvyšší úrovně nastavení odkaz se zobrazí na stránce Nastavení webu, se podřízený web. Vyberte tento odkaz Spravovat technologi RSS pro kolekci webů.

 1. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa webu vyberte RSS.

Důležité informace:  Odkaz RSS nebude na stránce Nastavení webu zobrazený, pokud není pro tuto kolekci webů povolena podpora technologie RSS.

Technologie RSS

 1. Pokud spravujete technologii RSS pro web, ne celou kolekci webů, přeskočte krok 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit informační kanály RSS v této kolekci webů.

  Důležité informace: Oddíl Informační kanál RSS kolekce webů je dostupný pouze v případě, že jste správcem kolekce webů nebo se nacházíte na webu nejvyšší úrovně.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit informační kanály RSS na tomto webu.

 3. Zadejte volitelné informace k identifikaci autorská práva, editor, pro správce webového serveru a Time To Live informace v části Upřesnit nastavení.

 4. Klikněte na OK.

Správa informačních kanálů RSS pro seznam nebo knihovnu

Když je zapnutý RSS pro web, můžete spravovat nastavení technologie RSS pro seznam nebo knihovnu. Pokud se povolit nebo zakázat technologii RSS na webu či podřízeného webu, to projeví se dané, ať už jsou seznamy podřízený web používající technologii RSS.

 1. V seznamu či knihovně vyberte knihovnu nebo seznam, podle toho, jestli jste v seznamu nebo knihovně.

Poznámka: Název této karty se liší podle typu seznamu nebo knihovny, pro kterou konfigurujete informační kanál. Třeba pro seznam kalendáře je tímto názvem Kalendář.


Tlačítko Nastavení seznamu

 1. Na stránce nastavení klikněte v části komunikace vyberte nastavení technologie RSS.

Důležité informace:  Odkaz Nastavení technologie RSS se nezobrazí, pokud technologie RSS není pro tento web zapnutá.

 1. V oddílu Seznam RSS vyberte, zda chcete pro seznam povolit nebo zakázat technologii RSS.

 2. V části Informace o kanálu RSS vyberte, jestli chcete snížit víceřádkového pole do 256 znaků. Můžete zadat název, popis a adresa URL obrázku pro prvků informačního kanálu informačního kanálu RSS.

Informace o kanálu RSS

 1. V oddílu Sloupce můžete zaškrtnutím příslušných políček zobrazit nebo skrýt sloupce v popisu informačního kanálu RSS. Vedle názvu sloupce zadejte číslo, které určuje pořadí sloupce v zobrazení.

  Poznámka: Pokud informační kanál obsahuje jen jeden sloupec, zobrazí se v textu položek v informačním kanálu samotná hodnota sloupce. Obsahuje-li informační kanál více sloupců, bude se text položky skládat z názvu a hodnoty každého sloupce.

Sloupce RSS

 1. V oddílu Omezení počtu položek můžete nastavit omezení počtu položek a dní, které mají být obsaženy v informačním kanálu RSS.

 2. Vyberte OK.

Zveřejnění informačního kanálu RSS pro zobrazení seznamu nebo knihovny

Na stránce Upravit zobrazení seznamu nebo knihovny je skrytý informační kanál RSS tlačítko předplatné. Mnoho uživatelů, nemáte oprávnění k přístupu na tuto stránku a nelze odběr informačního kanálu pro konkrétní zobrazení. Vlastník webu můžete vystavit na odkaz informační kanál RSS tak, aby tito uživatelé můžou přihlásit odběr. To předpokládá, že RSS zapnuté pro daný web a pro seznam nebo knihovnu.

 1. V seznamu či knihovně vyberte knihovnu nebo seznam, podle toho, jestli jste v seznamu nebo knihovně.

Poznámka: Název této karty se liší podle typu seznamu nebo knihovny, pro kterou konfigurujete informační kanál. Třeba pro seznam kalendáře je tímto názvem Kalendář.

 1. Pokud již nejsou prohlížíte zobrazení, který chcete vystavit informačního kanálu RSS kanálu, vyberte správného zobrazení rozevíracím seznamu Aktuální zobrazení a vyberte knihovnu nebo seznam znovu.

Tip: Pokud webový prohlížeč umožňuje přihlášení k odběru zobrazení, může se stanou tlačítko nástrojů RSS povolený na tomto místě ( Technologie RSS ). Pokud ano, bude pravděpodobně možné ho můžete získat adresu URL informačního kanálu RSS pro zobrazení vyberte. Pokud tato funkce není k dispozici, můžete provedení kroků ve zbývající části tohoto postupu.

 1. Vyberte upravit zobrazení otevřete zobrazení pro úpravy.

  Poznámka: Změnit toto zobrazení není zobrazena v nabídce Zobrazit, nemáte oprávnění k úpravám zobrazení a tento postup nelze použít pro zveřejnění informačního kanálu RSS pro zobrazení.

  Úprava zobrazení

 2. V části název vyberte tlačítko RSS Obrázek RSS zobrazíte informačního kanálu stránky předplatného pro toto zobrazení.

 3. Zkopírujte adresu URL stránky pro přihlášení k odběru informačního kanálu RSS tohoto zobrazení. Tuto adresu URL pak můžete zveřejnit na stránce vašeho webu, aby si přispěvatelé mohli tento informační kanál RSS zobrazit a přihlásit se k jeho odběru.

Přehled

Vlastník webu můžete spravovat podpora technologie RSS tyto věci:

 • Kolekce webů

 • Weby nejvyšší úrovně a podřízené weby

 • Webové aplikace

 • Seznamy

V Centru pro správu na úrovni webové aplikace je povolena podpora technologie RSS. Když povolena na této úrovni podpora technologie RSS taky aktivované ve výchozím nastavení na úrovni kolekce webů, ale můžete zakázat vlastníka webu nejvyšší úrovně podpora technologie RSS na úrovni kolekce webů. Všechny nové weby, které jsou vytvořené v kolekci webů používající technologii RSS jsou také používající technologii RSS.

To, zda je ve výchozím nastavení povolena podpora technologie RSS u seznamů vytvořených na podřízeném webu, závisí na volbách, které jste vybrali při povolení nebo zakázání technologie RSS na webu, podřízeném webu nebo v pracovním prostoru.

Správa informačních kanálů RSS pro kolekci webů

Jestliže je povolena podpora technologie RSS v Centrální správě, je automaticky zapnutá ve výchozím nastavení na úrovni kolekce webů. Vlastník webu nejvyšší úrovně, můžete zakázat nebo znovu povolit podpora technologie RSS na úrovni kolekce webů.

Před zahájením tohoto postupu zkontrolujte, že jste na webu nejvyšší úrovně z kolekce webů.

 1. Klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa webu na položku RSS.

  Poznámka: Odkaz RSS se nezobrazí na stránce, pokud podpora technologie RSS není povolený v Centrální správě nastavení webu.

 3. Na stránce RSS v části Informační kanál RSS kolekce webů zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit informační kanály RSS v této kolekci webů.

  Poznámka: Oddíl Informační kanál RSS kolekce webů je dostupný pouze v případě, že jste správcem kolekce webů nebo se nacházíte na webu nejvyšší úrovně.

 4. V oddílu Povolit kanály RSS zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit informační kanály RSS na tomto webu.

 5. V dialogovém okně autorských práv zadejte text autorských, který se má zobrazit v informačního kanálu RSS. V závislosti na typu RSS reader, který slouží k zobrazení informačního kanálu RSS autorských práv může nebo nemusí zobrazit v dolní části informačního kanálu RSS.

 6. V dialogovém okně redaktora zadejte název redaktora obsahu RSS. Název redaktora se zobrazí v dolní části informačního kanálu RSS.

 7. V dialogovém okně pro správce webového serveru zadejte název správce webového serveru obsahu RSS. Název pro správce webového serveru se zobrazí v dolní části informačního kanálu RSS.

 8. Do pole Hodnota TTL (v minutách) zadejte dobu v minutách, po kterou mají uživatelé čekat před zjišťováním aktualizací informačního kanálu RSS. Počet minut se zobrazí v dolní části informačního kanálu RSS.

 9. Klikněte na OK.

Správa informačních kanálů RSS pro seznam nebo knihovnu

Pokud je povolena podpora technologie RSS v Centru pro správu a na úrovni kolekce webů, můžete spravovat podporu technologie RSS pro seznam nebo knihovnu na vašem webu.

Poznámka: Název karty nebo tlačítko, které kliknete v tomto postupu se liší v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, které chcete vytvořit informačního kanálu RSS pro. Například pro seznam kalendáře je na kartu Kalendář a Nastavení kalendáře. Knihovna používáme jako příklad pro zjednodušení.

 1. V seznamu či knihovně, u kterého chcete spravovat informační kanál, klikněte na kartu seznam nebo Knihovna na pásu karet.

 2. Ve skupině Nastavení klikněte na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. Na stránce Nastavení knihovny klikněte v části komunikacenastavení technologie RSS.

  Poznámka: Odkaz nastavení technologie RSS není k dispozici, pokud v Centrální správě i na úrovni kolekce webů povolena podpora technologie RSS.

 4. V oddílu Seznam RSS vyberte, zda chcete pro seznam povolit nebo zakázat technologii RSS.

 5. V oddílu Informace o kanálu RSS vyberte, zda chcete víceřádková pole zkrátit na 256 znaků. Můžete zadat nadpis, popis a adresu URL obrázku pro prvky informačního kanálu RSS.

 6. V oddílu Sloupce můžete zaškrtnutím příslušných políček zobrazit nebo skrýt sloupce v popisu informačního kanálu RSS. Vedle názvu sloupce zadejte číslo, které určuje pořadí sloupce v zobrazení.

  Poznámka: Pokud informační kanál obsahuje jen jeden sloupec, zobrazí se v textu položek v informačním kanálu samotná hodnota sloupce. Obsahuje-li informační kanál více sloupců, bude se text položky skládat z názvu a hodnoty každého sloupce.

 7. V oddílu Omezení počtu položek můžete nastavit omezení počtu položek a dní, které mají být obsaženy v informačním kanálu RSS.

 8. Klikněte na OK.

Konfigurace informačního kanálu RSS pro zobrazení seznamu nebo knihovny

Pokud je povolena podpora technologie RSS v Centru pro správu a na úrovni kolekce webů, můžete spravovat podpora technologie RSS pro zobrazení seznamu nebo knihovně.

V oddílu Omezení počtu položek, pokud vyberete omezit počet vrácených na zadaný počet položek, další vlastnosti označení <treatAs> list< /treatAs> se přidá do RSS informační kanál. Tato značka označuje, že čteček RSS se považovat za informační kanál seznam jehož celý obsah jsou k dispozici v informačním kanálu, spíše než jako informační kanál, který bude zahrnovat pouze naposledy přidané nebo změněné položky. Další informace o rozšíření seznam RSS naleznete v článku XML Developer Center na webu MSDN.

Důležité informace: Ve veřejných zobrazení uživatelů nebude moct najdete na stránce Upravit zobrazení tak, aby vlastník webu by měl zobrazit odkaz informačních kanálů RSS. Toto je důležité v případech, kdy vlastník webu vytvoří zobrazení explicitně pro informační kanál RSS.

 1. V seznamu či knihovně, do které chcete odebírat klikněte na kartu Knihovna nebo seznam na pásu karet.

  Poznámka: Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

 2. Otevřete zobrazení, které chcete se přihlásit k odběru výběrem zobrazení z rozevíracího seznamu ve skupině Spravovat zobrazení na pásu karet.

  Tip: Pokud webový prohlížeč umožňuje přihlášení k odběru zobrazení, může být tlačítko informačního kanálu RSS na panelu nástrojů v tomto okamžiku povoleno. Pokud tomu tak je, můžete se kliknutím na toto tlačítko přímo přihlásit k odběru tohoto zobrazení. Pokud tato funkce není dostupná, postupujte podle zbývající části tohoto postupu.

 3. Kliknutím na tlačítko Upravit zobrazení otevřete zobrazení pro úpravy.

  Poznámka: Pokud změnit toto zobrazení nezobrazí v nabídce Zobrazit, nemáte oprávnění k úpravám zobrazení a proto je tento postup nelze použít k přihlášení k odběru informačního kanálu RSS zobrazení.

 4. V oddílu Název kliknutím na tlačítko RSS Obrázek RSS zobrazte stránku pro přihlášení k odběru informačního kanálu RSS tohoto zobrazení.

 5. Zkopírujte adresu URL pro informační kanál RSS pro zobrazení stránku předplatného. Můžete pak publikovat tato adresa URL na webu tak, aby přispěvatelům webu můžete zobrazit a přihlášení k odběru informačního kanálu RSS.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders