Office
Přihlásit se

Správa doplňků pomocí rutin prostředí PowerShell pro Centralizované nasazení

Jako správce Office 365 můžete doplňky pro Office nasazovat uživatelům pomocí funkce Centralizované nasazení (přečtěte si článek Nasazování doplňků pro Office v Centru pro správu Office 365). Kromě nasazování doplňků pro Office prostřednictvím portálu Centrum pro správu Office 365 můžete používat také Microsoft PowerShell. Stáhněte si rutiny prostředí PowerShell pro Centralizované nasazení z webu Stažení softwaru.

Co chcete udělat?

Připojit se pomocí přihlašovacích údajů správce

Nahrát manifest doplňku

Nahrát doplněk z Office Storu

Zobrazit podrobnosti o doplňku

Zapnout nebo vypnout doplněk

Přidat nebo odebrat uživatele z doplňku

Aktualizovat doplněk

Odstranit doplněk

Zobrazit podrobnou nápovědu pro jednotlivé rutiny

Připojení pomocí přihlašovacích údajů správce

Před použitím rutin Centralizovaného nasazení se musíte přihlásit.

 1. Spusťte PowerShell.

 2. Připojte se k prostředí PowerShell pomocí přihlašovacích údajů správce společnosti. Spusťte tuto rutinu:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Na stránce Zadat přihlašovací údaje zadejte svoje přihlašovací údaje globálního správce Office 365. Případně můžete zadat přihlašovací údaje přímo do rutiny.

  Spusťte následující rutinu, a to tak, že jako objekt PSCredential určíte přihlašovací údaje správce vaší společnosti.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Poznámka: Další informace o používání PowerShellu najdete v článku Připojení k Office 365 PowerShellu.

Nahrání manifestu doplňku

Manifest doplňku z cesty, kterou může být umístění souboru nebo adresa URL, nahrajete spuštěním rutiny New-OrganizationAddIn. Následující příklad ukazuje umístění souboru určené hodnotou parametru ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Spuštěním rutiny New-OrganizationAddIn můžete také nahrát doplněk a přiřadit ho uživatelům nebo skupinám přímo pomocí parametru Members, jak ukazuje následující příklad. E-mailové adresy členů se oddělují čárkou.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Nahrání doplňku z Office Storu

Manifest z webu Office Store nahrajete spuštěním rutiny New-OrganizationAddIn.

V následujícím příkladu rutina New-OrganizationAddIn určuje hodnotu parametru AssetId doplňku s umístěním a trhem obsahu v USA.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Zadat hodnotu parametru AssetId můžete jejím zkopírováním z adresy URL webové stránky Office Store s daným doplňkem. Hodnoty parametrů AssetId vždycky začínají znaky WA, za kterými následuje číslo. Například v předchozím příkladu je zdrojem pro hodnotu AssetId WA104099688 tato adresa URL webové stránky Office Store s doplňkem: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Hodnoty parametrů Locale a ContentMarket jsou shodné a určují zemi nebo oblast, ze které doplněk instalujete. Formát je en-US, cs-CZ a podobně.

Poznámka: Doplňky nahrané z webu Office Store se automaticky aktualizují pomocí nejnovější aktualizace během několika dnů od jejího zpřístupnění na webu Office Store.

Zobrazení podrobností o doplňku

Spuštěním rutiny Get-OrganizationAddIn, jak je znázorněno níže, zobrazíte podrobnosti o všech doplňcích nahraných do tenanta, včetně ID produktu doplňku.

Get-OrganizationAddIn

Spuštěním rutiny Get-OrganizationAddIn s hodnotou parametru ProductId určíte, pro který doplněk chcete načíst podrobnosti.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Pokud chcete zobrazit úplné podrobnosti o všech doplňcích a navíc ještě přiřazené uživatele a skupiny, předejte výstup rutiny Get-OrganizationAddIn do rutiny Format-List, jak ukazuje následující příklad.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Zapnutí nebo vypnutí doplňku

Pokud chcete doplněk vypnout, aby uživatelé a skupiny, kteří jsou k němu přiřazení, už k němu neměli přístup, spusťte rutinu Set-OrganizationAddIn s parametrem ProductId a s parametrem Enabled nastaveným na hodnotu $false, jak ukazuje následující příklad.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Pokud chcete doplněk zase zapnout, spusťte stejnou rutinu s parametrem Enabled nastaveným na hodnotu $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Přidání nebo odebrání uživatelů z doplňku

Pokud chcete přidat uživatele a skupiny ke konkrétnímu doplňku, spusťte rutinu Set-OrganizationAddInAssignments s parametry ProductId, Add a Members. E-mailové adresy členů se oddělují čárkou.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Pokud chcete uživatele a skupiny odebrat, spusťte stejnou rutinu s parametrem Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Pokud chcete přiřadit doplněk všem uživatelům v tenantovi, spusťte stejnou rutinu s parametrem AssignToEveryone nastaveným na hodnotu $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Pokud nechcete přiřadit doplněk všem a chcete vrátit zpět dříve přiřazené uživatele a skupiny, můžete spustit stejnou rutinu a vypnout parametr AssignToEveryone nastavením jeho hodnoty na $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Aktualizace doplňku

Pokud chcete aktualizovat doplněk z manifestu, spusťte rutinu Set-OrganizationAddIn s parametry ProductId, ManifestPath a Locale, jak ukazuje následující příklad.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Poznámka: Doplňky nahrané z webu Office Store se automaticky aktualizují pomocí nejnovější aktualizace během několika dnů od jejího zpřístupnění na webu Office Store.

Odstranění doplňku

Pokud chcete doplněk odstranit, spusťte rutinu Remove-OrganizationAddIn s parametrem ProductId, jak ukazuje následující příklad.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Zobrazení podrobné nápovědy pro jednotlivé rutiny

Pomocí rutiny Get-help můžete zobrazit podrobnou nápovědu pro každou rutinu. Například následující rutina zobrazí podrobné informace o rutině Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×