Správa doplňků pomocí rutin prostředí PowerShell pro Centralizované nasazení

Jako správce Office 365 můžete doplňky pro Office nasazovat uživatelům pomocí funkce Centralizované nasazení (přečtěte si článek Nasazování doplňků pro Office v Centru pro správu Office 365). Kromě nasazování doplňků pro Office prostřednictvím portálu Centrum pro správu Office 365 můžete používat také Microsoft PowerShell. Stáhněte si rutiny prostředí PowerShell pro Centralizované nasazení z webu Stažení softwaru.

Co chcete udělat?

Připojit se pomocí přihlašovacích údajů správce

Nahrát manifest doplňku

Nahrát doplněk z Office Storu

Zobrazit podrobnosti o doplňku

Zapnout nebo vypnout doplněk

Přidat nebo odebrat uživatele z doplňku

Aktualizovat doplněk

Odstranit doplněk

Zobrazit podrobnou nápovědu pro jednotlivé rutiny

Připojení pomocí přihlašovacích údajů správce

Před použitím rutin Centralizovaného nasazení se musíte přihlásit.

 1. Spusťte PowerShell.

 2. Připojte se k prostředí PowerShell pomocí přihlašovacích údajů správce společnosti. Spusťte tuto rutinu:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Na stránce Zadat přihlašovací údaje zadejte svoje přihlašovací údaje globálního správce Office 365. Případně můžete zadat přihlašovací údaje přímo do rutiny.

  Spusťte následující rutinu, a to tak, že jako objekt PSCredential určíte přihlašovací údaje správce vaší společnosti.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Poznámka: Další informace o používání PowerShellu najdete v článku Připojení k Office 365 PowerShellu.

Nahrání manifestu doplňku

Manifest doplňku z cesty, kterou může být umístění souboru nebo adresa URL, nahrajete spuštěním rutiny New-OrganizationAddIn. Následující příklad ukazuje umístění souboru určené hodnotou parametru ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Spuštěním rutiny New-OrganizationAddIn můžete také nahrát doplněk a přiřadit ho uživatelům nebo skupinám přímo pomocí parametru Members, jak ukazuje následující příklad. E-mailové adresy členů se oddělují čárkou.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Nahrání doplňku z Office Storu

Manifest z webu Office Store nahrajete spuštěním rutiny New-OrganizationAddIn.

V následujícím příkladu rutina New-OrganizationAddIn určuje hodnotu parametru AssetId doplňku s umístěním a trhem obsahu v USA.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Zadat hodnotu parametru AssetId můžete jejím zkopírováním z adresy URL webové stránky Office Store s daným doplňkem. Hodnoty parametrů AssetId vždycky začínají znaky WA, za kterými následuje číslo. Například v předchozím příkladu je zdrojem pro hodnotu AssetId WA104099688 tato adresa URL webové stránky Office Store s doplňkem: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Hodnoty parametrů Locale a ContentMarket jsou shodné a určují zemi nebo oblast, ze které doplněk instalujete. Formát je en-US, cs-CZ a podobně.

Poznámka: Doplňky nahrané z webu Office Store se automaticky aktualizují pomocí nejnovější aktualizace během několika dnů od jejího zpřístupnění na webu Office Store.

Zobrazení podrobností o doplňku

Spuštěním rutiny Get-OrganizationAddIn, jak je znázorněno níže, zobrazíte podrobnosti o všech doplňcích nahraných do tenanta, včetně ID produktu doplňku.

Get-OrganizationAddIn

Spuštěním rutiny Get-OrganizationAddIn s hodnotou parametru ProductId určíte, pro který doplněk chcete načíst podrobnosti.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Pokud chcete zobrazit úplné podrobnosti o všech doplňcích a navíc ještě přiřazené uživatele a skupiny, předejte výstup rutiny Get-OrganizationAddIn do rutiny Format-List, jak ukazuje následující příklad.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Zapnutí nebo vypnutí doplňku

Pokud chcete doplněk vypnout, aby uživatelé a skupiny, kteří jsou k němu přiřazení, už k němu neměli přístup, spusťte rutinu Set-OrganizationAddIn s parametrem ProductId a s parametrem Enabled nastaveným na hodnotu $false, jak ukazuje následující příklad.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Pokud chcete doplněk zase zapnout, spusťte stejnou rutinu s parametrem Enabled nastaveným na hodnotu $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Přidání nebo odebrání uživatelů z doplňku

Pokud chcete přidat uživatele a skupiny ke konkrétnímu doplňku, spusťte rutinu Set-OrganizationAddInAssignments s parametry ProductId, Add a Members. E-mailové adresy členů se oddělují čárkou.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Pokud chcete uživatele a skupiny odebrat, spusťte stejnou rutinu s parametrem Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Pokud chcete přiřadit doplněk všem uživatelům v tenantovi, spusťte stejnou rutinu s parametrem AssignToEveryone nastaveným na hodnotu $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Pokud nechcete přiřadit doplněk všem a chcete vrátit zpět dříve přiřazené uživatele a skupiny, můžete spustit stejnou rutinu a vypnout parametr AssignToEveryone nastavením jeho hodnoty na $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Aktualizace doplňku

Pokud chcete aktualizovat doplněk z manifestu, spusťte rutinu Set-OrganizationAddIn s parametry ProductId, ManifestPath a Locale, jak ukazuje následující příklad.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Poznámka: Doplňky nahrané z webu Office Store se automaticky aktualizují pomocí nejnovější aktualizace během několika dnů od jejího zpřístupnění na webu Office Store.

Odstranění doplňku

Pokud chcete doplněk odstranit, spusťte rutinu Remove-OrganizationAddIn s parametrem ProductId, jak ukazuje následující příklad.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Zobrazení podrobné nápovědy pro jednotlivé rutiny

Pomocí rutiny Get-help můžete zobrazit podrobnou nápovědu pro každou rutinu. Například následující rutina zobrazí podrobné informace o rutině Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×