Správa databáze aplikace Business Contact Manager na serveru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Nový Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook 2013 funguje jen s instalacemi aplikace Microsoft Outlook 2013. Pokud používáte Outlook 2010, použijte Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook 2010.

Pokud chcete, aby byla Databáze aplikace Business Contact Manager uložená na serveru a jste Správce tohoto serveru, můžete použít Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013. Na serveru nemusí být nainstalovaný systém Microsoft Office ani Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, ale musí na něm být nainstalovaná podporovaná verze systému Microsoft SQL Server.

Nástroj otevře nezbytné porty brány firewall, udělí uživatelům přístup k databázi a nakonfiguruje instanci serveru SQL Server tak, aby byla povolena externí připojení. Jakmile je nástroj nainstalován, umožní vám spravovat databázi na serveru.

Tento článek vysvětluje, jak se Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na serveru používá k vytváření, migraci, sdílení, zálohování a obnovování databází Business Contact Manageru.

Co chcete udělat?

Instalace Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Spuštění Nástroje pro správu databáze

Vytvoření databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Migrace databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Sdílení databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Zálohování databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Obnovení databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Odebrání Nástroje pro správu databáze

Instalace Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Abyste mohli databázi Business Contact Manageru hostovat na serveru, musíte napřed stáhnout Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a nainstalovat ho na server.

Poznámky: 

 1. Stáhnout nástroj pro správu databáze 2010 nebo Stáhnout nástroj pro správu databáze 2013 na serveru.

 2. Nainstalujte Nástroj pro správu databáze podle pokynů Průvodce InstallShield.

Začátek stránky

Spuštění Nástroje pro správu databáze

Poznámka: Abyste mohli Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013 použít, musíte být Správce.

Účet Microsoft

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Přejděte na Microsoft Small Business, přejděte na Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook a potom klikněte na Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook.

  Windows Vista nebo Windows 7

 3. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 4. Klikněte na složku Microsoft Small Business, klikněte na složku Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook a potom klikněte na Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook.

 5. Pokud se vám po otevření Nástroje pro správu databáze zobrazí zpráva nástroje Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano nebo Povolit.

Začátek stránky

Vytvoření databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Pokud chcete na serveru vytvořit novou databázi, která bude sdílená s jinými uživateli, můžete ji vytvořit pomocí Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013.

 1. Spusťte Nástroj pro správu databáze.

 2. Klikněte na možnost Vytvořit novou databázi a klikněte na tlačítko Další.

 3. V seznamu Instance databázového serveru vyberte instanci systému SQL Server, ve které chcete databázi vytvořit, a klikněte na tlačítko Další.

 4. Do pole Název databáze zadejte název databáze a klikněte na tlačítko Další.

 5. Po zobrazení zprávy Úloha byla úspěšně dokončena klikněte na tlačítko Další.

 6. Pokud se chcete vrátit na uvítací stránku průvodce a provést další úkoly, klikněte na tlačítko Dokončit. Jinak klikněte na tlačítko Zavřít.

Tip:  Pokud jste Vlastník databáze, můžete pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook naimportovat data do databáze. Po nasdílení databáze na serveru spusťte v počítači aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, připojte se k databázi a naimportujte data. Další informace naleznete v tématu Připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager a Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Migrace databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Pokud máte databázi aplikace Business Contact Manager, kterou jste vytvořili pomocí starší verze Nástroje pro správu databáze, můžete pomocí Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013 tuto databázi migrovat, aby byla kompatibilní s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013. Jestliže jste databázi vytvořili třeba v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010, můžete k její migraci použít Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013.

 1. Spusťte Nástroj pro správu databáze.

 2. Klikněte na možnost Migrovat databázi a potom klikněte na tlačítko Další.

 3. V seznamu Instance databázového serveru vyberte instanci systému SQL Server, do které chcete databázi migrovat, a klikněte na tlačítko Další.

 4. V seznamu Název databáze klikněte na název databáze, kterou chcete migrovat, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Po zobrazení zprávy Úloha byla úspěšně dokončena klikněte na tlačítko Další.

 6. Pokud se chcete vrátit na uvítací stránku průvodce a provést další úkoly, klikněte na tlačítko Dokončit. Jinak klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Sdílení databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Uživatelé mají přístup k databázi jedině v případě, že jste ji jim nasdíleli. Pokud chcete sdílet databázi ze serveru, použijte Nástroj pro správu databáze. Další informace o sdílení databáze z počítače najdete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli. Další informace o připojení ke sdílené databázi najdete v tématu Připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Důležité informace: Pokud se chcete připojit ke sdílené databázi, která je vytvořená nebo migrovaná pomocí Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013, nemusí být na serveru nainstalovaná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, ale na každém počítači, který se k této sdílené databázi připojuje, musí být nainstalovaná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013.

 1. Spusťte Nástroj pro správu databáze.

 2. Klikněte na možnost Sdílet databázi a potom klikněte na tlačítko Další.

 3. V seznamu Instance databázového serveru vyberte instanci systému SQL Server, kterou chcete použít ke sdílení databáze, a klikněte na tlačítko Další.

 4. V seznamu Název databáze klikněte na název databáze, kterou chcete sdílet, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Ve sloupci Sdílet zaškrtněte políčko vedle uživatelů, se kterými chcete databázi sdílet.

 6. Pokud potřebujete přidat uživatele, který není uveden v seznamu, klikněte na možnost Přidat nového uživatele.

  V dialogovém okně Přidat uživatele proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je server součástí Pracovní skupina    

   1. Do pole Dočasné heslo zadejte Heslo, o kterém víte, že ho uživatel dosud nepoužil.

    Toto dočasné heslo bude možné použít pouze jednou. Při prvním přístupu nového uživatele k databázi aplikace Business Contact Manager bude tento uživatel vyzván k zadání tohoto dočasného hesla a poté k zadání svého aktuálního síťového nebo místního hesla. Od tohoto okamžiku bude síťové heslo uživatele dovolovat uživateli přístup k síti i k databázi.

    Poznámka: Dočasné heslo je nutné zadat pro každého uživatele. Každé používané heslo – ať dočasné nebo trvalé – musí vyhovovat standardům zabezpečení platícím v místní síti. Heslo nesmí být prázdné.

   2. Zadejte dočasné heslo ještě jednou do pole Potvrzení hesla.

   3. Chcete-li, aby měl nový uživatel Oprávnění přihlašovat se k vašemu počítači, odhlašovat se od něj a přistupovat k dalším souborům v počítači (včetně databáze), zaškrtněte políčko Povolit tomuto uživateli přihlásit se k tomuto počítači.

  • Pokud je server součástí Doména    

   1. Zadejte název domény, jejímž je uživatel členem.

   2. Zadejte uživatelské jméno uživatele, kterému chcete udělit přístup k počítači. Toto jméno musí být stejné uživatelské jméno (neboli přihlašovací ID), jaké uživatel zadává při přihlašování k síti.

    -nebo-

    Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte uživatelské jméno a doménu.

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. Ověřte seznam uživatelů a klikněte na tlačítko Další.

 9. Po zobrazení zprávy Úloha byla úspěšně dokončena klikněte v případě, že se chcete vrátit na uvítací stránku průvodce a provést další úkoly, na tlačítko Další. Jinak klikněte na tlačítko Zavřít.

  Důležité informace:  Pokud sdílíte databázi, sdílíte veškeré informace v databázi se všemi uživateli, kteří k ní mají přístup. Pokud jste nastavili automatické propojování a sledování e-mailových zpráv, jsou všechny stávající a budoucí e-mailové zprávy a jiné položky historie komunikace propojené se záznamy Klienti a Obchodní kontakty dostupné všem uživatelům s přístupem k dané databázi. Pokud nechcete existující e-mailové zprávy a položky historie komunikace sdílet, je potřeba tyto položky před nasdílením databáze odebrat. Další informace o odstraňování položek historie komunikace najdete v tématu Sledování komunikace se zákazníky v Business Contact Manageru.

Poznámka:  Pokud chcete odebrat přístup k databázi jakémukoli uživateli, klikněte v Nástroji pro správu databáze na možnost Sdílet databázi a potom zrušte zaškrtnutí políčka vedle jména daného uživatele na stránce průvodce Níže vyberte uživatele, kteří mají mít k databázi aplikace Business Contact Manager přístup.

Začátek stránky

Zazálohování databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Databázi byste měli často zálohovat, abyste předešli ztrátě obchodních dat. Soubory byste měli zálohovat i před odinstalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Obchodní data můžete obnovit při pozdější přeinstalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Pokud se databáze poškodí a nedávno jste ji zazálohovali, můžete obnovit Záložní soubor s minimální ztrátou dat.

 1. Spusťte Nástroj pro správu databáze.

 2. Klikněte na možnost Zálohovat databázi a potom klikněte na tlačítko Další.

 3. V seznamu Instance databázového serveru vyberte instanci systému SQL Server pro vaši databázi a klikněte na tlačítko Další.

 4. V seznamu Název databáze klikněte na název databáze, kterou chcete zazálohovat, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Do pole Zálohovat databázi do zadejte umístění, do kterého chcete zálohu uložit. Můžete také umístění vyhledat kliknutím na tlačítko Procházet.

  Pokud chcete záložní soubor chránit heslem, zadejte heslo do polí Heslo a Ověřit heslo.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Po zobrazení zprávy Úloha byla úspěšně dokončena klikněte na tlačítko Další.

 8. Pokud se chcete vrátit na uvítací stránku průvodce a provést další úkoly, klikněte na tlačítko Dokončit. Jinak klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Obnovení databáze pomocí Nástroje pro správu databáze

Pokud máte na serveru uložený záložní soubor databáze, můžete z něj databázi pomocí Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2013 obnovit.

 1. Spusťte Nástroj pro správu databáze.

 2. Klikněte na možnost Obnovit databázi a potom klikněte na tlačítko Další.

 3. V seznamu Instance databázového serveru vyberte instanci systému SQL Server pro vaši databázi a klikněte na tlačítko Další.

 4. V seznamu Název databáze klikněte na název databáze, kterou chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Kliknutím na tlačítko Procházet vyhledejte záložní soubor, který chcete obnovit, klikněte na soubor a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

 6. Pokud je pro záložní soubor nutné zadat heslo, zadejte ho do pole Heslo a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:  Pokud zvolíte záložní soubor z předchozí verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, zobrazí se zpráva, že je soubor nutné migrovat. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Po zobrazení zprávy Úloha byla úspěšně dokončena klikněte na tlačítko Další.

 8. Pokud se chcete vrátit na uvítací stránku průvodce a provést další úkoly, klikněte na tlačítko Dokončit. Jinak klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Odebrání Nástroje pro správu databáze

Účet Microsoft

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

 2. Klikněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

 3. V seznamu programů klikněte na Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook a klikněte na Odebrat.

 4. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete Nástroj pro správu databáze odebrat.

  PerformancePoint pro Excel

 5. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 6. V navigačním podokně klikněte na Hlavní ovládací panel.

 7. V části Programy klikněte na odkaz Odinstalovat program.

 8. V seznamu programů klikněte na Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook a klikněte na Odinstalovat.

  Windows 7

 9. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 10. V části Programy klikněte na odkaz Odinstalovat program.

 11. V seznamu programů klikněte na Nástroj pro správu databáze aplikace Business Contact Manager pro Outlook a klikněte na Odinstalovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×