Správa důvěryhodných umístění souborů služby Excel Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Důvěryhodná umístění souborů jsou weby Microsoft Office SharePoint Server 2007, cesty UNC (Universal Naming Convention) nebo weby HTTP, z nichž je serveru se službou Excel Calculation Services povoleno získávat přístup k sešitům.

Můžete vytvořit různá důvěryhodná umístění souborů pro odlišné účely nebo projekty a podle potřeby přizpůsobit jejich nastavení a oprávnění.

Zpočátku nejsou k dispozici žádná důvěryhodná umístění souborů služby Excel Services. Chcete-li službu Excel Services používat, je nutné vytvořit nejméně jedno důvěryhodné umístění souborů.

Pokud chcete spravovat důvěryhodná umístění souborů služby Excel Services, otevřete stránku Excel Services: Důvěryhodná umístění souborů:

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

  3. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na zprostředkovatele sdílených služeb, pro kterého chcete otevřít stránku správy.

 2. Na domovské stránce správy sdílených služeb klepněte v části Nastavení služby Excel Services na možnost Důvěryhodná umístění souborů.

Co chcete udělat?

Přidání důvěryhodného umístění souborů

Úprava důvěryhodného umístění souborů

Odstranění důvěryhodného umístění souborů

Přidání důvěryhodného umístění souborů

 1. Na stránce Excel Services: Důvěryhodná umístění souborů klepněte na položku Přidat důvěryhodné umístění souborů.

 2. Na stránce Excel Services: Přidat důvěryhodné umístění souborů zadejte v části Umístění adresu důvěryhodného umístění souborů.

  Formát adresy musí odpovídat typu umístění, které zadáváte. Typ umístění je určen v dalším kroku.

  • U možnosti Typ umístění vyberte některou z následujících položek:

   • Windows SharePoint Services: Výběrem této možnosti určíte jako důvěryhodné umístění souborů adresu URL webu služby SharePoint.

   • UNC: Výběrem této možnosti určíte jako důvěryhodné umístění souboru sdílenou položku pomocí adresy UNC.

   • HTTP: Výběrem této možnosti určíte jako důvěryhodné umístění adresu URL s protokolem HTTP.

  • Pokud chcete jako důvěryhodná umístění souborů nastavit také podřízené položky důvěryhodného umístění souborů, zaškrtněte políčko Důvěryhodná podřízená umístění.

   Poznámka: Přestože nastavením důvěryhodnosti podřízených položek zjednodušíte správu, můžete povolením automatického nastavení důvěryhodnosti u podřízených webů a podadresářů důvěryhodných umístění bezprostředně při jejich vytvoření zároveň způsobit potenciální problém zabezpečení.

  • Do pole Popis je možné (nepovinně) zadat popis důvěryhodného umístění souborů určující jeho účel.

 3. V části Správa relace zadejte do pole Časový limit relace hodnotu v sekundách, po kterou může relace služby Excel Calculation Services zůstat před ukončením otevřená a neaktivní (měřeno od dokončení každého požadavku na otevření).

  Jestliže chcete, aby relace neměla žádný časový limit, zadejte hodnotu -1. Chcete-li platnost relace ukončit při dokončení jednoho požadavku na otevření, zadejte hodnotu 0.

  • Do pole Krátký časový limit relace zadejte hodnotu v sekundách, po kterou může relace služby Excel Calculation Services zůstat před ukončením otevřená a aktivní, než dojde k jakékoli interakci uživatele (měřeno od dokončení prvního požadavku na otevření).

   Jestliže chcete, aby relace neměla žádný časový limit, zadejte hodnotu -1. Chcete-li platnost relace ukončit při dokončení jednoho požadavku na otevření, zadejte hodnotu 0.

  • Do pole Maximální doba trvání požadavku zadejte hodnotu v sekundách určující maximální dobu trvání jednoho požadavku v relaci.

   Jestliže chcete, aby požadavek neměl žádné omezení doby trvání, zadejte hodnotu -1.

   Omezením doby trvání jednoho požadavku snížíte riziko útoku DoS.

 4. V části Vlastnosti sešitu zadejte do pole Maximální velikost sešitu hodnotu v megabajtech (MB) určující maximální velikost sešitu, který může služba Excel Calculation Services otevřít.

  V případě otevření velmi objemných sešitů může dojít k oslabení výkonu a omezení dostupnosti prostředků. Pokud nebudete řídit povolenou velikost sešitů spuštěných v otevřených relacích služby Excel Calculation Services, riskujete, že uživatelé překročí kapacitu vašich prostředků a přetíží server.

  Do pole Maximální velikost grafu zadejte hodnotu v MB určující maximální velikost grafu, který lze otevřít službou Excel Calculation Services.

 5. V části Chování při přepočtu zadejte do pole Životnost mezipaměti stále přepočítávané funkce hodnotu pro maximální dobu v sekundách, po kterou je vypočítaná hodnota stále přepočítávané funkce uložena v mezipaměti při automatických přepočtech.

  Chcete-li stále přepočítávanou funkci vypočítat jednou při otevření, zadejte hodnotu -1. Jestliže chcete funkci počítat neustále, zadejte hodnotu 0.

  U možnosti Režim přepočtu sešitu vyberte některou z následujících položek:

  • Soubor: V případě výběru této možnosti budou výpočty provedeny podle postupu zadaného v daném souboru.

  • Ručně: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete přepočet provádět pouze v případě přijetí žádosti o výpočet.

  • Automaticky: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby jakákoli změna hodnoty způsobila přepočet všech ostatních hodnot, které jsou na ní závislé. Stále přepočítávané funkce jsou také volány, pokud vyprší jejich časový limit.

  • Automaticky kromě tabulek dat: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby jakákoli změna hodnoty způsobila přepočet všech ostatních hodnot, které jsou na ní závislé, pokud však tyto hodnoty nepatří do tabulky dat. Stále přepočítávané funkce jsou také volány v případě, že vyprší jejich časový limit.

 6. V části Externí data vyberte u možnosti Povolit externí data vyberte některou z následujících položek:

  • Žádné: Výběrem této možnosti zakážete u důvěryhodného umístění souborů všechna externí datová připojení.

  • Pouze důvěryhodné knihovny datových připojení: Výběrem této možnosti povolíte pouze připojení ke zdrojům dat, které tvoří součást důvěryhodné knihovny datových připojení. Server bude ignorovat nastavení vložená v sešitu.

  • Důvěryhodné knihovny datových připojení a vložená připojení: Výběrem této možnosti nastavíte pro server pokyn k realizaci vložených připojení ke zdrojům dat pouze v případě, že se nezdaří připojení ke zdrojům dat, které tvoří součást důvěryhodné knihovny datových připojení.

   Tip: Pokud datová připojení spravujete pro malý počet autorů sešitů, zvažte výběr této možnosti. Tímto způsobem autorům sešitů povolíte vkládat do sešitů přímá připojení k externím zdrojům dat, ale zároveň zajistíte přístup k důvěryhodným knihovnám datových připojení, jestliže u vložených odkazů dojde k chybě.

   U možnosti Upozornit na aktualizaci můžete zaškrtnout políčko Upozornění na aktualizaci povoleno, čímž se před aktualizací externích dat u souborů v tomto umístění zobrazí upozornění. Pokud políčko zaškrtnete, zajistíte, aby externí data nebyla automaticky aktualizována bez interakce uživatele.

   U možnosti Zastavit v případě chyby aktualizace při otevření můžete zaškrtnout políčko Zastavení operace otevření povoleno a zastavit operaci otevření u souboru v daném důvěryhodném umístění souborů za následujících podmínek:

  • Soubor obsahuje datové připojení Aktualizovat při otevření.

  • Soubor nelze při otevření aktualizovat.

  • Uživatel nezískal k souboru uživatelské právo k otevření.

   U možnosti Životnost mezipaměti externích dat zadejte do pole Automatická aktualizace (pravidelná/při otevření) hodnotu v sekundách určující maximální dobu, po kterou může systém používat výsledky dotazu na externí data pro automaticky aktualizované výsledky externích dotazů. Chcete-li aktualizaci dat po prvním dotazu znemožnit, zadejte hodnotu -1.

   U možnosti Životnost mezipaměti externích dat zadejte do pole Ruční aktualizace hodnotu v sekundách určující maximální dobu, po kterou může systém používat výsledky dotazu na externí data pro automaticky aktualizované výsledky externích dotazů. Chcete-li aktualizaci dat po prvním dotazu znemožnit, zadejte hodnotu -1.

   Do pole Maximální počet souběžných dotazů na relaci zadejte hodnotu určující maximální počet dotazů, které lze souběžně spustit během jediné relace.

 7. V části Funkce definované uživatelem zaškrtněte políčko Funkce definované uživatelem povoleny a povolte volání funkcí definovaných uživatelem ze sešitů umístěných v daném důvěryhodném umístění souborů.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy důvěryhodného umístění souborů

 • Na stránce Excel Services: Důvěryhodná umístění souborů přejděte na důvěryhodné umístění souborů, které chcete upravit, klepněte na zobrazenou šipku, a potom klepněte na položku Upravit.

Začátek stránky

Odstranění důvěryhodného umístění souborů

 1. Na stránce Excel Services: Důvěryhodná umístění souborů přejděte na důvěryhodné umístění souborů, které chcete odstranit, klepněte na zobrazenou šipku, a potom klepněte na položku Odstranit.

 2. V okně s dotazem, zda chcete pokračovat v odstraňování, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×