Správa aplikací služby Podnikové připojení

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V Sharepointu Online můžete vytvořit služby Podnikové připojení (BCS) připojení ke zdrojům dat, třeba k databázím SQL Azure nebo webové služby Windows Communication Foundation (WCF), které jsou mimo webu služby SharePoint. Po vytvoření těchto připojení, můžete spravovat nebo upravte informace BCS na webu Centrum pro správu služby SharePoint. Můžete přímo, přihlášení k webu Centrum pro správu služby SharePoint nebo přihlášení k centru pro správu Office 365 a přesuňte do centra pro správu služby SharePoint.

SharePoint Online pomocí služby BCS a zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů: přístup a získání dat například modely služby BDC z externích dat systémy. Další informace o BCS, najdete v článku Příručka k plánování Sharepointu Online pro Office 365.

V tomto článku

Správa oprávnění služby BCS

Oprávnění objektů

Oprávnění pro úložiště metadat

Import nebo export modelu služby Připojení obchodních dat (BDC)

Import modelu služby BDC

Export modelu služby BDC

Přidání akcí k typům externího obsahu

Zobrazení externích dat a nastavení externích dat

Zobrazení typy externího obsahu

Zobrazení externí systémy

Nastavení vlastností zobrazení

Konfigurace nastavení vlastností

Zobrazení Model služby BDC

Správa oprávnění služby BCS

Poznámka: Další informace o tom, jak nastavit služby BCS najdete v článku Středisko pro vývojáře služby SharePoint Online.

Po dokončení instalace je přístup k datům, který toto připojení poskytuje, určený uživatelskými oprávněními. Služba BCS obsahuje dva typy oprávnění:

 • Oprávnění pro objekt

 • Oprávnění pro úložiště metadat

Snímek obrazovky s pásem karet Úpravy v nastavení služby Podnikové připojení zobrazující tlačítko Import modelu služby BDC a nastavení oprávnění

Oprávnění pro objekt

Oprávnění pro objekt platí jenom na konkrétní externí systém, model služby BDC nebo externí obsah. Každý externí obsah je zabezpečitelný objekt. Pokud máte například externí obsah s názvem WCFProdejKnih, platí oprávnění pro objekt jenom na tento objekt WCFProdejKnih a neplatí na jiný externí obsah, který jste mohli definovat.

Oprávnění pro konkrétní objekt nastavíte takto:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte BCS.

 4. V části Katalog obchodních dat vyberte Správa modelů služby BDC a typů externího obsahu.

 5. Zaškrtněte políčko vedle názvu externího obsahu nebo externího systému, který chcete spravovat.

 6. Na pásu karet vyberte Nastavit oprávnění objektu.
  Snímek obrazovky s dialogem Nastavit oprávnění objektu pro službu Podnikové připojení v SharePointu Online.

 7. Zadejte uživatelské jméno účet nebo skupinu do textového pole a pak vyberte Přidat. Můžete také vybrat, Procházet a vyhledejte požadovaný název.

 8. Vyberte název účtu nebo skupiny, kterým chcete nastavit přístup k externímu obsahu nebo externímu systému. Oprávnění můžete nastavit vždy jenom pro jeden účet. Pokud máte víc účtů nebo skupin, musíte je vybírat po jednom a nastavit úrovně přístupu zvlášť.
  Následující tabulka popisuje oprávnění a jim odpovídající úrovně přístupu.

Oprávnění

Poznámky

Upravit

Umožňuje uživateli nebo skupině vytvářet externí systémy a modely služby BDC a importovat a exportovat modely služby BDC. Toto nastavení byste měli používat jenom u vysoce privilegovaných uživatelů.

Spustit

Umožňuje uživateli nebo skupině provádět operace s externím obsahem (vytvořit, číst, aktualizovat, odstranit nebo dotazovat).

Lze vybrat v klientech

Umožňuje uživateli nebo skupině vytvářet externí seznamy pro libovolný externí obsah a zobrazit externí obsah v ovládacím prvku pro výběr externích položek.

Nastavit oprávnění

Umožňuje uživateli, skupině nebo deklaraci identity nastavit oprávnění pro úložiště metadat.

Toto oprávnění musí mít aspoň jeden uživatel nebo skupina u každého připojení služby BCS, aby se oprávnění dala spravovat. S tímto oprávněním může uživatel udělit oprávnění Upravit k úložišti metadat. Toto nastavení byste měli používat jenom u vysoce privilegovaných uživatelů.

Začátek stránky

Oprávnění pro úložiště metadat

Oprávnění pro úložiště metadat platí pro celé úložiště služby BCS. To znamená, že platí pro všechny modely služby BDC, externí systémy, externí obsah a instance metod, které byly definované pro tento externí datový systém. Nastavením oprávnění pro úložiště metadat můžete určit, kdo může upravovat položky a nastavovat oprávnění k úložišti.

Oprávnění pro úložiště metadat platí pro mnoho objektů, například pro modely služby BDC, externí obsah a externí systémy. Vzhledem k tomu, že oprávnění pro úložiště metadat můžou nahradit oprávnění objektů, musí se při jejich správě postupovat s rozvahou. Pokud se ale nastaví promyšleně, dá se s jejich pomocí rychle udělit přístup k nejrůznějším položkám.

Obrázek dialogu Nastavit oprávnění pro úložiště metadat v sharepointové službě BCS

Oprávnění pro úložiště metadat nastavíte takto:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte BCS.

 4. V části Katalog obchodních dat vyberte Správa modelů služby BDC a typů externího obsahu.

 5. Na pásu karet vyberte Nastavení oprávnění pro úložiště metadat.

 6. Zadejte uživatelský účet nebo skupinu do textového pole a pak vyberte Přidat. Můžete také vybrat, přejděte na účet, který chcete.

 7. Účet nebo skupina se zobrazí v druhém textovém poli. Pokud máte víc účtů nebo skupin, musíte je vybírat a nastavovat úroveň přístupu jednotlivě.

  Oprávnění

  Poznámky

  Upravit

  Umožňuje uživateli nebo skupině vytvářet externí systémy a modely služby BDC a importovat a exportovat modely služby BDC. Toto nastavení byste měli používat jenom u vysoce privilegovaných uživatelů.

  Spustit

  Umožňuje uživateli nebo skupině provádět operace s externím obsahem (vytvořit, číst, aktualizovat, odstranit nebo dotazovat).

  Lze vybrat v klientech

  Umožňuje uživateli nebo skupině vytvářet externí seznamy pro libovolný externí obsah a zobrazit externí obsah v ovládacím prvku pro výběr externích položek.

  Nastavit oprávnění

  Umožňuje uživateli, skupině nebo deklaraci identity nastavit oprávnění pro úložiště metadat.

  Toto oprávnění musí mít aspoň jeden uživatel nebo skupina u každého připojení služby BCS, aby se oprávnění dala spravovat.

  S tímto oprávněním může uživatel udělit oprávnění Upravit k úložišti metadat. Toto nastavení byste měli používat jenom u vysoce privilegovaných uživatelů.

 8. Než se rozšíří oprávnění u všech položek v úložišti metadat, vyberte Šířit oprávnění ke všem modely služby BDC, externí systémy a typy externího obsahu v úložišti metadat služby BDC. Pokud vyberete tuto možnost, budete nahraďte všechny existující oprávnění (včetně objekt), které se možná nastavil někam jinak v aplikaci vybrané BCS.

Začátek stránky

Import nebo export modelu služby Připojení obchodních dat (BDC)

Zobrazení Model služby BDC umožňuje uživateli importovat nebo exportovat podkladový rámec pro připojení obchodních dat. To je velmi užitečné v případě, že musíte znovu vytvořit připojení v novém prostředí. Importem souboru modelu služby BDC můžete vytvořit připojení externího obsahu k externímu systému.

Můžete importovat nebo exportovat dva typy souborů modelu:

Model:    Exportuje metadata XML pro vybraný systém.

Prostředek:    Exportuje lokalizované názvy, vlastnosti a oprávnění pro vybraný systém.

Poznámka: Model služby BDC můžete vytvořit pomocí kódu XML. V takovém případě je důležité vědět, že v SharePointu Online se nedají používat režimy ověřování RevertToSelf a PassThrough. Import modelu služby BDC napsaného v XML by se sice mohl podařit, ale připojení by se nedalo použít.

Začátek stránky

Import modelu služby BDC

Při importu modelu služby BDC se zároveň importují jeho zadaná oprávnění. Před importem modelu služby BDC je proto vhodné znát vzájemné působení importovaných oprávnění se stávajícími oprávněními.

Oprávnění importovaná pro model služby BDC se přidají k úložišti stávajících oprávnění ve službě BDC. Pokud v seznamu řízení přístupu už existuje záznam pro nějaký objekt, přepíše se stávající hodnota informacemi o oprávněních z importovaného souboru.

Model služby BDC importujete takto:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte BCS.

 4. V části Služba Podnikové připojení vyberte Správa modelů služby BDC a typů externího obsahu.

 5. Na pásu karet vyberte Import.

 6. V části Model služby BDC zadejte název souboru Model služby BDC. Název modelu nesmí obsahovat speciální znaky, například ~ "# % & *: < >? \ { | } nebo znak 0x7f. Můžete také vybrat, Procházet a vyhledejte soubor *.bdcm modelu služby BDC.

  Snímek obrazovky se zobrazením Model služby BDC

 7. V části Typ souboru vyberte jako typ importovaného souboru Model nebo Prostředek.

 8. V části Upřesnit nastavení vyberte jeden nebo několik následujících prostředků k importu:

 9. Lokalizované názvy: Importují se lokalizované názvy pro externí obsah v konkrétním národním prostředí. Služba Připojení obchodních dat sloučí importované lokalizované názvy s existujícími lokalizovanými názvy.

 10. Vlastnosti: Importují se vlastnosti pro externí obsah. Služba Připojení obchodních dat sloučí importované vlastnosti s existujícími popisy vlastností.

 11. Oprávnění: Importují se oprávnění pro externí obsah a jiné zabezpečitelné objekty v modelu.

 12. (Volitelné) Pokud chcete uložit nastavení prostředků do souboru pro pozdější použití, zadejte název souboru prostředku do textového pole Použít vlastní nastavení prostředí.

 13. Vyberte Importovat.

Začátek stránky

Export modelu služby BDC

Model služby BDC můžete exportovat a pak přečtením jeho obsahu určit rozdíly mezi připojeními. To může být užitečné, pokud řešíte potíže. Exportovaný soubor modelu služby BDC můžete taky importovat do jiného prostředí za účelem testování nebo opětovného použití.

Soubor modelu služby BDC nebo prostředku exportujete takto:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte BCS.

 4. Vyberte Správa modelů služby BDC a typů externího obsahu.

 5. Vyberte rozevírací seznam a ve skupině zobrazení vyberte Model služby BDC.

 6. Vyberte název, který chcete exportovat a na pásu karet klikněte na příkaz Exportovat Model služby BDC.

 7. Na stránce Modely služby Připojení obchodních dat vyberte soubor modelu nebo prostředku, který chcete exportovat.

 8. Na stránce Exportovat v části Typ souboru vyberte Model nebo prostředek, jaký typ souboru, který chcete exportovat.

 9. V části Upřesnit nastavení vyberte jednu nebo několik následujících možností, kterými dále upřesníte export dat.

  • Zaškrtněte políčko lokalizované názvy, budou exportovány lokalizované názvy pro externí obsah v konkrétním národním prostředí.

  • Vyberte Vlastnosti, budou exportovány vlastnosti pro externí obsah.

  • Vyberte oprávnění, budou exportována oprávnění pro externí obsah.

  • Vyberte proxy servery export proxy serveru pro specifické pro implementaci, který se používá pro připojení k externímu systému.

 10. Pokud jste si uložili soubor nastavení prostředku pro pozdější použití, zadejte do pole Použít vlastní nastavení prostředí název souboru, který chcete exportovat.

 11. Vyberte Export do otevřete dialog, který umožňuje uložení souboru *.bdcm na místní jednotku pevného disku. Otevřete soubor *.bdcm v textovém editoru.

  Začátek stránky

Přidání akcí k externímu obsahu

Přidáním akcí k externímu obsahu mohou správci přidružit adresu URL k externímu obsahu. Tím se automaticky spustí určený program nebo se otevře určená webová stránka.

Akce mohou určovat parametry založené na jednom nebo několika polích externího obsahu. Pro externí obsah můžete například vytvořit akci, která určuje adresu URL vyhledávací stránky. Parametrem pro tuto akci by mohlo být ID položky v externím zdroji dat. Tak byste pro externí obsah mohli zadat vlastní akci, která by automatizovala vyhledávání této položky.

Poznámka:  Pokud k externímu obsahu přidáte novou akci, nepřidá se tato akce do existujících externích seznamů tohoto externího obsahu. Tato akce je dostupná jenom v nových externích seznamech tohoto externího obsahu.

Akci přidáte k externímu obsahu takto:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte BCS.

 4. Vyberte Správa modelů služby BDC a typů externího obsahu.

 5. Přejděte na název externího obsahu, ke kterému chcete přidat akci a klikněte na zobrazenou šipku. V nabídce vyberte Přidat akci a otevře se stránka Přidat akci.

 6. Do pole název akce smysluplně pojmenujte.

 7. Do pole Adresa URL zadejte adresu URL, kterou má tato akce otevřít.

  Poznámka: Pod ovládacím prvkem můžete najít ukázková adresa URL. Příklad ukazuje, jak přidat jeden nebo více zástupců parametrů například {0} nebo {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Pokud chcete, aby webové části na webu mohly používat tuto novou akci, vyberte jednu z následujících možností:

Příkaz

Akce

Ano

Spustí akci v novém okně prohlížeče (zachová kontext stránky).

Ne

Spustí akci ve stejném okně prohlížeče.

 1. Do pole Parametry adresy URL zadejte parametry potřebné pro adresu URL. Tyto parametry jsou v rozhraní číslované počínaje číslem 0.

 2. Rozhodněte se, jestli chcete použít Ikonu nebo ne. Toto pole umožňuje taky použít standardní ikony.

 3. Pokud chcete nastavit tuto akci jako výchozí, zaškrtněte políčko Výchozí akce.

  Důležité informace:  Parametry můžou obsahovat osobní identifikační údaje, třeba jména a rodná čísla. Při navrhování akce dávejte pozor, abyste pole zobrazující osobní identifikační údaje nepoužili.

Začátek stránky

Zobrazení a nastavení externích dat

V části Zobrazení na pásu karet můžete vybrat různá zobrazení připojení služby BCS. Tato tři zobrazení prezentují informace o připojeních služby BCS různými způsoby. Je důležité se s těmito zobrazeními seznámit, protože některé důležité úkoly se dají provádět jenom v určitých zobrazeních.

Tyto tři možnosti zobrazení jsou Modely služby BDC, Externí systémy a Typy externího obsahu, jak znázorňuje následující obrázek.

Snímek obrazovky s výběrem zobrazení z katalogu zobrazení služby BCS

Další informace o tom, jak vám tato zobrazení pomůžou při správě služby BCS, najdete v následujících odstavcích.

Začátek stránky

Zobrazení Typy externího obsahu

Ve výchozím nastavení používají připojení služby BCS zobrazení Typy externího obsahu. Toto zobrazení ukazuje informace o aplikaci služby a obsahuje následující informace:

 • Název externího obsahu

 • Zobrazovaný název externího obsahu

 • Obor názvů externího obsahu

 • Verze oboru názvů

 • Název externího systému

Snímek obrazovky s pásem karet ve standardním zobrazení Typy externího obsahu služby BCS

Pro většinu procesů služby BCS je toto zobrazení dostatečné. Pokud ale máte hodně externího obsahu, může být toto zobrazení nepřehledné.

Začátek stránky

Zobrazení Externí systémy

Zobrazení Externí systémy ukazuje připojení služby BCS z hlediska jeho původního systému. Toto zobrazení je užitečné, pokud chcete znát informace o připojení služby BCS až po jejím vytvoření. V tomto zobrazení můžete vidět nastavení vlastností pojmenovaného externího systému. Nastavení některých vlastností můžete navíc konfigurovat.

Snímek obrazovky s pásem karet při použití zobrazení Externí systémy v sharepointové službě BCS

Nastavení vlastností zobrazení

Název externího systému se zobrazí na této stránce jako vybrat odkaz (navigovatelný adresy URL). Můžete vybrat adresu URL otevřete okno zobrazující původní nastavení vlastností pro tento obchod. Kromě toho pokud jste připojení k SQL Azure, uvidíte název databázového serveru a databázi, v tomto zobrazení.

V závislosti na typu připojení služby BCS může nastavení vlastností zahrnovat libovolnou kombinaci následujících položek:

 • Zprostředkovatel přístupu (například služba WCF)

 • Režim ověřování (například Identita uživatele)

 • Databázový server

 • Úroveň zosobnění (například žádná, anonymní, identifikace, zosobnění, delegování)

 • Původní název databáze

 • Integrované zabezpečení (například Rozhraní SSPI)

 • Implementace zabezpečeného úložiště

 • ID cílové aplikace zabezpečeného úložiště (jako ID zadané v zabezpečeném úložišti)

 • Adresa koncového bodu služby (například adresa URL odkazující na soubor NějakáSlužbaWCF.svc)

 • Fond připojení (Aktivní nebo Neaktivní)

 • ID sekundární cílové aplikace zabezpečeného úložiště

 • Implementace zabezpečeného úložiště

Konfigurace nastavení vlastností

Pokud najedete myší na Název externího systému, můžete otevřít místní nabídku, která obsahuje příkaz Nastavení. To je užitečné pro připojení SharePointu Online, která používají webové služby WCF (Windows Communication Foundation). Po výběru možnosti Nastavení z této nabídky můžete konfigurovat libovolné z těchto nastavení:

 • Adresa URL výměny metadat

 • Režim zjišťování výměny metadat

 • Režim ověřování jazyka WDSL (Web Services Description Language)

 • ID cílové aplikace zabezpečeného úložiště pro jazyk WSDL

 • Implementace zabezpečeného úložiště

Začátek stránky

Zobrazení Model služby BDC

Zobrazení Model služby BDC nabízí příkazy pásu karet, které vám umožňují importovat nebo exportovat modely služby BDC. Zobrazení Model služby BDC může navíc zjednodušit pohyb v rámci velmi rozsáhlé kolekce externího obsahu. Protože zobrazení Model služby BDC zobrazuje hypertextové odkazy pro každé jednotlivé připojení namísto zobrazení všeho externího obsahu pro každé připojení, můžete získat seznam, který se snáze spravuje.

Obrázek pásu karet při použití zobrazení Model služby BDC v sharepointové službě BCS

Pokud chcete zobrazit všechny externí obsah pro Model služby BDC, jednoduše vyberte název modelu. Pak při výběru možnosti název Externího, otevřete tabulku obsahující pole, která jsou definované pro externího obsahu. Je podobná v následující tabulce.

Název

Typ

Zobrazit ve výchozím nastavení

ID objednávky

System.String

Ne

ID zaměstnance

System.String

Ne

Náklad

System.Nullable '1[[System.Decimal, ...

Ne

Toto zobrazení přesně zrcadlí rozložení zdroje dat připojeného prostřednictvím externího obsahu a poskytuje lepší přehled o struktuře zdrojových dat.

V dolní části této stránky se zároveň zobrazují všechna přidružení, akce nebo filtry pro tento externí obsah.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×