Spolupráce v cloudu s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Spolupráce v cloudu s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete ke sdílení své prezentace a spolupráci s dalšími lidmi používat klávesnici a Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows. Můžete si také vytvářet kopie prezentací a sdílet je e-mailem v různých formátech, například PDF.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu a přihlášení se

Pokud chcete prezentaci sdílet, musíte se v PowerPointu 2016 přihlásit ke svému účtu Microsoft, abyste mohli soubor uložit na OneDrive.

 1. PowerPoint 2016 můžete rychle otevřít tak, že stisknete klávesu s logem Windows, napíšete PowerPoint 2016 a stisknete klávesu Enter.

 2. Novou prázdnou prezentaci můžete otevřít dalším stisknutím klávesy Enter. V Předčítání uslyšíte, že jste v PowerPointu v zobrazení pro úpravy. Čtečka JAWS vám oznámí, že prezentace 1 je připravená.

 3. Abyste se přihlásili, stiskněte v zobrazení PowerPointu pro úpravy klávesy Alt+S. V Předčítání se ozve, že jste v nabídce Soubor. U čteček JAWS uslyšíte, že jste v zobrazení Backstage na informacích o souboru. Pak stiskněte E. V Předčítání se ozve, že jste vybrali položku karty Účet. U čteček JAWS uslyšíte, že jste na kartě Účet.

  Tip: V nabídce Soubor můžete také prozkoumat a najít příkazy související s položkami Účet, Uložit, Sdílet nebo Exportovat pomocí klávesy Tab (kterou můžete procházet možnosti) nebo šipkových kláves (kterými můžete procházet nabídky). Při procházení vám čtečka bude oznamovat možnosti.

 4. Stiskněte klávesu U. V Předčítání uslyšíte, že jste v okně Účty a že máte zadat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v okně Účty a že máte zadat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 5. Zadejte svůj e-mail nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. V Předčítání uslyšíte, že jste na textovém poli pro heslo. U čteček JAWS uslyšíte, že jste na heslu a že máte zadat text.

 6. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Tip: Pokud jste se při posledním použití aplikace PowerPoint 2016 neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

Uložení a nasdílení prezentace na OneDrivu

Svoje prezentace z PowerPointu 2016 můžete ukládat na OneDrive, abyste je mohli sdílet s ostatními. Když si prezentace uložíte na OneDrive, budete k nim navíc mít přístup ze všech svých zařízení. Na OneDrive můžete snadno ukládat starší i nové prezentace.

Po uložení prezentace na OneDrivu ji můžete sdílet s ostatními.

Uložení prezentace na OneDrive

 1. Pokud chcete prezentaci uložit, stiskněte kombinaci kláves Alt+S a potom A. V Předčítání uslyšíte, že jste vybrali položku karty Uložit jako. Čtečka JAWS vám jednoduše oznámí název karty Uložit jako.

 2. Abyste mohli vybrat umístění pro uložení, stiskněte klávesu Tab. Fokus se přesune do seznamu možných míst pro ukládání.

 3. Vyberte složku na OneDrivu tak, že opakovaně stisknete klávesu Šipka dolů, dokud se neozve název požadované složky.

 4. Pokud chcete před uložením na OneDrive změnit název souboru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, abyste zadali název souboru. Zadejte název.

 5. Potvrďte uložení stisknutím klávesy Enter. Prezentace se uloží na OneDrive s příponou souboru .pptx.

Sdílení prezentace na OneDrivu

 1. V PowerPointu můžete prezentaci sdílet s ostatními přes OneDrive. Stiskněte kombinaci kláves Alt+YU. Uslyšíte, že máte zadat jméno nebo e-mailovou adresu.

 2. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Pokud už máte kontaktní informace této osoby uložené, stačí zadat jenom její jméno. Pak stiskněte klávesu Tab.

 3. Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení vaši prezentaci upravovat. Pokud chcete, aby mohli prezentaci jenom zobrazit, stiskněte klávesu Tab. V Předčítání uslyšíte, že vybraná možnost je Může upravit. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste na poli se seznamem a že vybraná možnost je Může upravit. Stiskněte dvakrát klávesu Šipka dolů. Uslyšíte, že se jedná o možnost Může zobrazit. Pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet, a pak prezentaci nasdílejte stisknutím klávesy Enter.

Nasdílení prezentace PowerPointu 2016 ostatním

V PowerPointu 2016 můžete snadno poslat kopii svojí prezentace e-mailem.

 1. Pokud chcete sdílet kopii prezentace s ostatními, stiskněte kombinaci kláves Alt+S a potom T. V programu Předčítání uslyšíte, že vybraná je položka karty Sdílet. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste na kartě Sdílet.

 2. Pokud chcete prezentaci sdílet v e-mailu, stiskněte klávesu I. V programu Předčítání uslyšíte, že vybraná je položka karty E-mail. Čtečka JAWS vám oznámí, že můžete sdílet a že jste na kartě E-mail.

 3. Zvolte, jak chcete prezentaci sdílet:

  • Pokud chcete prezentaci sdílet jako soubor .pptx, stiskněte A.

  • Pokud chcete prezentaci sdílet jako soubor .pdf, stiskněte E.

  • Pokud chcete prezentaci sdílet jako soubor .xps, stiskněte U.

  Tip: Místo toho, abyste e-mailem poslali kopii svojí prezentace, můžete také poslat odkaz ke sdílení. Díky tomu ostatní uvidí nejnovější změny v prezentaci a vy se nebudete muset starat o omezení velikosti příloh e-mailu. Pokud chcete poslat odkaz ke sdílení, stiskněte Ž.

 4. PowerPoint 2016 otevře ve vaší e-mailové aplikaci novou zprávu s připojenou prezentací. Informace o odeslání e-mailové zprávy pomocí čtečky obrazovky najdete v článku Použití čtečky obrazovky k napsání a poslání nové e-mailové zprávy v aplikaci Pošta pro Windows 10.

Ukládání powerpointových prezentací jako PDF souborů

Někdy můžete chtít prezentaci sdílet s lidmi, kteří nemají PowerPoint 2016, a zároveň zachovat její obsah a formátování. Toho můžete dosáhnout tak, že v PowerPointu 2016 uložíte prezentaci jako soubor PDF.

 1. Pokud chcete prezentaci exportovat, stiskněte kombinaci kláves Alt+S a potom B. V Předčítání uslyšíte, že jste vybrali položku karty Exportovat. Čtečka JAWS vám jednoduše oznámí název karty Exportovat.

 2. Pokud chcete uložit prezentaci jako soubor PDF, stiskněte Q a potom B. Uslyšíte, že jste v dialogu Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 3. Zadejte název souboru.

 4. Pokud chcete vybrat složku, do které se má soubor uložit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve název složky, například Rychlý přístup, OneDrive nebo Tento počítač. Složkami můžete procházet pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů a pomocí klávesy Šipka vpravo můžete rozbalit podsložky. Při procházení se budou ozývat názvy složek.

 5. Až se dostanete do požadovaného umístění, stiskněte klávesu Enter a potom klávesu Tab.

 6. Velikost souboru PDF můžete zvolit jedním z těchto postupů:

  • Pokud chcete soubor uložit ve Standardní vyšší kvalitě, stiskněte klávesu Tab, dokud se v programu Předčítání neozve, že vybraná je možnost Standardní, publikování online a tisk. U čteček JAWS se ozve jenom název možnosti Standardní.

  • Pokud chcete zmenšit velikost souboru a nastavit možnost Minimální velikost, postupujte takto: Když v programu Předčítání uslyšíte, že vybraná je možnost Standardní, nebo u čteček JAWS uslyšíte název možnosti Standardní, stiskněte klávesu Šipka dolů. V Předčítání uslyšíte, že vybraná je minimální velikost, publikování online. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost Minimální velikost.

 7. K uložení použijte klávesovou zkratku Alt+P. Soubor se otevře automaticky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace aplikace PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete ke sdílení své prezentace a spolupráci s dalšími lidmi používat klávesnici a VoiceOver, čtečku obrazovky integrovanou v systému Mac OS. Můžete si také vytvářet kopie prezentací a sdílet je e-mailem v různých formátech, například PDF.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu a přihlášení se

Pokud chcete prezentaci sdílet, musíte se v PowerPointu přihlásit ke svému účtu Microsoft, abyste mohli soubor uložit na OneDrive.

 1. Pokud chcete přejít do seznamu Aplikace, stiskněte ve Finderu klávesy Shift+Command+A.

 2. Pokud chcete přejít přímo k aplikacím, které začínají písmenem M, napište M.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o aplikaci Microsoft PowerPoint.

 4. Aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command+Šipka dolů.

 5. Otevře se PowerPoint 2016 pro Mac a můžete se přihlásit ke svému účtu Microsoft.

 6. Když se budete chtít přihlásit, přejděte pomocí klávesy Tab na Přihlásit se. Položku vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Uslyšíte, že máte zadat svoji e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 7. Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. VoiceOver oznámí, že jde o heslo a zabezpečenou úpravu textu.

 8. Zadejte heslo a stiskněte Enter. Když uslyšíte výzvu k použití tlačítka PowerPoint, stiskněte mezerník a přejděte do aplikace.

 9. Po přihlášení můžete prázdnou prezentaci otevřít stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Tip: Pokud jste se při posledním použití aplikace PowerPoint neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

Uložení a nasdílení prezentace na OneDrivu

Svoje powerpointové prezentace můžete ukládat na OneDrive, abyste je mohli sdílet s ostatními. Když si prezentace uložíte na OneDrive, budete k nim navíc mít přístup ze všech svých zařízení. Na OneDrive můžete snadno ukládat starší i nové prezentace.

Po uložení prezentace na OneDrivu ji můžete sdílet s ostatními.

Abyste mohli svoje prezentace ukládat a sdílet na OneDrivu, nezapomeňte se v PowerPointu přihlásit ke svému účtu Microsoft.

Uložení prezentace na OneDrive

 1. Prezentaci v PowerPointu uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako s fokusem v poli s názvem souboru. Uslyšíte „Uložit jako“.

 2. Pokud chcete, zadejte nový název souboru.

 3. Abyste mohli vybrat umístění na OneDrivu, stiskněte klávesu Tab. Fokus se přesune do seznamu možných umístění pro ukládání. Seznamem umístění procházejte pomocí kláves Control+Option+Šipka nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Požadované umístění vyberete stisknutím kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Pokud chcete ukládat do složky OneDrive, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste právě v dané složce.

 5. Pokud chcete vybrat složku na OneDrivu, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka nahoru nebo dolů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy složek.

 6. Pokud chcete vytvořit novou složku, stiskněte klávesu Tab a přesuňte se na možnost Nová složka. Potom ji vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialogové okno Nová složka. Zadejte název složky a stiskněte Enter.

 7. Potvrďte uložení stisknutím klávesy Enter. Prezentace se uloží na OneDrive s příponou souboru .pptx.

Sdílení prezentace na OneDrivu

 1. Pokud chcete sdílet prezentaci, stiskněte v aplikaci PowerPoint opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky sdílení. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro pozvání lidí se třemi položkami.

 3. Pokud budete chtít prezentaci sdílet s ostatními na OneDrivu, stiskněte mezerník. Otevře se dialog Pozvat ostatní.

 4. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Pokud už máte kontaktní informace této osoby uložené, stačí zadat jenom její jméno.

  Poznámka: Může se otevřít dialogové okno s dotazem, jestli chcete aplikaci PowerPoint povolit přístup k vašim kontaktům. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nepovolovat nebo OK. Potom stiskněte mezerník.

 5. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost volitelně přidat zprávu. Napište zprávu pro příjemce.

 6. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o možnost upravovat a že je vybraná. Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení vaši prezentaci upravovat. Pokud chcete, aby mohli prezentaci jenom zobrazit, zakažte možnost upravovat stisknutím mezerníku. Uslyšíte, že políčko možnosti upravovat není zaškrtnuté.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro sdílení. Pak stiskněte mezerník.

Sdílení prezentace s dalšími lidmi

V PowerPointu 2016 pro Mac můžete snadno poslat kopii svojí prezentace e-mailem.

 1. Pokud chcete sdílet prezentaci, stiskněte v aplikaci PowerPoint opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky sdílení. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o tři položky, tlačítko pro pozvání lidí.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro posílání příloh, a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o dvě položky prezentace.

 4. Pokud chcete vybrat, jestli se má soubor poslat ve formátu prezentace nebo jako PDF, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 5. Otevře se aplikace Mail s připojenou prezentací ve formátu .pptx nebo PDF. Fokus je v poli Komu.

 6. Zadejte e-mailové adresy lidí, kterým chcete poslat kopii prezentace.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o sloupec předmětu a potom zadejte předmět e-mailu.

 8. Pokud chcete e-mail poslat, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání a pak stiskněte mezerník.

Sdílení odkazu na prezentaci

Místo toho, abyste e-mailem poslali kopii svojí prezentace, můžete také poslat odkaz ke sdílení. Díky tomu ostatní uvidí nejnovější změny v prezentaci a vy se nebudete muset starat o omezení velikosti příloh e-mailu.

 1. Pokud chcete sdílet prezentaci, stiskněte v aplikaci PowerPoint opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky sdílení. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o tři položky, tlačítko pro pozvání lidí.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro kopírování odkazu, a pak stiskněte mezerník. Odkaz se zkopíroval.

 4. Odkaz zkopírujte třeba do e-mailu nebo rychlé zprávy.

Ukládání powerpointových prezentací jako PDF souborů

Někdy můžete chtít prezentaci sdílet s lidmi, kteří nemají PowerPoint, a zároveň zachovat její obsah a formátování. Toho můžete dosáhnout tak, že v PowerPointu uložíte prezentaci jako soubor PDF přímo na OneDrive.

 1. V aplikaci PowerPoint, pokud chcete exportovat prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o řádek nabídek Apple. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o soubor, a klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost exportu se třemi tečkami.

 2. Stiskněte Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Exportovat jako s fokusem v poli pro název souboru. Uslyšíte, že se jedná o možnost Exportovat jako.

 3. Pokud chcete, zadejte nový název souboru.

 4. Abyste mohli vybrat umístění na OneDrivu, stiskněte klávesu Tab. Fokus se přesune do seznamu možných umístění pro ukládání. Potom stisknutím kláves Control+Option+Šipka nahoru, dolů, doprava nebo doleva projděte umístění.

 5. Když jste ve správném umístění, vyberte složku na OneDrivu pomocí klávesy se šipkou doprava. Potom se pomocí kláves se šipkou nahoru nebo se šipkou dolů přesuňte do požadované složky. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy složek.

 6. Pokud chcete soubor uložit jako PDF, stiskněte klávesu Enter. Prezentace se uloží na OneDrive jako soubor PDF.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete ke sdílení prezentace a spolupráci s dalšími lidmi používat čtečku obrazovky. Můžete také vytvářet kopie prezentací ve formátu PDF a sdílet je e-mailem.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení a nasdílení prezentace na OneDrivu

Svoje powerpointové prezentace můžete ukládat na OneDrive, abyste je mohli sdílet s ostatními. Když si prezentace uložíte na OneDrive, budete k nim navíc mít přístup ze všech svých zařízení. Na OneDrive můžete snadno ukládat starší i nové prezentace.

Po uložení prezentace na OneDrivu ji můžete sdílet s ostatními.

Abyste mohli svoje prezentace ukládat a sdílet na OneDrivu, nezapomeňte se v PowerPointu přihlásit ke svému účtu Microsoft.

Uložení prezentace na OneDrive

 1. V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS, pokud chcete uložit prezentaci, klepněte v horní polovině obrazovky čtyřmi prsty a potom potáhněte prstem doprava, dokud se neozve, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení se třemi tečkami a poklepejte na displej.

 3. Zadejte název souboru.

 4. Pokud chcete zvolit umístění pro uložení, potahujte doprava za složku Místa, dokud neuslyšíte název svého účtu OneDrive, například OneDrive – osobní. Potom poklepejte na displej.

 5. Pokud chcete ukládat do složky na OneDrivu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název složky, kterou hledáte, za kterým budou následovat informace o tlačítku, složce a dostupných akcích. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Položky uložíte tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a poklepejte na displej.

Prezentace se uloží na OneDrive s příponou souboru .pptx.

Sdílení prezentace na OneDrivu

 1. Po uložení prezentace na OneDrive klepněte na horní polovinu obrazovky čtyřmi prsty. Uslyšíte název prezentace.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o sdílení a nadpis.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pozvání dalších lidí, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se dialog Pozvat ostatní.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli Zadejte jména nebo e-mailové adresy, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Pokud už máte kontaktní informace této osoby uložené, stačí zadat jenom její jméno.

  Poznámka: Může se otevřít dialogové okno s dotazem, jestli chcete aplikaci PowerPoint povolit přístup k vašim kontaktům. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nepovolovat nebo OK. Potom poklepejte na displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost upravovat a tlačítko je přepnuté do pozice zapnuto. Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení vaši prezentaci upravovat. Pokud chcete, aby měli možnost se na prezentaci jenom podívat, poklepejte na obrazovce na možnost úpravy zakázat. Uslyšíte informace o tom, že je možnost vypnutá.

 7. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte informace o tom, že se jedná o volitelnou možnost přidat zprávu. Pokud to budete chtít udělat, poklepejte na displej a napište zprávu příjemci.

 8. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

Příjemce dostane e-mail s informacemi o sdíleném dokumentu. Vrátíte se do nabídky Sdílet.

Sdílení prezentace s dalšími lidmi

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete snadno poslat kopii svojí prezentace e-mailem.

 1. Když máte prezentaci otevřenou v aplikaci PowerPoint, klepněte na horní polovinu obrazovky čtyřmi prsty. Uslyšíte název prezentace.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o sdílení a nadpis.

 3. Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání kopie, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno Poslat kopii.

  Tip: Ve výchozím nastavení se kopie pošle e-mailem v nativním powerpointovém formátu. Pokud místo toho chcete formát PDF, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko powerpointové prezentace. Potom poklepejte na obrazovku. Pak potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o formát PDF, a potom poklepejte na displej.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání v jiné aplikaci, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pošta, a poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Než odešlete prezentaci z aplikace PowerPoint, musíte mít nastavený e-mailový účet.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o textové pole Komu, poklepejte na obrazovku a zadejte e-mailovou adresu příjemce. Jako předmět e-mailu se automaticky použije název souboru přílohy.

  Poznámka: Může se otevřít dialogové okno s dotazem, jestli chcete aplikaci PowerPoint povolit přístup k vašim kontaktům. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nepovolovat nebo OK. Potom poklepejte na displej.

 7. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

Příjemce dostane e-mail s připojeným souborem PDF. Vrátíte se do nabídky Poslat kopii.

Ukládání powerpointových prezentací jako PDF souborů

Někdy můžete chtít prezentaci sdílet s lidmi, kteří nemají PowerPoint, a zároveň zachovat její obsah a formátování. Toho můžete dosáhnout tak, že v PowerPointu uložíte prezentaci jako soubor PDF přímo na OneDrive.

 1. Když máte prezentaci otevřenou v aplikaci PowerPoint, klepněte na horní polovinu obrazovky čtyřmi prsty. Uslyšíte název prezentace.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o Soubor, nadpis.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o formát PDF, a potom poklepejte na displej.

 5. Zadejte název souboru.

 6. Pokud chcete zvolit umístění na OneDrivu, potahujte doprava, dokud neuslyšíte název svého účtu OneDrive, například OneDrive – osobní. Potom poklepejte na displej.

  Poznámka: Pokud jste předtím uložili prezentaci na OneDrive, PowerPoint si to zapamatuje a přejde přímo do seznamu složek ve službě OneDrive.

 7. Pokud chcete ukládat do složky na OneDrivu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název složky, kterou hledáte, za kterým budou následovat informace o tlačítku, složce a dostupných akcích. Potom poklepejte na obrazovku.

 8. Pokud chcete uložit kopii PDF, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×