Specifikace a omezení Excelu

Specifikace a omezení sešitů a listů

Funkce

Mezní hodnota

Otevřené sešity

Omezené dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců v listu

16 384 sloupů na 1 048 576 řádků

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1 026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet informačních kanálů v buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 1 list)

Počet barev v sešitu

16 milionů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 podle nainstalované jazykové verzi Excelu

Počet názvů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

4

Počet propojených listů

Omezený dostupnou pamětí

Scénáře

Omezené dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezený dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 %

Sestavy

Omezené dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

100

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednom sešitu

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Počet nesouvislých buněk, které je možné vybrat

2 147 483 648 buněk

Maximální limity paměti úložiště a velikosti souboru pro sešity s datovými modely

Pro 32bitové prostředí platí 2gigabajtové (GB) omezení virtuálního adresního prostoru sdíleného Excelem, sešitem a doplňky, které běží ve stejném procesu. Podíl datového modelu na adresním prostoru může dosáhnout až 500–700 megabajtů (MB), ale může být menší, pokud jsou načtené další datové modely a doplňky.

Pro 64bitové prostředí neplatí žádné pevné limity co do velikosti souboru. Velikost sešitu je omezená jenom dostupnou pamětí a systémovými prostředky.

Počínaje Excelem 2016 může být v aplikaci Excel pro velké 32 adresy při práci v operačním systému Windows pro 64-bit spotřebováno, že v Excelu bude fungovat dvojnásobné množství paměti. Další informace najdete v tématu Změna možností pro velké adresy v Excelu.

Poznámka: Přidáváním tabulek do datového modelu se zvětšuje velikost souboru. Pokud nechcete v sešitu vytvářet složité relace datového modelu využívající velké množství zdrojů dat a datových typů, zrušte při importu nebo vytváření tabulek, kontingenčních tabulek nebo datových připojení zaškrtnutí políčka Přidat tahle data do datového modelu.

Další informace najdete v článku Specifikace a limity datového modelu.

Jádro procesoru

64

Délka názvu souboru

218 znaků – to zahrnuje i cestu k souboru. Například C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Specifikace a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Iterace

32 767

Velikost pole listu

Omezená dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používaný systém dat začínající rokem 1904))

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který je možné zadat

9999:59:59

Specifikace a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezený dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

Omezený dostupnou pamětí

Specifikace a omezení sestav kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezený dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezený dostupnou pamětí

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Sešity s možnostmi Povolit změny více uživatelům nastavení povoleno

Pokud je u sešitu zapnuté nastavení umožnit změny podle více uživatelů , budou použity následující informace. Toto nastavení je přístupné kliknutím na kartu revize > sdílet sešit. Všimněte si, že v novějších verzích Excelu je tlačítko sdílet sešit skryté. Pokud ho chcete zobrazit, klikněte na > Možnosti > panelu nástrojů Rychlý přístup. Otevřete seznam Zvolit příkazy z a zvolte Všechny příkazy. Posuňte se v seznamu dolů, dokud se nezobrazí Sdílet sešit (starší verze). Vyberte tuto položku a klikněte na Přidat. Klikněte na tlačítko OK. Tlačítko sdílet sešit je teď v horní části okna Excelu.

Funkce

Mezní hodnota

Uživatelé, kteří můžou soubor současně otevřít

256

Osobní zobrazení v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy se udržuje Historie změn

32 767 (ve výchozím nastavení 30 dní)

Počet sešitů, které je možné současně sloučit

Omezený dostupnou pamětí

Buňky, které se dají zvýraznit

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Excelové tabulky v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jednu nebo více tabulek aplikace Excel, nemůže mít povolené změny pro více uživatelů... nastavení povoleno.

Specifikace a omezení sešitů a listů

Funkce

Mezní hodnota

Otevřené sešity

Omezené dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců v listu

16 384 sloupů na 1 048 576 řádků

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1 026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet informačních kanálů v buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezené dostupnou pamětí (výchozí je 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 milionů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 podle nainstalované jazykové verzi Excelu

Počet názvů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

4

Počet propojených listů

Omezený dostupnou pamětí

Scénáře

Omezené dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezený dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 %

Sestavy

Omezené dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

100

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednom sešitu

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Počet nesouvislých buněk, které je možné vybrat

2 147 483 648 buněk

Jádro procesoru

64

Specifikace a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Iterace

32 767

Velikost pole listu

Omezená dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používaný systém dat začínající rokem 1904))

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který je možné zadat

9999:59:59

Specifikace a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezený dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

Omezený dostupnou pamětí

Specifikace a omezení sestav kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezený dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezený dostupnou pamětí

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Sešity s možnostmi Povolit změny více uživatelům nastavení povoleno

Pokud je u sešitu zapnuté nastavení umožnit změny podle více uživatelů , budou použity následující informace. Toto nastavení je přístupné kliknutím na kartu revize > sdílet sešit.

Funkce

Mezní hodnota

Uživatelé, kteří můžou soubor současně otevřít a sdílet

256

Osobní zobrazení v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy se udržuje Historie změn

32 767 (ve výchozím nastavení 30 dní)

Počet sešitů, které je možné současně sloučit

Omezený dostupnou pamětí

Buňky, které se dají v sešitu zvýraznit

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Excelové tabulky v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jednu nebo více tabulek aplikace Excel, nemůže mít povolené změny pro více uživatelů... nastavení povoleno.

Specifikace a omezení sešitů a listů

Funkce

Mezní hodnota

Otevřené sešity

Omezené dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců v listu

16 384 sloupů na 1 048 576 řádků

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1 026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet informačních kanálů v buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezené dostupnou pamětí (výchozí je 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 milionů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 podle nainstalované jazykové verzi Excelu

Počet názvů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

4

Počet propojených listů

Omezený dostupnou pamětí

Scénáře

Omezené dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezený dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 %

Sestavy

Omezené dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

100

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednom sešitu

Rozevírací seznamy filtru

10 000

Specifikace a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Iterace

32 767

Velikost pole listu

Omezená dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používaný systém dat začínající rokem 1904))

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který je možné zadat

9999:59:59

Specifikace a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezený dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

32 000

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

4 000

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

256 000

Specifikace a omezení sestav kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezený dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezený dostupnou pamětí

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Sešity s možnostmi Povolit změny více uživatelům nastavení povoleno

Pokud je u sešitu zapnuté nastavení umožnit změny podle více uživatelů , budou použity následující informace. Toto nastavení je povolené při používání sdílených sešitů.

Funkce

Mezní hodnota

Uživatelé, kteří můžou sešit současně otevřít a sdílet

256

Osobní zobrazení v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy se udržuje Historie změn

32 767 (ve výchozím nastavení 30 dní)

Počet sešitů, které je možné současně sloučit

Omezený dostupnou pamětí

Buňky, které se dají zvýraznit

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Excelové tabulky v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jednu nebo více tabulek aplikace Excel, nemůže mít povolené změny pro více uživatelů... nastavení povoleno.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×