Souhrny a celkové součty polí v kontingenční tabulce

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při práci s kontingenční tabulkou můžete zobrazit nebo skrýt souhrny pro jednotlivá pole sloupců a řádků, zobrazit nebo skrýt celkové součty sloupců a řádků pro celou sestavu a vypočítat souhrny a celkové součty s filtrovanými položkami nebo bez nich.

V tomto článku

Souhrn polí řádků a sloupců

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů celé sestavy kontingenční tabulky

Vypočítat souhrny nebo celkové součty s filtrovanými položkami nebo bez nich

Souhrn polí řádků a sloupců

 1. Vyberte v kontingenční tabulce pole řádku nebo sloupce.

 2. Na kartě Možnosti klepněte ve skupině Aktivní pole na možnost Nastavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pole.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Souhrn vnějšího popisku řádku nebo sloupce   

  1. Chcete-li vytvořit souhrn pomocí výchozí souhrnné funkce, klepněte v části Souhrny na možnost Automaticky.

  2. Podle potřeby lze také použít jinou funkci nebo zobrazit více typů souhrnu. Klepněte na přepínač Vlastní a vyberte požadovanou funkci.

   Funkce, které lze použít jako souhrnné

   Funkce

   Popis

   Součet

   Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselná data.

   Počet

   Počet datových hodnot. Požadovanou souhrnnou funkci Count funguje stejně jako funkce counta listu . Počet je výchozí funkce pro jiná než číselná data.

   Průměr

   Průměr hodnot.

   Maximum

   Největší hodnota.

   Min

   Nejmenší hodnota.

   Produkt

   Součin hodnot.

   Count Numbers

   Počet datových hodnot, které jsou čísla. Souhrnná funkce počet čísel funguje stejně jako počet listu .

   StDev

   Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

   Směrodatná odchylka

   Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, která se mají shrnout.

   Var

   Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

   Rozptyl

   Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, která se mají shrnout.

   Poznámka: U zdroje dat OLAP nelze použít vlastní funkci.

  3. U vnějších popisků řádků v kompaktní podobě nebo v podobě osnovy můžete zobrazit souhrny nad nebo pod jejich položkami nebo také souhrny skrýt, a to provedením následujících akcí:

   1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení na položku Souhrny.

   2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Vyberte možnost Nezobrazovat souhrny.

    • Vyberte možnost Zobrazit všechny souhrny v dolní části skupiny.

    • Vyberte možnost Zobrazit všechny souhrny v horní části skupiny.

     Souhrn vnitřního popisku řádku nebo sloupce   

  4. Chcete-li zvolit funkci, klepněte v části Souhrny na možnost Vlastní (pokud je tato možnost k dispozici) a vyberte funkci.

   Funkce, které lze použít jako souhrnné

   Funkce

   Popis

   Součet

   Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselná data.

   Počet

   Počet datových hodnot. Požadovanou souhrnnou funkci Count funguje stejně jako funkce counta listu . Počet je výchozí funkce pro jiná než číselná data.

   Průměr

   Průměr hodnot.

   Maximum

   Největší hodnota.

   Min

   Nejmenší hodnota.

   Produkt

   Součin hodnot.

   Počet čísel

   Počet datových hodnot, které jsou čísla. Souhrnná funkce počet čísel funguje stejně jako počet listu .

   StDev

   Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

   Směrodatná odchylka

   Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, která se mají shrnout.

   Var

   Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

   Rozptyl

   Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, která se mají shrnout.

   Poznámka: U zdroje dat OLAP nelze použít vlastní funkci.

   Odebrání souhrnů   

  5. Klepněte na možnost Žádné v části Souhrny.

   Poznámka: Obsahuje-li pole Vypočítaná položka, nelze souhrnnou funkci souhrnu změnit.

 4. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zahrnout do ručního filtru nové položky zahrnete nebo vyloučíte nové položky při použití filtru, ve kterém jste vybrali konkrétní položky v nabídce Filtr.

Tip: Chcete-li rychle zobrazit nebo skrýt aktuální souhrn, klepněte pravým tlačítkem myši na pole a vyberte možnost Souhrn "<název popisku>".

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů celé kontingenční tabulky

Můžete zobrazit nebo skrýt celkové součty pro aktuální kontingenční tabulku.

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů   

 1. Klepněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Rozložení na tlačítko Celkové součty a potom vyberte jednu z následujících možností:

  • Vypnuto pro řádky a sloupce,

  • Zapnuto pro řádky a sloupce,

  • Vypnuto pouze pro řádky,

  • Zapnuto pouze pro sloupce.

Nastavení výchozího chování pro zobrazení a skrytí celkových součtů   

 1. Klepněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině kontingenční tabulka klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti kontingenční tabulky.

 3. Klepněte na kartu Součty a filtry.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Zobrazení celkových součtů   

  • Zaškrtněte políčko Zobrazit celkové součty sloupců či Zobrazit celkové součty řádků nebo obě.

   Skrytí celkových součtů   

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit celkové součty sloupců či Zobrazit celkové součty řádků nebo obou.

Začátek stránky

Výpočet souhrnů nebo celkových součtů s filtrovanými položkami nebo bez nich

 1. Klepněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině kontingenční tabulka klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti kontingenční tabulky.

 3. Klepněte na kartu Součty a filtry a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  Zdrojová data OLAP:     Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Souhrn vyfiltrovaných položek stránky zahrňte nebo vylučte filtrované položky.

   Poznámka: Zdroj dat OLAP musí podporovat syntaxi výběru výrazu MDX.

  • Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Označit součty hvězdičkou (*) zobrazte nebo skryjte hvězdičku vedle součtů. Hvězdička označuje, že zobrazené hodnoty použité při výpočtu součtu nejsou jediné hodnoty, které jsou při výpočtu použity.

   Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pouze pokud zdroj dat OLAP nepodporuje syntaxi výběru výrazu MDX.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×