Soubory CSV pro dávky migrace IMAP

Textový soubor s oddělovači (CSV), který se používá k migraci obsahu poštovních schránek uživatelů při migraci IMAP, obsahuje pro každého uživatele jeden řádek. Každý řádek obsahuje informace o poštovní schránce Office 365 a poštovní schránce IMAP uživatele. Office 365 použije tyto informace ke zpracování migrace.

Obsah   

Povinné atributy

Formát souboru CSV

Rozdělení velké migrace do několika dávek

Zadání přihlašovacích údajů koncového uživatele nebo správce

Formátování přihlašovacích údajů správce pro různé servery IMAP

Použití nepovinného atributu UserRoot

Povinné atributy

Tady jsou povinné atributy pro každého uživatele:

  • EmailAddress: Určuje ID uživatele pro poštovní schránku Office 365 uživatele.

  • UserName: Určuje přihlašovací uživatelské jméno pro poštovní schránku uživatele na serveru IMAP. Můžete použít formát uživatelské jméno nebo formát doména\uživatelské jméno. Příklad: hollyh nebo contoso\hollyh.

  • Password: Určuje heslo pro účet uživatele v systému zasílání zpráv IMAP.

Pokud kterýkoli z těchto atributů v řádku záhlaví souboru CSV chybí, migrace se nezdaří. Dejte taky pozor, abyste atributy zadali přesně tak, jak jsou uvedené. Atributy nesmí obsahovat mezery. Musí být tvořené jedním slovem. Například atribut Email Address je neplatný. Musíte použít atribut EmailAddress.

Formát souboru CSV

Tady je příklad formátu souboru CSV. V tomto příkladu jsou přihlašovací údaje uživatelů použité k migraci tří poštovních schránek:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

První řádek souboru CSV (řádek záhlaví) obsahuje názvy atributů (polí), které jsou zadané v následujících řádcích. Jednotlivé názvy atributů jsou oddělené čárkami.

Každý řádek pod řádkem záhlaví odpovídá jednomu uživateli a obsahuje informace, které slouží k migraci poštovní schránky uživatele. Hodnoty atributů v jednotlivých řádcích musí být uvedené ve stejném pořadí jako názvy atributů v řádku záhlaví. Jednotlivé hodnoty atributů jsou oddělené čárkami.

Soubor CSV můžete vytvořit v libovolném textovém editoru nebo v aplikaci jako Microsoft Excel. Soubor uložte jako soubor .csv nebo .txt.

Tip: Pokud soubor CSV obsahuje jiné znaky než ASCII nebo speciální znaky, uložte ho s kódováním UTF-8 nebo jiným kódováním Unicode. Závisí to na aplikaci, ale uložit soubor CSV s kódováním UTF-8 nebo jiným kódováním Unicode může být obvykle jednodušší v případě, že národní prostředí systému odpovídá jazyku použitému v souboru CSV.

Rozdělení velké migrace do několika dávek

Soubor CSV může obsahovat až 50 000 řádků (jeden řádek pro každého uživatele) a může být velký až 10 MB. Lepší ale je migrovat uživatele v několika menších dávkách.

Pokud plánujete migrovat velké množství uživatelů, rozhodněte, které uživatele zahrnete do jednotlivých dávek. Když chcete například migrovat 10 000 účtů, můžete použít čtyři dávky po 2 500 uživatelích. Uživatele můžete do dávek rozdělit podle abecedy, podle typu uživatele (například pedagogové, studenti a absolventi), podle ročníku (například student 1. ročníku, student 2. ročníku, student 3. ročníku a student 4. ročníku) nebo jinými způsoby, které splňují potřeby vaší organizace.

Tip: Dobrá strategie je vytváření poštovních schránek Office 365 po skupinách a migrace e-mailu pro jednotlivé skupiny uživatelů. Když například importujete do vaší organizace exOffice365 100 nových uživatelů, vytvořte dávku migrace pro těchto 100 uživatelů. Je to efektivní způsob řízení a správy migrace z místního systému zasílání zpráv do Office 365.

Zadání přihlašovacích údajů koncového uživatele nebo správce

V souboru CSV musíte zadat uživatelské jméno a heslo místního účtu uživatele. Proces migrace tak bude mít k účtu přístup. Můžete to udělat dvěma způsoby:

  • Použijte přihlašovací údaje uživatele.      Tento způsob vyžaduje, abyste získali hesla uživatelů nebo abyste jejich hesla změnili na známé hodnoty, které budete moct zahrnout do souboru CSV.

    Tip: Pokud použijete tento způsob, zabraňte uživatelům, aby mohli u svých místních účtů změnit svoje hesla. Pokud by uživatelé změnili svoje hesla po počáteční migraci, následující synchronizace poštovních schránek na serveru IMAP a poštovních schránek Office 365 se nezdaří.

  • Použijte přihlašovací údaje superuživatele nebo správce.      Tento způsob vyžaduje, abyste použili účet systému zasílání zpráv IMAP, který má potřebná oprávnění pro přístup k poštovním schránkám všech uživatelů. V souboru CSV použijete přihlašovací údaje tohoto účtu v každém řádku. Informace o tom, jestli váš server IMAP podporuje tento přístup a jak tento způsob umožnit, najdete v dokumentaci k serveru IMAP.

    Poznámka: Lepší je použít přihlašovací údaje správce, protože to neovlivní nebo neomezí uživatele. Nezáleží například na tom, jestli si uživatelé po počáteční migraci změní hesla.

Formátování přihlašovacích údajů správce pro různé servery IMAP

V polích UserName a Password jednotlivých řádků souboru CSV můžete použít uživatelské jméno a heslo účtu správce. Uživatelské jméno v přihlašovacích údajích správce je kombinací uživatelského jména osoby, jejíž e-mail se má migrovat, a uživatelského jména účtu správce, který má oprávnění pro přístup k poštovním schránkám všech uživatelů. Podporovaný formát přihlašovacích údajů správce se liší v závislosti na serveru IMAP, ze kterého chcete e-mail migrovat. Další informace o tom, jak použít přihlašovací údaje správce, najdete v dokumentaci vašeho serveru IMAP.

Poznámka: Když odešlete novou žádost o migraci, soubor CSV se přes připojení SSL (Secure Sockets Layer) nahraje do datového centra Microsoftu. Informace ze souboru CSV se zašifrují a uloží na servery Microsoft Exchange v datovém centru Microsoftu.

Formátování přihlašovacích údajů správce v souboru CSV určenému k migraci e-mailu z různých typů serverů IMAP je popsané v následujících částech tohoto článku.

Microsoft Exchange

Pokud chcete e-mail migrovat z implementace serveru IMAP pro Microsoft Exchange, použijte pro atribut UserName v souboru CSV formát Domain/Admin_UserName/User_UserName. Řekněme, že chcete migrovat e-mail z Exchange pro uživatele Terry Adams, Ann Beebe a Paul Cannon. Máte účet správce, který má uživatelské jméno mailadmin a jehož heslo je P@ssw0rd. Soubor CSV bude vypadat takto:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

U serverů IMAP, které podporují rozhraní SASL (Simple Authentication and Security Layer), jako je server IMAP Dovecot, používejte formát User_UserName*Admin_UserName , ve kterém hvězdička (*) je konfigurovatelný znak oddělovače. Řekněme, že chcete migrovat e-mail stejných uživatelů ze serveru IMAP Dovecot pomocí přihlašovacích údajů správce mailadmin a P@ssw0rd. Soubor CSV bude vypadat takto:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Pokud chcete e-mail migrovat ze serveru Mirapoint Message Server, použijte u přihlašovacích údajů správce formát #user@domain#Admin_UserName#. Když budete e-mail ze serveru Mirapoint migrovat pomocí přihlašovacích údajů správce mailadmin a P@ssw0rd, bude soubor CSV vypadat takto:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Použití nepovinného atributu UserRoot

Některé servery IMAP, jako je třeba Courier IMAP, nepodporují migraci poštovních schránek do Office 365 pomocí přihlašovacích údajů správce. Abyste mohli k migraci poštovních schránek použít přihlašovací údaje správce, můžete server IMAP nakonfigurovat tak, aby používal virtuální sdílené složky. Virtuální sdílené složky umožňují správcům používat pro přístup k poštovním schránkám uživatelů na serveru IMP přihlašovací údaje správce. Další informace o konfiguraci virtuálních sdílených složek u serveru Courier IMAP najdete v článku Sdílené složky.

Když na serveru IMAP vytvoříte virtuální sdílené složky a chcete migrovat poštovní schránky, musíte do souboru CSV zahrnout nepovinný atribut UserRoot. Tento atribut určuje umístění poštovních schránek jednotlivých uživatelů ve struktuře virtuálních sdílených složek na serveru IMAP.

Tady je příklad souboru CSV obsahujícího atribut UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×