Součet sloupců čísel v tabulce s opakováním

Vložíte-li do šablony formuláře Opakující se tabulka, aplikace Microsoft Office InfoPath automaticky přidá do horní části tabulky řádek záhlaví pro zadání popisu sloupců tabulky. Do spodní části tabulky s opakováním můžete případně přidat řádek zápatí. Řádky zápatí se obvykle používají k zobrazování průběžného součtu pod sloupcem čísel. Do zápatí umístěného v šabloně formuláře výdajů pod sloupcem výdajů můžete například přidat textové pole Celkem. Chcete-li sečíst hodnoty ve sloupci, můžete textovému poli Celkem v řádku zápatí přidružit funkci součet.

Repeating table with red box around Total text box

V tomto článku:

Krok 1: Přidání řádku zápatí do tabulky s opakováním

Krok 2: Přidání textového pole Celkem do řádku zápatí

Krok 3: Sečtení sloupce čísel v tabulce s opakováním

Krok 1: Přidání řádku zápatí do tabulky s opakováním

 1. V šabloně formuláře poklepejte na popisek Tabulka s opakováním pod tabulkou.

 2. Klikněte na kartu Zobrazení.

 3. V části Možnosti zaškrtněte políčko Zahrnout zápatí.

  Tip: Chcete-li na konec tabulky s opakováním přidat další zápatí, klepněte pravým tlačítkem myši v prázdné buňce v prvním řádku zápatí, který jste vložili, v místní nabídce přejděte na položku Vložit a poté klepněte na možnost Řádky nad nebo Řádky pod.

Začátek stránky

Krok 2: Přidání textového pole Celkem do řádku zápatí

Po přidání řádku zápatí do tabulky s opakováním můžete do řádku zápatí přidat textové pole Celkem.

Poznámka: Do řádku zápatí přidejte textové pole Celkem, nikoli datový řádek, protože uživatelé formuláře mohou přidávat více instancí datového řádku a vy nechcete, aby se pole Celkem zobrazilo uživateli ve formuláři vícekrát.

 1. V řádku zápatí klepněte ve sloupci, do kterého chcete přidat pole Celkem.

 2. V nabídce Vložit klepněte na možnost Textové pole.

  Tip: Namísto textového pole můžete použít pole s RTF nebo pole výrazu. V polích výrazu se data pouze zobrazují, ale neukládají. Pole výrazu byste tedy měli používat pouze tehdy, nechcete-li vypočtený součet použít v dalším výpočtu ani jej uložit jako součást šablony formuláře.

 3. V řádku zápatí klepněte na buňku nacházející se bezprostředně vlevo od buňky, do které jste vložili textové pole. Do této buňky vložte popisek textového pole.

 4. Zadejte popisek Celkem: a text vyberte.

 5. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Zarovnat vpravo Obrázek tlačítka .

 6. Poklepejte na textové pole přidané v kroku 2.

 7. Klikněte na kartu Data.

 8. Do pole Název pole zadejte popisek, například celkovéVýdaje.

 9. V seznamu Typ dat změňte typ dat z hodnoty Text (string) na Desetinné číslo (double). Umožníte tím zobrazení desetinných čísel, například ve formátu 1234,12 Kč.

 10. Klepněte na tlačítko Formát.

 11. V dialogovém okně Formát desetinného čísla klepněte v části Formát na možnost Měna a zvolte požadovanou měnu.

Začátek stránky

Krok 3: Sečtení sloupce čísel v tabulce s opakováním

Pokud používáte tabulku s opakováním ke shromažďování číselných dat od uživatelů, můžete k sečtení čísel zadaných uživateli do tabulky použít funkci součet. Nezáleží na tom, kolik řádků uživatelé při vyplňování formuláře do tabulky přidají ani kolik zadají čísel. Pokud použijte funkci součet, vypočtená hodnota v textovém poli se sama upraví.

Vzorce se ukládají do Pole ve Zdroj dat a zobrazují se v ovládacích prvcích Vazba k těmto polím. Při navrhování šablony formuláře je možné pomocí textového pole, pole RTF nebo pole výrazu vytvořit vzorec umožňující sečíst sloupce čísel v tabulce s opakováním.

 1. V řádku zápatí poklepejte na textové pole, které jste do něj vložili.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V části Výchozí hodnota klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

 4. V dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Vložit funkci.

 5. V seznamu Kategorie klepněte na položku Matematické.

 6. V seznamu Funkce klepněte na možnost součet a klepnutím na tlačítko OK přejděte zpět do dialogového okna Vložit vzorec.

  V této fázi by se měl v dialogovém okně Vložit vzorec zobrazit následující vzorec.

  Sum formula as it appears in Insert Formula dialog box

 7. V poli Vzorec poklepejte na text v závorce.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat pole nebo skupinu.

 8. V seznamu Zdroj dat klepněte na pole, jehož hodnoty chcete sečíst.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×