Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poslední aktualizace: červen 2018

Toto je smlouva mezi vámi a společnosti Microsoft uvedené v části 22 této smlouvy. Tato smlouva odkazuje na Microsoft jako "my" "stačí," nebo "naše." Tato smlouva platí pro Microsoft Office.com a Microsoft Office Live weby (a jejich následník weby) služby (včetně služeb předběžné) a software, včetně všech aktualizace podpory a obsah. Tato smlouva odkazuje na všechna tato jako "služba,." Tato smlouva týká taky použití jakýchkoli dalších služeb společnosti Microsoft pro kterou vaší registraci během této smlouvy platnost, pokud jinými termíny součástí těchto služeb. Pokud ano, platí tyto podmínky. Můžete se zobrazují barvy, které jsou nejméně 18 let nebo dosáhla stáří většinou které žijete a všechny informace, které jste zadali je PRAVDA a správné. Každou službu může mít další vystavenou oznámení nebo kódy chování. Všechny tyto oznámení a kódy vedení jsou součástí odkazem této smlouvy.

Službu můžete používat pouze v případě, že souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte, službu nepoužívejte. Tato smlouva omezuje naši zodpovědnost a popírá záruky na službu do maximálního zákonem přípustného rozsahu. Tyto odstavce smlouvy si pozorně přečtěte.

Na této stránce

Kdy službu smíte používat

Jak službu smíte používat

Jak službu nesmíte používat

Váš účet služby

Uživatelé přidružených účtů

Změna smlouvy z naší strany

Poplatky a fakturace

Změny služby; zrušení nebo ukončení

Omezení služby

Služba může být předběžnou verzí

Společnost Microsoft nemá kontrolu nad redakcí

Ochrana osobních údajů

Software

Materiály, které vám společnost Microsoft licencuje

Služba Windows Live™ ID

Vaše jednání s jinými stranami

Zpětné vazby

Oznámení z naší strany; oznámení z vaší strany

Žádnou záruku

Omezení zodpovědnosti

Nárok musí být uplatněn během jednoho roku

Společnost Microsoft, rozhodné právo a místo řešení sporů

Výklad smlouvy

Přiřazení

Vyšší moc

Oznámení

Služba DNS (Domain Name Service)

Začátek stránky

1. Pokud může použít službu
-li vytvořit účet, který chcete používat službu může začnete používat službu hned po dokončení procesu znaménko – nahoru. Jak je uvedeno v průběhu instalace, hned během jsme nakonfigurovat pro použití nemusí být k dispozici některé části služby. Pokud není vytvořit účet, který chcete používat službu, můžete k dispozici služby hned.

Začátek stránky

2. informace o způsobu použití služby
při používání služby, udělejte toto

 • budete dodržovat všechny zákony,

 • budete dodržovat všechna pravidla chování nebo jiné námi určené předpisy,

 • dodržovat Zásady ochrany společnosti Microsoft proti nevyžádané poště,

 • budete udržovat své heslo v tajnosti a

 • okamžitě nás upozorníte, pokud zjistíte porušení zabezpečení týkající se služby.

Začátek stránky

3. možná není použití služby
při používání služby, není dovoleno

 • používat službu jakýmkoli způsobem, který poškozuje společnost Microsoft nebo její pobočky, prodejce, distributory a/nebo dodavatele (souhrnně označované jako „smluvní strany společnosti Microsoft“) nebo jakéhokoli zákazníka smluvní strany společnosti Microsoft,

 • provozovat, umožňovat nebo podporovat nezákonné jednání,

 • poškodit, způsobit ukončení provozuschopnosti, přetížit nebo narušit službu (případně sítě připojené k této službě) nebo narušit používání služby,

 • službu ani žádnou její část dále prodávat nebo distribuovat bez smlouvy se společností Microsoft, která takové jednání dovoluje,

 • použít jakoukoli část služby jako cíl odkazovaný z libovolných hromadných nevyžádaných zpráv nebo nevyžádaných komerčních zpráv („nevyžádaná pošta“, „spam“),

 • použít jakýkoli neoprávněný software nebo službu třetí strany ke získání přístupu do sítě zasílání rychlých zpráv společnosti Microsoft (v současnosti označované jako služba .NET Messenger),

 • použití automatizovaného procesu nebo služby pro přístup ke službě nebo jejímu používání (jako jsou například programy BOT, spider, pravidelné ukládání informací společnosti Microsoft do mezipaměti nebo meta vyhledávání),

 • použít jakékoli neoprávněné prostředky ke změně nebo přesměrování či pokusu o změnu nebo přesměrování služby.

Začátek stránky

4. svůj účet služby
může vytvořit účet služby a heslo pro službu. Služba může umožňují ostatní uživatelé, vytvoření účty členů a hesla přidruženého k vašemu účtu. Název tyto "související účty." Zodpovídáte za všechny aktivity v části účet, přidružené účty a hesla.

Začátek stránky

5. Uživatelé přidružených účtů
Pokud jste uživatelem přidruženého účtu a pak majitele účtu služby má úplnou kontrolu nad přidruženého účtu. Tato kontrola zahrnuje právo službu ukončit, zavřete nebo změnit přidruženého účtu kdykoli a v některých případech požadovat a přijímat počítače a služby použít informace týkající se účtu přidružené. Všechna data týkající se účtu přidružené shromažďované a doručila ji do účtu držitelem a Microsoft.

Začátek stránky

6. Jak můžeme měnit této smlouvy
Microsoft může změnit této smlouvy kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud nám měnit materiálu této smlouvy, jsme vás upozorní nejméně 30 dní před uplatněním změny. Pokud není souhlasíte, změnu, musíte zrušit a přestat používat službu před uplatněním změny. Pokud nezastavíte pomocí služby, pokračování v používání služby budou změněnou smlouvou.

Začátek stránky

7. poplatky a fakturace
v této části platí ve všech situacích, kdy se zaplatit Microsoft přímo do služby. Pokud platíte společnosti než Microsoft pro službu, poplatky a fakturace pojmy z oblasti budou podle společnosti. I když nebudete platit pro službu, by vám pořád vznikly další poplatky související s pomocí služby; například poplatky pro telefon nebo Internet přístup, mobilních textových zpráv, bezdrátové služby a dalšími přenosy dat.

 • Platby. Při registraci k službě poskytnete způsob platby. Potvrdíte, že máte oprávnění používat způsob platby. Povolte abychom vám účtovat poplatky pro službu pomocí způsobu platby a placené funkce služby, u kterého jste se rozhodli zaregistrovat nebo použít při platnost této smlouvy. Pokud je větší než množství částky, která má platit pro váš způsob platby předem povoleno, budete informováni množství aspoň 10 dny před můžeme vám účtovat.

 • Poplatky. Bude platit poplatky předem. Můžeme vám současně účtovat pro více než jedna z předchozích fakturační období. Pokud nám sdělil vám bude poskytována donekonečna udržovat nebo vám nebudou účtovat poplatky recurringly služby, může rozšíření služby jsme účtovat poplatky za období.

 • Aktualizace ke svému účtu fakturace. Musí obsahovat všechny informace o fakturačním účtu přesné a aktuální, včetně fakturační adresu a libovolné datum vypršení platnosti vašeho způsobu platby. Můžete zpřístupnit a proveďte změny fakturačním účtu u https://billing.microsoft.com. Kdykoliv můžete změnit způsob platby. Pokud nám chcete ukončit používání vašeho způsobu platby a nenabízejí alternativní způsob zrušíme služby. Vaše oznámení nám neovlivní poplatky jsme odeslání společnosti fakturačním účtu před jsme by bylo možné prakticky použít na vaši žádost.

 • Nabídky zkušebního období. Může se zobrazit po omezenou dobu bezplatná služba nebo zkušební období nabídky. Pokud oznámení v opačném případě, že se účastníte zkušebního období nabízet, musíte zrušit službu konce uplynutí zkušebního období chcete-li předejít nabíhání poplatků za nebo potíže služby snížit do služby, u kterého není je žádné předplatné. Pokud není zrušení služby a můžeme mít sdělil vám, že služba se automaticky převedou na placené předplatné na konci uplynutí zkušebního období, pak můžete povolit abychom vám účtovat poplatky způsobu platby pro službu. Pokud nám omezit služby těm, u kterých se žádný předplatné některá data nemusí být k dispozici a Microsoft může odstraňte tato datatrvale z našich serverů. Zodpovídáte za přijímat nezbytné kroky k obecnějším údajům dat a za ověření oprávněnosti udržovat vaše primární prostředky k podnikání.

 • Ceny a zvýšení.

  • Do ceny za službu nejsou zahrnuty daně, poplatky za telefon a přístup k Internetu, mobilní textové zprávy, bezdrátové služby a jiné datové přenosy, není-li stanoveno jinak. Nesete odpovědnost za platbu těchto daní a poplatků. Vypořádání směnného kurzu se řídí vaší dohodou se zprostředkovatelem způsobu platby.

  • Pokud nabídka služby zahrnuje konkrétní dobu a cenu, bude tato cena platná po tuto dobu. Po ukončení nabídkového období bude za službu účtována nová cena.

  • Cena služby se může občas změnit. Na tuto skutečnost budete upozorněni nejméně 30 dní před tím, než nová cena vstoupí v platnost. Pokud s novou cenou nesouhlasíte, musíte službu zrušit a přestat používat předtím, než nová cena vstoupí v platnost. Jestliže je vaše služba poskytována na základě stanoveného časového období (měsíčně nebo ročně), pak bude nová cena platit ke stanovenému datu.

 • Změna služby: Službu můžete změnit na jinou službu. Pokud tak učiníte, opravňujete nás k účtování poplatků za novou službu daným způsobem platby. Provedete-li změnu na službu, za kterou není účtováno předplatné, nebo za kterou je účtováno nižší předplatné, může (ale nemusí) vám být vrácena nevyužitá část poplatku za dříve užívanou službu nebo rozdíl částek poplatků za služby. Nesmíte mít pohledávky za jiné služby.

 • Náhrady. Všechny poplatky jsou nevratné, pokud výslovně uvedeno jinak nebo jinak poskytovanou práva. Náklady spojené s vrácením budou nesete, pokud jinak zákonem.

 • Platby vám. Pro příjem platby, musíte neprodleně poskytnout nám všechny informace, které je třeba mít platby (například banky informací o účtu pro příjem platby). Je nutné zadat nám informace, které než vzniknou nárok na. Zodpovídáte za přesnost informace, které zadáte a daně, zaplatíte může důsledku obdržení platby. Pokud dostáváte platby, které nebyly kvůli se můžeme obrátit nebo požádání o zpět a souhlasíte spolupracovat s abychom.

 • Výpis online ; Chyby. Bude pouze vám poskytneme online fakturu. Přejděte na https://billing.microsoft.com k zobrazení, tisk nebo požádat o papíru kopii váš příkaz. Když budete žádat abychom vám e-mailový kopii, můžeme vám účtovat poplatky načítání. Můžeme jenom poskytnout kopii papíru, které bude pokrývat 120 dny před žádosti o. Pokud nám udělali chybu na faktuře, opravíme ho co po nás a můžeme prošetřit náklady. Je nám do 120 dní od prvního výskytu chyby na faktuře. Pokud není sdělit nám během této doby, jsme nebude být nutné opravit chybu. Nám uvolníte ze všech odpovědnost a deklarací ztráty vyplývající z jakékoli chyby, můžete není vykázat námi do 120 dní od chyba se zobrazí jako první online výpis. Pokud není sdělit nám během této doby, jsme nebude být nutné opravit chybu.

 • Zpožděné plateb. Kromě rozsahu povoleném zákonem, může vyhodnocení zpožděné poplatků pokud platíte není dokončen včas bez ohledu na to spory, které se může mít zvýšen o faktuře. Jakmile vám pro ně musíte zaplatit tyto zpožděné poplatky. Nejpozději možné poplatků budou menší 1 % nezaplacené částka každý měsíc nebo maximální rychlost povoleném právem. Může používáme třetích stran shromažďovat po splatnosti částky. Musíte zaplatit všechny rozumné náklady jsme vzniknou po splatnosti částky. Tyto náklady mohou obsahovat rozumné nákladů poplatky a další poplatky právní a náklady. Můžeme pozastavit nebo zrušení služby, pokud není platíte celý a dokončen včas.

Začátek stránky

8. změny služby; Zrušení nebo ukončení

 • Ze strany společnosti Microsoft: Službu můžeme bez upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Službu nebo část služby můžeme bez upozornění kdykoli a z jakýchkoli důvodů zrušit nebo pozastavit také tehdy, pokud porušíte podmínky této smlouvy. Pokud tak učiníme, bude vaše právo na užívání služby okamžitě ukončeno. Zrušení služby nijak nemění vaši povinnost uhradit jakékoli poplatky připsané na váš fakturační účet. Jestliže bude služba zrušena bez příčiny, bude vám vrácena nevyužitá poměrná část poplatku za službu za dané období.

 • Vy. Kdykoli z nějakého důvodu může zrušení služby. Přejděte na https://billing.microsoft.com informace o zrušení služby. Některé služeb může vyžadovat zrušení poplatky a zaplatí všechny zrušení poplatky podle materiály popisující nabídky. Zrušení služby tak, že se nemění povinnost zaplatit poplatky všechny provedené fakturačním účtu.

 • Data: Při ukončení nebo zrušení služby z naší nebo vaší strany z jakéhokoli důvodu může společnost Microsoft odstranit vaše data trvale ze svých serverů. Za provedení kroků nutných k zálohování vašich dat a zajištění zachování primárních obchodních prostředků zodpovídáte sami.

 • Zřeknutí se práva a povinnosti. V rozsahu potřeby provádět ukončení této smlouvy strany odchýlí od doprava a povinnosti základě příslušných zákonů nebo nařízení požádat o nebo získat soudní ukončit této smlouvy zásah.

Začátek stránky

9. Služba limity
Microsoft stanovit limity ve službě. Například můžeme omezit

 • počet dnů, po které bude služba uchovávat e-mailové zprávy, zveřejnění v diskusních fórech, příspěvcích a dalším obsahu, které může společnost Microsoft, vy nebo jiní uživatelé odesílat či poskytovat,

 • počet a velikost e-mailových zpráv, které lze prostřednictvím služby odesílat nebo přijímat,

 • maximální úložný prostor na serverech společnosti Microsoft, který máte k dispozici,

 • šířku pásma dostupnou pro přenosy na web, který pro vás hostujeme,

 • počet uživatelů vašeho účtu nebo jakýchkoli přidružených účtů,

 • počet účtů služby, ke kterým se můžete registrovat pomocí jedné platební karty,

 • doba, po kterou zachováte neaktivní účet služby, který definujeme jako účet, z něhož se nepřihlašujete ke službě na prodloužené období,

 • počet transakcí, které můžete prostřednictvím služby provést.

Při překročení zveřejněných omezení služby si společnost Microsoft vyhrazuje právo službu zrušit.

Začátek stránky

10. může být služba předběžnou verzi
konkrétní službu může být předběžnou verzi. Nemusí fungovat způsob, jakým bude konečné verze funkce nebo služby. Můžeme ji změnit konečný, komerční verze. Komerční verze jsme nemusí vydání. Jsme také vyhrazuje právo změnu služby předběžné kdykoli bez předem vám.

Začátek stránky

11. slouží Microsoft nemá redakční ovládacího prvku

 • Obsahu. Microsoft, můžete, přidružený účet uživatelů a jinými výrobci můžou publikovat nebo ukládat materiálů, včetně dat, dokumenty, informace, reklam, komunikace, zprávy a odkazy na jinou třetí stranu weby ("obsah") v rámci služby. Služba zahrnuje veřejně přístupný oblastmi, například na veřejný web Microsoft hosts za vás, služby vývěsce komunity sdílený kalendář nebo jiné veřejné oblasti, která umožňuje komunikovat s ostatními ("veřejné plochy služby"). Obsahuje taky oblasti službu, do kterého můžete řídit přístup ostatní uživatelé, jako je sdílený pracovní weby na serverech Microsoft ("soukromých oblastech služby").

 • Duševního vlastnictví. Microsoft schválit ani schválit neoprávněnému použití obsah chráněný v autorských práv a jiné duševní vlastnictví. Víte, že sdílení obsahu, který porušuje autorská práva ostatních a duševního vlastnictví porušuje této smlouvy. Představují a zaručit, že použití a zveřejnění obsah vy i další uživatelé neporušuje duševního vlastnictví jakoukoli jinou třetí stranu. Víte, že Microsoft může odstranit obsah kdykoli bez předchozího upozornění, pokud obsah porušuje této smlouvy nebo použít kód vedení nebo pokud máme dobré víře důvod se myslíte, že je nezbytné k tomu nevyzve.

 • Zveřejňování obsahu: Jste srozuměni s tím, že společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, který prostřednictvím služby zveřejníte nebo poskytnete vy a ostatní. Společnost Microsoft si nečiní nárok na vlastnictví obsahu, který zveřejníte nebo poskytnete vy a ostatní. Zveřejněním nebo poskytnutím obsahu udělujete společnosti Microsoft a veřejnosti (u obsahu zveřejněného ve veřejných oblastech služby) nebo členům veřejnosti, kterým jste udělili přístup (u obsahu zveřejněného v soukromých oblastech služby), bezplatné, neomezené, celosvětově platné a doživotní oprávnění

  • k použití, změně, kopírování, distribuci a zobrazení obsahu ve spojitosti se službou a

  • ke zveřejnění vašeho jména společně s obsahem.

   Veřejnosti, nebo těm členům veřejnosti, kterým jste udělili přístup, rovněž udělujete oprávnění k udělení těchto práv ostatním. Prohlašujete a potvrzujete, že máte veškerá práva nezbytná k udělení práv popsaných v tomto odstavci, a že použitím a zveřejněním obsahu není porušen žádný zákon. Společnost Microsoft vám nebude platit za obsah, který zveřejníte ve veřejných oblastech služby. Tento odstavec se vztahuje na právně přípustný obsah, a to do té míry, že použitím a zveřejněním právně přípustného obsahu nedojde k porušení zákona.

 • Soukromé oblasti služby: Jste srozuměni s tím, že určité technické zpracování obsahu zveřejněného v soukromých oblastech služby může být nezbytné pro

  • uložení a vyhledání obsahu,

  • přizpůsobení technických požadavků připojených sítí nebo

  • přizpůsobení omezením služby.

 • Odkazy na weby třetích stran: Služba může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Tyto weby třetích stran nespadají pod kontrolu společnosti Microsoft. Pokud společnost Microsoft začlení do služby tyto odkazy, jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Začleněním těchto odkazů společnost Microsoft neschvaluje žádný web, službu nebo produkt třetí strany. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zakázat odkazy na jakýkoli web třetí strany, který vy nebo jiní zákazníci zveřejní prostřednictvím služby.

Začátek stránky

12. Ochrana osobních údajů

 • Přístup a zpřístupnění. Abyste mohli pracovat a poskytování služeb, doporučujeme shromáždit určité informace o uživatelích. Použití a ochrany tyto informace podle popisu v Microsoft Online zásady ochrany osobních údajů . Zejména můžeme přístup nebo soudní, včetně obsahu vaší komunikace, aby

  • dodrželi zákon nebo reagovali na zákonem povolené požadavky či právní proces,

  • chránili práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo našich zákazníků, včetně vymáhání dohod či zásad, kterými se řídí užívání služby, nebo

  • jednali, pokud v dobré víře věříme, že je toto zpřístupnění nebo odhalení nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, zákazníků nebo veřejnosti.

   Se zpřístupněním a odhalením popsaným v tomto odstavci vyjadřujete souhlas.

 • Osobní údaje. Osobní údaje shromážděných prostřednictvím služby může ukládají a zpracování v USA nebo jiné zemi nebo oblasti v jakém Microsoft nebo její afilace, pobočky nebo agentům udržovat. Pomocí služby souhlasíte s tímto převodem informací mimo vaší zemi nebo oblasti. Společnost Microsoft dodržuje pravidla framework bezpečného jako sada USA oddělení Commerce o kolekce, používání a uchovávání dat v Evropské unii. Může Další informace o přenosy tato data do Zásady ochrany osobních údajů.

 • Údaje o výkonu a používání: Za účelem provozování služby mohou být shromažďovány určité informace o výkonu služby, vašem počítači a způsobu, jakým službu používáte. Tyto údaje mohou být automaticky odesílány z vašeho počítače. Tyto údaje neumožní zjištění vaší totožnosti.

 • Technologie filtrování: Pro ochranu služby, ochranu zákazníků nebo zabránění porušování této smlouvy z vaší strany mohou být použity technologické nebo jiné prostředky. Příkladem je filtrování, jehož účelem je zastavení nevyžádané pošty či virů nebo zvýšení zabezpečení. Tyto prostředky vám mohou znemožnit používání služby.

 • Zásady ochrany osobních údajů. Při používání služby, možná budete moct shromažďovat osobní údaje o třetích stranách prostřednictvím vaše jednání takové třetích stran. Pokud neuděláte, souhlasíte s () příspěvek zásady ochrany osobních údajů na webu obsahující minimálně informace o všech využívání osobní informace, které shromažďovat od těchto třetích stran (b) poskytnete hypertextový odkaz na zásady ochrany osobních údajů na domovské stránce webu a na al kde shromáždit osobních údajů od třetích stran, včetně stránek l podívejte se na stránky a osobních údajů (c) použít jenom jako výslovného povolení tak, že zásady ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

13. software

 • Užívání: Pokud jako součást služby obdržíte software, řídí se užívání tohoto softwaru podmínkami licence, která je vám předložena za účelem přijetí tohoto softwaru. Pokud vám není předložena žádná licence, uděluje vám společnost Microsoft (nebo některá z jejích poboček na základě místa vašeho trvalého pobytu) právo užívat tento software pouze ve spojitosti se službou schválenou podmínkami této smlouvy a pouze v tolika počítačích, kolik je stanoveno v nabídce služby. Společnost Microsoft (nebo některá z jejích poboček na základě místa vašeho trvalého pobytu) si vyhrazuje veškerá další práva k tomuto softwaru. Není-li uvedeno jinak, vaše právo k užívání tohoto softwaru končí okamžikem, kdy vyprší nebo je ukončeno vaše právo k užívání služby, a tento software musíte neprodleně odinstalovat. Po datu ukončení služby můžeme software zablokovat.

 • Aktualizace: Verze softwaru může být automaticky kontrolována a do vašeho počítače mohou být automaticky stahovány upgrady softwaru za účelem jeho aktualizace, vylepšení a dalšího rozvoje služby.

 • Rozsah licence: Software je chráněn autorskými právy a jinými zákony a úmluvami o ochraně duševního vlastnictví. Software není prodáván, ale licencován. Tato smlouva vám pouze uděluje určitá práva k užívání softwaru. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva. Nebudete rozebírat, dekompilovat ani zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí služby, s výjimkou a pouze do té míry, kdy tuto činnost výslovně povoluje zákon.

 • Exportovat právní. Software podléhá Spojené státy exportní zákony a právní. Se musí být v souladu s všechny vnitrostátní a mezinárodní export právními předpisy, které se vztahují k softwaru. Tyto zákony omezují na míst, koncových uživatelů a konečné použití. Další informace najdete v tématu www.microsoft.com/exporting.

Začátek stránky

14. materiály, které Microsoft licence uživateli

 • Mediální prvky a Šablon. Mohou mít přístup k obrázkům médií, klipart, animace, zvuků, hudby, obrazce, videoklipů, šablon a jinými formami ke stažení obsahu ("mediální prvky") přidružený ke službě. Pokud ano, můžete ji kopírovat a používat mediální prvky a licencí, zobrazit a distribuovat, spolu s změn jako součást softwarových produktů, včetně vaše weby, ale není dovoleno (i) prodej, licence nebo distribuce kopií mediální prvky tak, že sami nebo v rámci kolekce či produktu-li primární produktu hodnotu v mediální prvky; (ii) udělte zákazníci produkt práva licencí nebo distribuce mediální prvky; (iii) licencí nebo distribuce, které obsahují formátovaná jako identifikaci osob, státními orgány po, loga, iniciály, emblémů, ochranné známky nebo entity pro obchodní účely express nebo ji znamenat ke schválení nebo přidružení prvky médií s produkt, entity nebo činnosti; nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pohoršující díla definované zákonem při vytvoření práce pomocí prvky médií.

  Jestliže získat mediální prvky a šablon na webu Microsoft Office.com Web (nebo následník webu), můžete je jenom v případě, že máte platnou licenci sady Microsoft Office nebo některé z jejích programů nebo produktu Microsoft software, který obsahuje sada Microsoft Clip Galerie nebo Galerie médií (nebo programy společnosti Microsoft z Galerie médií).

 • Dokumenty: Můžete mít přístup k informacím o službě, například dokumentům white paper, článkům znalostní báze, prospektům a nejčastějším dotazům („dokumenty“). Tyto dokumenty smíte používat pouze pro informační účely. Nesmíte kopírovat, distribuovat, upravovat ani vytvářet odvozeniny těchto dokumentů. Vzdělávací instituce, které jsou oficiálně akreditované v souladu s místními zákony, mohou dokumenty stahovat a kopírovat pro účely distribuce pouze v učebně.

 • Omezení. Licencování použití mediální prvky, šablon a dokumenty se službou k dispozici nezahrnuje licenci návrh nebo rozložení služby nebo Microsoft vlastní, provozovaný, licence nebo řídit webu. Neměli zkopírujte nebo vysílat logo, grafika, zvuk nebo obrázek ze služby, pokud Microsoft výslovně povolena. Microsoft a jejím dodavatelům vyžadují nebo zaručit, že mediální prvky, šablon a dokumenty jsou přesné a vhodné podle vašich představ. Jejich zahrnutí se službou není souhlas s je společnost Microsoft. Není k dispozici ze služby nic má být profesionální rady, včetně mimo jiné, investice, daň nebo právní doporučení.

Začátek stránky

15. Windows Live™ ID
mohou vám poskytneme přihlašovací údaje Windows Live ID pro použití se službou. Windows Live ID je více účel ověřování webové služby, který usnadňuje přihlášení na weby. Nemusí používat software nebo hardware, který snižuje se počet uživatelů přímo přístup k informacím nebo pomocí účtu Windows Live ID (někdy se jí říká "multiplexování" nebo "fond" software nebo hardware). Zodpovídáte pouze pro všechny styku s jinými výrobci (včetně inzerentů), které podporují Windows Live ID, včetně doručení a platby za zboží a služeb. Tato smlouva týká se vás pokaždé, když máte přístup k nebo použijte přihlašovací údaje Windows Live ID. Použijete-li získat přístup k libovolnému webu nebo služby Windows Live ID, podmínky a ujednání tohoto webu nebo služby mohou rovněž platit. Prostudujte si podmínky použití pro jednotlivé weby nebo služby, které navštěvujete.

Začátek stránky

16. styku s ostatními
můžete získat nic od jiného výrobce (včetně třetích stran nabízené služby) prostřednictvím služby, víte, že je relace s ohledem na tyto věci s přímo třetích stran a ne Microsoft. V případě, že uplatňujete deklaraci, která se týká nebo dotýká vašeho vztahu s třetí stranou uplatňujete se jenom tyto pohledávky vůči třetích stran a nebude uplatňujete takové deklarace proti Microsoft, i když Microsoft pomoc fakturace za třetí strana nabízející. Výhradně zodpovídáte za styku s jakoukoli jinou třetí stranu, včetně

 • dodávky a platby za zboží a služby,

 • zpracování a ověření objednávek, plateb a jiných transakcí,

 • zákaznické podpory týkající se objednávek nebo transakcí (například ztracených objednávek, sporných faktur, plateb apod.),

 • stanovení, výběru a vrácení všech patřičných daní příslušným úřadům, které vyplývají nebo souvisejí s těmito objednávkami či transakcemi, a

 • nákupu a užívání jakýchkoli produktů a služeb třetích stan, které provedete vy nebo vaše přidružené účty.

Prohlašujete a potvrzujete, že

 • produkty a služby, které inzerujete, prodáváte a distribuujete, lze legálně prodávat a distribuovat, a že neporušují tuto smlouvu,

 • vlastníte všechny licence nezbytné k prodeji, distribuci a inzerování nabízeného zboží a služeb,

 • všechny prodeje a inzerce budou vyhovovat příslušnému zákonu, a

 • dodržíte všechny příslušné zákony a omezení (včetně zákonů na ochranu osobních údajů a omezení, které se vztahují na shromažďování informací třetích stran ze strany vaší společnosti).

Začátek stránky

17. názory
říct svůj názor týkající se služby společnosti Microsoft, je zadat společnosti Microsoft a bezplatně doprava a pomocí, sdílet a komerčně využívat svůj názor žádným způsobem a pro účely. Můžete taky zobrazit třetím stranám bezplatně žádné vlastnictví potřebné pro své produkty technologií a služby nebo rozhraní s konkrétními částmi software společnosti Microsoft nebo služba, která obsahuje zpětnou vazbu. Můžete nebude váš názor, podléhá licence, která vyžaduje Microsoft licenci jeho software nebo si přečtěte následující dokumentaci třetím stranám, protože jsme zahrnout svůj názor v nich. Tato práva i po této smlouvy.

Začátek stránky

18. Oznámení adresovaná. Vaše oznámení nám
této smlouvy je ve formě elektronické. Slíbili jsme odesílat určité informace ve spojení se službou a máme doprava a odeslat tyto informace v elektronické formuláře. Může být další informace o službě podle zákona na Odeslat. Společnost Microsoft může poslat tyto informace v elektronické formuláře.

Požadované informace vám můžeme poskytnout

 • e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k odběru služby.

 • na domovské stránky při prvním pošleme můžete e-mailovém oznámení upozorňující na upozornění na domovské stránce.

Pokládá upozornění příslušné a dostali k datu přenosu e-mailu. Dlouhou, jak můžete zpřístupnit a používat službu, máte software a potřebný hardware pro příjem tyto oznámení. Pokud není souhlasíte dostávat oznámení o elektronicky, musíte zrušit službu.

Oznámení Microsoft může vrátit, jak je uvedeno na domovskou stránku nebo https://billing.microsoft.com.

Začátek stránky

19. žádnou záruku
Společnost Microsoft neposkytuje nijak zaručené o spolehlivosti přesnost, nebo aktuálnost služby nebo výsledky získané od služby. Vysvětlení, mechanismy zabezpečení ve službě máte omezení a že jste zodpovědní za zjištění, že služba odpovídá vašim potřebám.

Připravili jsme pro službu "jako-se" "se všemi chybami" a "jako je k dispozici." Nesete riziko s ním pracovat. Maximální rozsahu povoleném právem strany Microsoft dát žádné express záruky či podmínky. Další práva pravděpodobně zákonů vaší místní, které tato smlouva nelze změnit. V rozsahu povoleném právem jsme vyloučit předpokládanou záruk nebo podmínky, včetně těch OBCHODOVATELNOSTI, vhodnosti pro konkrétní účel, úsilí pracovníků, není porušení a vyhovující kvality.

Začátek stránky

20. omezení odpovědnosti
ze strany společnosti Microsoft můžete obnovit jenom přímé škod až výši služby částka za jeden měsíc nebo ekvivalent z 5 USD (podle toho, co je větší). V rozsahu povoleném právem se nedá obnovit jiných škod ze strany společnosti Microsoft včetně následných ztraceny zisku, jinak, nepřímý.odkaz nebo vedlejší škod.

Toto omezení platí na vše, co souvisí:

 • se službou,

 • s obsahem (včetně kódu) na internetových webech třetích stran, s programy třetích stran nebo s jednáním třetích stran,

 • s viry nebo jinými blokujícími funkcemi, které mají vliv na přístup nebo užívání služby,

 • s nekompatibilitou mezi službou a jinými službami, softwarem a hardwarem,

 • s prodlením nebo poruchami, kvůli kterým nelze přesně a včasně inicializovat, provést nebo dokončit přenosy či transakce ve spojitosti se službou, a

 • s nároky na porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, absolutní odpovědností, nedbalostí nebo jiného přečinu.

Omezení platí také v případě, že

 • tato náhrada plně nekompenzuje vaše ztráty či nesplňuje svůj základní účel, nebo

 • společnost Microsoft si byla vědoma nebo měla si být vědoma možnosti těchto škod.

Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení vedlejších nebo následných škod, proto pro vás předchozí omezení nemusí platit. Nemusí rovněž platit, protože váš kraj, země nebo region nedovoluje vyloučení nebo omezení vedlejších, následných nebo jiných škod.

Začátek stránky

21. nároky musí nutnost Upokojit do jednoho roku
v rozsahu povoleném právem, musí být uvedena jakýkoli nárok vztahující se k této smlouvě nebo služby do jednoho roku. Období jednoho roku začíná datem, kdy deklaraci nejdřív může být zařazeno. Je-li není zařazeno, pak toto tvrzení trvale zavřené. V této části platí pro všechny vaše Následníci. Platí také Microsoft a jeho následníků a přiřadí.

Začátek stránky

22. Společnost Microsoft, rozhodným právem a místo pro řešení sporů

Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a společností Microsoft ve vaší zemi. V následující tabulce vyberte zemi vašeho trvalého pobytu (pokud službu registrujete jako soukromá osoba) nebo zemi sídla firmy (pokud službu registrujete pro firmu). Vedle naleznete společnost Microsoft, která s vámi uzavírá smlouvu, a volbu práva a místa pro řešení sporů se společností Microsoft.

Začátek stránky

23. interpretace smlouvy
všechny části této smlouvy platí maximální rozsahu povoleném právem. Soud může podržte část této smlouvy jsme nemůže vynutit, jak napsané. V takovém případě se tuhle část nahrazen příkazem termíny, které nejlépe odpovídají záměr části, který nelze uplatnit. Zbytek této smlouvy se nezmění. Tato smlouva společně s kódů vedení a další poznámky, které uvádíme, je celá smlouva mezi Microsoft a týkající se služby. Nahrazuje jiné smlouvy nebo příkazy související služby. Pokud máte důvěrné závazky týkající se ke službě, zůstávají tyto závazky platných (například se testerem předběžné verze služby). Nadpisy oddílů ve smlouvě není omezena jinými termíny této smlouvy.

Začátek stránky

24 přiřazení
Microsoft může přiřadit této smlouvy v celé nebo část, kdykoli bez upozornění. Tato smlouva nebo libovolnou část nemusí přiřadit na druhé straně. Pokus o to je neplatný. Místo toho můžete zrušit služby. Na druhé straně může pak vytvořit účet služby a zadejte s abychom smlouvu.

Začátek stránky

25. vyšší moc
společnost Microsoft nenese za ztrátě nebo poškození nebo považuje v porušení této smlouvy kvůli událost nebo okolnosti rozumné ovlivnit včetně war, narušení, elektrické nedostatky, teroristickými útoky zemětřesení nebo i úkony volnosti.

Začátek stránky

26. oznámení
Burzovního nabídek
burzovního nabídek zobrazený ve službě dodávají S & P ComStock, Inc. není uvedeno jinak, akcií zpoždění aspoň 20 minut (NASDAQ akcií zpoždění aspoň 15 minut) . Kurzy akcií označené jako "v reálném čase" uvozovky"jsou k dispozici neprodleně po jejich přijetí od S & P ComStock, Inc. Skutečné příjem v reálném čase nabídek může mít vliv zpožděním při přenosu přes Internet a dalších příčinách. Všechny akcií jsou označené "čas poslední obchodu" označíte aktuálnost údajů.

Veškeré informace poskytované společností S&P ComStock, Inc. (dále ComStock) a jejími pobočkami (dále informace ComStock) zahrnuté ve službě jsou majetkem společnosti ComStock a jejích poboček nebo na ně tato společnost či její pobočky poskytuje licence a jakýkoli uživatel má oprávnění ukládat, analyzovat, měnit formát, tisknout a zobrazovat informace společnosti ComStock nebo s nimi pracovat a měnit jejich formát, pouze pro osobní použití. Za žádných okolností nemůže žádný uživatel publikovat, opakovaně přenášet, znovu distribuovat nebo jinak reprodukovat žádné informace společnosti ComStock v žádném formátu žádnému uživateli a žádný uživatel nemůže používat žádné informace společnosti ComStock v žádném obchodním ani komerčním podniku ani v souvislosti s ním včetně, ale nikoli pouze s omezením na jakékoli cenné papíry, investice, účetnictví, bankovní, právní nebo mediální podniky či obchodování. Před obchodováním cennými papíry na základě informací společnosti ComStock je vhodné poradit se s finančním poradcem nebo makléřem a ověřit informace o cenách. Společnost ComStock ani její pobočky neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky (včetně, ale ne pouze jakýchkoli záruk nebo obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo použití) ve vztahu k informacím společnosti ComStock. Informace společnosti ComStock se uživatelům poskytují „tak, jak jsou“. Společnost ComStock ani její pobočky nenesou zodpovědnost za žádného uživatele nebo jinou osobu, pokud jde o jakékoli přerušení, nepřesnost, chybu nebo zanedbání bez ohledu na příčinu, v informacích společnosti ComStock nebo za žádné škody (přímé nebo nepřímé, následné, trestné nebo exemplární) vyplývající z výše uvedeného.

Upozornění na autorská práva
Na veškerý obsah služby má autorská práva © 2007 Microsoft Corporation a/nebo její dodavatelé, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Všechna práva vyhrazena.

Respektování autorských práv
Respektujte práva umělců a tvůrců. Obsah (například hudba, fotografie a video) může být chráněn autorskými právy. Osoby, které v tomto obsahu účinkují, mohou mít právo nakládat s použitím svého vyobrazení. Obsah jiných osob nesmíte sdílet, pokud nevlastníte práva, nemáte svolení vlastníka, nebo takové sdílení není jinak legální.

Ochranné známky oznámení
Microsoft je ochranná známka společnosti Microsoft. Ochranné známky informace jsou k dispozici v http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Práva udělená není výslovně rezervovány.

Oznámení a postupy pro vytváření deklarací autorských práv porušení
v části nadpis 17, Spojené státy kód Section 512 (c) (2) měli upozornění na porušení nahlášené autorských práv posílat naše určenému zástupci. Všechny dotazy nejsou důležité následující postup nebudou odpověď. Zobrazit oznámení a postupy týkající se uplatňování nároků porušení autorských práv.

Začátek stránky

27. služby DNS

 • Service. Jestliže zaregistrovat, obnovení nebo převést názvu domény pomocí služby Microsoft se připojí můžete u registrátora akreditovaných s názvem omezené Melbourne IT. Melbourne IT jiného registrátora akreditovaných se zaregistrovat, obnovení nebo převést na název domény. Domény smluv ccTLDs a gTLDs ("domény smluv") jsou smlouvy mezi webu Melbourne IT nebo jiného registrátora akreditovaných a a nikoli mezi Microsoft a. Domény smluv platí pro registraci, prodloužení a systémy přepravy názvu domény. Váš název domény používá taky vyměřené poplatky za jeho zásady společnosti Internet přiřazené názvy a čísel ("ICANN"). Tyto zásady zahrnout ICANN jednotné název sporu rozlišení zásad domény c:\ https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Společnost Microsoft nemá vliv dostupnost libovolný název domény, hledanému zaregistrovat nebo obnovení. Představují a zaručit, že nebude libovolný název domény zaregistrovat, obnovení nebo převést prostřednictvím služby a webu Melbourne IT porušuje práva jiných vlastníků třetích stran.

 • Veřejný registr. Berete na vědomí, že vaše kontaktní informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa bude zaznamenáno agenturou Melbourne IT a umístěno do veřejného registru.

 • Ukončení služby. Kromě během prvního 5 dní po se přihlásíte k odběru služby, pokud jste nebo jsme zrušení služby, váš název domény zůstane registrovaných jeho aktuální roční dobu. Ale už nebudou fungovat se službou. Je nebude práce s e-mailové služby nebo přejděte na svůj web. Bude zodpovědný za obnovení a platební poplatky za příslušných obnovení název vaší domény poté, co jste nebo jsme zrušení služby. Zrušení služby mohou být účtovány zrušení poplatky a zaplatí všechny zrušení poplatky podle materiály popisující nabídky. Zrušení služby tak, že se nemění povinnosti zaplatit poplatky a zrušení poplatky provedené fakturačním účtu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×