Slučování dat e-mailových formulářů aplikace InfoPath v aplikaci Outlook

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud už používáte formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath pro úkoly jako odeslání týdenní zprávy o stavu a pokud používáte Microsoft Office Outlook 2007 ke správě e-mailové zprávy, mohla by pomoct e-mailových formulářů aplikace InfoPath Zjednodušte procesy, které používáte pro spolupráci a sdílení dat. Je proto, že můžete otevřít, vyplňte a odešlete formuláře aplikace InfoPath z v rámci Office Outlook 2007, aniž byste museli otevřít aplikaci InfoPath. Pokud obdržíte formulář aplikace InfoPath e-mailu, můžete odpovědět na ni, předejte ho a uložte ho stejným způsobem s ostatními položkami v Office Outlook 2007.

Povolíte-li slučování formulářů pro šablonu formuláře aplikace InfoPath, mohou uživatelé slučovat e-mailové formuláře aplikace InfoPath uložené ve složce aplikace Office Outlook 2007, například ve složce Složka Formuláře aplikace InfoPath. Sloučením formulářů můžete konsolidovat data z mnoha různých formulářů do jediného. To je užitečné, pokud chcete porovnat nebo sumarizovat data z několika souvisejících formulářů. Například pro manažera, jehož tým vyplňuje formuláře týdenních zpráv o stavu, může být užitečné sloučit data z těchto formulářů do jediné souhrnné zprávy pro ředitele.

Poznámky: 

 • Sloučená data můžete uložit pouze jako formulář aplikace InfoPath. Tato data nelze uložit jako e-mailový formulář aplikace InfoPath v aplikaci Office Outlook 2007.

 • Sloučíte-li e-mailové formuláře aplikace InfoPath, je vytvořen nový formulář. Tento formulář je založen na stejné šabloně formuláře jako e-mailové formuláře aplikace InfoPath, které jste vybrali ke sloučení.

Slučování e-mailových formulářů aplikace InfoPath

 1. V zobrazení složek v aplikaci Office Outlook 2007 vyberte formuláře, které chcete sloučit.

  Tip: Chcete-li vybrat několik položek, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jednotlivé položky nebo podržte stisknutou klávesu SHIFT a vyberte řadu položek.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané formuláře, v místní nabídce přejděte na příkaz Akce aplikace InfoPath a klepněte na příkaz Sloučit formuláře.

  Aplikace InfoPath otevře nový formulář, který obsahuje sloučená data. Nový formulář je založen na stejné šabloně formuláře jako vybrané e-mailové formuláře aplikace InfoPath.

  Poznámka: Slučuje-li uživatel e-mailové formuláře aplikace InfoPath, sloučená data z opakujících se ovládacích prvků mohou obsahovat prázdný řádek. Pokud například uživatel slučuje tři formuláře vyúčtování výdajů, z nichž každý obsahuje jeden řádek výdajů v tabulce s opakováním, tabulka s opakováním v e-mailovém formuláři aplikace InfoPath, který obsahuje sloučená data, může obsahovat prázdný řádek, za kterým následují tři řádky dat z každého z dalších e-mailových formulářů aplikace InfoPath.

 3. Chcete-li uložit formulář obsahující sloučená data, klepněte na příkaz Uložit jako v nabídce Soubor, vyhledejte umístění, do kterého chcete formulář uložit, a poté klepněte na tlačítko Uložit.

Tip: Můžete také provést analýzu dat z e-mailových formulářů aplikace InfoPath pomocí exportu dat formuláře. Můžete exportovat data formuláře z jednoho nebo více e-mailových formulářů aplikace InfoPath do sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007. E-mailové formuláře aplikace InfoPath můžete exportovat jako jednotlivé soubory XML, které mohou být uloženy a později otevřeny pomocí aplikace InfoPath. Informace o exportu e-mailových formulářů aplikace InfoPath naleznete v části Viz také.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×