Sloučení sloupců (Power Query)

Poznámka:  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Poznámka: Krátké video o tom, jak zobrazit Editor dotazů, najdete na konci tohoto článku.

V Power Query můžete v dotazech sloučit dva nebo více sloupců. Sloučené sloupce můžete nahradit sloučeným sloupcem nebo můžete vytvořit nový sloučený sloupec vedle sloupců, které jste sloučili. Sloučit můžete jenom sloupce s datovým typem Text.

Co chcete udělat?

Nahrazení stávajících sloupců jejich sloučením

Vytvoření nového sloupce ze sloučených sloupců

Viz také

Nahrazení stávajících sloupců jejich sloučením

 1. V Editoru dotazů se ujistěte, že sloupce, které chcete sloučit, mají datový typ Text. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a v místní nabídce vyberte Změnit typ > Text.

 2. Vyberte dva nebo více sloupců, které chcete sloučit. Stiskněte klávesu CTRL a kliknutím na záhlaví sloupců vyberte sloupce, které chcete sloučit. Pořadí hodnot ve sloučeném sloupci závisí na pořadí, ve kterém jste vybrali sloupce, které mají být sloučené.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na vybrané sloupce a klikněte na Sloučit sloupce.

  Sloučení sloupců

  Poznámka:  Příkaz Sloučit sloupce je dostupný jenom v případě, že všechny sloupce vybrané pro operaci slučování mají datový typ Text.

 4. V dialogu Sloučit sloupce zadejte oddělovač hodnot slučovaných sloupců. Můžete vybrat z předdefinovaných hodnot oddělovačů nebo zadat vlastní hodnotu oddělovače.

  Výběr oddělovače

 5. Klikněte na OK. Vytvoří se sloučený sloupec, který nahradí sloupce vybrané pro operaci sloučení. Podle potřeby změňte název sloučeného sloupce.

  Sloučený sloupec

Začátek stránky

Vytvoření nového sloupce ze sloučených sloupců

Do tabulky dotazu můžete vložit vlastní sloupec a pomocí vzorce vlastního sloupce sloučit hodnoty ve dvou nebo více sloupcích. V tomto případě jsou v tabulce dotazu stávající slučované sloupce dostupné vedle nového sloučeného sloupce.

Sloučení hodnot sloupců vložením vlastního sloupce:

 1. V Editoru dotazů se ujistěte, že sloupce, které chcete sloučit, mají datový typ Text. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte Změnit typ > Text.

 2. Klikněte na ikonu tabulky ( Ikona tabulky ) a potom na Vložit vlastní sloupec. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom kliknout na Vložit vlastní sloupec.

  Vložení vlastního sloupce

 3. V dialogu Vložit vlastní sloupec:

  1. V seznamu Dostupné sloupce poklikejte na první sloupec, který chcete sloučit, nebo klikněte na sloupec v seznamu Dostupné sloupce a klikněte na Vložit. Sloupec se přidá do pole Vzorec vlastního sloupce.

  2. V poli Vzorec vlastního sloupce napište za první sloupec, který jste vložili, znak &. Operátor & se používá ke kombinování hodnot.

  3. Určete oddělovač mezi hodnotami. V tomto příkladu určíme jako oddělovač mezi hodnotami mezeru zadáním " ".

  4. Napište & za " ".

  5. Za & zadejte druhý sloupec, který chcete sloučit, a to poklikáním na název sloupce v seznamu Dostupné sloupce nebo kliknutím na sloupec v seznamu Dostupné sloupce a následným kliknutím na Vložit. V tomto příkladu sloučíme stejné sloupce jako předtím (IDObjednávky a IDZákazníka) oddělené mezerou.

   Sloučení hodnot sloupců zadáním vzorce vlastního sloupce

 4. Klikněte na OK. Na konci tabulky dotazu se vytvoří vlastní sloupec se sloučenými hodnotami z původních sloupců. V tomto případě jsou v tabulce dotazu dostupné i původní sloupce. Podle potřeby změňte název vlastního sloupce.

  Vlastní sloučený sloupec

Začátek stránky

Viz taky

Vložení vlastního sloupce do tabulky

Přizpůsobení dat

Nápověda pro Microsoft Power Query pro Excel

Poznámka: Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×