Sloučení dat z více listů

Pokud chcete shrnout samostatné listy a vytvořit z nich sestavu, můžete sloučit data z jednotlivých listů do hlavního listu. Listy můžou být ve stejném sešitu jako hlavní list, nebo v jiných sešitech. Při slučování data sestavujete tak, abyste je mohli podle potřeby snadněji aktualizovat a agregovat.

Pokud máte například list s výdaji pro každou z vašich regionálních poboček, můžete tato čísla sloučit do hlavního listu s celopodnikovými výdaji. Tento hlavní list může obsahovat také celkový a průměrný objem prodeje, současné stavy zásob a nejprodávanější produkty pro celý podnik.

Tip: Pokud data slučujete často, mohlo by pomoci, když založíte listy na šabloně, která používá konzistentní rozložení. Další informace o šablonách najdete v tématu Vytvoření šablony. Je to také ideální příležitost využít v šabloně excelové tabulky.

Data můžete sloučit dvěma způsoby: podle kategorie nebo podle umístění.

Sloučení podle umístění: Když jsou data ve zdrojových oblastech uspořádána ve stejném pořadí a mají stejné popisky. Tuto metodu můžete použít ke sloučení dat z řady listů, třeba z rozpočtových listů oddělení vytvořených ze stejné šablony.

Sloučení podle kategorie: Když data ve zdrojových oblastech nejsou uspořádána ve stejném pořadí, ale mají stejné popisky. Tímto způsobem můžete sloučit data z řady listů, které mají různé rozložení, ale stejné popisky dat.

 • Sloučení dat podle kategorie je podobné, jako když vytváříte kontingenční tabulku. U kontingenční tabulky ale můžete snadno změnit uspořádání kategorií. Pokud dáváte přednost flexibilnějšímu sloučení podle kategorií, zvažte možnost vytvořit kontingenční tabulku.

Poznámka: Příklady v tomto článku byly vytvořené v Excelu 2016, takže vaše zobrazení se může lišit podle toho, kterou verzi používáte. Postup je ale stejný.

Postup sloučení

 1. V každém listu obsahujícím data, která chcete sloučit, připravte data následujícím způsobem (pokud jste to už neudělali):

  • Ujistěte se, že je každá oblast dat ve formátu seznamu, tedy že v každém sloupci je na prvním řádku popisek, všechny sloupce obsahují podobná data a v seznamu nejsou žádné prázdné řádky ani sloupce.

  • Každou oblast umístěte na zvláštní list, ale do hlavního listu, kam chcete umístit sloučená data, nic nevkládejte – Excel ho vyplní za vás.

  • Přesvědčte se, že všechny oblasti mají stejné rozložení.

 2. Ve společném listu klikněte na levou horní buňku oblasti, ve které se mají zobrazit sloučená data.

  Poznámka: Abyste zabránili přepsání stávajících dat v cílovém listu daty, která slučujete, je třeba napravo od této buňky a pod ní ponechat dostatečný počet buněk pro sloučená data.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na Sloučit.

  Skupina Datové nástroje na kartě Data

 4. V rozevíracím seznamu Funkce klikněte na příslušnou možnost Souhrnná funkce, kterou má aplikace Excel použít ke sloučení dat. Výchozí funkce je SOUČET.

  Níže je příklad se třemi vybranými oblastmi listu.

  Dialog Konsolidace dat

 5. Vyberte data.

  • Pokud je list s daty, která chcete sloučit, v jiném sešitu, klikněte nejdřív na tlačítko Procházet, vyhledejte sešit a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Procházet. Excel následně zadá do pole Odkaz cestu k souboru ukončenou vykřičníkem a vy můžete pokračovat ve výběru dat.

  Potom v poli Odkaz klikněte na tlačítko Sbalit dialog, abyste mohli vybrat data v listu.

  Sbalit dialog Konsolidace dat

  Klikněte na list obsahující data, která chcete sloučit, a data vyberte. Potom se kliknutím na tlačítko Rozbalit dialog na pravé straně vraťte do dialogu Sloučit .

 6. V dialogovém okně Sloučit klikněte na možnost Přidat a potom opakujte předchozí postup, dokud nebudou přidané všechny požadované oblasti.

 7. Automatické nebo ruční aktualizace: Pokud chcete, aby se sloučená excelová tabulka při změně zdrojových dat aktualizovala automaticky, zaškrtněte políčko Vytvořit propojení na zdrojová data. Pokud políčko necháte nezaškrtnuté, můžete sloučení aktualizovat ručně.

  Poznámky: 

  • Nemůžete vytvořit propojení, pokud se zdrojová a cílová oblast nachází na stejném listu.

  • Pokud potřebujete oblasti po přidání změnit, můžete na ně kliknout v dialogu Sloučit. Až se zobrazí v poli Odkaz, aktualizujte je a potom klikněte na Přidat. Vytvoříte tak nový odkaz na oblast, takže před opětovným sloučením bude potřeba předchozí oblast smazat. Jednoduše vyberte původní oblast a stiskněte Odstranit.

 8. Po stisknutí OK se v Excelu vygeneruje požadované sloučení. Sloučení nebude naformátované, to budete muset udělat sami, stačí to udělat jenom jednou (pokud se sloučení nerozhodnete provést znovu).

  • Všechny popisky, které se neshodují s popisky v ostatních zdrojových oblastech, se při sloučení zobrazí v samostatných řádcích nebo sloupcích.

  • Ujistěte se, zda kategorie, které nechcete slučovat, mají jedinečné popisky, které se vyskytují pouze v jedné zdrojové oblasti.

Sloučení dat pomocí vzorce

 • Slučovaná data jsou v různých buňkách různých listů:

  Zadejte vzorec s odkazy na buňky v jiných listech, pro každý list samostatný vzorec. Jestliže například chcete sloučit do buňky A2 ve společném listu data z listů s názvy Prodej (v buňce B4), HR (v buňce F5) a Marketing (v buňce B9), zadáte následující vzorec:

  Vzorec s odkazem na více excelových listů

  Tip: Jestliže chcete zadat odkaz na buňku, jako je List3!B4, aniž byste ho museli psát, zadejte vzorec až do místa, kde je nutné uvést odkaz, klikněte na ouško listu a potom klikněte na buňku. Název listu a adresa buňky se následně v Excelu vyplní automaticky. V podobných vzorcích se ale často vyskytují chyby, protože je velice snadné omylem vybrat špatnou buňku. Současně může být po zadání vzorce obtížné chybu najít.

 • Slučovaná data jsou ve stejných buňkách různých listů:

  Zadejte vzorec s prostorovým odkazem, který používá odkaz na oblast názvů listů. Jestliže chcete například do buňky E5 ve společném listu sloučit údaje v buňkách A2 listů Prodej až Marketing včetně, zadáte následující vzorec:

  Vzorec s prostorovým odkazem na excelové listy

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo nejnovější verzi Office, můžete si to teď vyzkoušet:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy pro Excel

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×