Sloučení a oddělení buněk v Excelu pro Mac

Při slučování se z několika buněk vytvoří jedna nová, větší buňka. Je to šikovný způsob, jak vytvořit popisek nebo nadpis sahající přes několik sloupců najednou.

V následujícím příkladu jsme sloučili buňky A1, B1 a C1 a vytvořili z nich popisek Měsíční prodeje, který popisuje informace v řádcích 2 až 7.

Sloučení buněk nad jinými buňkami

Sloučení buněk

Ke sloučení dvou a více buněk použijte tento postup:

 1. Vyberte dvě nebo více sousedících buněk, které chcete sloučit.

  Důležité informace: Data, která chcete zachovat, musí být v levé horní buňce. Všechna ostatní data v dalších slučovaných buňkách se odstraní. Pokud chcete data v těchto buňkách zachovat, před sloučením je zkopírujte na jiné místo v tabulce.

 2. Na kartě Domů vyberte Sloučit a zarovnat na střed.
  Na kartě Domů vyberte Sloučit a vycentrovat

Tipy: 

 • Pokud je tlačítko Sloučit a zarovnat na střed neaktivní, zkontrolujte, jestli nějakou buňku neupravujete a jestli nejsou slučované buňky formátované jako excelová tabulka. Buňky formátované do tabulky mají většinou střídavé barvy řádků a někdy i filtrovací šipky v záhlaví sloupců.

 • Pokud chcete sloučit buňky bez zarovnání na střed, klikněte na šipku vedle tlačítka Sloučit a zarovnat na střed a potom na Sloučit vodorovně nebo Sloučit buňky.

Oddělení buněk

Pokud potřebujete sloučené buňky zase oddělit, klikněte na sloučenou buňku a v nabídce Sloučit a zarovnat na střed (viz předchozí obrázek) zvolte Oddělit buňky.

Rozdělení textu jedné buňky do více buněk

Text v jedné nebo více buňkách můžete vzít a rozdělit ho do několika buněk. Tato funkce je opakem funkce řetězení, která sloučí text ze dvou nebo více buněk do jedné buňky.

Můžete třeba sloupec s celými jmény rozdělit do dvou sloupců se jménem a příjmením:

Před a po rozdělení textu do různých sloupců

Postup rozdělení textu do několika sloupců:

 1. Vyberte buňku nebo sloupec s textem, který chcete rozdělit.

 2. Poznámka: Vyberte libovolný počet řádků, ale jenom jeden sloupec. Zkontrolujte, že máte napravo dostatek prázdných sloupců, abyste rozdělením neodstranili data. V případě potřeby jednoduše přidejte prázdné sloupce.

 3. Klikněte na Data > Text do sloupců. Zobrazí se průvodce převodem textu do sloupců.

 4. Klikněte na Oddělovač > Další.

 5. Zaškrtněte políčko Mezera a zrušte zaškrtnutí ostatních políček. Můžete také zaškrtnout políčka Čárka a Mezera, pokud se používají k rozdělení textu (příklad: „Šťastná, Lenka“ s čárkou a mezerou mezi jménem a příjmením). V místním okně se na dolním panelu zobrazí náhled dat.

  V 2. kroku průvodce si v části Oddělovače vyberte, jakým způsobem se data rozdělí. V části Náhled vybraných dat se můžete podívat na náhled těchto dat.

 6. Klikněte na Další a zvolte formát nových sloupců. Pokud nechcete použít výchozí formát, zvolte třeba Text a pak v okně Náhled dat klikněte na druhý sloupec dat a znovu na stejný formát. Postup opakujte pro všechny sloupce v okně náhledu.
  Krok 3 průvodce – vybraná možnost Text

 7. Klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka Sbalit dialogové okno napravo od pole Cíl a sbalte místní okno.

 8. V sešitě vyberte buňky, které budou obsahovat rozdělená data. Pokud rozdělujete třeba celá jména do prvního sloupce se jménem a druhého sloupce s příjmením, vyberte odpovídající počet buněk ve dvou sousedních sloupcích.

  Vyberte buňky, do kterých chcete vložit rozdělený text

 9. Dalším kliknutím na tlačítko Tlačítko Rozbalit znovu rozbalte místní okno a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Klikněte na tlačítko Rozbalit

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×