Sdílení a spoluvytváření

Sledování změn ve Wordu

Sledování změn ve Wordu

Pomocí funkce Sledování změn můžete spolu se svými kolegy provádět v dokumentech změny, které půjdou snadno rozpoznat. Změny můžete brát jako návrhy, které můžete zkontrolovat a potom je odebrat nebo je přijmout jako trvalé.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Tip: Není video ve vašem jazyce? Zkuste vybrat Skryté titulky Tlačítko skrytých titulků .

Funkci Sledování změn můžete zapnout a vypnout tak, že přejdete na Revize > Sledovat změny.

Sledování změn
 • Když je tato funkce zapnutá, odstraněné položky jsou označené přeškrtnutím a přidané položky podtržením. Změny různých autorů jsou označené různými barvami.

 • Když tuto funkci vypnete, Word přestane označovat změny, ale barevně podtržené a přeškrtnuté položky v dokumentu zůstanou.

Praxi se sledováním změn a dalšími funkcemi pro spolupráci ve Wordu: Stáhněte si tuto spolupráci ve Wordu Learning Guide.

Zobrazení navrhovaných změn

Pokud chcete zkontrolovat změny v dokumentu, přejděte na Revize > Sledování> Zobrazení revizí.

 • Pokud chcete zkontrolovat změny označené červenou čárou na okraji, zvolte Jednoduchá revize.

 • Pokud chcete změny zobrazit podrobně, zvolte Všechny revize.

 • Pokud chcete zobrazit náhled toho, jak bude dokument vypadat, když přijmete všechny navrhované změny jako trvalé, zvolte Žádné revize.

 • Pokud chcete zobrazit původní dokument – jako by všechny navrhované změny byly odebrané – zvolte Původní.

 • Přejděte na recenze> sledování změn. Opakováním můžete změny zapnout nebo vypnout.

  Skupina Sledování se zapnutým sledováním změn

Poznámka: Pokud není funkce Sledovat změny dostupná, bude asi potřeba vypnout zámek dokumentu. Přejděte na stránku revize > omezit úpravya pak vyberte ukončit ochranu. (Možná bude potřeba znát heslo dokumentu.)

Pokud chcete přidat indikátor sledování změn na stavovém řádku, klikněte pravým tlačítkem na stavový řádek a zvolte sledování změn.

Když funkci sledování změn vypnete, můžete dokument upravovat bez toho, že by se změny označovaly. Vypnutím této funkce se ale neodeberou změny, které už jsou sledované.

 • Na kartě Revize ve skupině Sledování zvolte tlačítko Sledovat změny.

  Tlačítko Sledovat změny už není zvýrazněné, jak můžete vidět na následujícím obrázku.

  pás karet systému office 2010

Důležité informace: K odebrání sledovaných změn použijte příkazy Přijmout a Odmítnout na kartě Revize ve skupině Změny.

Zobrazení všech změn v textu

Word ve výchozím nastavení zobrazuje odstraněný text a komentáře v bublinách na okrajích dokumentu. Můžete ale zobrazení změnit tak, aby se místo v bublinách komentáře zobrazovaly v textu a veškerý odstraněný text jako přeškrtnutý.

 1. Na kartě Revize ve skupině sledování vyberte Zobrazit revize.

  Příkaz Zobrazit revize

 2. Přejděte na bublinya pak vyberte Zobrazit všechny revize v textu , aby se zobrazily odstraněné přeškrtnutí a vložené komentáře.

Zobrazení komentářů v popisech místo v bublinách

Word ve výchozím nastavení zobrazuje odstraněný text a komentáře v bublinách na okrajích dokumentu. Zobrazení ale můžete změnit tak, aby se komentáře zobrazovaly v textu. Komentáře v textu se dají prohlížet po umístění ukazatele na indikátor komentáře.

 1. Na kartě Revize ve skupině sledování vyberte Zobrazit revize.

  Příkaz Zobrazit revize

 2. Přejděte na bublinya pak vyberte Zobrazit všechny revize v textu , aby se zobrazily odstraněné přeškrtnutí a vložené komentáře.

 3. Umístěte ukazatel na komentář v dokumentu. Komentář se zobrazí v popisu.

  Vložený komentář

Zobrazení změn podle typu úpravy nebo podle revidujícího

 1. Na kartě Revize ve skupině sledování vyberte Zobrazit revize.

  Příkaz Zobrazit revize

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Výběrem vyberte typ změn, který chcete zobrazit.

   Vyberte například komentáře nebo vložení a odstranění. Značka zaškrtnutí vedle položky označuje, že položka je vybraná.

   Zobrazit revize – seznam možností
    

   Důležité informace: I když skryjete nějaký typ značek zrušením jeho zaškrtnutí v nabídce Zobrazit značky, zobrazí se tyto značky automaticky pokaždé, když vy nebo revidující daný dokument otevřete.

  • Přejděte na recenzentya zaškrtnutím políčka zrušte zaškrtnutí všech políček kromě jmen revidujících, jejichž změny a komentáře chcete zobrazit.

   Poznámka: Pokud chcete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí všech políček u všech revidujících v seznamu, vyberte všechny revidující.

Zobrazení změn a komentářů pro konkrétní revidující

Editor nebo revidující chce obvykle vidět dokument tak, jak bude vypadat po zahrnutí jeho změn. Tento postup umožní editorovi nebo revidujícímu vidět dokument tak, jak bude vypadat se změnami.

 • Na kartě Revize ve skupině sledování vyberte šipku v poli Zobrazit pro revize a pak zvolte požadovanou možnost.

  Zobrazení revizí – nabídka možností

  • Konečný se značkami:    Tato možnost nabízí konečný dokument se zobrazením všech sledovaných změn a komentářů. Jedná se o výchozí zobrazení pro všechny dokumenty otevírané ve Wordu.

  • Konečný:    Tato možnost nabízí dokument se všemi změnami zahrnutými do textu a bez zobrazení sledovaných změn. Všechny sledované změny a komentáře, které nejsou přijaté, odmítnuté ani odstraněné, ale zůstávají v dokumentu.

  • Původní se značkami:    Tato možnost nabízí původní text se sledovanými změnami a komentáři.

  • Původní:    Tato možnost nabízí původní dokument bez zobrazení všech sledovaných změn a komentářů. Všechny sledované změny a komentáře v dokumentu, které nejsou přijaté, odmítnuté ani odstraněné, ale zůstávají v daném dokumentu.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit komentáře a sledované změny v bublinách, musíte být v zobrazení rozložení při tisku nebo rozložení webové stránky.

Skrytí sledovaných změn a komentářů při tisku

Skrytím změn se změny z dokumentu neodeberou. Pokud chcete značky odebrat z dokumentu, je nutné použít příkazy Přijmout a Odmítnout ve skupině Změny.

 1. Vyberte kartu soubor .

 2. Vyberte Tisk.

 3. V části Nastavenívyberte šipku vedle položky vytisknout všechny stránky.

 4. Výběrem možnosti Tisk revizí zrušte zaškrtnutí.

  Tisk poznámek ve Wordu

Kontrola souhrnu sledovaných změn

Podokno revizí je užitečný nástroj, pomocí kterého se můžete ujistit, že jste z dokumentu odebrali všechny sledované změny a že se tedy tyto změny nezobrazí ostatním uživatelům, kteří si dokument budou prohlížet. V horní části podokna revizí se zobrazují souhrnné informace o přesném počtu viditelných sledovaných změn a komentářů, které zůstaly v dokumentu.

V podokně revizí také můžete číst dlouhé komentáře, které se nevejdou do bubliny komentáře.

Poznámka: Podokno revizí není na rozdíl od dokumentu nebo bublin komentářů nejvhodnějším nástrojem k provádění změn v dokumentu. Namísto odstraňování textu nebo komentářů nebo provádění jiných změn v podokně revizí byste měli všechny změny provádět v dokumentu. Tyto změny se potom zobrazí v podokně revizí.

pás karet systému office 2010

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete souhrn zobrazit na boční straně obrazovky, zvolte Podokno revizí.

  • Pokud chcete souhrn zobrazit podél dolní části obrazovky, zvolte v seznamu Podokno revizí možnost Podokno revizí – vodorovně.

 2. Pokud chcete u každého typu změny zobrazit počet, zvolte Zobrazit podrobný souhrn.

  Podokno se souhrnem

Postupná kontrola všech sledovaných změn a komentářů

 1. Na kartě Revize ve skupině změny vyberte Další nebo předchozí.

  Pás karet o14

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve skupině Změny zvolte Přijmout.

  • Ve skupině Změny zvolte Odmítnout.

  • Ve skupině Komentáře zvolte Odstranit.

 3. Postupně přijměte nebo odmítněte jednotlivé změny a odstraňte komentáře, až v dokumentu nezůstanou žádné sledované změny a komentáře, a potom se přesvědčte, jestli jsou všechny sledované změny přijaté nebo odmítnuté a všechny komentáře odstraněné.

 4. Na kartě Revize ve skupině Sledování zvolte Podokno revizí.

  Poznámka: V horní části podokna revizí se zobrazují souhrnné informace o přesném počtu sledovaných změn a komentářů, které zůstaly v dokumentu.

Kontrola změn podle typu úpravy nebo podle revidujícího

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování proveďte jednu z následujících akcí:

  pás karet systému office 2010

  • V seznamu Zobrazit revize seznamu zrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou zaškrtnutí vedle typů změn, které chcete zkontrolovat.

  • V seznamu Zobrazit revize zvolte Revidující a potom zrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou zaškrtnutí vedle jmen revidujících, jejichž změny chcete zobrazit.

  • V seznamu Zobrazit revize můžete výběrem možnosti Všichni revidující zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček pro všechny revidující v seznamu.

 2. Na kartě Revize ve skupině Změny zvolte Další nebo Předchozí.

  Pás karet o14

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve skupině Změny zvolte Přijmout.

  • Ve skupině Změny zvolte Odmítnout.

Přijetí všech změn najednou

 1. Na kartě Revize ve skupině Změny zvolte Další nebo Předchozí.

  Pás karet o14

 2. V seznamu Přijmout zvolte Přijmout všechny změny v dokumentu.

Odmítnutí všech změn najednou

 1. Na kartě Revize ve skupině Změny zvolte Další nebo Předchozí.

  Pás karet o14

 2. V seznamu Odmítnout zvolte Odmítnout všechny změny v dokumentu.

Odstranění komentářů

 1. Vyberte komentář.

 2. Na kartě Revize ve skupině Komentáře vyberte Odstranit.

  Pokud chcete odstranit všechny komentáře najednou, vyberte šipku pod tlačítkem Odstranita pak vyberte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Zapnutí sledování změn

Na kartě Revize zapněte sledování změn.

Zvýrazněné zapnutí funkce sledování změn

Kdykoli někdo tento dokument změní, zobrazením čáry na okraji vám Word ukáže, kde tyto změny jsou. Když přepnete do zobrazení Všechny revize, uvidíte změny v textu a v bublinách.

Zvýraznění revize na okraji

Kdykoli někdo přidá komentář, zobrazí se v bublině.

A comment in the margin is highlighted

Zobrazení změn v textu

Word zpravidla zobrazuje změny v bublinách na okraji dokumentu. Pokud chcete zobrazit změny v textu, na kartě Revize vyberte Možnosti značek > bublin > Zobrazit všechny revize v textu.

Zvýrazněná možnost Zobrazovat všechny revize v textu

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Můžete zabránit ostatním v vypnutí sledování změn zamknutím sledování změn pomocí hesla.

Důležité informace: Toto heslo si zapamatujte, abyste sledování změn mohli vypnout, až budete připravení k přijetí nebo odmítnutí změn.

Zamknutí sledování změn pomocí hesla

 1. V nabídce nástroje vyberte Zamknout dokument.

 2. V části Zámekzaškrtněte políčko Zamknout dokument pro a vyberte sledované změny .

  Oddíl Ochrana je zvýrazněný

 3. V části heslozadejte heslo a vyberte OK.

 4. Zadejte heslo znovu a vyberte OK.

Když jsou sledované změny uzamčené, nejde sledování změn vypnout a změny nemůžete přijmout nebo odmítnout.

Odemknutí sledování změn

 1. Pokud chcete sledované změny odemknout, v nabídce nástroje vyberte Zamknout dokument.

 2. V části Zámekzrušte zaškrtnutí políčka chránit dokument pro, zadejte heslo a vyberte OK.

Sledování změn zůstane pořád zapnuté, ale budete moct změny přijmout nebo odmítnout.

Vypnutí sledování změn

Na kartě Revize vypněte Sledovat změny. Word přestane označovat nové změny, ale všechny změny, které už jsou sledované, budou pořád v dokumentu. Další informace najdete v článku odebrání sledovaných změn a komentářů.

Zapnutí nebo vypnutí sledovaných změn

Pokud jsou zapnuté sledované změny, Word označí všechny změny provedené všemi autory dokumentu. To se hodí, když spolupracujete s jinými autory, protože uvidíte, který autor udělal konkrétní změnu.

 1. Otevřete dokument, který chcete upravit.

 2. Na kartě Revize vyberte v části sledovánímožnost sledovat změny a zapněte sledování změn.

  Karta Revize, skupina Sledování

  Tipy: 

  • Změny každého revidujícího uživatele se zobrazují jinou barvou. Pokud existuje více než osm revidujících, některé barvy se použijí znovu.

  • Pokud chcete přiřadit konkrétní barvu ke sledovaným změnám, klikněte v nabídce Word na Předvolbya potom v části výstup a sdílenívyberte sledování změn Tlačítko předvoleb sledování změn ve Wordu . V polích Barva vyberte požadovanou barvu.

  • V bublinách s revizemi pro každou změnu se zobrazí také jméno revidujícího uživatele, datum a čas provedení změny a druh provedené změny (třeba Odstraněno). Pokud bubliny s revizemi nezobrazujete, zobrazí se informace, když na změnu najedete myší.

  • Možnosti Zvýraznit změny v nabídce Nástroje > Sledování změn (Zvýraznit změny na obrazovce, Zvýraznit změny v tištěném dokumentu) a možnosti v místní nabídce karty Revize (Konečný s revizemi, Konečný, Původní s revizemi, Původní) nejsou uložená nastavení. Pokud nechcete, aby se sledované změny zobrazily při novém otevření dokumentu, musíte změny přijmout nebo zamítnout. Pokud chcete záznam revizí, před přijetím nebo odmítnutím změn uložte kopii dokumentu.

Zobrazení sledovaných změn nebo komentářů podle typu nebo revidujícího

V dokumentu můžete zobrazit nebo skrýt komentáře, formátování, vložení a odstranění nebo zobrazit jenom komentáře vybraných revidujících.

 • Na kartě Revize v části sledovánív místní nabídce Zobrazit revize vyberte požadovanou možnost.

  Karta Revize, skupina Sledování

  Tip: Pokud chcete zobrazit stínované pozadí oblasti, kde se sledované změny nebo komentáře na pravém okraji zobrazují, v místní nabídce Zobrazit revize vyberte Zvýraznění oblasti revizí. Stínovaná oblast se taky v dokumentu vytiskne, aby se usnadnilo rozlišení textu dokumentu od sledovaných změn nebo komentářů.

Vypnutí sledovaných změn v bublinách

Ve výchozím nastavení se v bublinách zobrazených na okrajích dokumentu zobrazují vložení, odstranění, komentáře, jméno recenzenta a časové razítko. Můžete změnit nastavení, aby se sledované změny zobrazovaly v těle dokumentu.

 1. Na kartě Revize v části sledovánív místní nabídce Zobrazit revize vyberte Předvolby.

  Karta Revize, skupina Sledování

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Akce

Akce

Zobrazení sledovaných změn v těle dokumentu místo v bublinách

Zrušte zaškrtnutí políčka K zobrazení změn používat bubliny.

Skrytí jména revidujícího a časového a datového razítka v bublinách

Zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout autora, časové razítko a tlačítka akcí.

Poznámka: Když jsou bubliny vypnuté, text komentářů se zobrazí v závorkách, zvýrazněný pomocí barvy a označený iniciálami revidujícího. Komentáře se zobrazí v malých automaticky otevíraných oknech, když na text komentáře umístíte ukazatel, pokud ale dokument nemáte v zobrazení rozložení při publikování.

Změna formátování sledovaných změn

Můžete přizpůsobit, jak se revize ve Wordu zobrazují a fungují.

 1. Na kartě Revize v části sledovánív místní nabídce Zobrazit revize vyberte Předvolby.

  Karta Revize, skupina Sledování

 2. Vyberte požadované možnosti. Následující tabulka uvádí některé často používané možnosti formátování.

Akce

Akce

Změna barvy a dalšího formátování, které Word používá k označení změn

V části Revize vyberte požadované možnosti formátování v místních nabídkách.

Označení odstranění bez zobrazení odstraněného textu

V části Revizev místní nabídce odstranění vyberte # nebo ^.

Odstraněný text se nahradí znakem # nebo ^.

Změna vzhledu změněných řádků

V části Revize v místních nabídkách Změněné řádky a Barvy vyberte požadované možnosti.

Sledování přesunutého textu

V částipřesunout vyberte sledovat přesunutépoložky a potom v místní nabídce přesunuté z, přesunut doa barvy vyberte požadované možnosti.

Změna barvy, kterou Word používá k označení změn provedených v buňkách tabulek

V části Zvýrazňování buněk tabulky v místních nabídkách Vložené buňky, Odstraněné buňky, Sloučené buňky a Rozdělené buňky vyberte požadované možnosti.

Zkontrolování sledovaných změn a komentářů

Každou sledovanou změnu můžete jednu po druhé zkontrolovat a přijmout nebo odmítnout, přijmout nebo odmítnout všechny změny najednou, odstranit všechny komentáře najednou nebo zkontrolovat položky, které vytvořil konkrétní revidující uživatel.

 1. Pokud se revizní značky v dokumentu nezobrazují, přejděte v nabídce nástroje na sledování změn, vyberte Zvýraznit změnya pak zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce .

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Akce

Akce na kartě Revize

Následující akce

Kontrola další změny

V části změnyvyberte Další .

Vyberte přijmout nebo odmítnout.

Kontrola předchozí změny

V části změnyvyberte předchozí .

Vyberte přijmout nebo odmítnout.

Přijetí všech změn najednou

V části změnyvyberte šipku vedle tlačítka přijmout .

Vyberte přijmout všechny změny v dokumentu.

Odmítnutí všech změn najednou

V části změnyvyberte šipku vedle tlačítka odmítnout .

Vyberte odmítnout všechny změny v dokumentu.

Odstranění všech komentářů najednou

V části Komentářevyberte šipku vedle tlačítka Odstranit .

Vyberte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Kontrola položek vytvořených konkrétním revidujícím uživatelem

V části sledovánívyberte Zobrazit revize .

Přejděte na Revidující a pak zrušte všechna zaškrtnutí s výjimkou toho vedle jména uživatele, jehož změny chcete zkontrolovat.

Pokud chcete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček u všech revidujících v seznamu, vyberte Všichni revidující.

Poznámka: Když umístíte ukazatel myši na sledovanou změnu, zobrazí se popis se jménem autora, datem a časem změny a druhem provedené změny.

Vytištění sledovaných změn

Někdy se může hodit sledované změny zahrnout v tištěné verzi dokumentu.

 1. Otevřete dokument obsahující sledované změny, které chcete vytisknout.

 2. V nabídce Soubor vyberte Vytisknout.

 3. V místní nabídce kopírovat & stránky vyberte Microsoft Word.

  Tip: Pokud nevidíte místní nabídku kopírovat & stránky , vyberte modrou šipku dolů vpravo od místní nabídky tiskárny .

 4. V místní nabídce vytisknout co vyberte dokument se značkami.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×