Sledování změn v sdílený sešit

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Důležité informace: Tento článek vysvětluje starší metoda sledování změn pomocí "Sdílený sešit." Funkce sdílený sešit obsahuje mnoho omezení a nahradily spoluvytváření. Spoluvytváření nenabízí možnost sledování změn. Ale pokud vy i další uživatelé byl otevřen ve stejnou dobu, uvidíte výběry a změny okamžitě. Pokud je soubor uložený v cloudu, je také možné zobrazit dřívější verze, uvidíte změny jednotlivých osob. Další informace o spoluvytváření.

 1. Ujistěte se, že chcete tímto způsobem než budete pokračovat. Sdílené sešity omezení, a máte jednu zejména nelze upravit pomocí Excelu Online. Proto doporučujeme spoluvytváření, který nahrazuje sdílení sešitu.

 2. Klikněte na Revize > Sdílet sešit.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sdílet sešit skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 3. V dialogovém okně Sdílený sešit zaškrtněte na kartě Úpravy políčko Povolit úpravy více uživatelům najednou.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit.

 5. V části Sledování změn klikněte na zachovat historii změn po dobu a do číselníku dnů zadejte počet dní historie změn, které chcete zachovat. Ve výchozím nastavení Excel zachová historii změn 30 dní a starší než tento počet dní historie změn trvale smaže. Chcete-li zachovat historii změn po dobu delší než 30 dní, zadejte číslo, které je vyšší než 30.

 6. Klikněte na tlačítko OK a pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, uložte jej kliknutím na tlačítko OK.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom klikněte na Přijmout či zamítnout změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. Pokud budete vyzváni k uložení sešitu, klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vybrat změny k přijmutí či zamítnutí proveďte následující kroky:

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Od data a zadejte počáteční datum, od kterého chcete kontrolovat změny.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko Kdo a v seznamu Kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete kontrolovat.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené všemi uživateli, zrušte zaškrtnutí políčka Kdo.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené v určité oblasti, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny v celém sešitu, zrušte zaškrtnutí políčka Kde.

 4. Klikněte na tlačítko OK a prostudujte si informace o každé změně v dialogovém okně Přijmout či zamítnout změny.

 5. Jednotlivé změny přijměte nebo zamítněte kliknutím na tlačítko Přijmout nebo Zamítnout.

 6. Pokud budete vyzváni k výběru hodnoty pro buňku, klepněte na požadovanou hodnotu a potom na tlačítko Přijmout.

Poznámky: 

 • Před tím, než postoupíte k další změně, musíte změnu přijmout, nebo zamítnout.

 • Všechny zbývající změny můžete přijmout nebo zamítnout současně kliknutím na tlačítko Přijmout vše nebo Zamítnout vše.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. K výběru změn, které chcete zobrazit, použijte následující postup:

  • Chcete-li zobrazit všechny změny, které byly sledovány, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Vše a zrušte zaškrtnutí políček Kdo a Kde.

  • Chcete-li zobrazit změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Od data a zadejte počáteční datum, od kterého chcete zobrazit změny.

  • Chcete-li zobrazit změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko Kdo a v seznamu Kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit změny v určité oblasti buněk, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

 3. K určení způsobu zobrazení změn použijte následující postup:

  • Chcete-li zvýraznit změny na listu, zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

  • Chcete-li vytvořit seznam změn na zvláštním listu, zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu, čímž zobrazíte list historie.

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko je dostupné až po zapnutí sledování změn a uložení souboru s aspoň jednou sledovanou změnou.

Vypnutím sledování změn odstraníte historii změn. Pokud chcete zachovat kopii těchto informací, vytiskněte list historie nebo jej zkopírujte do jiného sešitu s použitím následujícího postupu:

 1. Klikněte Revize > Sledování změn > Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Teď můžete vytisknout nebo historii zkopírovat do jiného sešitu.

Při zvýrazňování změn při práci aplikace Excel označí všechny revize (například změny, vložení a odstranění) zvýrazňující barvou.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zaškrtněte políčko sledovat změny během úprav. Toto zaškrtávací políčko povoluje sdílení sešitu a zvýraznění provedených změn, které provedete vy nebo jiní uživatelé.

 3. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na požadovanou možnost.

 4. Chcete-li určit uživatele, jejichž změny chcete zvýraznit, zaškrtněte políčko Kdo a potom v seznamu Kdo klikněte na požadovanou možnost.

 5. Chcete-li určit oblast listu, ve které chcete změny zvýraznit, zaškrtněte políčko Kde a potom do pole Kde zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

 6. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

 7. Klikněte na OK. Pokud budete vyzváni, uložte sešit.

 8. Na listu proveďte požadované změny. Upozorňujeme, že některé změny, například formátování, nejsou sledovány a proto nejsou označeny zvýrazňující barvou.

Pokud již nechcete změny zvýrazňovat, můžete zvýrazňování změn vypnout.

 1. Klikněte na Revize > Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat změny během úprav.

 1. Klikněte Revize > Sledování změn > Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V listu historie kliknutím na šipky filtru u popisků sloupců vyhledejte požadované informace.

Poznámka: Uložením sešitu se list Historie skryje. Chcete-li list Historie po uložení znovu zobrazit, zaškrtněte v dialogovém okně Zvýraznit změny políčko Zobrazit změny na novém listu.

Pomocí funkce sledování změn v Excelu for Mac můžete sledovat, udržovat a zobrazovat informace o změnách provedených Sdílený sešit.

Důležité informace: 

 • Tlačítko Sledování změn je už není k dispozici na pásu karet v novějších verzích aplikace Excel for Mac. Pro použití této funkce musíte se nejdřív přidat sledování změn zpátky na pásu karet. Další informace najdete v tématu Přidání na tlačítko Sledování změn na pásu karet.

 • Sledování změn je k dispozici pouze ve sdílených sešitech. Při zapnutí sledování změn se ze sešitu vlastně automaticky stane sdílený sešit. Sdílený sešit je sice obvykle uložen v umístění, do něhož mají přístup jiní uživatelé, avšak je možné sledovat změny rovněž v místní kopii sdíleného sešitu.

Přidat tlačítko Sledování změn na pásu karet

Pokud chcete přidat tlačítko Sledování změn na pásu karet, musíte se vytvářet vlastní skupiny a potom na tlačítko Přidat do skupiny.

 1. Klikněte na Excel > Předvolby > pásu karet a panel nástrojů.

  Office 2016 pro Mac: Pás karet, Předvolby panelu nástrojů
 2. V části Přizpůsobit pás karet v části Hlavní karty vyberte položku Revize.

 3. Pod seznamu Hlavní karty klikněte na Office 2016 pro Mac: Tlačítko Přidat v poli Přizpůsobení pásu karet a vyberte Nová skupina.

 4. Teď můžete přejmenovat vlastní skupiny. Jenom vyberte Nová skupina (vlastní), klikněte na Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Přejmenovat > a do pole Zobrazovaný název zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.

 5. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z vyberte položku Hlavní karty a v seznamu klikněte na Revize > změny > Sledování změn (starší verze) a potom klikněte na > (šipku rozevíracího seznamu přidat) přejděte na položku ve vlastní skupině jste vytvořili .

  Klikněte na tlačítko Sledování změn (starší verze) a potom klikněte na > přesunout možnost v části pásu karet aplikace Excel

 6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete dialogové okno Předvolby aplikace Excel.

  Měli byste vidět možnost Sledování změn (starší verze) na kartě Revize na pásu karet.

  Sledování změn (starší verze) možnost na pásu karet

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte sledovat změny během úprav. Tím zároveň nastaví sdílení sešitu zaškrtávací políčko.

  Toto zaškrtávací políčko povoluje sdílení sešitu a zvýraznění provedených změn, které provedete vy nebo jiní uživatelé. Zrušte zaškrtnutí políčka zobrazí se zpráva s upozorněním, že tato akce odebere z sdílení sešitu.

Při zvýrazňování změn při práci aplikace Excel jsou uvedeny všechny revize (například změny, vložení a odstranění) zvýrazňující barvou.

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

 2. Vyberte sledovat změny během úprav. Tím zároveň nastaví sdílení sešitu zaškrtávací políčko.

 3. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko kdy a potom v rozevíracím seznamu klikněte na požadovanou možnost.

 4. Proveďte jednu z těchto akcí:

  Chcete-li zadat

  Akce

  Uživatelé, jejichž, který chcete zvýraznit změny

  Zaškrtněte políčko kdo a potom v nabídce kdo, klikněte na požadovanou možnost.

  Oblast listu, kam chcete změny zvýrazňovat

  Zaškrtněte políčko kde a potom do pole kde zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

  Tip: Můžete taky kliknout na ikonu Sbalit Dialog na pravý konec políčka kde a vyberte oblast, kterou chcete použít na listu. Po dokončení klikněte na tlačítko Sbalit Dialog a zobrazí se dialogové okno celý.

 5. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, klikněte na OK.

 7. Na listu proveďte požadované změny.

  Poznámka: Některé změny, například formátování, nejsou sledovány, a proto nejsou označeny zvýrazňující barvou.

Pokud již nechcete změny zvýrazňovat, můžete zastavit se zvýrazněnými.

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zvýraznit změny na obrazovce.

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Poznámka: Pokud sledovat změny během úprav. Tím zároveň nastaví sdílení sešitu je zaškrtnuté není, nebyla aplikace Excel zaznamenávána historie změn v sešitu.

 2. Chcete-li vybrat změny, které chcete zobrazit, proveďte některou z následujících akcí:

  Pokud chcete zobrazit

  Akce

  Všechny změny, které byly sledovány

  Zaškrtněte políčko kdy, vyberte všechny z místní nabídky Při a potom zrušte zaškrtnutí políček kdo a kde.

  Změny provedené po určitém datu

  Zaškrtněte políčko kdy, klikněte na od data v seznamu Při a zadejte počáteční datum, u kterého chcete zobrazit změny.

  Změny provedené určitým uživatelem

  Zaškrtněte políčko kdo a potom v seznamu kdo, klikněte na uživatele, jehož změny chcete zobrazit.

  Změny v určité oblasti buněk

  Zaškrtněte políčko kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

 3. Můžete také kliknout na Sbalit Dialog na pravý konec políčka kde a vyberte oblast, kterou chcete použít na listu. Po dokončení klikněte na tlačítko Sbalit Dialog a zobrazí se dialogové okno celý.

 4. Pokud chcete určit, jak budete chtít zobrazit změny, proveďte některou z následujících akcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Zvýrazňování změn na listu

  Zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

  Tato možnost umožňuje zobrazovat podrobnosti o změně umístěním ukazatele myši nad zvýrazněnou buňku.

  Vytvořit seznam změn na zvláštním listu

  Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu zobrazíte list Historie.

  Toto zaškrtávací políčko je k dispozici až po zapnutí sledování změn a uložení souboru s alespoň jednou sledovanou změnou.

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom klikněte na Přijmout či zamítnout změny. .

  Pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, klikněte na OK.

 2. V dialogovém okně Vybrat změny můžete přijmout nebo odmítnout proveďte některou z následujících akcí:

  Chcete-li přijmout či zamítnout

  Akce

  Změny provedené po určitém datu

  Zaškrtněte políčko kdy, klikněte na od data v seznamu Při a zadejte počáteční datum, po jejímž uplynutí chcete kontrolovat změny.

  Změny provedené jiným uživatelem

  Zaškrtněte políčko kdo a potom v seznamu kdo, klikněte na uživatele, jehož změny chcete kontrolovat.

  Změny provedené všemi uživateli

  Zrušte zaškrtnutí políčka kdo.

  Změny provedené v určité oblasti

  Zaškrtněte políčko kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

  Můžete také kliknout na Sbalit Dialog na pravý konec políčka kde a vyberte oblast, kterou chcete použít na listu. Po dokončení klikněte na tlačítko Sbalit Dialog a zobrazí se dialogové okno celý.

  Změny v celém sešitu

  Zrušte zaškrtnutí políčka kde.

 3. Klikněte na tlačítko OK a prostudujte si informace o každé změně v dialogovém okně Přijmout či zamítnout změny.

  Tyto informace zahrnují ostatní změny, které jsou ovlivněny provedené změny. Chcete-li zobrazit všechny informace podle potřeby můžete přejít.

 4. Jednotlivé změny klikněte na přijmout nebo Odmítnout.

  Poznámky: 

  • Pokud vás systém vyzve k vyberte hodnotu pro buňku, klikněte na požadovanou hodnotu a potom klikněte na přijmout.

  • Před tím, než postoupíte k další změně, musíte změnu přijmout, nebo zamítnout.

  • Všechny zbývající změny můžete přijmout nebo zamítnout současně kliknutím na tlačítko Přijmout vše nebo Zamítnout vše.

  • Než může být uveden v listu Historie musí být uloženy všechny změny.

  • Při odmítnutí změny, záznamů listu Historie zamítnutí zaznamenává "Zpět" nebo "Výsledek zamítnuté akce" ve sloupci Typ akce. List Historie zobrazíte další informace najdete zobrazení listu Historie .

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

  Poznámka: Pokud sledovat změny během úprav. Tím zároveň nastaví sdílení sešitu není zaškrtnuté políčko, nebyla aplikace Excel zaznamenávána historie změn v sešitu.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko kdy a potom v rozevírací nabídce Při na vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se list Historie.

 6. V listu Historie klikněte na šipky filtru u popisků sloupců vyhledejte požadované informace.

  Poznámka: Uložení sešitu skryje list Historie. Zobrazíte list Historie po uložení je nutné zobrazit ji znovu tak, že vyberete v dialogovém okně Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

Protože odstraňování historie změn při vypnutí sledování změn, můžete uložit kopii historie. Lze vytisknout list Historie nebo zkopírovat do jiného sešitu.

 1. Na kartě Revize klikněte na možnost Sledování změn a potom na Zvýraznit změny.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko kdy a potom v seznamu Při klikněte na všechny.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Tipy: 

  • Vytisknout list Historie, klikněte na tlačítko Tisk v nabídce soubor, vyberte požadované možnosti tisku a klikněte na tlačítko Tisk.

  • Pokud chcete zkopírovat list Historie do jiného sešitu, postupujte takto:

  • Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na kartu Historie v dolní části list Historie a potom klikněte na přesunout nebo zkopírovat.

  • V oblasti knihy klikněte na název sešitu, který chcete přesunout nebo zkopírovat list do nebo klikněte na (nový sešit).

  • Zaškrtněte políčko vytvořit kopii a potom klikněte na OK.

  • Uložte sešit obsahující list zkopírovaný historie.

Můžete použít k přihlášení podrobnosti o změnách sešitu při každém uložení sešitu sledování změn. Tato historie změn vám může pomoct zjistit žádné změny, které byly provedeny dat v sešitu, a pak můžete přijmout nebo zamítnout změny.

Sledování změn je užitečná, když několika uživatelům úpravy sešitu. Je vhodné také při odeslání sešitu recenzentům komentářů a pak chcete sloučit vstupní, která se zobrazí do jedné kopie daný sešit obsahující změny a komentáře, které chcete zachovat.

Provedení změn ve sdíleném sešitu, můžete zobrazit historii změn přímo na listu nebo na listu samostatné historie. V obou případech můžete okamžitě zkontrolujte podrobnosti každé změny. Například zobrazí se kdo udělal na změnu, jaký druh změny byl, kdy byla vytvořena, jaké buňky byly vliv a jaká data se vkládání nebo odstraňování.

Při použití sledování změn zvažte následující skutečnosti:

 • Sledování změn se liší od operaci zpět a nevytvoří záložní kopie   

  Můžou očekávat, že sledování změn vytvoří záložní kopii sešitu před změn nebo že můžete vrátit zpět některou z těchto změn. Bohužel nejde použijete historii změn k vrácení změn je vrácení zpět nebo obnovení dřívější verzi sešitu. List Historie však obsahuje záznam všechny odstraněné dat, takže můžete zkopírovat, aby data zpět na původní buňky ve sdíleném sešitu.

  Protože sledování změn neumožňuje týkající se návratu ke starším verzím sešitu, měli byste nadále obecnějším údajům sešity, jejichž sledovat změny.

 • Nesledované typy změn:   

  Změny provedené obsah buněk jsou sledovány, avšak další změny, třeba formátování změny, nejsou sledovány. Některé funkce aplikace Excel nejsou k dispozici ve sdílených sešitech a proto nelze použít.

 • Historie změn bude k dispozici pouze pro konkrétní interval   

  Ve výchozím nastavení při zapnutí sledování změn historii změn bude k dispozici pro 30 dní zachování spravovatelnosti velikost sešitu. Můžete však nezvětšíte nebo nezmenšíte počet dní historie změn, které chcete zachovat. Chcete-li zachovat historii změn donekonečna udržovat, můžete určit velkého počtu dní. Můžete taky pořizovat pravidelných kopií informací o historii.

 • Pravidelné odstraňování nejstarší část historii změn   

  Excel určí historie změn, které bude k dispozici roven zpět od aktuálního data. Pokaždé, když zavření sešitu aplikace Excel odstraní libovolnou část historie změn, které je starší než počet dní, které bylo platné posledního uložení sešitu.

  Například pokud jsou uchovávání 30 dní historie změn a otevření sešitu v dva měsíce a poprvé, se budou moct zobrazit historii ze dvou měsíci. Při zavření tento sešit je odstranit historie z předchozích 30 dní (31 až 60 dny).

Důležité informace: Jestliže sledování změn vypnete nebo zrušíte sdílení sešitu, bude celá historie změn trvale odstraněna.

V aplikaci Excel lze uloženou historii změn zobrazit a použít následujícími způsoby.

 • Zvýraznění na obrazovce:   

  Aplikace Excel můžete osnovy změněné oblasti s jinou barvu pro každý uživatel a základní podrobnosti zobrazované komentáře při přesunu ukazatele nad každou buňku změněné. Zvýraznění na obrazovce je užitečná, když sešit neobsahuje mnoho změn nebo když chcete zobrazit na první pohled, co se změnilo.

 • Sledování historie   

  Excel mohl zobrazit samostatné historie list, který obsahuje úplný seznam změnit podrobnosti, ve kterých můžete filtrovat zobrazíte změny, které vás zajímají. List Historie je užitečné, pokud sešit obsahuje mnoho změn nebo když budete chtít zjistit, co se stalo s řadou změny.

 • Změna revizí   

  Excel krokovat se změny v posloupnosti tak, aby se můžete rozhodnout, jestli můžete přijmout nebo odmítnout jednotlivé změny. Tento způsob je užitečná, když jsou vyhodnocení poznámky od jiných uživatelů.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×