Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Umožňuje Word čtečkou klávesnice a obrazovky zobrazit, kdo má byla provedení změn v dokumentu, spravovat sledované změny a odstranění komentáře v dokumentu Word. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zapnutí funkce sledování změn

Po zapnutí sledování změn Word označí a zobrazí všechny změny, které kdokoli provede do dokumentu. Můžete zapnout tuto funkci pomocí přímé klávesovou zkratku nebo pásu karet.

Pokud chcete zapnout sledování změn, udělejte to jedním z následujících způsobů:

 1. Pokud chcete použít přímou klávesovou zkratku, stiskněte na klávesnici kombinaci kláves Ctrl+Shift+E.

 2. Když budete chtít použít pás karet, stiskněte na klávesnici klávesy Alt+R, Á. Uslyšíte, že se jedná o sledování změn a že není vybraný příkaz v nabídce. Pak stiskněte klávesu L.

Zobrazení změn (revizí) v dokumentu

Můžete zvolit, jak se mají sledované změny v dokumentu zobrazit.

 1. Stiskněte klávesy Alt+R, X. Uslyšíte <název aktuálně vybrané revize>.

  Ve čtečce JAWS uslyšíte, že se jedná o nižší pás karet, pole skupiny sledování <název aktuálně vybrané revize>.

  Zobrazí se seznam s následujícími čtyřmi možnostmi zobrazení:

  • Jednoduchá revize: Výchozí možnost, označuje umístění změn červenou čárou na okraji dokumentu.

   Poznámka: Komentáře se zobrazí na okraji jako bubliny s komentáři. Bublinu rozbalíte stisknutím kláves Alt+R, F.

  • Žádné revize: Skryje revize, aby bylo vidět, jak bude vypadat změněný dokument. Tato možnost neodstraní změny.

   Poznámka: Revize znovu zobrazíte tak, že vyberete možnost Jednoduchá revize nebo Všechny revize.

  • Všechny revize: Zobrazí všechny provedené úpravy různými barvami textu a čar. Toto je pro revize doporučená možnost, kterou nejlépe podporují čtečky obrazovky.

  • Původní: Zobrazí dokument v původní podobě.

 2. V seznamu stiskněte klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte název možnosti, kterou chcete zvolit. Pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete vybrat typ revize, stiskněte klávesy Alt+R, É. Uslyšíte, že se jedná o možnost Komentář. Je to první možnost v seznamu.

  U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o nabídku, komentáře. Je to první možnost v seznamu.

  Otevře se seznam s následujícími možnostmi:

  • Komentář

  • Rukopis

  • Vložený a odstraněný text

  • Formátování

  • Bubliny

  • Určití lidé

 4. V seznamu stiskněte klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte název možnosti, kterou chcete zvolit. Pak stiskněte klávesu Enter. Tento krok opakujte pro všechny typy revizí, které chcete vybrat.

Přechod na sledované změny nebo komentáře

Po zapnutí Sledování změnWord označí zarovnání textu v dokumentu. Pro odstranění se používá čáry proložené text a barvu a podtržení a barvu slouží k vložení. Čtečka obrazovky oznamuje změny a změnit typy při čtení přes text. Uslyšíte, například "Vložení změnit". V Jaws, uslyšíte, například: "Revize, vložené."

Pokud se změní formátování, oznámí vám čtečka obrazovky, že došlo ke změně. Pokud si chcete poslechnout detaily týkající se změny formátování, přejděte na okraj dokumentu.

Body, ve kterých jsou vložené komentáře, jsou v základním textu dokumentu zvýrazněné v režimu Všechny revize. Program Předčítání vám při čtení základního textu oznámí komentáře. Skutečný text komentáře a podrobnosti se zobrazí v poli komentáře na okraji dokumentu. Čtečka JAWS přečte při čtení základního textu text komentáře a oznámí také, kdo komentář zadal. Uslyšíte, že se jedná o komentář, <text komentáře>, od autora <jméno autora komentáře>.

 1. Zkontrolujte, že jste vybrali podle pokynů výše v tématu Zobrazení změn (revizí) v dokumentu možnost Všechny revize.

 2. Pokud chcete přejít z dokumentu oblast na okraji zkontrolujte podrobnosti sledované změny nebo komentáře obsahu, aby čtečka obrazovky pro čtení textu, dokud ho oznámení změny nebo komentáře uslyšíte s úpravami. Stiskněte klávesu SR klíčové + A.

 3. Pokud chcete procházet všechny sledované změny nebo komentáře v dokumentu, použijte jeden z následujících postupů:

  • Pokud chcete procházet všechny komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, Ú. Tuto akci opakujte, dokud neprojdete všechny komentáře nebo nenajdete komentář, který hledáte.

  • Pokud chcete procházet všechny sledované změny a komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, L. Tuto akci opakujte, dokud neprojdete všechny změny nebo komentáře nebo nenajdete změnu nebo komentář, které hledáte.

 4. Přehrajte obsah na okraj, použijte příkazy pro navigaci položku čtečka obrazovky.

Odebrání sledovaných změn

Jediný způsob, jak v dokumentu trvale odebrat sledované změny, je změny přijmout nebo odmítnout.

Přijetí nebo odmítnutí jedné sledované změny

 1. Přejděte na sledovanou změnu, kterou chcete odebrat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnu přijmout, stiskněte klávesy Alt+R, U2. Uslyšíte, že se jedná o možnost Přijmout a přejít k další. Pak stiskněte klávesu Enter. Aktuální změna se přijme a fokus se přesune na další změnu v dokumentu.

  • Pokud chcete změnu odmítnout, stiskněte klávesy Alt+R, Q. Uslyšíte, že se jedná o možnost Odmítnout a přejít k další. Pak stiskněte klávesu Enter. Aktuální změna se odmítne a fokus se přesune na další změnu v dokumentu.

Přijetí nebo odmítnutí všech sledovaných změn

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže budete chtít přijmout všechny sledované změny, stiskněte Alt+R, U2, Z.

  • Když budete chtít všechny sledované změny odmítnout, stiskněte Alt+R, Q, D.

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Pokud budete chtít, aby nikdo jiný nemohl vypnout možnost Sledovat změny, zapněte možnost Zamknout sledování a přidejte heslo. Když je možnost Sledovat změny zamknutá, uvidí změny všichni, kdo otevřou dokument. Nebudou ale moct tuto funkci vypnout, ani nebudou moct změny přijmout nebo zamítnout.

 1. Stiskněte klávesy Alt+R, Á, Z. Uslyšíte, že se jedná o okno Zamknout sledování a že máte volitelně zadat heslo. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o opuštění nabídek, zamknutí sledování.

 2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o možnost zadat znovu heslo pro potvrzení. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu Enter.

Vypnutí zámku sledování

 1. Stiskněte klávesy Alt+R, Á, Z. Uslyšíte, že se jedná o okno Odemknout sledování a že máte zadat heslo.

  U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o opuštění nabídky, odemknutí sledování a úpravu hesla.

 2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.

Vypnutí funkce sledování změn

Když možnost Sledovat změny vypnete, přestane Word označovat nové změny. Všechny už sledované změny zůstanou v dokumentu označené, dokud je neodeberete. Tuto funkci můžete vypnout přímou klávesovou zkratkou nebo na pásu karet.

Když budete chtít vypnout možnost Sledovat změny pomocí klávesnice, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+E.

Když budete chtít vypnout možnost Sledovat změny na pásu karet, stiskněte na klávesnici klávesy Alt+R, Á. Uslyšíte, že se jedná o sledování změn a že je v nabídce vybraný příkaz. Pak stiskněte klávesu L.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Word pro Mac můžete v kombinaci s klávesnicí a programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, použít ke správě sledovaných změn, odstranění komentářů a zjištění, kdo ve vašem dokumentu aplikace Word pro Mac dělá změny.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zapnutí a vypnutí funkce sledování změn

Po zapnutí funkce Sledovat změny aplikace Word pro Mac označí a zobrazí všechny změny, které někdo v dokumentu provede. Tuto funkci můžete zapnout přímou klávesovou zkratkou.

Pokud chcete zapnutí nebo vypnutí u funkce Sledovat změny přepnout, stiskněte v textové oblasti dokumentu kombinaci kláves Command+Shift+E.

Zobrazení změn (revizí) v dokumentu

Můžete zvolit, jak se mají sledované změny v dokumentu zobrazit.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o aktuálně vybranou kartu. Pokud už jste na kartě Revize, přejděte ke kroku 3.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte, že je vybraná karta Revize.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost <aktuální revize>, tlačítko Zobrazení revizí.

 4. Nabídku pro revize rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Zobrazí se seznam s následujícími čtyřmi možnostmi zobrazení:

  • Jednoduchá revize: Výchozí možnost, označuje umístění změn červenou čárou na okraji dokumentu.

  • Žádné revize: Skryje revize, aby bylo vidět, jak bude vypadat změněný dokument. Tato možnost neodstraní změny.

   Poznámka: Revize znovu zobrazíte tak, že vyberete možnost Jednoduchá revize nebo Všechny revize.

  • Všechny revize: Zobrazí přidaný text odlišnými barvami a odstraněný text a změny formátování v podokně komentářů. Toto je pro revize doporučená možnost, kterou čtečky obrazovky nejlépe podporují.

  • Původní: zobrazí dokument v původní podobě.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte, že se jedná o možnost <vybrané revize>, Zobrazení revizí.

 6. Když chcete vybrat typ revizí, který chcete zobrazit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Možnosti revizí, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  Otevře se seznam s následujícími možnostmi:

  • Komentář

  • Rukopis

  • Vložený a odstraněný text

  • Formátování

  • Sledovat přesuny z/do

  • Bubliny

  • Revidující

 7. V seznamu stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název možnosti, kterou chcete zvolit. Pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Tento krok opakujte pro všechny typy revizí, které chcete vybrat nebo jejichž výběr chcete zrušit.

Přechod na sledované změny

Když je zapnutá možnost Sledovat změny, bude Word označovat v dokumentu základní text nebo podokno komentářů. VoiceOver vám bude během čtení textu oznamovat změny a typy změn.

 • U přidaného textu se použije podtržení a jiná barva. Při přechodu přes začátek a konec sledované změny uslyšíte „Změna vložení“.

 • Word označí odstraněný text v podokně komentářů. VoiceOver oznámí odstraněné slovo.

 • Pokud se změnilo formátování, uslyšíte „Změna formátu“. Pokud si chcete poslechnout podrobnosti o změnách formátování, je potřeba přejít na okraj dokumentu.

 1. Zkontrolujte, že jste podle pokynů výše v tématu Zobrazení změn (revizí) v dokumentu vybrali možnost Všechny revize.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Použití tlačítek Další a Předchozí

  1. Pokud chcete postupně procházet všechny sledované změny v dokumentu, přejděte podle pokynů v tématu Zobrazení změn (revizí) v dokumentu na kartu Revize.

  2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Předchozí nebo na tlačítku Další, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Opakujte tento krok, dokud změny neprojdete.

  Použití podokna Komentáře

  1. Pokud chcete procházet odstraněný text a změny formátování, které jsou zobrazené v podokně Komentáře, stiskněte v oblasti pro úpravy kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo. Fokus se přesune do podokna komentářů.

  2. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím kombinace kláves Control+Option+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

  Použití podokna Revize

  1. K přechodu do podokna Revize stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

  2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Zobrazení, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na bočním panelu, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Revize, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o souhrn. Pokud si chcete poslechnout přehled změn, stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte celkový počet změn a počet vložení, odstranění, přesunutí, změn formátování a komentářů.

  6. Pokud chcete přejít ze souhrnu na podrobnosti o změnách, stiskněte kombinaci kláves VO+Shift+Šipka nahoru. Uslyšíte, že jste mimo skupinu podokna revizí.

  7. Stiskněte jednou klávesu Šipka dolů a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver přečte podrobnosti o změnách řádek po řádku.

  8. Pokud chcete zavřít podokno Revize, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka nahoru. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že jste v podokně miniatur. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Odebrání sledovaných změn

Jediný způsob, jak v dokumentu trvale odebrat sledované změny, je změny přijmout nebo odmítnout.

Přijetí nebo odmítnutí jedné sledované změny

 1. Podle pokynů v části Přechod na sledované změny přejděte na sledovanou změnu, kterou chcete odebrat.

 2. Podle pokynů v části Zobrazení změn (revizí) v dokumentu přejděte na kartu Revize.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnu přijmout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Přijmout, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přijmout a přejít k další“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Změna se přijme a fokus se přesune na další změnu v dokumentu.

  • Pokud chcete změnu odmítnout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Odmítnout, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odmítnout a přejít k další“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Změna se odmítne a fokus se přesune na další změnu v dokumentu.

Přijetí nebo odmítnutí všech sledovaných změn

 1. Podle pokynů v části Zobrazení změn (revizí) v dokumentu přejděte na kartu Revize.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přijmout všechny sledované změny, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Přijmout, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přijmout všechny změny“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete odmítnout všechny sledované změny, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Odmítnout, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odmítnout všechny změny“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Pokud budete chtít, aby nikdo jiný nemohl možnost Sledovat změny vypnout, můžete tuto funkci zamknout. Zvýšit ochranu můžete také přidáním hesla. Když je možnost Sledovat změny zamknutá, uvidí změny všichni, kdo otevřou dokument. Nebudou ale moct tuto funkci vypnout, ani nebudou moct změny přijmout nebo odmítnout.

 1. Podle pokynů v části Zobrazení změn (revizí) v dokumentu přejděte na kartu Revize. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Zamknout dokument, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialog Chránit heslem.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Zamknout dokument pro“, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Sledované změny, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete nastavit heslo, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli pro zadání hesla. Zadejte heslo a stiskněte klávesu Tab.

 5. V potvrzovacím dialogu zadejte toto heslo znovu a stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku OK. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku OK, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Odemknutí sledování změn

 1. V dialogu Chránit heslem stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Zamknout dokument pro“, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 2. Zadejte heslo a stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku OK, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku OK, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Viz taky

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití funkce VoiceOver, čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, přejděte na nebo vypnutí sledování změn v dokumentu Word pro iOS. Vyhledání existujících změny v dokumentu a potom přijmout je nebo odmítnout. Zamknout sledování změn v tak, aby ho ostatní nelze vypnout.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zapnutí a vypnutí funkce sledování změn

Po zapnutí sledování změn, všechny změny provedené v dokumentu Word sledovány a zobrazí.

 1. Otevřete dokument v Word. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

 2. Uslyšíte aktuálně vybrané karty, jako například: "Doma, tab,." Pokud chcete převést na pásu karet aplikace Excel, poklepejte obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Revize, tab," a poklepáním displej.

 3. Potáhnutím prstem doprava opakovaně, dokud nebude (Pokud je sledování změn aktuálně vypnuto) uslyšíte "Vypnout tlačítko Sledování změn" nebo "Vybrané, sledovat změny, klikněte na tlačítko" (Pokud sledování změn je zapnuta) a poklepejte na obrazovce zapnout nebo vypnout.

 4. Zavřete kartu a vrátit do dokumentu, potáhněte prstem doleva opakovaně, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

Přechod na sledované změny

Na kartě Revize v zobrazení Rozložení při tisku přejděte sledovaných změn a komentářů v dokumentu Word.

 1. Zkontrolujte, jestli že je otevřen v zobrazení Rozložení při tisku v Word dokument.

  Přepnutí do zobrazení Rozložení při tisku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Rozložení při tisku, tlačítko," a poklepáním displej. Pokud uslyšíte "Mobilního zobrazení, tlačítko," už jste v zobrazení Rozložení při tisku.

 2. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Zobrazit pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Uslyšíte aktuálně vybrané karty, jako například: "Doma, tab,." V případě potřeby poklepáním displej a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Revize, tab," a poklepáním displej.

 4. Pokud chcete přejít na změny v dokumentu, potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud nebude dozvíme "Další změna, tlačítko" nebo "předchozí změny, tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Přehrajte změnu nebo komentář, potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte člověka, který obsahuje provedené změny a změněný text nebo komentář.

 6. Potažením prstu doleva k přesunutí k další změně, dokud uslyšíte "Další změny, tlačítko" a poklepáním displej. Přehrajte změnu nebo komentář, potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet. Přejděte zpátky na tlačítko Další změnu, potáhněte prstem doleva.

Přijetí nebo odmítnutí změn

Můžete zkontrolovat a přijmout nebo zamítnout změny v dokumentu Word po jednom nebo vyberte přijmout nebo odmítnout všechny najednou.

 1. Přejít na změna, kterou chcete-li přijmout či zamítnout podle pokynů uvedených v Přejít na sledované změny .

 2. Potáhněte prstem doleva opakovaně, dokud nebude slyšet "Přijmout, tlačítko" nebo "Odmítnout, tlačítko" a poklepáním displej.

 3. Otevře se nabídka přijmout nebo Odmítnout. Přehrajte dostupné možnosti, potáhněte prstem doprava. Při nastavení, které chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Nechcete, aby někdo z vypnutí sledování změn v dokumentu, můžete vybrat blokování ostatní autoři. Ostatní nemohli otevřít dokument můžete pořád zobrazit, ale nemůžete funkci sledování změn vypnout nebo přijmout či zamítnout změny.

 1. Otevřete dokument v Word. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

 2. Uslyšíte aktuálně vybrané karty, jako například: "Doma, tab,." Pokud chcete převést na pásu karet aplikace Excel, poklepejte obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Revize, tab," a poklepáním displej.

 3. Potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte "blokování ostatní autoři tlačítko" a poklepáním displej.

 4. Otevře se nabídka Blokovat autory. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "blokování ostatní autoři tlačítko" a poklepáním displej.

Viz taky

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky přepnutí nebo vypnutí sledování změn v dokumentu Word pro Android. Vyhledání existujících změny v dokumentu a potom přijmout je nebo odmítnout.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zapnutí a vypnutí funkce sledování změn

Po zapnutí sledování změn, všechny změny provedené v dokumentu Word sledují.

 1. Otevřete dokument v Word. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a poklepáním displej.

 2. Uslyšíte aktuálně vybrané karty, jako například: "vybrána karta nabídka pro domácnosti,." Pokud chcete převést na pásu karet aplikace Excel, poklepejte obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Revize, tab," a poklepáním displej.

 3. Potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte "Sledování změn, není zaškrtnuté, přepněte" (Pokud je sledování změn aktuálně vypnuto) nebo "Sledování změn zaškrtnuté, přepněte" (Pokud sledování změn je zapnuta) a poklepejte na obrazovce zapnout nebo vypnout.

 4. Zavřete kartu a vrátit do dokumentu, potáhněte prstem doleva opakovaně, dokud nebude dozvíme "Checked, další možnosti, přepínač," a poklepáním displej.

Přechod na sledované změny

Na kartě Revize přejděte sledovaných změn v dokumentu Word.

 1. Potažením prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a poklepáním displej.

 2. Uslyšíte aktuálně vybrané karty, jako například: "vybrána karta nabídka pro domácnosti,." Pokud chcete převést na pásu karet aplikace Excel, poklepejte obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Revize, tab," a poklepáním displej.

 3. Pokud chcete přejít na změny v dokumentu, potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud nebude dozvíme "Další změna, tlačítko" nebo "předchozí změny, tlačítko" a poklepáním displej. Uslyšíte změněný text.

 4. Zůstane fokusu na tlačítko Další nebo předchozí změnit. Pokud chcete cyklicky procházet změny, jednoduše poklepejte na obrazovce.

Přijetí nebo odmítnutí změn

Můžete zkontrolovat a přijmout nebo zamítnout změny v dokumentu Word po jednom nebo vyberte přijmout nebo odmítnout všechny najednou.

 1. Přejít na změna, kterou chcete-li přijmout či zamítnout podle pokynů uvedených v Přejít na sledované změny .

 2. Potáhněte prstem doleva opakovaně, dokud nebude slyšet "Přijmout, nabídka" nebo "Odmítnout, nabídky," a poklepáním displej.

 3. Otevře se nabídka přijmout nebo Odmítnout. Přehrajte dostupné možnosti, potáhněte prstem doprava. Při nastavení, které chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

Viz taky

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete zjistit, kdo ve vašem dokumentu aplikace Word Mobile dělá změny, a spravovat sledované změny.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přechod na kartu Revize

Funkci Sledovat změny a další funkce popisované v tomto tématu najdete na kartě Revize.

 1. Potáhněte v dokumentu na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další možnosti a že je nabídka sbalená a rozbalíte ji poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Rozbalí se nabídka Další možnosti.

 3. Potáhněte jedním prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Domů, sbalenou nabídku, kterou rozbalíte poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o možnost Domů, <počet dostupných karet a umístění aktuální karty v seznamu nabídek>, a že je tato možnost vybraná. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 4. Potáhněte v nabídce jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Revize, <počet dostupných karet a umístění aktuální karty v seznamu nabídek>, a že máte vybrat položku poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o okno aplikace Word. K dispozici teď budou možnosti na kartě Revize.

Zapnutí funkce sledování změn

Po zapnutí funkce Sledovat změnyWord Mobile označí a zobrazí všechny změny, které někdo v dokumentu provede. Program Předčítání čte sledované změny spolu se základním textem.

 1. Na kartě Revize potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutou možnost sledování změn, kterou zapnete poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o zapnutou možnost sledování změn. Sledování změn je teď zapnuté a vy můžete začít upravovat dokument.

Zobrazení změn (revizí) v dokumentu

V aplikaci Word Mobile můžete zvolit, jak se mají sledované změny v dokumentu zobrazit.

 1. Na kartě Revize potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro zobrazení revizí, které se aktivuje poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o o tlačítko Zpět.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost jednoduchých revizí, jednu ze čtyř. K dispozici bude seznam zobrazení s následujícími možnostmi:

  • Jednoduchá revize: Výchozí možnost, označuje umístění změn červenou čárou na okraji dokumentu.

  • Žádné revize: Skryje revize, aby bylo vidět, jak bude vypadat změněný dokument. Tato možnost neodstraní změny.

   Poznámka: Revize znovu zobrazíte výběrem možnosti Jednoduchá revize nebo Všechny revize.

  • Všechny revize: Zobrazí všechny provedené úpravy různými barvami textu a čar.

  • Původní: Zobrazí dokument v původní podobě.

 3. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte možnost zobrazení, kterou chcete zvolit. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je zvolený <název revize>. Fokus se přesune zpátky do okna pro úpravy dokumentu.

Odebrání sledovaných změn

Jediný způsob, jak v dokumentu trvale odebrat sledované změny, je změny přijmout nebo odmítnout.

Přijetí nebo odmítnutí jedné sledované změny

 1. Na kartě Revize potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o skupinu změn. Ve skupině Změny potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další, které aktivujete poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na sledovanou změnu v dokumentu. Přečte se vybraný text. Poklepáním přejděte na změnu, kterou chcete odstranit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnu přijmout, potáhněte na kartě Revize jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Přijmout, která je sbalená, a že tlačítko pro rozdělení aktivujete poklepáním a rozbalíte trojím klepnutím. Poklepejte na obrazovku. Aktuální změna se přijme a fokus se přesune na další změnu.

  • Pokud chcete změnu odmítnout, potáhněte na kartě Revize jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Odmítnout, která je sbalená, a že tlačítko pro rozdělení aktivujete poklepáním a rozbalíte trojím klepnutím. Poklepejte na obrazovku. Aktuální změna se odmítne a fokus se přesune na další změnu.

Přijetí nebo odmítnutí všech sledovaných změn

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přijmout všechny sledované změny, potáhněte na kartě Revize jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Přijmout, která je sbalená, a že tlačítko pro rozdělení aktivujete poklepáním a rozbalíte trojím klepnutím. Poklepejte třikrát na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o o tlačítko Zpět. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přijetí všech změn, které máte aktivovat poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odmítnout všechny sledované změny, potáhněte na kartě Revize jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Odmítnout, která je sbalená, a že tlačítko pro rozdělení aktivujete poklepáním a rozbalíte trojím klepnutím. Poklepejte třikrát na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o o tlačítko Zpět. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odmítnutí všech změn, které máte aktivovat poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

Vypnutí sledování změn

Když vypnete možnost Sledovat změny, přestane Word Mobile označovat nové změny. Všechny už sledované změny ale zůstanou v dokumentu označené, dokud je neodeberete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×