Office
Přihlásit se

Shromažďování dat prostřednictvím e-mailových zpráv

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Microsoft Office Access 2007 usnadňuje shromáždit data od lidí, kterým se nacházíte kdekoli na světě, například členové prodejní tým, průzkumu účastníků nebo kontakty. Office Access 2007 spolupracuje Microsoft Office Outlook 2007 pomoci při vytvoření a odeslání e-mailovou zprávu, která obsahuje formuláře pro zadávání dat. Když příjemce vyplňování formuláře, pošlete jim zpět odpovědi se zpracovávají podle vašich požadavků. Například pokud se rozhodnete automatické zpracování odpovědí, obsah formuláře přidají do příslušné tabulky v databázi hned odpověď dosáhne složky Doručená pošta. Tato nová funkce shromažďovat data prostřednictvím e-mailové zprávy průvodce, můžete ušetřit hodin může jinak strávený zadání dat jménem uživatele.

V tomto článku

Kdy použít shromažďování dat

Než začnete

Jednotlivé kroky průvodce

Po odeslání e-mailové zprávy

Shromažďování dat prostřednictvím e-mailových zpráv

Kdy použít shromažďování dat

Následující seznam popisuje některé scénáře, které můžete používat tuto novou funkci.

 • Průzkumy    Chcete provést průzkum a zpracováním výsledky v aplikaci Access. Nejdřív vytvořit Accessovou databázi, která obsahuje tabulky potřebné pro uložení výsledků. Použití průvodce k vytvoření formuláře obsahujícího otázky (ve formě polí) a rozeslat účastníkům průzkumu. Když respondenti odpoví, odpovědí na ně přejdete přímo do tabulky, který určíte v databázi.

 • Zprávy o stavu    Ať už jde nejnovější úrovně zásob nebo aktuální informace o čekání na problémy, váš tým můžete odeslat že e-mailové zprávy, které obsahují aktuální informace v pravidelných intervalech, aby se nezveřejnila.

 • Správa událostí    Při uspořádání na událost, například konferenční nebo školení, můžete odeslat jeden nebo více formulářů jako e-mailové zprávy shromažďování kontaktních informací, cesty a ubytování předvolby a tak dále. Pokud se rozhodnete automatické zpracování odpovědí, účastníci můžou kdykoli změnit své předvolby bez nutnosti s upozorněním a vždy mít přístup k nejnovějším datům rozhodování.

Usnadněte tak k vytvoření a odeslání formuláře pro zadávání dat v e-mailovou zprávu, můžete můžete shromažďovat data prostřednictvím e-mailové zprávy, že průvodce a projděte si všech hlavních kroků v procesu, včetně určení způsobu zpracování po uplynutí Jo odpovědí Doručená pošta.

Začátek stránky

Než začnete

Pokud je to poprvé shromažďování dat prostřednictvím e-mailových zpráv, proveďte následující kroky k zajištění úspěšném dokončení procesu shromažďování dat.

 1. Ujistěte se, zda máte v počítači nainstalovány následující aplikace:

  • Office Access 2007    Shromažďovat data prostřednictvím e-mailové zprávy je k dispozici pouze v Office Access 2007 průvodce.

  • Office Outlook 2007    Musí mít Office Outlook 2007 nainstalovali a nakonfigurovali ve počítače, na kterém můžete použít k odeslání e-mailové zprávy. Pokud máte nainstalovaný Outlook, ale ještě není nakonfigurován, spusťte Outlook a postupujte podle pokynů v Průvodci spuštěním Outlooku. Nápovědu k Průvodci najdete v nápovědě k Outlooku.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (volitelné)    Při generování formuláře pro zadávání dat si můžete vybrat mezi jednoduchý formulář, který je ve formátu HTML a snadnější použití formulář, který je generováno aplikací InfoPath. Pokud Office InfoPath 2007 později není nainstalovaný v počítači, nebo pokud si nejste jistí, že všichni příjemci zprávy bude mít Office InfoPath 2007 nebo novější, byste měli zvolit formulář HTML.

   Poznámka: Mějte na paměti, že formulář, který se používá k shromažďování dat prostřednictvím e-mailové zprávy není formuláře aplikace Access. Průvodce vytvoří speciální formulář pro vás podle svého výběru formátu HTML nebo aplikace InfoPath.

 2. Zajištění uživatelů, dostanou e-mailové zprávy v následujících aplikacích mít na počítači nainstalovaný. Bez základní softwaru uživatelé nebudou moct prohlížet nebo upravovat formulář.

  • E-mailovým klientem podporující formát HTML    Pokud odešlete formulář HTML, příjemce musí mít e-mailový program, který podporuje HTML.

  • Office Outlook 2007 a Office InfoPath 2007 (obě volitelně)    Pokud odešlete formulář aplikace InfoPath, příjemce musí mít Office Outlook 2007 a Office InfoPath 2007 nainstalovaný prohlížení a úpravy formuláře aplikace InfoPath.

 3. Určete cílovou databázi. Databáze může být ve formátu MDB nebo ACCDB. Kromě toho je podporované soubory .mde a .accde.

  Pokud nechcete používat existující databázi, musíte vytvořit novou.

 4. Identifikujte nebo vytvoření tabulky, které chcete, aby se data z odpovědí na zprávu. Pokud jsou shromažďování dat pro existující tabulky, zkontrolujte tabulky nejsou určeny jen pro čtení a máte oprávnění přidávat nebo aktualizovat záznamy jejich obsah.

  Další informace o vytváření tabulek naleznete v článku vytvoření tabulek v databázi.

  Poznámka: 

  • Pole těmto typům dat nelze shromažďované pomocí e-mailových zpráv:

   • Příloha

   • Automatické číslo

   • Pole s více hodnotami

   • OLE

  • Pokud operace shromažďování dat naplní dvě nebo více tabulek, musíte vytvořit výběrový dotaz a použít jako zdroj dat formuláře. Ujistěte se, že dotazu zahrnuje všechna požadovaná pole ze související tabulky. Pokud používáte existujícího dotazu, ujistěte se, že se dotaz není jen pro čtení a máte oprávnění přidávat nebo aktualizovat jeho obsah. Další informace o vytváření dotaz založený na dvě nebo více tabulek naleznete v článku Vytvoření dotaz založený na více tabulek.

 5. Ve většině případů budou moct se rozhodnout, jestli shromážděná data uložit jako nové záznamy a slouží k aktualizaci záznamů data. V následujících situacích pouze bude možné k ukládání dat jako nové záznamy:

  • Shromažďování dat k naplnění dvě nebo více tabulek.

  • Související tabulkou nemá polem primárního klíče. Hodnoty primárního klíče jsou nutné k mapování odpověď do existujícího záznamu. Pokud cílová tabulka neobsahuje žádná pole primárního klíče, ho přidat hned nebo přiřadit existující pole, které obsahuje jedinečné hodnoty jako primární klíč.

  • Související tabulkou neobsahuje žádné záznamy. Pokud je tabulka prázdná, průvodce předpokládá, že chcete přidat záznamy.

  • E-mailové adresy příjemců nejsou uloženy v poli v databázi. Při shromažďování dat aktualizovat záznamy, nebude možné ruční zadání adresy do zprávy generované průvodce. Pole Adresa musí být v cílové tabulce nebo v tabulce, která má relace s cílovou tabulku. Například shromažďujete data, která chcete aktualizovat tabulku objednávky, je třeba adresy uložit jako pole v tabulce objednávky nebo v související tabulce (například tabulce Zákazníci).

Začátek stránky

Jednotlivé kroky průvodce

Teď jste připraveni spustit průvodce, který vám pomůže organizovat procesu shromažďování dat.

V této části

Spuštění Průvodce

Volba typu formuláře pro zadávání dat

Určit, co chcete udělat s daty

Vyberte pole formuláře

Určení způsobu zpracování dat.

Vyberte, jak chcete zadat e-mailové adresy příjemců

Určení pole e-mailové adresy

Přizpůsobení e-mailové zprávy

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

Spuštění průvodce

 1. Otevřete cílovou databázi.

 2. K naplnění jednu tabulku, vyberte tabulku v navigačním podokně. K naplnění dva nebo víc souvisejících tabulek, vyberte dotaz, který je svázán s v této tabulce.

 3. Udělejte jednu z následujících akcí a spusťte tak průvodce:

  • Na kartě Externí Data ve skupině Shromáždit Data klikněte na Vytvořit e-mailu. Obrázek tlačítka

  • Klikněte na tabulku nebo dotaz pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Shromáždit a aktualizovat data e-mailem.

   Pokud tabulka neobsahuje žádná pole nebo obsahuje pouze pole typu Automatické číslo, objekt OLE, přílohy nebo hodnotami, zobrazí se zpráva že vybranou tabulku nebo dotaz, které neobsahují žádná pole, které podporují získávání dat e-mailu.

   Pokud tabulka obsahuje pole, které podporují shromažďování dat, spustí se průvodce. První stránka průvodce šest hlavních kroků v procesu. Pokud cílová tabulka podporuje přidávání i aktualizaci dat, proveďte v Průvodci šest hlavních kroků:

   Šest hlavních kroků, pokud cílová tabulka podporuje přidávání i aktualizaci dat

   Pokud objekt podporuje pouze přidávání záznamů, proveďte pět hlavních kroků:

   Pět hlavních kroků, pokud cílová tabulka podporuje pouze přidávání dat

 4. Klikněte na Další.

  Průvodce vás vyzve k vyberte požadovaný typ formuláře, který chcete vytvořit.

Volba typu formuláře pro zadávání dat

V tomto kroku musí můžete vytvořit formulář HTML nebo formuláře aplikace InfoPath. Jak jsme zmínili dříve v tomto článku, formuláře aplikace Access se nedají použít k shromažďování dat prostřednictvím e-mailových zpráv – je nutné použít formulář HTML nebo formuláře Infopathu, které vytvoříte v průvodci.

Volba typu formuláře pro zadávání dat, který chcete odeslat uživatelům

Pokud aplikace InfoPath není nainstalovaný v počítači, možnost formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath není k dispozici.

Typ formuláře, který vytvoříte, závisí na dva faktory – snadné použití, a zda všichni příjemci mají potřebný software na svém počítači nainstalovanou. Formulář aplikace InfoPath je jednodušší použít, ale formulář HTML zahrnuje méně požadavky na software.

Formulář aplikace InfoPath poskytuje lepší zadávání dat a prostředí pro úpravy. Formulář aplikace InfoPath navíc můžete provádět předběžné ověření dat po kliknutí na tlačítko Odeslat, poskytnutí uživatelům umožňující opravit nesprávná data před odesláním odpovědi se.

Shrnutí, formuláře aplikace InfoPath má několik výhod přes formulář HTML, ale formulář HTML můžete prohlížet a upravovat tak, že všichni uživatelé, jejichž e-mailový klient podporuje HTML.

 1. V průvodci vyberte možnost formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath jenom v případě, že všichni její příjemci mají Office InfoPath 2007 a Office Outlook 2007 nainstalovaný. Jinak vyberte možnost HTML form.

 2. Klikněte na Další.

  Další stránka zobrazená průvodcem závisí na tom, zda cílový objekt podporuje aktualizaci dat. Pokud se jedná o dotaz založený na dvou či více tabulkách nebo tabulku, která nemá pole s primárním klíčem nebo neobsahuje žádné záznamy, průvodce předpokládá, že chcete přidat nové záznamy, a vyzve vás k výběru polí formuláře. Ve všech ostatních případech zobrazí průvodce nejprve dotaz, zda chcete data přidat nebo aktualizovat, a až potom vás požádá o výběr polí formuláře.

  Pokud průvodce vyzve k výběru poli formuláře, přejděte přímo na Výběr polí formuláře části tohoto článku.

Určit, co chcete udělat s daty

V tomto kroku určete, jestli mají pro přidávání nových záznamů do databáze nebo aktualizaci záznamů.

Shromažďujete nová data nebo aktualizujete stávající?

Typ formuláře, který používáte ovlivňuje počet nových záznamů, které příjemci můžete posílat v jedné odpovědi. Při aktualizaci dat, číslo záznamy, které by měl příjemce musí aktualizovat označuje počet předem vyplněné formuláře, které budou zahrnuty ve zprávě. Následující tabulka shrnuje různých situacích:

Typ formuláře

Přidání nebo aktualizace

Výsledek

HTML

Přidat

Příjemce bude moct odesílat víc než jeden nový záznam v každé odpovědi.

InfoPath

Přidat

Příjemce bude moct odeslat několik nových záznamů v každé odpovědi. Budou lze provést po kliknutí na Vložit řádek v dolní části e-mailové zprávy.

Poznámka: Po zadání pole, která chcete zahrnout do e-mailu, zobrazí se stránka v průvodci, ve kterém můžete nastavit několik možností. Na této stránce můžete nastavit složky Outlooku, ve kterém odpovědi bude zpracovat a také nastavit možnosti způsob, jakým se mají tyto odpovědi na zpracování.

HTML

Aktualizovat

Jednotlivé e-mailové zprávy bude obsahovat jeden nebo více předem vyplněné formulářů, v závislosti na počtu zobrazených záznamů, které odpovídají jedné e-mailovou adresu. Příjemce bude moct zkontrolovat a aktualizovat všechny formuláře ve zprávě.

InfoPath

Aktualizovat

Jednotlivé e-mailové zprávy bude obsahovat jeden nebo více předem vyplněné formulářů, v závislosti na počtu zobrazených záznamů, které odpovídají jedné e-mailovou adresu. Příjemce bude moct zkontrolovat a aktualizovat všechny formuláře ve zprávě.

Kromě toho můžete poslat uživatele další záznamy po kliknutí na Vložit řádek v dolní části e-mailové zprávy. Dál v tomto článku se dozvíte, jak aby uživatel nemohl přidávání nových záznamů k žádosti o aktualizaci.

 1. V průvodci vyberte nové pouze sběr informací nebo Aktualizovat existující informace.

  Je důležité mít na paměti, že pokud chcete přidat nové záznamy, můžete zadat e-mailové adresy do pole Adresa e-mailové zprávy při vytváření zprávy. Pokud chcete aktualizovat stávající data, je e-mailové adresy příjemců je uložit jako pole podkladové tabulky nebo dotazu nebo v související tabulce.

 2. Klikněte na Další.

  Průvodce vás vyzve k vyberte pole, která chcete zahrnout do formuláře.

Vyberte pole formuláře

V tomto kroku vyberte pole, která chcete zahrnout do formuláře.

Zadejte data, která chcete shromažďovat.

Je třeba zahrnout všechna pole rozlohu podkladové tabulky nebo dotazu ve formuláři. Můžou ale nastat dvěma výjimkami:

 • Požadovaná pole    Pokud shromažďujete nové záznamy, průvodce automaticky vkládat všechna pole, jehož vlastnost je nutno zadat je nastavena na hodnotu Ano. Pokud libovolný záznam je pole prázdné, aplikace Access se nedaří přidání záznamu do tabulky.

 • Nepodporované typy polí    Nebude moct zahrnout určitá pole do formuláře. Průvodce nepodporuje automatické číslo, přílohy, objekt OLE nebo s více hodnotami vyhledávací pole. Pole těchto typů nezobrazí v seznamu polí v tabulce nebo pole v dotazu v průvodci. Pole typu Automatické číslo v tabulce bude vyplněno automaticky při přidávání nových záznamů. Budete muset objekt OLE, přílohy a s více hodnotami vyhledávací pole v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení, protože procesu shromažďování dat nemůžete přidat tyto hodnoty.

 • Pole primárního klíče     Následující tabulka shrnuje, když budete moct obsahovat pole primárního klíče ve formuláři:

Účel shromažďování dat

Datový typ

Zahrnout do formuláře

Přidat

Automatické číslo

Ne. Hodnota primárního klíče vygeneruje se automaticky při přidání záznamu do tabulky.

Přidat

Není typu Automatické číslo

Ano. Uživatel bude moct při přidávání záznamů do pole zadejte hodnotu. Pokud zadaná hodnota se už používá nebudou zpracovány odpověď.

Aktualizovat

Pole typu Automatické číslo nebo není typu Automatické číslo

Ne. Hodnota primárního klíče nelze upravovat ve formuláři. Toto pole se používá k mapování jednotlivých odpovědí do existujícího záznamu.

 1. V seznamu polí v tabulce nebo pole v dotazu poklikejte na pole, které chcete. Pokud chcete zahrnout všechny sloupce, klikněte na >>.

 2. Pomocí nahoru a dolů tlačítka se šipkami můžete změnit uspořádání polí v seznamu polí e-mailové zprávy přidat.

 3. Pro každé zahrnuté pole v části Vlastnosti pole zadejte titulek. Klikněte na jen pro čtení Pokud aktualizujete data a chcete zobrazit pole ve prospěch uživatele, ale nechcete, aby uživatelům měnit data. Pole se zobrazí v e-mailové zprávy titulkem Toto pole je určen jen pro čtení. Tato funkce je nejužitečnější, pokud uživatel aktualizuje stávající data.

 4. Klikněte na Další.

  Průvodce vás vyzve k určení způsobu zpracování odpovědí.

Určení způsobu zpracování dat.

V tomto kroku provedete velmi důležité rozhodnutí o způsobu zpracování odpovědí – ručně nebo automaticky. Všimněte si, že ruční zpracování v tomto kontextu neznamená namáhavé zadávání dat v datový list či ve formulářovém zobrazení. Znamená to pouze ruční spuštění operace exportu pro přenos dat shromážděných do cílové tabulky.

Zadejte, jak chcete zpracovat odpovědi.

Automatické zpracování

Pokud se rozhodnete automatické zpracování odpovědí při odpovědi do poštovní schránky, Outlooku a přístup vzájemně ladily a exportovat obsah formuláře jednotlivých odpovědi do cílové tabulky v databázi.

Automatické zpracování můžete uložit značné čas a námahu. Odpovědi úspěšně exportován jako v době, kdy odpovědi do poštovní schránky jsou splněny následující podmínky:

 • V počítači musí být spuštěna aplikace Outlook. Pokud aplikace Outlook není spuštěna, bude zpracování zahájeno při jejím příštím spuštění.

 • Access musí být nainstalovaný v počítači.

 • Databáze nesmí být chráněné heslem a neměla být otevřena ve výhradním režimu. Po odeslání e-mailové zprávy nesmí změnit název nebo umístění databáze.

 • Po odeslání e-mailové zprávy se nesmí změnit názvy tabulek a dotazů ani vlastnosti polí zahrnutých do formuláře.

 • Dál potřebujete požadovaná oprávnění k přidání nebo aktualizace obsahu podkladových tabulek a dotazů.

Pokud nejméně jeden z těchto podmínek splněná, automatické zpracování se nezdaří. Pokud zpracování dojde k chybě, zkusit opravit problémy a ručně exportovat odpovědi, které se nezdařila. Všechny odpovědi, které doručené po vyřešení problémů se nadále automaticky zpracovány.

Povolení pouze aktualizace dat

Pokud aktualizujete data a zaškrtněte políčko automaticky zpracovat odpovědi a přidat data, bude k dispozici zaškrtněte políčko Povolit pouze aktualizace pro stávající data. Pokud nechcete, aby uživatel mají být k odeslání nové záznamy, zaškrtněte políčko. Pokud přidáváte pouze nová data, zaškrtněte políčko Povolit pouze aktualizace pro stávající data není viditelné.

Ruční zpracování

Pokud chcete určit, kdy a které odpovědi budou zpracovány, zrušte zaškrtnutí políčka automaticky zpracovat odpovědi a přidat data. V tomto případě odpovědi doručené, ale nepřenášejí do databáze. Musí ručně vyberte a klikněte pravým tlačítkem na každý odpovědi v Outlooku a potom klikněte na Export dat do aplikace Microsoft Access v místní nabídce k naplnění databáze.

Budete taky muset ručně zpracovat odpovědi, které se nepodařilo automaticky zpracovány. Po řešení tohoto problému, který způsobil chybu, je nutné všech existující odpovědi exportovat ručně.

Než začnete operace exportu, mějte na paměti následující:

 • Office Access 2007 musí být nainstalovaný v počítači.

 • Pokud je databáze chráněný heslem, zobrazí se výzva k zadání hesla při spuštění operace exportu. Navíc databáze by neměly být otevřena ve výhradním režimu a název nebo umístění databáze nesmí změnit po odeslání e-mailové zprávy.

 • Po odeslání e-mailové zprávy se nesmí změnit názvy tabulek a dotazů ani vlastnosti polí zahrnutých do formuláře.

 • Musíte mít potřebná oprávnění k přidávání nebo aktualizování obsahu podkladových tabulek nebo dotazu.

Určení dalších možností zpracování

 1. Na stránce průvodce Zadejte, jak chcete zpracovat odpovědi zkontrolujte název složky aplikace Outlook, kde jsou uloženy odpovědi. Pokud chcete zadat jinou složku pro odpovědi na žádosti o tato data kolekce, klikněte na název složky. V dialogovém okně Vybrat složku vybrat jinou složku nebo klikněte na Nový vytvořte novou složku. Klikněte na tlačítko OK a přepněte zpátky do aplikace Access.

 2. Klepněte na Nastavení vlastností pro řízení automatické zpracování odpovědí zobrazíte dialogové okno Možnosti získávání dat e-mailu.

  Dialogové okno Možnosti získávání dat e-mailem

  Toto dialogové okno slouží k určení způsobu zpracování odpovědí. Pokud chcete ručně zpracovat odpovědi, přejděte na další krok.

 3. V dialogovém okně Možnosti získávání dat e-mailu zkontrolujte a v případě potřeby změňte nastavení v některém z následujících způsobů a potom klikněte na OK:

  • Zrušit odpovědi od uživatelů, kterým neodeslal zprávy    Toto zaškrtávací políčko vyberte, pokud chcete jenom odpovědi, které byly odeslány původním příjemcům zprávy automaticky zpracovat. Odpovědi od jiných uživatelů ukládají do cílové složky, ale nejsou automaticky zpracovány.

  • Přijetí víc odpovědí od každého příjemce     Příjemce vám mohou posílat víc odpovědí. Pokud chcete jenom první odpověď od každého příjemce automaticky zpracovány vyberte toto zaškrtávací políčko. Druhé a další odpovědi ukládají do cílové složky, ale nejsou automaticky zpracovány.

   Poznámka: Toto nastavení řídí pouze počet odpovědí, které budou zpracovány, nikoli počet záznamů v rámci jedné odpovědi. Jinými slovy to znamená, že pokud odešlete formulář aplikace InfoPath, budou vám uživatelé moci poslat více záznamů v jedné odpovědi a aplikace Access automaticky zpracuje všechny záznamy v odpovědi, i když není toto políčko zaškrtnuto.

  • Povolit pouze aktualizace pro stávající data    Použijete-li příjemci formulář aplikace InfoPath k aktualizaci dat, můžou odeslat se nové záznamy kromě aktualizace stávajících záznamů. Toto zaškrtávací políčko vyberte, pokud chcete zpracovat pouze aktualizace stávajících záznamů.

  • Počet zpracovat odpovědi    Zadejte celkový počet (od všech příjemců), které chcete automatické zpracování odpovědí. Pokud chcete automaticky zpracovat všechny odpovědi, zadejte do textového pole velké hodnotě, například 5000. Odpovědi, které jsou doručeny po dosáhla určité hodnoty jsou uložené do cílové složky, ale nejsou automaticky zpracovány.

  • Datum a čas ukončení    Určení při automatické zpracování odpovědí zastavení e-mailové zprávy. Odpovědi přijaté po tomto datu a času ukládají do cílové složky, ale nejsou automaticky zpracovány.

   Poznámka: Budete-li tyto možnosti chtít později změnit, klikněte na kartě Externí data ve skupině Shromáždit data na tlačítko Správa odpovědí. V dialogovém okně Spravovat zprávy shromažďování dat vyberte zprávu, u které chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Možnosti zprávy. Změny provedené v tomto dialogovém okně budou platné pro všechny další odpovědi, které obdržíte na tuto zprávu.

 4. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.

  Dalším krokem závisí na tom, jestli přidáváte data nebo aktualizace. Pokud přidáváte nové záznamy, pokračujte dál. Pokud jsou shromažďování dat za účelem aktualizaci záznamů, přejděte k části Určení pole e-mailová adresa.

Vyberte, jak chcete zadat e-mailové adresy příjemců

Pokud pouze shromažďujete nové informace, můžete e-mailové adresy zadat dvěma způsoby:

Výběr příjemců vaší e-mailové zprávy

 • Zadejte adresy samostatně v e-mailové zprávy, které vygenerovalo pomocí průvodce nebo vyberte adres z adresáře.

 • Pomocí pole v aktuální databázi, která obsahuje e-mailové adresy. Pole musí být v podkladové tabulky nebo dotazu nebo v související tabulce.

Při shromažďování dat k aktualizaci záznamů, se nezobrazí toto dialogové protože příjemců e-mailové adresy v tomto případě musí být k dispozici jako pole v databázi.

 1. V průvodci vyberte požadovanou možnost.

 2. Klikněte na Další.

  Pokud k zadání e-mailové adresy sami, přeskočte na oddíl vlastní e-mailové zprávy. Pokud nastavujete pole v databázi, pokračujte dál.

Určení pole e-mailové adresy

V tomto kroku zadáte pole, které obsahuje e-mailové adresy příjemců.

Určení pole v databázi, které obsahuje e-mailové adresy příjemců.

 • Pokud je pole v aktuální tabulce nebo dotazu, vyberte aktuální tabulku nebo dotaz, vyberte pole z rozevíracího seznamu a klikněte na tlačítko Další.

 • Nejsou-li pole, které obsahuje e-mailové adresy příjemců v aktuální tabulce nebo dotazu, použijte následující postup:

  1. Vyberte související tabulku.

  2. V rozevíracím seznamu vyberte pole v aktuální tabulce, které se připojí k tabulku obsahující adresy. Je to obvykle pole ID.

  3. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Pokud pole, které vyberete souvisí s jenom jednu tabulku, zobrazí se jeden další rozevíracího seznamu. Vyberte pole, které obsahuje e-mailové adresy.

   • Pokud pole, které vyberete souvisí s více než jednu tabulku, se zobrazí dvě další rozevírací seznamy. V prvním seznamu vyberte tabulku, která obsahuje e-mailové adresy. Ve druhém seznamu vyberte pole.

  4. Klikněte na Další.

Související tabulky jsou s relacemi definované mezi nimi. Zobrazení nebo úprava relace v databázi:

 • Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace. Obrázek tlačítka

Další informace o relacích najdete v článcích Příručka k relacím mezi tabulkami nebo Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Pokud se rozhodnete sdělit nám pole adresy, nelze zobrazit náhled nebo přizpůsobení e-mailové zprávy v Outlooku. Místo toho provedete v průvodci. V dalším kroku průvodce zobrazí výchozí předmět a text zprávy a máte možnost upravit.

Přizpůsobení e-mailové zprávy

V tomto kroku zkontrolujte součásti zprávy a proveďte potřebné změny.

Přizpůsobení e-mailové zprávy

 1. Do pole Předmět a Úvod proveďte požadované změny.

 2. Pokud jste se rozhodli použít e-mailové adresy, které jsou uložené v poli v databázi, je další možnost, kterou může být na této stránce. V části Přidat e-mailové adresy příjemců v:, vyberte jednu z možností. Uživatelé bez ohledu na požadovanou možnost, kterou jste vybrali, dostanou e-mailové zprávy. Pokud jste se rozhodli zadejte e-mailové adresy v aplikaci Microsoft Office Outlook, tato možnost není k dispozici.

 3. Klikněte na Další.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

Průvodce zobrazí stránku informující o teď můžete vytvářet zprávy a také se dozvíte, jak zobrazit stav e-mailu pomocí příkazu Správa odpovědí.

Vytvoření e-mailové zprávy

Několik upozornění se může zobrazit na této stránce. Následující tabulka popisuje jednotlivé upozornění a akce, kterými můžete ji řešit.

Upozornění

Popis

Řešení

Některé záznamy neobsahují v poli zadané e-mailové adresy platnou adresu. Pro tyto řádky nebudou vrácena žádná data.

Vybrané pole s e-mailovými adresami obsahuje prázdné hodnoty.

Pokud chcete shromáždit data pro všechny záznamy, ukončete průvodce a nahraďte prázdné hodnoty e-mailovými adresami. Potom spusťte průvodce znovu.

Databáze je otevřena ve stavu s výhradním zámkem. Do uvolnění tohoto výhradního zámku nebude probíhat automatické zpracování e-mailových zpráv.

Aktuálně máte databázi otevřenu ve výhradním režimu.

Pokud jste zvolili možnost odpovědi automaticky zpracovány, zpracování se nezdaří, protože aplikace Access nelze přidat nebo aktualizovat záznamy v databázi, která neobsahuje výhradní zámek položky. Zavření a znovuotevření databáze v režimu nikoli výhradní ihned po odeslání zprávy.

Tyto e-mailové zprávy mohou obsahovat data, která jsou tajná nebo mají důvěrnou povahu.

Shromažďujete data za účelem aktualizace existujících záznamů a formulář, který se chystáte odeslat, bude předem vyplněn existujícími daty.

Pokud některá pole formuláře obsahují citlivá data, přejděte zpátky na průvodce krok místo, kam jste vybírali pole a odebrat pole, které obsahují citlivá data z formuláře.

Další kroky, kterými, závisí na tom, jestli zadáváte že e-mailové adresy sami nebo jestli používáte adresy uložené v tabulce v databázi.

Pokud nastavujete zadejte adresy v e-mailové zprávě aplikace Outlook

V tomto scénáři zadejte e-mailové adresy v aplikaci Outlook a můžete zobrazit náhled a upravit zprávu před kliknutím na tlačítko Odeslat.

 1. Klikněte na vytvořit pokračovat.

  Outlook zprávu obsahující formuláře pro zadávání dat se zobrazí. Obsah zprávy obsahuje stručný úvod a formulář obsahující ovládací prvky a tipy. Doporučujeme, abyste všechny změny textu zprávy. Pokud se změní struktuře formuláře, odpovědi při dojít k chybě zpracovat.

 2. Zadejte e-mailové adresy příjemců v polích Komu, kopie nebo Skrytá. Klikněte na tlačítko Komu, kopie nebo Skrytá tlačítek vyberte adres z adresáře.

 3. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Pokud nastavujete použít pole adresy uložených v databázi

V tomto scénáři máte už náhled a přizpůsobit zprávu. Teď vyfiltrujete pole e-mailová adresa, ve kterém můžete vybrat adresy uživatelů, kterým zprávu odeslat.

 1. Klikněte na Další zobrazte stránku Odeslat e-mailovou zprávu příjemcům.

  Odeslat e-mailovou zprávu příjemcům

 2. Vyberte e-mailové adresy, které chcete použít, zaškrtnutím příslušných políček.

 3. Klikněte na tlačítko Odeslat.

  Pokud některé z hodnot v poli Adresa není platnou e-mailové adresy, se zobrazí dialogové okno seznamem neplatných adres. V takovém případě si poznamenejte adresu v seznamu, klikněte na Konec, ověřte adresy a opakujte odeslání zprávy. Další informace o opětovné odeslání zprávy naleznete v části opětovné odeslání e-mailové zprávy shromažďování dat.

Teď jste dokončili většinu práce, která je součástí shromažďování dat prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud jste vybrali automatické zpracování odpovědí a nedojde k žádné chyby, bude převeden data do cílové databáze bez jakékoli další akce na druhé straně.

Na druhou stranu pokud jste zvolili možnost Ruční zpracování odpovědí nebo dojde k chybám, máte stále akce. Naleznete v části Další informace o ruční zpracování odpovědí a odstraňování potíží a obecné řízení zprávy shromažďování dat a odpovědi.

Začátek stránky

Po odeslání e-mailové zprávy

Odpověď na e-mailové zprávy, všech příjemců klepne na tlačítko Odpovědět, paměť zaplní za požadované údaje ve formuláři a klepne na tlačítko Odeslat. V této části se dozvíte, jak zobrazit odpovědí a co dělat, když libovolné z nich nejsou zpracovávané správně.

V této části

Zobrazení odpovědí

Ověření a odstraňování potíží automatické zpracování odpovědí

Ruční zpracování odpovědí a řešení případných problémů

Opakované odeslání zprávy shromažďování dat

Můžete taky najdete odkazy na další informace o správě odpovědi a změnách možností zpráv v části Viz také.

Zobrazení odpovědí

Bez ohledu na to, jak jste se rozhodli zpracování odpovědí nejspíš vás bude zajímat zjistit, kdo odpovědi na zprávu a taky můžete otevřít odpovědi ručně. Pokud chcete zobrazit odpovědi, postupujte takto:

 1. Přepněte do aplikace Outlook a přejděte do složky, která jste určili pro ukládání odpovědí shromažďování dat.

  Tip: Pokud si nepamatujete název složky, na kartě Externí Data ve skupině Shromáždit Data klikněte na Správa odpovědí. V dialogovém okně Spravovat zprávy shromažďování dat zjistíte název složky ve sloupci Složky Outlooku v řádku odpovídajícím zprávě, jehož odpovědi si přejete zobrazit.

 2. Otevření odpovědi v Outlooku, poklikejte na něj. Zobrazí se formuláři jako dokončený odesílatel.

Access nebude zpracovat odpovědi na zprávu původní odpověď. Proto pokud se zobrazí, že jeden nebo více formulářů před příjemci jsou prázdné, neúplné nebo vyplněné správně, ale pošlete znovu původní zprávu tyto uživatele místo použití příkazu Odpovědět.

Podobně pokud chcete poslat žádost o dalším lidem, musíte odešlete původní zprávu, místo přeposíláte. Naleznete v části opětovné odeslání e-mailové zprávy shromažďování dat pro další informace.

Ověření a odstraňování potíží automatické zpracování odpovědí

Pokud jste zvolili možnost automatické zpracování odpovědí, ujistěte se, že jsou správně zpracování odpovědí následujícím postupem:

 • U každé odpovědi zkontrolujte hodnoty ve sloupci Příznak pro zpracování, Stav shromažďování dat a kategorií.

  Tip: Pokud nevidíte sloupce Příznaku pro zpracování, Stav shromažďování dat a kategorií v zobrazení je přidejte pomocí Dialogového okna Výběr polí. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom klikněte na Výběr polí. V dialogovém okně Výběr polí přetáhněte jednotlivá pole a umístěte napravo nebo nalevo od stávajícího záhlaví sloupce.

  Ve složce aplikace Outlook Pokud je nastavený Příznak pro zpracováníshromažďování dat operace byla úspěšně, odkazuje na prázdnou buňku, sloupec Stav shromažďování dat a se zeleným indikátorem ve sloupci kategorie, byla úspěšně odpověď zpracovat.

 • Kromě toho můžete chtít zkontrolovat obsah cílové tabulky, abyste měli jistotu, že se shromážděných dat uložených jako nových záznamů nebo jako aktualizace stávajících záznamů.

Pokud máte podezření, že odpověď nebyla automaticky zpracovány, ověřte, zda všechny potřebné pro zpracování podmínky jsou splněny. Naleznete v části Automatické zpracovánídříve v tomto článku. Zkuste tipů v následující tabulce. Většina návrhy vyžadují řešení problému a ručně exportovat odpověď. Nápovědu k ručnímu exportu najdete v tématu v další části, Ruční zpracování odpovědí a řešení případných problémů.

Problém

Příčina

Řešení

Odpovědi ve složce Outlooku existuje, ale nebyla zpracována. Sloupec Stav shromažďování dat se zobrazí zpráva nebyla zpracována.

Zkontrolujte možnosti zprávy v dialogovém okně Možnosti získávání dat e-mailu. Nastavení se vyberou ruční zpracování odpovědí nebo nechcete, aby určité odpovědi z automaticky zpracovávání.

Tip: Zobrazit možnosti na kartě externí Data ve skupině Shromáždit Data, klikněte na Správa odpovědí. V dialogovém okně vyberte zprávu a potom klikněte na Možnosti zprávy.

Exportujte odpověď ručně.

Abyste měli jistotu, automatické zpracování odpovědí dosud dostali, změňte nastavení v dialogovém okně Možnosti.

Nápovědu k revizi a změny možností najdete v článku E-mailové možnosti shromažďování dat .

Po odeslání odpovědi na jednu z vlastních zpráv není odpověď zpracována.

U odpovědi na vlastní zprávu je třeba použít mírně odlišnou proceduru.

Místo vyplňující formulář ve zprávě, která se zobrazí, vyplňte formulář, který je v odeslané zprávy ve složce Odeslaná pošta. Přejděte do složky Odeslaná pošta a pak otevřete zprávu. Klikněte na Odpovědět, vyplňte formulář a potom klikněte na Odeslat.

Odpovědi nepůjde správné složky.

Pouze původní odpovědi na zprávu přejděte do určené složky.

Vaše odpovědi na vlastní zprávy (Pokud jste použili kopie zprávy ve složce Odeslaná pošta ke generování odpovědi) a odpovědi, které jsou součástí e-mailové zprávy nemusí Podproces sloužící k diskusi přesunout do určené složky.

Další možné příčiny: Office Access 2007 není nainstalovaný, zda, že doplněk, který je nutné zpracovat odpovědi je chybějící nebo poškozené.

Pokud není zpracována jednu z vašich odpovědí, vyplňte formulář, který je v odeslané zprávy ve složce Odeslaná pošta.

Pokud uživatel zadá do formuláře v odpovědi na odpověď, požádejte uživatele, aby odpověď na původní zprávu.

Pokud máte podezření, že doplněk chybějící nebo poškozené, přepněte do aplikace Outlook a v nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a potom klikněte na položku doplňky. Ujistěte se, že se položka doplněk Microsoft Access pro aplikaci Outlook pro shromažďování dat a publikování. Pokud nevidíte položku, zkuste znovu nainstalovat přístup.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Databáze nebyla nalezena. Databázi vyhledejte a data exportujte ručně.

Databáze obsahuje buď přesunutá do jiného umístění, byla přejmenovat nebo odstranit nebo poškozené.

Obnovení databáze do původního umístění a exportujte odpověď ručně.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Databázi nelze otevřít pro export dat, protože je již používána. Odpovědi zpracujte ručně, až bude databáze k dispozici.

Databáze je otevřena ve výhradním režimu a pokud není výhradní zámek uvolněn, nelze v databázi provádět změny.

Požádejte uživatele, který má databázi otevřít ve výhradním režimu zavřít a otevřete databázi v normálního režimu. Exportujte ručně odpověď.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Databáze aplikace Access je chráněna heslem. Exportujte tato data ručně do aplikace Microsoft Access.

Cílová databáze je chráněna heslem. Pokud databáze vyžaduje heslo, automatické zpracování se nezdaří.

Exportujte odpověď ručně. Pokud chcete budoucí odpovědi na automatické zpracování odebrání ochrany heslem z databáze.

Ve sloupci Stav shromažďování dat zobrazí zprávu, která označuje, že chybí tabulku, dotaz nebo pole.

Cílová tabulka nebo dotaz byl odstraněn nebo přejmenovat nebo struktuře upraven tak, že obsah formuláře nelze přidat do tabulek.

Znova vytvořte cílovou tabulkami a dotazy, nebo vytvoření a odeslání nové zprávy shromažďování dat.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Tuto e-mailovou zprávu nelze zpracovat. Formulář v této zprávě je poškozený nebo byl upraven.

Formulář v odpovědi je poškozený nebo některý uživatel (příjemce nebo odesílatel) změnil formulář.

Pokud příjemce změnil formulář, požádejte příjemce, aby poslal vám formuláři a ručně exportujte odpověď.

Pokud formuláře v původní zprávě je poškozený nebo není platný, musíte vytvořit a odešlete novou zprávu.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Nelze vyhledat informace potřebné k dokončení zpracování zadané databáze.

Informace potřebné k mapování odpověď na existující záznam, který musí být aktualizován nebyl nalezen.

Nastavení zprávy je nutné synchronizovat s Outlookem. V aplikaci Access na kartě Externí Data ve skupině Shromáždit Data klikněte na Správa odpovědí. V dialogovém okně Správa odpovědí vyberte zprávu. V části Podrobnosti zprávy zobrazí se upozornění. Klikněte na upozornění synchronizujte nastavení a potom zavřete dialogové okno. Přepněte se zpátky do aplikace Outlook a pak to zkuste exportovat odpověď ručně.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Data nelze přidat ani aktualizovat, protože by výsledkem byla duplicitní hodnota v poli, ve kterém jsou povoleny pouze jedinečné hodnoty.

Pole, jehož vlastnost Indexováno je nastavena na hodnotu Ano (bez duplicity), nemůže obsahovat duplicitní hodnoty. Pokud hodnota přiřazená k poli formuláře již v odpovídajícím poli v tabulce existuje, operace se nezdaří.

Požádejte příjemce, pošlete další odpověď s jinou hodnotu v poli formuláře.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Hodnota, kterou jste zadali není položky v seznamu možností...

Buď formulář obsahuje požadovaná pole, které vyhledá hodnoty, ale uživatel nezadali hodnotu pro pole nebo pole omezit je nastavena na hodnotu Ano, ale uživatel zadal hodnotu, která není v seznamu.

Požádejte příjemce, aby opakované odpověď po vyplnění všech polí, nebo vyplňte a uložte formulář sami a opakujte export.

Ve sloupci Stav shromažďování dat zobrazí zprávu, která označuje, že hodnota zadaná do pole formuláře není platný.

Příjemce zadal neplatná data nejméně do jednoho pole.

Požádejte příjemce, aby opakované odpověď po vyplnění všechna pole nebo vyplňte a uložte formulář sami a potom znova export.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

V této zprávě je formulář, který musíte vyplnit. Po dokončení ho odešlete odesílateli této e-mailové zprávy.

Příjemce nevyplní formulář.

Požádejte příjemce, pošlete další odpověď po vyplňující formulář.

Ruční zpracování odpovědí a řešení případných problémů

Ruční zpracování odpovědi zahrnuje spuštění operace exportu z aplikace Outlook.

Současně můžete exportovat pouze jednu odpověď. Nevybírejte odpovědi, u kterých je nastaven sloupec Stav shromažďování datOperace shromažďování dat prostřednictvím e-mailu byla úspěšně. Tenhle stav označuje, že odpověď již byla úspěšně zpracována. Odpovědi, u kterých je nastaven sloupec Stav shromažďování datzpráva nebyla zpracována musí být zpracovány ručně. Odpověď, kterou má chybová zpráva v tomto sloupci se nepodařilo automatické zpracování a vyžaduje některé Poradce při potížích s předtím, než jste ho můžete exportovat. Najdete v předchozí části, ověření a řešení problémů s automatické zpracování odpovědí, nápovědu k řešení potíží.

 1. V aplikaci Outlook klikněte pravým tlačítkem myši na odpověď, chcete-li zpracovat ručně.

 2. Klepněte na položku Exportovat data do aplikace Microsoft Office Access.

 3. V dialogovém okně Export dat do aplikace Microsoft Access zkontrolujte podrobnosti odpovědi a klikněte na OK export.

  Pokud operace exportu úspěšná, uvidíte zprávu úspěšně exportu dat do databáze. Pokud se nezdaří, se zobrazí zpráva, nelze importovat data z důvodu chyby, následovaný popis problémů, ke kterým způsobil chybu. V následující tabulce jsou uvedeny problémů, ke kterým může způsobit selhání operace exportu:

Problém

Příčina

Řešení

Po klepnutí pravým tlačítkem myši odpovědět, nevidím příkaz Export dat do aplikace Microsoft Access.

Na vybranou zprávu není platná data kolekce odpovědi.

Odstraňování zpráv, které nejsou odpovědí shromažďování dat ze složky určené.

Odpovědi nepůjde správné složky.

Pouze původní odpovědi na zprávu přejde do určené složky.

Vaše odpovědi na vlastní zprávy (Pokud jste použili kopie zprávy ve složce Odeslaná pošta ke generování odpovědi) a odpovědi, které jsou součástí e-mailové zprávy nemusí Podproces sloužící k diskusi přesunout do určené složky.

Další možné příčiny: které Access není nainstalovaný nebo doplněk, který je nutné zpracovat odpovědi je chybějící nebo poškozené.

Pokud není zpracována jednu z vašich odpovědí, vyplňte formulář, který je v odeslané zprávy ve složce Odeslaná pošta.

Pokud uživatel zadá do formuláře v odpovědi na odpověď, požádejte uživatele, aby odpověď na původní zprávu.

Pokud máte podezření, že doplněk chybí nebo poškozený, přepněte do aplikace Outlook. V aplikaci Outlook klikněte v nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a potom klikněte na položku doplňky. Ujistěte se, že se položka doplněk Microsoft Access pro aplikaci Outlook pro shromažďování dat a publikování. Pokud nevidíte položku, zkuste znovu nainstalovat přístup.

Zpráva:

Databáze nebyla nalezena. Databázi vyhledejte a data exportujte ručně.

Databáze obsahuje buď přesunutá do jiného umístění, byla přejmenovat nebo odstranit nebo poškozené.

Obnovení databáze do původního umístění a pak to zkuste znova.

Zpráva:

Databáze se už používá.

Databáze je otevřena ve výhradním režimu a pokud není výhradní zámek uvolněn, nelze v databázi provádět změny.

Požádejte uživatele, který má databázi otevřít ve výhradním režimu zavřít a otevřete databázi v normálního režimu. Exportujte ručně odpověď.

Zpráva:

Tabulka, dotaz nebo pole chybí.

Cílová tabulka nebo dotaz má buď přejmenovat nebo odstranit nebo jeho struktuře upraven tak, že obsah formuláře nelze přidat do tabulek.

Vytvoření chybějící cíl tabulkami a dotazy, nebo vytvoření a odeslání nové zprávy shromažďování dat.

Zpráva:

Formulář je poškozený nebo byly změněny.

Formulář v odpovědi je poškozený nebo některý uživatel (příjemce nebo odesílatel) změnil formulář.

Pokud příjemce změnil formulář, požádejte o odeslání formuláře pro vás a ručně exportujte odpověď.

Pokud formuláře v původní zprávě je poškozený nebo není platný, musíte vytvořit a odešlete novou zprávu.

Zpráva:

Chybí informace potřebné k dokončení zpracování.

Informace potřebné k mapování odpověď na existující záznam, který musí být aktualizován nebyl nalezen.

Nastavení zprávy je synchronizovat s Outlookem. V aplikaci Access na kartě Externí Data ve skupině Shromáždit Data klikněte na Správa odpovědí. V dialogovém okně Správa odpovědí vyberte zprávu. V části Podrobnosti zprávy zobrazí se upozornění. Klikněte na upozornění synchronizujte nastavení a potom zavřete dialogové okno. Přepněte se zpátky do aplikace Outlook a pak to zkuste exportovat odpověď ručně.

Zpráva:

Data nelze přidat ani aktualizovat, protože by výsledkem byla duplicitní hodnota v poli, ve kterém jsou povoleny pouze jedinečné hodnoty.

Pole, jehož vlastnost Indexováno je nastavena na hodnotu Ano (bez duplicity), nemůže obsahovat duplicitní hodnoty. Pokud hodnota přiřazená k poli formuláře již v odpovídajícím poli v tabulce existuje, operace se nezdaří.

Požádejte příjemce, pošlete další odpověď s jinou hodnotu v poli formuláře.

Zpráva:

Hodnota, kterou jste zadali není položky v seznamu voleb.

Formulář obsahuje požadovaná pole, které vyhledá hodnoty, ale uživatel nezadali hodnotu pro pole nebo pole omezit je nastavena na hodnotu Ano a uživatel zadal hodnotu, která není v seznamu.

Požádejte příjemce, aby opakované odpověď po vyplnění všechna pole nebo vyplňte a uložte formulář sami a potom znova export.

Zpráva:

Neplatná hodnota v poli formuláře.

Příjemce zadal neplatná data nejméně do jednoho pole.

Požádejte příjemce, aby opakované odpověď po vyplnění všech polí, nebo vyplňte a uložte formulář sami a opakujte export.

Zpráva:

Odpovědět stránka obsahuje formulář, které chcete vyplnit. Až budete hotovi, odešlete ho odesílateli e-mailové zprávy.

Příjemce nevyplní formulář.

Požádejte příjemce, pošlete další odpověď po vyplňující formulář.

Zkuste odpověď exportovat, dokud sloupec kategorie zobrazuje zelený čtvereček.

Opakované odeslání zprávy shromažďování dat

Pokud chcete do zprávy další uživatele nebo pokud původní zpráva nedošla někteří uživatelé důsledku chyb, zkuste opětovné odeslání zprávy dál, ale.

 1. Na kartě Externí Data ve skupině Shromáždit Data klikněte na Správa odpovědí. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se dialogové okno Spravovat zprávy shromažďování dat.

  Dialogové okno Spravovat zprávy shromažďování dat

 2. V dialogovém okně Spravovat zprávy shromažďování dat klepněte na zprávu, kterou chcete odeslat znovu.

 3. Klepněte na tlačítko Tuto e-mailovou zprávu poslat znovu.

  Pokud tlačítko znovu odeslat tuto zprávu e-mailu není k dispozici

  Kliknutím na toto tlačítko zobrazuje šedě (jako nedostupná) Pokud nastavení zprávy je synchronizovat s Outlookem.

  Klikněte na pole s upozorněním klikněte v části Podrobnosti zprávy synchronizovat nastavení. Pokud tento proces byl úspěšný, zobrazí se zpráva synchronizace byl úspěšný. Pokud se zobrazí chybová zpráva, vyzkoušejte zavřete a pak znovu otevřete dialogové okno.

 4. Access provádí určité kontroly – například ověření, že tabulek a dotazů pořád existují, pořád zahrnují všechna pole formuláře, a zda jejich datové typy nezměnili. Pokud úspěšné kontroly stránce průvodce vás vyzve k určení způsobu zpracování odpovědí. V opačném uvidíte zprávu, která zajistí, aby se znovu vytvořit e-mailové zprávy.

 5. Pokračujte v Průvodci jako při prvním odeslání zprávy. Nastavení se může lišit od posledního.

  Pokud chcete poslat e-mailové zprávy k jednotlivým uživatelům, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ručně zadejte e-mailové adresy. (Vezměte v úvahu, že je tato možnost je dostupná pouze v případě, že jsou shromažďování dat k přidání nových záznamů.)

  • Zvolte pole jiné e-mailové adresy.

  • Použití stejné pole e-mailové adresy, ale v posledním kroku, vyberte jenom adresy, které chcete.

   Pokud potřebujete pomoc s kroky průvodce naleznete v části Určení způsobu zpracování dat, dříve v tomto článku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×