Shrnutí: Přesměrování volání

Přesměrování volání (pomocí podnikové hlasové služby)

Je-li ve vašem prostředí nakonfigurovaná podniková hlasová služba (Hlas přes protokol IP, VoIP), zobrazí se následující nabídka Přesměrování volání.

Nabídka Přesměrování volání pro uživatele podnikové hlasové služby

Možnost

Postup

Přesměrování volání na hlasovou poštu, jiný telefon nebo kontakt

Klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na položku Přesměrovat volání na a vyberte možnost Hlasová pošta, Nové číslo nebo Kontakt. Při přesměrování volání váš telefon nezvoní. Volání je automaticky přesměrováno do zadaného cíle. Pokyny pro zadávání nových čísel ve správném formátu naleznete v tématu Úprava telefonního čísla.

Volání dalšího telefonního čísla při příchozím hovoru na běžné číslo

Klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na položku Současně vytočit další číslo a vyberte požadované číslo nebo klepněte na možnost Nové číslo a zadejte nové číslo. V nabídce Současně vytočit další číslo jsou uvedena telefonní čísla, která jste publikovali na kartě Telefony v dialogovém okně Možnosti. Každé další číslo, které zadáte, nahradí jedno číslo v nabídce Současně vytočit další číslo.

Přesměrování nepřijatých volání na hlasovou poštu, jiné číslo nebo kontakt

Klepněte na tlačítko Přesměrování volání a vyberte možnost Nastavení přesměrování volání. V části Přesměrovat nepřijatá volání vyberte číslo nebo klepněte na položku Nové číslo nebo Kontakt. Vyberete-li možnost Nové číslo nebo Kontakt, klepněte na tlačítko Konfigurovat a zadejte nové číslo nebo vyberte kontakt. Chcete-li určit časový interval, po kterém dojde k přesměrování, přejděte do pole Doba trvání zvonění (v sekundách) a pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ můžete časový interval zvýšit nebo snížit.

Volání hlasové pošty

Zprávy hlasové pošty se zobrazí ve složce Doručená pošta v programu Outlook. Chcete-li změnit pozdrav hlasové pošty nebo chcete-li zavolat na své číslo hlasové pošty a zkontrolovat zprávy, klepněte na tlačítko Přesměrování volání a klepněte na položku Volat hlasovou poštu. Pokyny pro přístup k hlasové poště, včetně přístupového čísla, čísla linky a kódu PIN vám poskytne správce.

Zadáváte-li telefonní čísla, vložte směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo pouze pomocí číslic 0123456789. Nepoužívejte alfanumerické znaky. Telefonní číslo ve Spojených státech bude vypadat například takto: 14255550101. Další informace o požadavcích na vytáčení čísel (např. přidávání čísla 9 pro volání mimo společnost) vám poskytne správce systému. Další informace naleznete v části Telefonní hovory v Nejčastějších dotazech.

Přesměrování volání (pomocí vzdáleného řízení volání)

Je-li ve vašem prostředí nakonfigurováno vzdálené řízení volání, zobrazí se nabídka podobná následující nabídce zobrazené po klepnutí na tlačítko Přesměrování volání.

The Call Forwarding menu for Remote Call Control users

Možnost

Postup

Přesměrování volání na jiný telefon

Klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na položku Zapnout přesměrování volání a klepněte na požadované číslo nebo klepněte na položku Nové číslo a zadejte nové telefonní číslo.

< Zpět | Další >

Kapitola 10 z 11

Další informace    naleznete v tématu Přehled funkcí přesměrování volání a hlasové pošty.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×