Office
Přihlásit se

SharePoint Server 2007 konec Přehled podpory

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Na 10 říjen 2017Microsoft Office SharePoint Server 2007 konci podpory. Pokud nebyly zahájení migrace z SharePoint Server 2007 na Office 365 nebo novější verzi místním SharePoint serveru teď je čas zahájení plánování. Tento článek obsahuje podrobnosti materiály pro lidi data migrovat do služby SharePoint Online nebo upgrade vašeho serveru SharePoint Server místní.

K čemu slouží konec střední podpora?

SharePoint Server, stejně jako skoro všech produktech Microsoft má cyklu podpory, po kterou Microsoft poskytuje nových funkcí, opravy chyb, bezpečnostní opravy a tak dál. Tento životního cyklu obvykle trvá 10 let od data první verzi produktu a konce tomto životního cyklu se nazývá produktu ukončení podpory. Na konci podpory Microsoft už poskytuje:

  • Technická podpora pro problémy, které se můžou vyskytnout

  • Opravy zjištěných chyb, které můžou mít vliv na stabilitu a použitelnost serverů

  • Zabezpečení opravy chyb, které se objeví a který může být serveru ohroženo porušení zabezpečení; a

  • Aktualizace časových pásem

Přes farmě SharePoint Server 2007 nebude provozní po 10 říjen 2017, žádné další aktualizace, opravy, nebo opravy bude dodané produktu (včetně bezpečnostní opravy/opravy) a Microsoft Support bude mít plně posunutou podpory úsilí o novější verze produktu. Protože instalace se už nepodporuje nebo oprava jako konec podpory přístupy si upgrade produktu nebo migrace důležitá data.

Tip: Pokud jste upgrade nebo migraci zatím neplánovali, podívejte se prosím na téma věnované možnostem migrace SharePointu 2007 ke zvážení, kde najdete některé příklady toho, kde začít. Můžete si zároveň vyhledat partnery Microsoftu, kteří vám s upgradem nebo migrací na Office 365 (případně s obojím) pomůžou.

Další informace o serverech Office 2007, u kterých se blíží doba ukončení podpory, najdete v článku věnovaném plánování upgradu serverů Office 2007.

Jaké mám možnosti?

Prvním krokem by měl být na webu životního cyklu výrobku. Pokud máte produkt Microsoft místní, která je splatnost, měli byste pro jeho podpory datum ukončení tak která ročně, aby se – nebo jako svého migrací obecně vyžadují – můžete naplánovat upgrade nebo migrací. Při výběru na další krok, mohlo by pomoci, že jde o objem co by být dost dobrý lepší a doporučené až přijde funkcí produktu. Tady je příklad:

Dobré

Lepší

Nejlepší

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Hybridní sharepointové prostředí

SharePoint Server 2016

Hybridní sharepointové prostředí

Pokud se rozhodnete možnosti na konci zhoršeným stupnice (to nestačí), uvědomte si, že byste potřebovali před zahájením plánování upgradu velmi brzy po migraci z SharePoint Server 2007 je dokončený. (ukončení podpory pro SharePoint Server 2007 je 10 říjen 2017. Upozorňujeme, že tato data se mohou změnit a zkontrolujte na webu životního cyklu výrobku.)

Co dál?

SharePoint Server můžete mít nainstalovaný místně na vlastních serverech nebo můžete používat SharePoint Online, což je online služba, která je součástí Microsoft Office 365. Můžete se rozhodnout pro tyto možnosti:

  • Migrovat na SharePoint Online

  • Upgradovat místně SharePoint Server

  • Použít obě výše uvedené možnosti

  • Implementovat řešení hybridního SharePointu

Nezapomeňte počítat se skrytými náklady spojenými s údržbou rozšiřující se serverové farmy, údržbou nebo migrací přizpůsobených možností a upgradem hardwaru, na kterém závisí SharePoint Server. Místní farma SharePoint Serveru se vyplatí, pokud je to nutnost. V opačném případě pro vás může být výhodné, pokud vaše farma používá starší SharePoint Servery bez velkých úprav, využít plánované migrace na SharePoint Online.

Důležité informace: Pokud se obsah na SharePointu 2007 nepoužívá moc často, existuje ještě další možnost. Někteří správci SharePointu se můžou rozhodnout vytvořit předplatné Office 365, nastavit úplně nový web SharePointu Online a potom se od SharePointu 2007 čistě odstřihnout a převést na weby SharePoint Online jenom ty nejdůležitější dokumenty. Odsud je možné vyprázdnit data ze SharePointu 2007 do archivů. Zamyslete se nad tím, jak uživatelé pracují s daty v rámci vaší instalace SharePointu 2007. Můžou existovat kreativní způsoby řešení tohoto problému.

SharePoint Online (SPO)

Místní SharePoint Server

Vysoká cena postupem času (plánování/provedení/ověření)

Vysoká cena postupem času (plánování/provedení/ověření)

Nižší finanční náklady (žádné nákupy hardwaru)

Vyšší finanční náklady (hardware + vývojáři/správci)

Jednorázové náklady při migraci

Opakování jednorázových nákladů při budoucí migraci

Nízké celkové náklady na vlastnictví a údržbu

Vysoké celkové náklady na vlastnictví a údržbu

Při migraci na Office 365 bude znamenat jednorázové přesunutí vyšší náklady na začátku během uspořádání dat a rozhodování, co převést do cloudu a co nechat být. Upgrady ale budou od tohoto okamžiku probíhat automaticky. Už nebudete muset spravovat aktualizace hardwaru a softwaru a spolehlivost provozu vaší farmy bude zajišťovat smlouva o úrovni služeb Microsoftu (SLA).

Migrace na SharePoint Online

Podívejte se na popis u příslušné služby, jestli SharePoint Online obsahuje všechny funkce, které potřebujete. Odkaz na popisy všech služeb Office 365:

Popis služeb Office 365

Neexistuje způsob, jak migrovat ze SharePointu 2007 přímo na SharePoint Online. Přechod na SharePoint Online je potřeba provést ručně. Pokud upgradujete na SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016, může přesun zahrnovat také použití rozhraní API migrace SharePointu (například pro migraci informací na OneDrive pro firmy).

Online – pro

Online – proti

Microsoft poskytuje hardware pro SharePoint Online a zajišťuje veškerou správu hardwaru.

Dostupnost funkcí se může u místního SharePoint Serveru a SharePointu Online lišit.

Jste globálním správcem svého předplatného a můžete přiřazovat správce k webům SharePointu Online.

Některé akce, které jsou dostupné pro správce farmy na místním SharePoint Serveru v roli správce SharePointu v Office 365 neexistují (nebo nejsou potřeba).

Opravy a aktualizace hardwaru a softwaru, které tvoří základ služby, provádí Microsoft.

Vzhledem k tomu, že nemáte přístup k podkladovému systému souborů v rámci dané služby, jsou některá přizpůsobení omezená.

Společnost Microsoft publikuje smlouvy o úrovni služeb a postupuje rychle při řešení incidentů na úrovni služby.

Zálohování a obnovení a další možnosti obnovení provádí automaticky služba na SharePointu Online – pokud se zálohy nepoužijí, přepíší se.

Testování bezpečnosti a ladění výkonu serveru provádí průběžně služba od Microsoftu.

Tato služba provádí změny uživatelského rozhraní a instaluje další sharepointové funkce, které nemusí být možné zapnout nebo vypnout.

Office 365 splňuje mnoha oborovými standardy: Dodržování předpisů Office 365.

Pomoc něj migrace je omezené.

Většina upgradů se bude provádět ručně nebo prostřednictvím rozhraní API pro migraci SharePointu Online popsaného v tématu věnovaném přehledu dokumentace k migraci SharePointu Online a OneDrivu.

Ani techničtí pracovníci Microsoftu ani zaměstnanci v datovém centru nemají neomezený přístup správce k vašemu předplatnému.

Další náklady můžou vzniknout, pokud bude potřeba upgradovat infrastrukturu hardwaru, aby podporoval novější verzi SharePointu, nebo pokud bude pro upgrade nutná sekundární farma.

Při jednorázové úloze migrace dat na SharePoint Online vám můžou pomoct partneři.

Online produktů se automaticky aktualizují přes služby, což znamená, když je funkce může přestat používat, tam je žádné true ukončení podpory.

Pokud jste se rozhodli, že chcete vytvořit nový web Office 365 a budete na něj migrovat data podle potřeby ručně, můžete se podívat na možnosti, které máte v Office 365 přímo tady:

Možnosti plánů Office 365

Upgrade místního SharePoint Serveru

Historicky neexistuje žádný způsob, jak přeskočit verze upgradů SharePointu, a to platí až po verzi SharePoint Serveru 2016. Znamená to, že upgrady probíhají sériově:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Celá cesta od SharePointu 2007 k SharePoint Serveru 2016 bude představovat významné časové investice a náklady v oblasti upgradovaného hardwaru (nezapomeňte, že je nutné upgradovat také SQL servery), softwaru a správy. Podle závažnosti příslušné funkce bude nutné upgradovat kustomizace nebo od nich upustit.

Poznámka: Je možné zachovat farmu SharePointu 2007, jejíž životnost končí, nainstalovat si farmu SharePoint Serveru 2016 na nový hardware (tak, aby běžely samostatné farmy vedle sebe) a pak naplánovat a provést ruční migraci obsahu (například pro stahování a opětovné nahrávání obsahu). Nezapomeňte na to, že je potřeba si dát u ručních přesunů pozor na některé věci (jako jsou třeba přesuny dokumentů při nahrazování posledního upraveného účtu aliasem účtu, který provádí tento ruční přesun) a že bude nutné některé akce provést předem (například opětovné vytvoření webů, dílčích webů, oprávnění a struktur seznamů). Tady je opět vhodné zvážit, která data chcete přesunout do úložiště nebo která data už nepotřebujete, což může v konečném důsledku zmírnit dopad migrace.
V obou případech před upgradem vyčistěte prostředí. Před upgradem a (každopádně) před vyřazením z provozu se ujistěte se, že je vaše stávající farma funkční.

Nezapomeňte zkontrolovat podporované a nepodporované cesty upgradu:

Pokud máte kustomizace, je velice důležité, abyste měli plán upgradu u každého kroku v cestě migrace:

Místní řešení – pro

Místní řešení – proti

Máte úplnou kontrolu nad všemi aspekty svojí sharepointové farmy, a to už od hardwaru serveru.

Všechny konce a opravy odpovídají vaší společnosti (můžete zapojit placené Support Microsoft nejsou-li produkt na konci podpora):

K dispozici je kompletní sada funkcí místního SharePoint Serveru s možností propojení místní farmy s předplatným SharePointu Online prostřednictvím hybridního řešení.

Upgrade, opravy a veškerá údržba serveru SharePoint Serveru probíhá místně.

Využíváte úplný přístup, který umožňuje vyšší míru kustomizace.

Standardy pro dodržování předpisů podporované v Office 365 se musí konfigurovat ručně místně.

Testování zabezpečení a ladění výkonu serveru se provádí na místě (máte je pod kontrolou).

V Office 365 můžou být dostupné funkce SharePointu Online, které nespolupracují s místním SharePoint Serverem.

S migrací dat do příští verze SharePoint Serveru (a i dalšími činnostmi) vám můžou pomoci partneři.

Weby SharePoint Serveru nebudou používat automaticky certifikáty SSL/TLS, jak tomu je na SharePointu Online.

Máte úplnou kontrolu nad pojmenovávacími konvencemi, zálohováním, obnovením a dalšími možnosti obnovení na místním SharePoint Serveru.

Místní SharePoint Server je citlivý na životní cykly produktů.

Zdroje informací k upgradům

Začněte tím, že zjistíte, jestli jsou splněné požadavky na hardware a software, a pak postupujte podle podporovaných metod upgradu.

Vytvoření hybridního řešení SharePointu mezi SharePointem Online a místním SharePointem

Pokud se odpověď na vaše potřeby migrace nachází někde mezi vlastní kontrolou, kterou poskytuje místní řešení, a nižšími náklady na vlastnictví, které nabízí SharePoint Online, můžete připojit farmy SharePoint Serveru 2013 nebo 2016 k SharePointu Online prostřednictvím hybridních řešení. Další informace o hybridních řešeních SharePointu

Pokud se rozhodnete, že pro váš podnik bude výhodná hybridní farma SharePoint Serveru, seznamte se s existujícími typy hybridních řešení a s tím, jak nakonfigurovat propojení mezi vaší místní sharepointovou farmou a vaším předplatným Office 365.

Jeden ze způsobů, jak je možné dobře vidět, jak to funguje, je vytvoření vývojového a testovacího prostředí Office 365. Jakmile máte zkušební verzi nebo když si koupíte předplatné Office 365, budete si moci vytvářet kolekce webů, weby a knihovny dokumentů na SharePointu Online, kam můžete migrovat data (ručně nebo pomocí rozhraní API migrace nebo – pokud budete chtít migrovat obsah webu Můj web na OneDrive pro firmy – pomocí průvodce hybridním řešením).

Poznámka: Nezapomeňte, že pokud budete chtít použít hybridní řešení, bude potřeba vaši farmu SharePointu 2007 upgradovat místně na SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016.

Související témata

Poradce při potížích s a pokračujte v upgradu (Office SharePoint Server 2007)
Poradce při potížích s upgrade problémy (SharePoint Server 2010)
Poradce při potížích s databáze upgrade problémů v Sharepointu 2013
hledání společnosti Microsoft Partneři pomoci při upgradu
materiály pro nápovědu upgradujete ze sady Office 2007 nebo 2010 servery a klientů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×