Seznámení s rezervovanými slovy a symboly Accessu

Rezervovaná slova jsou slova a symboly, které mají v Microsoft Accessu speciální význam. Pokud použijete rezervované slovo nebo symbol v názvu pole desktopové databáze nebo tabulky webové aplikace, Access vás upozorní, že je slovo rezervované a při odkazování na dané pole může docházet k chybám.

Chyby se také můžou vyskytnout při použití rezervovaného slova v názvu ovládacího prvku, objektu nebo proměnné. Ze zobrazené chybové zprávy se nemusíte nutně dozvědět, že je takové slovo příčinou problému. Může tak být obtížné zjistit, co je potřeba změnit. V Accessu se například zobrazí zpráva, která vypadá přibližně takto:

Průvodce nemůže zobrazit náhled sestavy, protože jiný uživatel má pravděpodobně otevřenou zdrojovou tabulku ve výhradním režimu.

Pokud se rezervované slovo už používá, můžete předejít chybovým zprávám umístěním každého takového slova do hranatých závorek ([ ]). Nejlepší volbou je ale změnit název tak, aby neobsahoval rezervované slovo.

Poznámka:  Není možné uvést seznam všech rezervovaných slov, jako jsou názvy předdefinovaných funkcí nebo uživatelem definované názvy. Pokud nastavíte odkaz na knihovnu typů, knihovnu objektů nebo ovládací prvek ActiveX, budou i rezervovaná slova příslušné knihovny fungovat jako rezervovaná slova ve vaší databázi.

V tomto článku

Rezervovaná slova Accessu

Rezervované symboly Accessu

Rezervovaná slova databázového stroje Access

Rezervovaná slova Accessu

-A

ADD

ALL

Alphanumeric

ALTER

AND

ANY

Application

AS

ASC

Assistant

AUTOINCREMENT

Avg

-B

BETWEEN

BINARY

BIT

BOOLEAN

BY

BYTE

-C

CHAR, CHARACTER

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Container

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

CURRENCY

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Description

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Document

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Else

End

Eqv

Error

EXISTS

Exit

-F

FALSE

Field, Fields

FillCache

FLOAT, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Form, Forms

FROM

Full

FUNCTION

-G

GENERAL

GetObject

GetOption

GotoPage

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-I

Idle

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

If

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, Indexes

INNER

INSERT

InsertText

INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

LEFT

Level

Like

LOGICAL, LOGICAL1

LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Macro

Match

Max, Min, Mod

MEMO

Module

MONEY

Move

-N

NAME

NewPassword

NO

Not

Note

NULL

NUMBER, NUMERIC

-O

Object

OLEOBJECT

OFF

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Orientation

Outer

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Partial

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Property

-Q

Queries

Query

Quit

-R

REAL

Recalc

Recordset

REFERENCES

Refresh

RefreshLink

RegisterDatabase

Relation

Repaint

RepairDatabase

Report

Reports

Requery

RIGHT

-S

SCREEN

SECTION

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev, StDevP

STRING

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEXT

TIME, TIMESTAMP

TOP

TRANSFORM

TRUE

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var, VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Workspace

-X

Xor

-Y

Year

YES

YESNO

Začátek stránky

Rezervované symboly Accessu

Níže uvedené symboly nesmí být součástí názvu pole nebo objektu:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Začátek stránky

Rezervovaná slova databázového stroje Access

Databázový stroj Access funguje v různých režimech podle toho, jestli je vyvoláván z Accessu, objektů pro přístup k datům, zprostředkovatele Microsoft OLE pro databázový stroj Access nebo ovladače ODBC Microsoft Accessu. Můžete ho spustit v režimu s kódováním ANSI nebo bez něj (v tradičním režimu).

Vzhledem k tomu, že u jednotlivých režimů se sada rezervovaných slov mírně liší, může dotaz využívající rezervované slovo v jednom režimu fungovat a ve druhém nikoliv.

Toto je seznam rezervovaných slov, které by se neměly používat v názvech identifikátorů:

-A

ABSOLUTE

ACTION

ADD

ADMINDB

ALL

ALLOCATE

ALPHANUMERIC

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BAND

BEGIN

BETWEEN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNOT

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

CASCADED

CASE

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

COMP

COMPRESSION

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

CONSTRAINTS

CONTAINER

CONTINUE

CONVERT

CORRESPONDING

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

CURRENCY

CURRENT

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

DEALLOCATE

DEC

DECIMAL

DECLARE

DEFAULT

DEFERRABLE

DEFERRED

DELETE

DESC

DESCRIBE

DESCRIPTOR

DIAGNOSTICS

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ELSE

END

END-EXEC

ESCAPE

EXCEPT

EXCEPTION

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

EXECUTE

EXISTS

EXTERNAL

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FOUND

FROM

FULL

-G

GENERAL

GET

GLOBAL

GO

GOTO

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HOUR

-I

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

IMAGE

IMMEDIATE

ININDEX

INDICATOR

INHERITABLE

INITIALLY

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

INTERSECT

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

LEADING

LEFT

LEVEL

LIKE

LOCAL

LOGICAL

LOGICAL1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

MEMO

MIN

MINUTE

MODULE

MONEY

MONTH

-N

NAMES

NATIONAL

NATURAL

NCHAR

NEXT

NO

NOT

NOTE

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJECT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

OUTER

OUTPUT

OVERLAPS

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

PRESERVE

PRIMARY

PRIOR

PRIVILEGES

PROC

PROCEDURE

PUBLIC

-Q

-R

READ

REAL

REFERENCES

RELATIVE

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-S

SCHEMA

SCROLL

SECOND

SECTION

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRING

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

THEN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

WRITE

-X

-Y

YEAR

YESNO

-Z

ZONE

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×