Sestavy Office 365 v Centru pro správu – využití webu SharePointu

Jako správci Office 365 vám řídicí panel Sestavy zobrazuje přehled aktivit napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Umožní vám přejít k podrobnostem a získat tak lepší představu o aktivitách specifických pro jednotlivé produkty.  Můžete například získat zobrazení vysoké úrovně hodnoty získané ze SharePointu týkající se celkového počtu souborů, které uživatelé ukládají na webech SharePointu, počtu aktivně používaných souborů a spotřebovaného úložiště na všech těchto webech. Potom můžete přejít k podrobnostem sestavy využití webu SharePointu, abyste pochopili trendy a zobrazili podrobné informace na úrovni webu pro všechny weby.

Poznámka: Abyste viděli sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365, správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy nebo čtenářem sestav.

Jak získat přístup k sestavě využití webu SharePointu

 1. V Centru pro správu Office 365 vyberte v nabídce vlevo Sestavy nebo klikněte na widget Sestavy. Nové sestavy aktivit v Office 365

 2. Použijte rozevírací nabídku Vybrat sestavu vlevo nahoře a vyberte Využití webu SharePointu. Vybrat sestavu

Interpretace sestavy využití webu SharePointu

Sestava využití webu SharePointu

1

V sestavě Využití webu SharePointu si můžete prohlédnout trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ale v sestavě kliknete na určitý den, zobrazí se v tabulce (7) data za posledních 28 dnů před aktuálním datem (ne před datem, ke kterému se sestava vygenerovala).

2

Každá sestava má datum, ke kterému se vygenerovala. Sestavy se obvykle objevují se zpožděním 24 až 48 hodin od času aktivity.

Poznámka: Občas může nečekaně dojít ke zpoždění při shromažďování a zpracování dat. Tím se může zpozdit generování sestav. Zobrazené datum sestavy vždy vyjadřuje aktuální datum, pro které systém zpracoval data sestavy. Snažíme se ho udržet v intervalu 24–48 hodin od času aktivity.

3

Graf Weby zobrazuje celkový počet webů a počet aktivních webů. Jedná se o všechny weby, na kterých uživatelé během sledovaného období zobrazili, upravili, nahráli, stáhli, sdíleli nebo synchronizovali soubor nebo zobrazili stránku.

4

Graf Soubory ukazuje celkový počet souborů na všech webech a počet aktivních souborů. Celkový počet souborů zahrnuje soubory uživatelů i systémové soubory. Soubor se považuje za aktivní, pokud byl uložen, synchronizován, upraven nebo sdílen během určitého časového období.

Poznámka: K souborové aktivitě může u jednoho souboru dojít vícekrát, ale počítá se to jenom jako jeden aktivní soubor. Stejný soubor můžete například uložit a synchronizovat během určeného časového období několikrát, do dat se to ale započítá jenom jako jeden aktivní soubor a jediný synchronizovaný soubor.

5

Graf Úložiště znázorňuje trend přiděleného a spotřebovaného úložiště během sledovaného období.

6

Graf Stránky zobrazuje počet stránek zobrazených na všech webech.

7

Zobrazené grafy můžete filtrovat kliknutím na položku v legendě. Například v grafu Soubory můžete kliknout nebo klepnout na Soubory nebo Aktivní soubory. V grafu Weby můžete kliknout nebo klepnout na Celkový počet webů nebo Aktivní weby. V grafu Úložiště můžete kliknout na Přidělené úložiště nebo Spotřebované úložiště. Změnou výběru se informace v tabulce nezmění.

8

V tabulce je uvedený přehled aktivit na úrovni jednotlivých webů.

Možnosti sloupce pro sestavu využití webu SharePointu

 • Adresa URL webu je úplná adresa URL webu.

 • Odstraněno označuje stav odstranění webu. Weby jsou označeny jako odstraněné nejdříve po 7 dnech.

 • Vlastník webu je uživatelské jméno primárního vlastníka webu.

 • Poslední datum aktivity (UTC) odkazuje na datum poslední zjištěné aktivity souboru nebo stránky zobrazené na webu.

 • Soubory je počet souborů na webu.

 • Aktivní soubory představuje počet aktivních souborů na webu. Soubor se považuje za aktivní, pokud byl uložen, synchronizován, upraven nebo sdílen během určitého časového období.

  Poznámky: 

  • K souborové aktivitě může u jednoho souboru dojít vícekrát, ale počítá se to jenom jako jeden aktivní soubor. Stejný soubor můžete například uložit a synchronizovat během určeného časového období několikrát, do dat se to ale započítá jenom jako jeden aktivní soubor a jediný synchronizovaný soubor.

  • Pokud byly nějaké soubory během určeného časového období sestavy odebrány, může být počet aktivních souborů zobrazených v sestavě větší než aktuální počet souborů na webu.

 • Využité úložiště (MB) je velikost aktuálně používaného úložiště na webu.

 • Velikost přiděleného úložiště (MB) je maximální velikost úložiště přiděleného pro web.

 • Zobrazení stránky je číslo, které udává, kolikrát byly stránky na webu zobrazeny.

 • Navštívené stránky je počet jedinečných stránek, které byly na webu navštíveny.

 • Šablona kořenového webu je šablona použitá k vytvoření webu.

Poznámka: Pokud chcete data filtrovat podle různých typů webu, vyexportujte si data a použijte sloupec Šablona kořenového webu.

Pokud vám zásady vaší organizace brání v zobrazení sestav, ve kterých by bylo možné identifikovat uživatele, můžete pro všechny tyto sestavy změnit nastavení ochrany osobních údajů. Projděte si informace v části věnované skrytí podrobností v sestavách na úrovni uživatele v tématu Sestavy aktivity v Centru pro správu Office 365.

9

Pokud chcete do sestavy přidat sloupce nebo je z ní odebrat, klikněte nebo klepněte na Spravovat sloupce Spravovat sloupce .

10

Kliknutím nebo klepnutím na odkaz Export Export můžete také exportovat data sestavy do excelového souboru .csv. Exportujete tak data všech webů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním. Pokud máte méně než 2 000 webů, můžete řadit a filtrovat přímo v tabulce samotné sestavy. Pokud máte více než 2 000 webů a chcete data řadit a filtrovat, budete je muset vyexportovat.

Poznámka: Když data vyexportujete do excelového souboru, najdete v něm ve sloupci Data k datum vygenerování sestavy obsahu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×