Sestavy Office 365 v Centru pro správu – využití OneDrivu pro firmy

V novém řídicím panelu Sestavy v Office 365 se zobrazuje přehled aktivity napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Můžete také přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Podívejte se na téma s přehledem sestav.

Například karta OneDrive na tomto řídicím panelu nabízí souhrnný pohled na přínosy OneDrivu pro firmy ve formě celkového počtu souborů a velikosti úložiště využívaného ve vaší organizaci. Po přechodu k podrobnostem můžete poznat trendy aktivních účtů OneDrivu a zjistit, s kolika soubory uživatelé pracují a nakolik úložiště využívají. Získáte také podrobnosti o OneDrivu každého uživatele.

Poznámka: Abyste mohli zobrazit sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365, správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy nebo čtenářem sestav.

Jak se dostanu k sestavě využití OneDrivu?

 1. V Centru pro správu Office 365 vyberte v nabídce vlevo Sestavy a potom Využití nebo klikněte na widget Sestavy.

  Nové sestavy aktivit v Office 365
 2. Vlevo nahoře otevřete nabídku Vybrat sestavu a vyberte Využití služby OneDrive.

  Vybrat sestavu

Interpretace sestavy využití OneDrivu

Představu o využití OneDrivu pro firmy můžete získat prostřednictvím zobrazení Účty, Soubory a Úložiště.

Sestava využití OneDrivu

1

Sestava Využití OneDrivu zobrazuje trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ovšem v sestavě kliknete na určitý den, zobrazí se v tabulce (7) data za posledních 28 dnů před aktuálním datem (ne datem, kdy byla sestava vygenerována).

2

Každá sestava má datum, ke kterému se vygenerovala. Sestavy se obvykle objevují se zpožděním 24 až 48 hodin od času aktivity.

Poznámka: Občas může nečekaně dojít ke zpoždění při shromažďování a zpracování dat. Tím se může zpozdit generování sestav. Zobrazené datum sestavy vždy vyjadřuje aktuální datum, pro které systém zpracoval data sestavy. Snažíme se ho udržet v intervalu 24–48 hodin od času aktivity.

3

Zobrazení Účty ukazuje trend v celkovém počtu účtů OneDrivu a v počtu aktivních účtů OneDrivu. Aktivní účty jsou takové, ve kterých uživatelé zobrazují, mění, nahrávají, stahují, sdílejí a synchronizují soubory.

4

Zobrazení Soubory ukazuje celkový počet souborů a počet aktivních souborů. Soubor se považuje za aktivní, pokud byl uložen, synchronizován, upraven nebo sdílen během určitého časového období.

Poznámka: K souborové aktivitě může u jednoho souboru dojít vícekrát, ale počítá se to jenom jako jeden aktivní soubor. Stejný soubor můžete například uložit a synchronizovat během určeného časového období několikrát, do dat se to ale započítá jenom jako jeden aktivní soubor a jediný synchronizovaný soubor.

5

Zobrazení Úložiště ukazuje trend velikosti úložiště OneDrivu, které využíváte.

Poznámka: Do této velikosti se započítávají všechny verze a metadata přidružená k souborům.

6

 • V grafu Účty se na osu Y vynáší počet účtů OneDrivu.

 • V grafu Soubory se na osu Y vynáší počet souborů uložených na OneDrivu.

 • V grafu Úložiště se na osu Y vynáší velikost využitého úložiště OneDrivu.

 • Na osu X se ve všech grafech vynáší vybraný rozsah dat pro tuto konkrétní sestavu.

7

Řadu zobrazenou v grafu můžete filtrovat kliknutím na položku v legendě. Například v grafu Soubory klepněte nebo klikněte na Celkový počet souborů nebo Aktivní soubory. V grafu Účty klepněte nebo klikněte na Celkový počet účtů nebo Aktivní účty. V grafu Úložiště klepněte nebo klikněte na Využité úložiště. Změnou výběru se informace v tabulce nezmění.

8

Tabulka ukazuje rozpis dat pro OneDrive každého uživatele. Aby se uživatel v tabulce zobrazil, musí mít přiřazenou licenci na produkt obsahující OneDrive a musí mít zapnutý SharePoint Online. Uživatel se také musí přihlásit do synchronizačního klienta OneDrivu nebo přejít na OneDrive pomocí webového prohlížeče.

Pokud na OneDrivu došlo k nějaké aktivitě související se soubory, bude tabulka obsahovat poslední datum této aktivity. Řádky v tabulce jsou seřazené podle hodnoty Datum poslední aktivity, takže na začátku seznamu se zobrazí OneDrive s nejnovější aktivitou související se soubory.

Sloupce tabulky můžete přidávat i odebírat.

Možnosti sloupců
 • Adresa URL je webová adresa pro OneDrive uživatele.

 • Odstraněno označuje stav odstranění OneDrivu. Trvá alespoň 7 dní, než se účty označí jako odstraněné.

 • Vlastník je uživatelské jméno primárního správce OneDrivu.

 • Datum poslední aktivity (UTC) je nejnovější datum aktivity související se soubory, ke které došlo na OneDrivu. Pokud na OneDrivu nedošlo k žádné aktivitě související se soubory, bude tato hodnota prázdná.

 • Položka Soubory udává počet souborů na OneDrivu.

 • Položka Aktivní soubory udává počet aktivních souborů v daném časovém období. Soubor se považuje za aktivní, pokud byl uložen, synchronizován, upraven nebo sdílen během vybraného časového období.

  Poznámky: 

  • K souborové aktivitě může u jednoho souboru dojít vícekrát, ale počítá se to jenom jako jeden aktivní soubor. Stejný soubor můžete například uložit a synchronizovat během určeného časového období několikrát, do dat se to ale započítá jenom jako jeden aktivní soubor a jediný synchronizovaný soubor.

  • Pokud byly nějaké soubory během určeného časového období sestavy odebrány, může být počet aktivních souborů zobrazených v sestavě větší než aktuální počet souborů na OneDrivu.

  • Odstranění uživatelé se zobrazují v sestavách po dobu 180 dní.

 • Použité úložiště (MB) je velikost úložiště, kterou OneDrive používá (v MB). Do této hodnoty se započítávají všechny verze a metadata přidružená k souborům.

Pokud vám zásady vaší organizace brání v zobrazení sestav, ze kterých by bylo možné zjistit informace o uživateli, můžete pro všechny tyto sestavy změnit nastavení ochrany osobních údajů. Projděte si informace v části Skrytí podrobností o uživateli v sestavách v článku Sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365.

9

Pokud chcete v sestavě přidat nebo odebrat sloupce, klikněte nebo klepněte na ikonu Spravovat sloupce  Spravovat sloupce .

10

Kliknutím nebo klepnutím na odkaz Export Export můžete také exportovat data sestavy do excelového souboru .csv. Exportujete tak data pro každý OneDrive a můžete je potom snadno řadit a filtrovat, abyste je mohli dále analyzovat. Pokud máte méně než 2 000 účtů OneDrivu, řazení a filtrování v tabulce můžete provádět přímo v sestavě. Pokud máte více než 2 000 účtů OneDrivu a chcete data řadit a filtrovat, budete je muset exportovat.

Poznámka: Když data vyexportujete do excelového souboru, najdete v něm ve sloupci Data k datum vygenerování sestavy obsahu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×