Sestavy Office 365 v Centru pro správu – sestava aktivit Yammeru

Řídicí panel Sestavy vám jako správci Office 365 poskytuje data o využívání produktů Office 365 ve vaší organizaci. Přečtěte si téma Sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365. Sestava aktivit Yammeru vám pomůže zjistit, nakolik vaše organizace využívá Yammer. Stačí, když se podíváte na počet jedinečných uživatelů, kteří Yammer používají k publikování, lajkování nebo čtení zpráv, a množství aktivit generovaných v rámci organizace.

Poznámka: Abyste viděli sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365, správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy nebo čtenářem sestav.

Získání sestavy aktivit Yammeru

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Sestavy > Použití.

 2. Vyberte widget Aktivita Yammeru na řídicím panelu Sestavy.

  Snímek obrazovky s widgetem sestav aktivit Yammeru na řídicím panelu Sestavy Office 365

  Nebo vyberte položku Aktivita Yammeru v rozevíracím seznamu Vybrat sestavu.

  Snímek obrazovky s nabídkou Vybrat sestavu na řídicím panelu Sestavy Office 365

Interpretace sestavy aktivit Yammeru

Přehled o aktivitě uživatelů Yammeru získáte, když přejdete na grafy Aktivita a Uživatelé

Snímek obrazovky se Sestavou aktivit Yammeru, která obsahuje graf aktivity a tabulku podrobností o uživatelích pro tuto aktivitu

Tato sestava aktivit obsahuje následující informace.

 • Pomocí karet se dny můžete zobrazit trendy sestavy aktivit Yammeru za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ovšem v sestavě kliknete na určitý den, zobrazí se v tabulce (7) data za posledních 28 dnů před aktuálním datem (ne datem, kdy byla sestava vygenerována).

 • Každá sestava má datum, ke kterému byla vygenerována. Sestavy se obvykle objevují se zpožděním 24 až 48 hodin od času aktivity.

 • Z grafu Aktivita zjistíte, jakým trendem se ubírá množství aktivit Yammeru, které ve vaší organizaci probíhají. Můžete zjistit rozdělení publikovaných, přečtených nebo olajkovaných zpráv.

  Snímek obrazovky se zobrazením Aktivita v Sestavě aktivit Yammeru v Office 365
  • Na ose Y grafu Aktivita je vynesen počet aktivit ve formě publikovaných, přečtených nebo olajkovaných zpráv.

 • Z grafu Uživatelé zjistíte, jakým trendem se ubírá množství jedinečných uživatelů, kteří aktivity Yammeru vytvářejí. Můžete se podívat na trend uživatelů, kteří publikují, čtou nebo lajkují zprávy Yammeru.

  Snímek obrazovky se zobrazením Uživatelé v sestavě aktivit Yammeru v Office 365
  • Na ose Y grafu Uživatelé jsou vynesení uživatelé, kteří publikují, čtou nebo lajkují zprávy Yammeru.

  • Na ose X je v obou grafech vybraný rozsah dat pro tuto konkrétní sestavu.

 • Řady, které vidíte v grafu, můžete filtrovat kliknutím na nějakou položku v legendě. Například kliknutím nebo klepnutím na Publikováno, Přečteno nebo Olajkováno v grafu Aktivita zobrazíte jen informace vztahující se ke konkrétnímu typu aktivity.

  Snímek obrazovky s možnostmi Publikováno, Přečteno a Lajk pro Sestavu aktivit Yammeru

  Při změně tohoto výběru se nezmění informace v tabulce mřížky.

 • V tabulce pod grafem je uvedená struktura aktivit Yammeru na úrovni jednotlivých uživatelů.

  Pomocí nabídky můžete data filtrovat a řadit.

  Snímek obrazovky s možnostmi nabídky pro sestavy Yammeru

  Můžete také přidat a odebrat sloupce. K dispozici jsou tyto sloupce:

  • Uživatelské jméno    je e-mailová adresa uživatele. Můžete zobrazit skutečnou e-mailovou adresu nebo toto pole nastavit jako anonymní.

   V této mřížce se zobrazují uživatelé, kteří se k Yammeru přihlásili přes účet Office 365 nebo pomocí jednotného přihlašování.

  • Zobrazované jméno    je jméno a příjmení uživatele. Můžete zobrazit skutečnou e-mailovou adresu nebo toto pole nastavit jako anonymní.

  • Stav uživatele    nabývá jedné ze tří hodnot: Aktivované, Odstraněno nebo Pozastavené.

   Tyto sestavy zobrazují data aktivních, pozastavených a odstraněných uživatelů. Neobsahují nepotvrzené uživatele, protože nepotvrzení uživatelé nemůžou publikovat, číst ani lajkovat zprávy.

  • Datum změny stavu (UTC)    je datum, ke kterému se změnil stav uživatele v Yammeru.

  • Datum poslední aktivity (UTC)    označuje poslední datum, kdy uživatel publikoval, přečetl nebo olajkoval zprávu.

  • Publikováno    označuje počet zpráv, které uživatel publikoval během zadaného časového období.

  • Přečteno    označuje počet konverzací, které si uživatel přečetl během zadaného časového období.

  • Lajk    označuje počet zpráv, které uživatel olajkoval během zadaného časového období.

  • Přiřazený produkt představuje produkty Office 365, které má tento uživatel přiřazené.

  Pokud vám zásady vaší organizace brání v zobrazení sestav, ve kterých by bylo možné identifikovat uživatele, můžete pro všechny tyto sestavy změnit nastavení ochrany osobních údajů. Projděte si informace v části věnované skrytí podrobností v sestavách na úrovni uživatele v tématu Sestavy aktivity v Centru pro správu Office 365.

 • Kliknutím nebo klepnutím na odkaz Export Sestavy Office 365 – export dat do excelového souboru můžete taky exportovat data sestavy do excelového souboru .csv. Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním. Pokud máte míň než 2000 uživatelů, můžete řadit a filtrovat přímo v tabulce samotné sestavy. Pokud máte víc než 2000 uživatelů a chcete data řadit a filtrovat, budete je muset exportovat.

Jaká data jsou v těchto sestavách?

 • Všichni klienti:    V těchto sestavách jsou data agregovaná za všechny klienty včetně Yammeru v prohlížeči a aplikace pro iOS nebo Android.

 • Žádná data z externí sítě:    Data z externí sítě nejsou do těchto sestav zahrnutá.

 • Aktivované sítě:    V těchto sestavách se zobrazují data pro síť Yammeru, která je součástí vašeho předplatného Office 365. Graf agreguje využití všech uživatelů, kteří se přihlásili k síti Yammeru, bez ohledu na to, jestli k přihlášení použili Office 365 nebo Yammer.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×